Avondtwitch naar een Zwarte Ooievaar

Donderdag 18 augustus 2016

Na het avondeten rijden Frank, mijn vader en ondergetekende naar een nieuwbouwwijk in Driebergen-Rijsenburg. Hier verblijft namelijk al enkele dagen een jonge Zwarte Ooievaar, die zich (gezien de foto’s) erg fraai laat bekijken. Na een rit van een klein half uurtje komen we aan in de wijk, waar we de ooievaar al gelijk zien lopen. De vogel zit in een smalle groenstrook langs de Rodenbergsedreef (letterlijk tussen de huizen in) en laat zich op enkele meters afstand geweldig bekijken.

_Zwooi4

Sfeerplaatje

Samen met o.a. Michael Kars zien we hoe de vogel vooral staat te rusten, maar af en toe loopt de vogel een stukje laat hierbij ook de kop helemaal te zien.

Zwarte Ooievaar – Black Stork

Zwarte Ooievaar – Black Stork

_Zwooi1

Zwarte Ooievaar – Black Stork

Een uitgebreidere fotoserie staat bij de waarneming van mijn vader. Na een uur tijd vinden we het wel mooi geweest en beginnen we weer aan de weg terug.

Dit weekend

Zaterdag en zondag 13 en 14 augustus 2016

Na een lamlendige ochtend rijden we zaterdagmiddag rond drieën naar de Groene Jonker. Het doel is uiteraard het Kleinst Waterhoen, dat nu al een week in het gebied zit. Deze fraaie ral krijgen we niet te zien, mogelijk door de te harde wind (of is de vogel eindelijk vertrokken?). Wij moeten het doen met 2 verschillende Porseleinhoentjes (al zien we er allemaal maar 1), 1 jonge Waterral en een mooie gemengde groep strandlopers: 3 Bonte, 2 Temmincks en maar liefst 8 Kleine Strandlopers.

De zondag spenderen we op de Veluwe. Als eerste bezoeken we het Zuiderpark in Apeldoorn. In dit gebied zag ik in 2012 mijn eerste Sleedoornpages. We zoeken een uur tevergeefs. Net op het moment dat je er niet meer in gelooft, zie ik een opvallend oranje vlinder vliegen dat landt op ooghoogte: het blijkt een vrouwtje Sleedoornpage te zijn. Nadat ik mijn vader en broer heb gebeld, vliegt de zeldzame page op naar de hogere delen van het struweel.

Sleedoornpage – Brown Hairstreak (photo: Peter van der Meer)

Sleedoornpage – Brown Hairstreak (photo: Peter van der Meer)

Hierna bezoeken we het Kootwijkerzand. Een uur struinen over het stuifzand levert niet de gehoopte Kleine Heivlinder op, enkel wat Heivlinders. Ook 6 Boomleeuweriken die meerdere malen voor ons opvliegen, mogen niet onbenoemd blijven.

Heivlinder – Grayling

We verlaten het stuifzand en lopen de aangrenzende heide op. Het is hier vlinderrijker: veel Boomblauwtjes, Heivlinders, enkele Hooibeestjes, Kleine Vuurvlinders en zandoogjes en een Bruin Blauwtje. Het leukste zijn de Kommavlinders, een in ons een zeldzaam en bedreigd dikkopje. In totaal zien we zeker 3 exemplaren van laatstgenoemde soort. Ook fraai is een Raaf, die al roepend overvliegt.

Kommavlinder (vrouw) – Silver-spotted Skipper (female)

Kommavlinder (man) – Silver-spotted Skipper (male)

Hierna zetten we een punt achter deze dag en rijden we terug naar Woerden.

Gele Luzernevlinders en Kleinst Waterhoen

Zaterdag 6 augustus 2016

Vandaag rijden we naar het Bentwoud, een recent aangelegd recreatiegebied tussen Boskoop en Zoetermeer. In het kleine stukje aangeplante bos stuiten we op 10-tallen Paardenbijters, ze vliegen echt overal en ook vinden we enkele exemplaren in zit. Andere leuke soorten zijn enkele Citroenvlinders, een Landkaartje en een Argusvlinder.

