Maandelijkse archieven: maart, 2014

Nieuwe regiosoort!

Maandag 31 maart 2014

Vanochtend vond Michel Veldt bij de Haarrijnse Plas maar liefst drie Buidelmezen. Hij lardeerde zijn waarneming met zeer fraaie foto’s van deze prachtige zangvogeltjes. Voor mij (en genoeg anderen) genoeg reden om aan het eind van de middag naar Vleuten te gaan voor deze soort. Gelukkig gaat Paul van de Werken ook die kant op en kan ik met hem meerijden.

Tegen vijven staan wij samen met o.a. Guus Peterse, Maria van Antwerpen en Marianne Wustenhoff op het bouwterreintje aan de noordkant van het gebied. Later krijgen we nog gezelschap van Rick Schonewille, Frank Roos en nog zeker 5 andere vogelaars. De Buidelmezen blijken mobiel en het duurt zeker drie kwartier voordat we ze voor het eerst in beeld krijgen. Uiteindelijk gaan twee exemplaren op de lisdodde foerageren en zijn ze zeer fraai te zien. Even later laten deze zeer kleine vogeltjes (ongeveer 11 cm groot) de pluisjes van de lisdodde fanatiek rondvliegen, wat een leuk gezicht. Even denk ik het derde exemplaar te horen vanuit een andere hoek, maar helemaal zeker hiervan ben ik niet. In dezelfde strook zitten ook een Fitis, Blauwborst, Rietgorzen en er vliegt nog een Ooievaar over. Ook leuk zijn twee Witgatjes die al roepend over het plassengebied vliegen.

Een van de twee Buidelmezen – Eurasian Penduline Tit

Tot slot probeer ik de al langer verblijvende Kuifduiker te vinden, maar veel verder dan 4 Geoorde Futen kom ik helaas niet. Voldaan keren we weer huiswaarts, met een soort die ik slechts tweemaal eerder zag en dat was al 6 jaar geleden (op 18 en 20 augustus 2008), op de noordpunt van Texel. Dat betroffen bovendien jonge vogels, dus deze Buidelmezen in prachtkleed waren voor mij nog een primeur! Uiteraard is het ook nog een nieuwe regiosoort, nummertje 223 alweer.

Witstuitbarmsijs

Vrijdag 28 maart 2014

Rond tienen vandaag belt Paul van de Werken met de vraag of ik mee wil naar Zaandam, waar de hele week al een Witstuitbarmsijs verblijft. Aangezien ik vandaag vrij ben en het nog een nieuwe soort voor mij betreft, is de keuze geen moeilijke. Een halfuurtje later vertrekken Paul, Gert Vonk en ik richting deze zeldzame vinkensoort.

Op de parkeerplaats in het recreatiegebied Het Twiske (waar de Witstuitbarmsijs samen met enkele familiegenoten moet zitten) zien we gelijk al een (waarschijnlijk Grote) barmsijs, dat belooft wat! Samen met zeker 10 andere vogelaars lopen we wat rond door dit leuke gebiedje. Na ongeveer een half uur zoeken horen en zien we voor ons een groepje van ongeveer 5 barmsijzen in een groep elzen invallen. Al gauw pikt een medevogelaar de Witstuitbarmsijs eruit. De vogel foerageert op de elzenproppen en laat zich goed zien. Een enkele maal zie ik de geheel zuiverwitte stuit. Verder is de vogel goed eruit te pikken door de witte onderstaartdekveren (zonder zwarte schacht), de algehele lichte indruk, de nauwelijks getekende flanken en het kleine snaveltje. Door de takken en elzenproppen heen lukt het me om een herkenbaar plaatje van de vogel te maken, zie hieronder.

Witstuitbarmsijs – Arctic Redpoll

We kunnen de vogel ongeveer een halfuur lang goed bekijken. Dan besluit de groep om iets verder te vliegen, wel zien we de groep al snel weer landen. Tegen onze verwachting in kunnen we de groep echter niet meer terugvinden. Dit is voor Paul, Gert en mij een teken om weer terug richting de auto te lopen. Op de weg terug komen we nog wel twee barmsijzen en een vreemd zingende Tjiftjaf tegen. Gelukkig heb ik mijn geluidsopname-apparatuur bij me en lukt het me om een geluidsopname van de Tjiftjaf te maken, zie hier voor de opname. Bij de betaalautomaat (jaja, je moet hier zelfs betalen om te parkeren!) horen we verder de eerste Fitis van het jaar.