Paardenbijter – Migrant Hawker

Al snel verlaten we het bos en komen we in het bloemrijke grasland terecht, waar het stikt van de dagvlinders: veel Distelvlinders, enkele Argusvlinders, Icarusblauwtjes en een Bruin Blauwtje. Ook vinden we al snel onze doelsoort voor dit gebied: we zien zeker drie Gele Luzernevlinders rondvliegen boven de velden vol met klaver. Er worden al enkele weken meerdere exemplaren van deze behoorlijk schaarse trekvlinder gezien in het Bentwoud, maar voor ons werd het pas afgelopen week bekend en natuurlijk moeten we daarvan profiteren 😉. Voor ons betreft dit nog een nieuwe soort, de laatste niet-zeldzame vlindersoort die wij nog moesten. Opvallend is dat er helemaal geen Oranje Luzernevlinders vliegen, terwijl er ook in de rest van Nederland amper Gele Luzernevlinders worden gezien.

Gele Luzernevlinder – Pale Clouded Yellow

Gele Luzernevlinder – Pale Clouded Yellow

Na het avondeten gaan we nog even naar buiten. De keuze valt op de Ruygeborg, maar als we bij de parkeerplaats horen dat de Aziatische Goudplevier al uren uit beeld is, rijden we gelijk door naar de Groene Jonker. We lopen gelijk naar het plasje waar we gisteren het Kleinst Waterhoen zagen. Net als gisteren duurt het even voor de ral in beeld komt. Na een uur komt de vogel uit de pitrus tevoorschijn. In het kwartier dat de vogel te zien is, laat hij zich bij tijd en wijle fenomenaal bekijken, op lekker korte afstand en met de zon in de rug.

Kleinst Waterhoen – Baillon’s Crake (photo: Peter van der Meer)

Twee knallers in de regio!

Vrijdag 5 augustus 2016

Het is twee uur ‘s middags en ik ben net klaar met een aflevering van Castle als ik zie dat ik een telefoontje gemist heb. Via het ingesproken voicemailbericht blijkt dat het Hans Russer is, die meldt dat hij waarschijnlijk een Amerikaanse Goudplevier gevonden heeft in de Ruygeborg, een nieuw natuurgebied bij Nieuwkoop. Een paar minuten later belt Hans weer. De vogel is wat dichterbij komen zitten en Hans trekt zijn melding in, het gaat waarschijnlijk toch om een gewone Goudplevier. Jammer. We willen net weer verder gaan met waar we mee bezig waren als een derde belletje volgt: het is weer Hans. Hij meldt dat de vogel tussen wat Goudplevieren is gaan zitten en de betreffende vogel is toch overduidelijk een heel stuk kleiner. Samen met de andere waargenomen kenmerken durft Hans er weer een Amerikaan van te maken. Wat heen-en-weer-geapp met Paul van de Werken en een paar minuten later zijn we met z’n drieën (ook Frank gaat mee) onderweg naar de Ruygeborg.

Een kwartiertje later vergezellen we Sander Haak en Hans, later gevolgd door o.a. Marianne Wustenhoff, Dirk Dijkhof en Chris Groenendijk. De vogel is gelukkig nog gewoon in beeld, wel op grote afstand. Opvallend is het grootteverschil met de omringende Goudplevieren, de vogel is een behoorlijk stuk kleiner en vooral slanker dan een Goudplevier. Daarnaast valt ook de volledig zwarte anaalstreek op. Door de grote afstand is het moeilijk om de andere kenmerken te controleren, maar aanvankelijk lijken die inderdaad te wijzen op een Amerikaanse Goudplevier. Wanneer de zon achter de wolken verdwijnt, komen er toch wat meer twijfels: is het toch geen Aziatische Goudplevier? Naarmate de tijd vordert, gaan steeds meer meningen naar deze laatste soort. Een erg bijzondere waarneming, want van deze soort zijn slechts 60 eerdere aanvaarde gevallen, waarvan maar 2 buiten de kustzone.

Aziatische Goudplevier – Pacific Golden Plover

Aziatische Goudplevier – Pacific Golden Plover

Aziatische Goudplevier – Pacific Golden Plover

Rond een uurtje of 4 gaan we weer huiswaarts. We rijden bij Zegveld als we weer gebeld worden door Hans. We grappen wat over over welke soort hij nu weer gevonden heeft en Hans noemt lachend “Klein Waterhoen”. Hij blijkt echter bloedserieus te zijn… Even later corrigeert hij zich, want het blijkt om een Kleinst Waterhoen te gaan. Als de wiedeweerga draaien we om en haasten we ons naar de Groene Jonker, waar de zeldzame ral moet zitten. In de Jonker begroeten we o.a. Hans, Ellen Sandberg en Rob Halff. De ral is helaas al even uit beeld. Dat geldt niet voor een foeragerende jonge Waterral en onderstaande muis.

muis – mouse

Na een uur wachten, komt het Kleinst Waterhoen eindelijk de vegetatie uit lopen en laat zich fraai zien, vaak wel deels achter vegetatie. Na een paar minuten vliegt het waterhoen een slootje over en verdwijnt uit beeld, voor ons het teken om weer terug naar Woerden te gaan.

Kleinst Waterhoen – Baillon’s Crake (photo: Paul van de Werken)

100 procent

Zaterdag 30 en zondag 31 juli 2016

In augustus 2013 deden we een weekendje Zuid-Limburg, vooral gericht op dagvlinders. Dat weekend beviel zo goed dat we dit vaker wilden gaan doen. Door omstandigheden slaagden we er de afgelopen jaren niet in om af te zakken richting het Heuvelland, maar dit jaar moest het er van komen. Na wat voorbereidend werk viel de keuze op dit weekend, en gelukkig waren er nog kamers vrij in Valkenburg aan de Geul.

En dus vertrekken we zaterdagochtend richting Valkenburg. Op de weg daarnaartoe stoppen we wel een enkele maal, de eerste keer vlakbij Heteren. Op een grindstrand langs de Nederrijn loopt namelijk al enkele dagen een Griel. De vele vogelaars op de dijk geven aan waar we moeten zijn en even later is de Griel in beeld. De zeer zeldzame steltloper foerageert tussen de Kieviten op zo’n 250 meter afstand, maar is ondanks de afstand prima te zien. Leuk om weer eens een Griel te zien, onze laatste was op 25 april 2011 (in het Oudeland van Strijen, ten zuiden van Rotterdam). Een 4kj Geelpootmeeuw die op enkele 100-en meters van de Griel zit, mag zeker niet onbenoemd blijven.

De volgende stop is in Midden-Limburg, bij het riviertje de Roer. We zoeken hier ruim een uur naar de volgende doelsoort: de Gaffellibel, een extreem zeldzame rombout met maar 1-3 vaste locaties in ons land. Overal vliegen Weidebeekjuffers en ook qua vogels mogen we niet klagen: o.a. 2 overvliegende Appelvinken en een Wespendief. Net op het moment dat je er niet meer in gelooft, vliegt een vaalgroene libel voor me op en landt in de akker naast het smalle (wandel?)pad: het is de Gaffellibel. Gauw bel ik mijn vader en broer, maar voordat zij gearriveerd zijn, vliegt de libel op. Gelukkig kunnen we de rombout snel weer herlokaliseren en slagen we erin mooie foto’s van de soort te maken. Leuk om weer eens een nieuwe libellensoort te zien, dat was alweer 2 jaar geleden (Zuidelijke Heidelibel).

Gaffellibel – Green Snaketail

Gaffellibel – Green Snaketail

Via een geheime plek (6 Bijeneters) rijden we naar een andere geheime plaats, waar we één Donker Pimpernelblauwtje vinden.