Barmsijs, maar welke ondersoort? Geen idee. – Common Redpoll

Rond tweeën zijn we weer thuis, met weer een nieuwe soort rijker (na de Witbandkruisbekken en de Bruine Klauwier mijn derde dit jaar). Zie hier voor Pauls versie van het verhaal.

Regio

Zaterdag 22 maart 2014

Sinds 8 maart verblijft een Kuifduiker op de Haarrijnse Plas (bij Vleuten). Genoeg reden voor mijn vader en mij om vandaag eens die kant op te rijden om te kijken of we deze schaarse wintergast (zeker in het binnenland) kunnen vinden. Bij aankomst in dit gebied valt mijn oog op een relatief grote vogel die fanatiek aan het foerageren is op een grasveldje. Het blijkt een vrouwtje Groene Specht te zijn. Zeker een kwartier lang foerageert de vogel in de vegetatie langs de plas en het lukt me dan ook om enkele foto’s te maken. Vanaf de andere kant begint een tweede exemplaar te roepen, waarop het vrouwtje opeens helemaal rechtop gaat zitten roepen. Fraai! Uiteindelijk vliegt ze op en verdwijnt ze uit beeld.

vrouwtje Groene Specht – female Green Woodpecker

We vervolgen de route naar de vogelkijkhut. Op de plas zwemt een Geoorde Fuut tussen de eenden (hoofdzakelijk Smienten en Kuifeenden). Van de Kuifduiker ontbreekt voorlopig echter elk spoor. Gelukkig vermaken we ons verder prima met de eerste twee Kleine Plevieren van het jaar, enkele Tureluurs, een Witte Kwikstaart en een mooie man Wintertaling.

Een van de twee Kleine Plevieren – Little Ringed Plover

Weer terug bij de auto vallen de eerste spetters en binnen no-time vallen er flinke druppels, we zijn net op tijd weer aangekomen bij de auto. Omdat het nog vroeg is, rijden we door richting Leidsche Rijn waar enkele Patrijzen zouden moeten zitten. Inmiddels is het ook weer droog geworden. Het vinden van deze vogels blijkt geen probleem te zijn, ze zitten op zeer korte afstand naast de auto. We tellen vier exemplaren. De vogels blijken wel vrij schuw te zijn, want al gauw vliegen ze naar de andere kant van de sloot. Hier zien we de vogels nogmaals, net als twee Kneutjes. Tevreden met de Groene Specht, Patrijzen en Geoorde Fuut besluiten we weer terug naar Woerden te rijden.

Patrijzen – Grey Partiridge

Thuis aangekomen blijkt de Kuifduiker toch weer gezien te zijn, helemaal in de hoek waar wij net niet zijn geweest….

Weer een Amerikaanse eend

Zondag 16 maart 2014

Vorige week zondag fotografeerde Thea van Gogh een mannetje Ringsnaveleend in de Broekpolder (Vlaardingen). De afgelopen week werd de vogel dagelijks waargenomen en omdat het alweer 4 jaar geleden was dat we een Ringsnaveleend hebben gezien, werd het wel weer eens tijd voor een nieuwe waarneming.

Gelijk bij aankomst in Vlaardingen wordt ons al duidelijk dat de Tjiftjaffen alweer massaal zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden. In totaal horen we vandaag zeker 10 exemplaren. Ter vergelijking, voor vandaag had ik er pas eentje dit jaar. De Ringsnaveleend vinden, blijkt niet al te moeilijk te zijn: binnen 5 minuten hebben we de vogel gevonden. Hij laat zich, op 100-200 meter afstand, leuk zien samen met 10-tallen andere duikeenden. Wel is de vogel erg duikerig. Op dezelfde plas zwemmen ook een Geoorde Fuut en meerdere Dodaarzen (die alweer fanatiek hun baltsroep laten horen).

man Ringsnaveleend – male Ring-necked Duck

man Ringsnaveleend (links) met Kuif- en Krakeenden – male Ring-necked Duck (left) with Tufted Ducks and Gadwalls

Iets verderop komen we een Klapekster tegen. Leuk, zeker nu deze soort deze winter schaarser lijkt te zijn dan anders. Hier treffen we ook een mannetje Rouwkwikstaart die samen met enkele Witte Kwikstaarten langs een plas foerageert.