3 van de 6 Bijeneters – 3 out of 6 European Bee-eaters

Donker Pimpernelblauwtje – Dusky Large Blue

Vanaf hier rijden we door naar Valkenburg, waar we aan het eind van de middag aankomen. Na een goed diner maken we plan de campagne voor morgen: we gaan de Sint Pietersberg beklimmen voor o.a. Oehoe en dikkopjes.

De zondagochtend valt nogal tegen; het is behoorlijk bewolkt en er valt zelfs motregen. Niet bepaald ideaal vlinderweer, dus we besluiten eerst via wat andere locaties (die helaas niets opleveren) naar de Sint Pietersberg te rijden. In Maastricht zelf blijken echter nogal wat wegen afgezet te zijn voor een triatlon genaamd de IRONMAN. Het blijkt dat we niet naar de gewenste parkeerplaats kunnen; we hebben al moeite zat om de wijk weer uit te komen (wat lukt dankzij wat gesleep met de hekken 😉 ). Uiteindelijk komen we weer op de goede weg terecht en parkeren we bij de ENCI B.V. Na een flinke klim bereiken we de Oehoevallei waar we al snel maar liefst 3 Oehoes vinden, rustend op een van de mergelwanden. Twee exemplaren zitten dicht tegen elkaar aan en zitten redelijk verstopt; het derde exemplaar zit iets verderop en laat zich bijzonder fraai bekijken.

Oehoe – Eurasian Eagle Owl

Het weer is niet veel beter geworden, het blijft behoorlijk wisselvallig. Niet echt het beste vlinderweer, maar alsnog lopen we terug naar de auto en parkeren we een paar kilometer verderop. De vlinders blijken gelukkig ‘gewoon’ te vliegen, getuige o.a. de vele Bruine Zandoogjes. Langs de bosrand komen we de eerste zeldzame vlindersoort tegen: hier vliegen enkele Boswitjes. Door wat belichtingsprobleempjes (het is voor mijn cameraatje blijkbaar niet makkelijk om compleet witte vlinders zonder duidelijke tekening te fotograferen) vallen de foto’s eerst wat tegen. Gelukkig slaag ik er toch nog in leuke foto’s te maken van deze soort, die in ons land alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Net na het fotograferen van een van de witjes vliegt een exemplaar plotseling het web van een Wespenspin in, die wel raad weet met dit hapje. Een kort filmpje van dit spektakel is hieronder te zien.

Boswitje – Wood White

Boswitje – Wood White

Klein Geaderd Witje – Green-veined White

Na een kort gesprek met Pieter Doorn en vriendin Janneke vervolgen we onze weg naar de bloemrijke grasvelden. Door het koude weer (met zelfs wat regenbuitjes) zien we echter geen van de doelsoorten. Ons oog valt op een grote kever op een van de houten palen, na een korte speurtocht op internet komen we uit op een Vliegend Hert. EDIT: via Waarneming.nl blijkt het toch een Klein Vliegend Hert te zijn, ook leuk.

Klein Vliegend Hert – Lesser Stag Beetle

De zon breekt gelukkig iets vaker door het wolkendek heen. Dit heeft gelijk zijn werking op vlinders: als eerste stuiten we op een zeer fraaie Koninginnepage, iets verderop gevolgd door minstens twee Kaasjeskruiddikkopjes en 1 Bruin Dikkopje. Ook vlak naast de parkeerplaats stuiten we op 1 Bruin Dikkopje, die voor de foto iets beter meewerkt.

Koninginnepage – Swallowtail

Bruin Dikkopje – Dingy Skipper

Kaasjeskruiddikkopje – Mallow Skipper

Rond half 6 zijn we weer terug bij de auto en beginnen we aan de terugreis naar Woerden. Tijdens deze reis passeren geregeld de geweldige waarnemingen van dit weekend de revue. Hoe vaak komt het nou voor dat alle doelsoorten lukken?