Klapekster – Great Grey Shrike

Klapekster – Great Grey Shrike

Rouwkwikstaart – Pied Wagtail (photo: Frank vd Meer)

Als we weer bij de auto zijn, rijden we iets verder naar de Alkeet-Buitenpolder. Hier waren afgelopen week 2 Roodhalsganzen gezien. Helaas laten deze fraaie ganzen zich niet zien. Tussen de 100-en Kol- en Brandganzen vinden we wel een Kleine Canadese Gans die samen met een kruising tussen een Kleine Canadese Gans en een Brandgans foerageert. Ook laten zeker twee Cetti’s Zangers enkele malen van zich horen.

We sluiten de dag af in Breeveld om nog even te kijken of we de Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend kunnen vinden. Hoe vaak krijg je nou de kans om op één dag een Ringsnaveleend, Kuifeend én een kruising tussen beide soorten te zien? In Woerden hebben we deze eend gauw gevonden. Actief is hij zeker niet, slechts eenmaal zie ik even kort de kop en kenmerkende snavel.

Amerikaanse Smient!

Zaterdag 8 maart 2014

Rond vijf uur ’s middags ontvangen we een sms’je van Jeroen de Bruijn: er zit nu een mannetje Amerikaanse Smient op de natuurplas Breeveld! Een dik kwartier later staan we, samen met o.a. de ontdekker Diederik Kok, te kijken naar de Amerikaanse variant van onze Smient. De vogel is zeer druk, roept geregeld (al heb ik de vogel niet gehoord), vliegt af en toe eens een stukje en laat zich op niet al te grote afstand in het zonnetje fraai bekijken.

Amerikaanse Smient – American Wigeon

Amerikaanse Smient - roepend

(roepende) Amerikaanse Smient – American Wigeon

Tweemaal maakt de vogel met een groepje Smienten een langere vliegronde, om na enkele minuten weer te landen tussen de Smienten. In vlucht zijn mooi de witte oksels te zien, een verschil met onze Smient (waar de oksels lichtgrijs zijn). Verder is de vogel zeer goed tussen de Smienten uit te halen door het iets stevigere postuur, de roestrode flanken, brede donkergroene streep op de verder grijzige kop en wit voorhoofd (wel met een iets donkerdere veeg in het wit). Samen met enkele regiovogelaars (waaronder Paul, Pascal, Rick, Cees en Marianne) genieten we tot het laatste licht van deze zeldzame Amerikaanse gast. Het betreft de 69e voor Nederland en de tweede voor deze plas (de eerste voor Breeveld zat er op 7 februari 2010). Diederik, bedankt voor deze fraaie ontdekking en Jeroen bedankt voor je sms’je. Overigens zuur voor Jeroen, die aan de plas woont en niet thuis was… Vanochtend stonden we trouwens ook al over deze plas te kijken voor de Hybride Kuif- x Ringsnaveleend, maar toen is deze smient ons niet opgevallen…

Amerikaanse Smient

Amerikaanse Smient – American Wigeon

Amerikaanse Smient (rechts) met twee Smienten – American Wigeon (right)

Breeveld

Maandag 3 maart 2014

Gisteren ontdekte Sander Haak een paartje Toppers op de recreatieplas Cattenbroek (Woerden). Na een melding vandaag dat de vogels nog aanwezig zijn, besluit ik ’s middags eens die kant op te fietsen. Op exact dezelfde plek als waar de vogels gisteren zaten, zie ik met het blote oog twee beestjes zwemmen: het blijken de Toppers te zijn. Al gauw sta ik op minder dan 50 meter naar de eenden (die zelden in het binnenland opduiken) te kijken, zelfs met het zonnetje in de rug. Het is voor mij de tweede waarneming van Toppers in de regio, de eerste was op 12 november 2011 (op de natuurplas Breeveld).