AWD

Zaterdag 23 juli 2016

Net als vorig jaar bezoeken we ook dit jaar de Amsterdamse Waterleidingduinen voor vlinders en libellen, vooral voor de Keizersmantels en Zuidelijke Keizerlibellen. Het duurt niet lang voor we de eerste Keizersmantel tegenkomen, want net na de Oranjekom zien we een mannetje foerageren op het vele bloeiende kruiskruid. Verderop komen we nog meer exemplaren tegen; aan het eind van de dag staat de teller op minstens 10 exemplaren, waarvan sommigen aardig meewerken.

man Keizersmantel – male Silver-washed Fritillary

Keizersmantel – Silver-washed Fritillary

In totaal zien we 14 soorten dagvlinders, met andere leuke soorten 1 Bruin Blauwtje, enkele Kleine Parelmoervlinders en een Distelvlinder. Ook fijn zijn de twee Zuidelijke Keizerlibellen die door het gebied vliegen. Tweemaal gaat een exemplaar korte tijd vlak voor ons zitten.

Zuidelijke Keizerlibel – Lesser Emperor

Bont Zandoogje – Speckled Wood

Tot slot bezoeken we een plekje waar Boomkikkers zouden moeten zitten. Het is even zoeken, maar dan valt mijn oog op twee piepkleine groene plekjes in de struiken: twee Boomkikkers! Helaas zitten ze behoorlijk diep in de vegetatie, dus zoeken we verder. Gelukkig vinden we gauw nog meer kikkers: in totaal vinden we zeker 15 exemplaren, allemaal kleiner dan 1,5 cm (dus pas geboren kikkers?). In tegenstelling tot de eerste dieren, laten sommigen zich nu wel geweldig bekijken. Zie de foto’s hieronder.

Boomkikker – Common Tree Frog

Boomkikker – Common Tree Frog

Boomkikker – Common Tree Frog

De terugweg verloopt een stuk sneller: rond vijven zijn we weer terug bij de auto en beginnen we aan de reis terug naar Woerden.

Damhert – Fallow Deer

Oranje boven

Zondag 10 juli 2016

Vandaag is het zover: ons jaarlijkse uitje libellen en dagvlinders kijken met Marianne Wustenhoff en Maria van Antwerpen staat weer op het programma. Net als twee jaar geleden hebben we de Weerribben uitgekozen als locatie.

Rond tienen spreken we af op de carpool in Maartensdijk; een dik uur later rijden we onze eerste bestemming (het Woldlakebos) binnen. Het vliegt behoorlijk: onder het constante gejodel van een Wielewaal vinden we vele Vroege Glazenmakers, Grote Keizerlibellen, Viervlekken en Bruine Zandoogjes. Ook schaarsere soorten zijn van de partij, zo zien we een aantal Vuurlibellen, Bruine Korenbouten en Gevlekte Glanslibellen (zitten, ho maar), een Gevlekte Witsnuitlibel, Bruine Glazenmaker en een Landkaartje.

Vroege Glazenmaker – Green-eyed Hawker

man Vuurlibel – male Broad Scarlet

vrouw Vuurlibel – female Broad Scarlet

Gevlekte Witsnuitlibel – Yellow-spotted Whiteface

Het hoogtepunt wordt gevormd door een fraaie man Grote Vuurvlinder waar we al snel op stuiten. De zeer zeldzame dagvlinder, in ons land vliegt de endemische ondersoort batava en die is alleen te vinden in de Weerribben en aangrenzende laagveenmoerassen, foerageert op enkele kattenstaarten op ruime afstand van het pad, maar is door de telescoop prima te zien en fotograferen. Naast insecten mogen ook enkele vogels niet onbenoemd blijven: net als wij heeft ook een aantal Boomvalken de insectenrijkdom van het gebied ontdekt en er vliegen een paar Purperreigers over.

Grote Vuurvlinder – Large Copper

Na een hapje en een drankje in een van de restauranten in het gebied rijden we een paar kilometer verder naar het noorden. Een korte wandeling door het Venebos, aan de noordkant van de Weerribben, levert veel van hetzelfde op: meerdere Vuurlibellen, Gevlekte Glanslibellen en Bruine Glazenmakers, maar ook twee Blauwe Breedscheenjuffers.

Aan het eind van de middag rijden we nogmaals naar het Woldlakebos, maar nu naar een ander deel van dit bos. Hier is het al snel raak: op de kattenstaart foerageert de tweede man Grote Vuurvlinder van de dag, een paar honderd meter verderop gevolgd door nog twee exemplaren. In tegenstelling tot vanochtend zitten ze nu wel vlak langs het wandelpad en dus zijn ze nu wel prima te bekijken én te fotograferen. In totaal zien we op deze plek 4 Grote Vuurvlinders (3 man, 1 vrouw), wat een genot.

Grote Vuurvlinder – Large Copper

Grote Vuurvlinder – Large Copper

Grote Vuurvlinder – Large Copper

Inmiddels is het alweer over zessen, dus tijd voor de terugreis. Wat een dag, met als hoogtepunt maar liefst 5 Grote Vuurvlinders, van dat aantal had ik van tevoren niet durven dromen.

Geelsprietjes

Zaterdag 9 juli 2016

Vanmiddag een paar uurtjes op de vliegbasis van Soesterberg doorgebracht voor met name het Geelsprietdikkopje. Dit is ruimschoots gelukt met zeker 7 exemplaren. Terwijl ik er een probeer te fotograferen, gaat er zelfs eentje op mijn vinger zitten.

Geelsprietdikkopje – Small Skipper

_Geelspriet op vinger

Geelsprietdikkopje – Small Skipper

Ook andere soorten zijn van de partij: o.a. enkele Heivlinders, een Kleine Vuurvlinder en een Groot Dikkopje, Grote Keizerlibellen, een Watersnuffel en twee (vocale!) overvliegende Wespendieven.

Watersnuffel – Common Bluet

Op de terugweg gaan we even langs Vleuten, waar op de Haarijnse Plas de aanwezige adult zomerkleed Roodhalsfuut gauw gevonden is. De vogel zit weliswaar op afstand, maar is met de telescoop prima te zien. Een Geoorde Fuut zit een stuk dichterbij.

Plan B

Zondag 26 juni 2016

Gisteren (zaterdag) liep ons plan om libellen en dagvlinders te kijken letterlijk in het water. Net nadat we aankwamen in het grensoverschrijdende natuurgebied De Plateaux (bij Bergeijk) begon het te regenen, en de rest van de dag werd het niet meer droog. Onze kans op o.a. Gewone Bronlibel en Bosbeekjuffer verdween als sneeuw voor de zon, behoorlijk balen. De enige meldenswaardige dieren waren enkele Weidebeekjuffers en Phegeavlinders (een zeldzame nachtvlindersoort die alleen in de Peelregio voorkomt) en een zingende Wielewaal, die zich blijkbaar niets aantrok van de regen.

Phegeavlinder – Nine-spotted

Voor vandaag staat aanvankelijk weer een insectendagje op het schema (nu op de Veluwe). De weersvoorspellingen gooien echter roet in het eten en dus gaan we over op plan B. Aan het begin van de middag bezoeken we de Eempolders bij Huizen, waar we gaan zoeken naar de eerder gemelde Witoogeend. In eerste instantie kunnen we de schaarse eendensoort niet vinden, maar nadat we samen met Tonny Bakker & man een kijkje nemen over het Eemmeer, zwemt de man Witoogeend ineens wel op het kleine plasje. Hij zwemt veel met de kop onder water, maar laat zich toch erg goed zien. Naast de Witoogeend bevolken ook een Bosruiter, ruim 100 Oeverzwaluwen, een Bontbekplevier en enkele Kemphanen het plasje, terwijl een Boomvalk over onze hoofden vliegt.

Witoogeend – Ferruginous Duck

Samen met Tonny en Will rijden we daarna naar het Eemmeer met als doel Casarca’s. Vanaf het eerste kijkpunt kunnen we de oranje bergeenden niet vinden, maar wel zien we twee jonge Raven op een hekje in de polder achter ons. Ook leuk. Vanuit de kijkhut hebben we meer succes: met de nodige moeite tellen we hier uiteindelijk 6 Casarca’s, op grote afstand en verspreid over het hele meer.

Na deze geslaagde tocht nemen we afscheid van Tonny en Will en rijden we naar Nijkerk, waar we tevergeefs zoeken naar een Roodhalsgans (leuk voor de maandlijst). Weer in de auto begint het weer zachtjes te regenen, voor ons een teken om weer huiswaarts te keren.

Lekker weekje met Witwangsterns, een Ralreiger en een Kleine Geelpootruiter

Maandag 6, vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2016

Afgelopen maandagavond werden vier Witwangsterns gemeld in de Blauwe Kamer (bij Rhenen). Aangezien ik toch in Wageningen was, besloot ik er samen met mede-bosbouwers Bram de Vries en Martijn van der Neut even langs te fietsen. Twee vogels bleken te zijn doorgevlogen naar de andere kant van de Nederrijn, maar gelukkig konden we de andere twee vogels wel terugvinden. De sterns lieten zich bij tijd en wijle erg mooi bekijken. Zo vlogen ze tijdens hun foerageerrondje af en toe op een meter over onze hoofden. De vogels riepen ook regelmatig. Ter plaatse spraken we even met o.a. Alex Bos, die de beesten uiteraard weer geweldig op de foto had gezet (linkje naar Alex’ PBase-site).

Vrijdagavond nemen mijn vader en ik een kijkje bij het dorpje Noordse Buurt, aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen. Woensdag is namelijk bekend geworden dat hier een Ralreiger zit, een behoorlijk zeldzame reigersoort afkomstig uit het Mediterrane gebied. De vogel foerageert vooral op een veldje van Gele Plomp in een smal slootje en is alleen te zien vanaf een erf van een van de bewoners. Van de gastvrije bewoners mogen we gelukkig wel het erf op en daardoor kunnen we de reiger prachtig zien op een afstandje van zo’n 25 meter afstand. De bewoners staan wel andere vogelaars toe, maar willen uiteraard niet dat de hele tuin vol staat met vogelaars. Dat is dan ook de reden dat de vogel op Waarneming.nl onder embargo staat. Voor degenen die de vogel nog willen bezoeken, denk daaraan: gedraag je en luister naar de eigenaren.

Ralreiger – Squacco Heron

Ralreiger – Squacco Heron

Een zeer fijne verversing van deze soort, want mijn eerste en enige waarneming van een Ralreiger in Nederland was op 27 juni 2007, op de Put van Broeckhoven (tussen Bodegraven en Nieuwerbrug). Na deze geweldige waarneming rijden we naar de andere kant van de Noordse Buurt, waar net als in andere jaren een Grote Karekiet zit te zingen. De karekiet is onzichtbaar door het hoge riet, maar laat des te meer van zich horen.

Vanmiddag reizen we af naar het Doove Gat bij Haastrecht om de Kleine Geelpootruiter die hier sinds 25 mei zit, te bekijken. De Noord-Amerikaanse steltloper is snel gevonden, al zit de vogel wel op flinke afstand. Ruim anderhalf uur lang blijft de vogel op grote afstand. In die tijd vermaken we ons prima met o.a. 2 Ringmussen, 2 Zwarte Sterns, 2 Distelvlinders en een privéconcert van een Bosrietzanger. Daarna vliegt de Kleine Geelpootruiter gelukkig op en landt in de sloot naast de grote plas. Hier is de zeer zeldzame ruiter erg fraai te zien op een mooie afstand, foeragerend op wormpjes en dergelijke. Eindelijk een Kleine Geelpootruiter dit jaar, nadat we de soort eerder waren misgelopen in de Biesbosch en in Zeeland. Dit is alweer mijn vierde Kleine Geelpootruiter, na vogels op Texel (2012), Vattrop (2013) en Everdingen (2015).

Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.