Paartje Toppers – 1w male and female Greater Scaups

Jong vrouwtje Topper – 1w female Greater Scaup

Jong mannetje Topper – 1w male Greater Scaup

Intussen heb ik gezelschap gekregen van Hans Russer en Arwin den Boer. Iets verderop zwemt op de natuurplas in een groep Kuifeenden de bekende Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend die al enkele jaren op deze plas overwintert. Tevreden met het resultaat fiets ik weer naar huis.

Hybride Kuif- x Ringsnaveleend – Hybrid Tufted Duck x Ring-necked Duck

Rondje Goeree / Schouwen

Zondag 2 maart 2014

Exact een maand geleden (op 2 februari) zagen Frank, mijn vader, Marianne Wustenhoff en ik in de Delta een groep Flamingo’s. Helaas hadden we toen vol tegenlicht. Daarom hadden wij het idee om deze winter nogmaals een kijkje te gaan nemen bij deze exotische vogels. Vandaag was de dag.

Bij Battenoord staan 38 van deze roze ‘zuurstokken’. De groep bestaat vandaag uit 11 gewone Flamingo’s, 19 Chilenen, 1 Caribische Flamingo, twee hybriden (hybride Chileense x Europese Flamingo en hybride Europese Flamingo x Caribische Flamingo) en enkele jongen waar we de moeite niet voor hebben genomen om ze te determineren op soort. Hier vinden we, tot onze verrassing, ook twee Kleine Strandlopers, foeragerend met vier Bontbekplevieren en een Bonte Strandloper. In de trektijd is dit zeker geen zeldzame soort, maar ’s winters is de situatie toch geheel anders. Slechts een enkel exemplaar doen jaarlijks een poging om te overwinteren in ons land. Ondanks de harde wind en de afstand, lukt het Frank om enkele foto’s  (veel meer dan een bewijsplaatje is het niet geworden) van deze zeldzame wintergast te maken. Een erg leuke bijvangst (en stiekem misschien zelfs nog wel leuker dan de flamingo’s).

Een van de twee Kleine Strandlopers – Little Stint (photo: Frank van der Meer)

Hierna rijden we richting de Brouwersdam. Dat we niet de enige zijn met dit idee, blijkt wel uit de vele windsurfers en mensen die langs het strand van de zon willen genieten. Hier treffen we (samen met Jillis Roos) helaas niet de gehoopte Zwarte Zeekoet en IJsduiker en moeten we het doen met de gebruikelijke Steenlopers, Paarse en Drieteenstrandlopers, Zwarte Zee-eenden en Roodkeelduikers. Wel leuk is het mannetje IJseend die zich leuk laat zien.

mannetje IJseend – male Long-tailed Duck

mannetje IJseend – male Long-tailed Duck

Op het volgende eiland zoeken we ook nog naar leuke soorten, maar veel verder dan 100-en rotganzen, Rosse Grutto’s en Zilverplevieren komen we niet. Op de terugweg richting Woerden doen we Stellendam nog aan, maar hier zien we geen verrassende dingen. Bij Hellevoetsluis zien we boven de N57 onze eerste Lepelaars van 2014 overvliegen. Door een navigatiefout bij knooppunt Benelux rijden we langs Barendrecht en dan kan je de Buffelkopeend van de Gaatkensplas natuurlijk niet links laten liggen… In eerste instantie kunnen we de Amerikaanse eend, die al sinds november 2004 op deze plas overwintert, niet vinden, maar als we langs de plas lopen, blijkt de Buffelkopeend op zeer korte afstand van ons langs het riet te zitten. De foto’s zijn door het late tijdstip en de ingezette schemer niet super, maar toch ben ik er toch wel blij mee. Een mooie afsluiter van de dag.

adulte man Buffelkopeend – ad male Bufflehead

adulte man Buffelkopeend – ad male Bufflehead

Zwarte Ibis en weer een Pont!

Zaterdag 1 maart 2014

Nu een nieuwe maand van start is gegaan, lijkt het ons wel weer eens leuk om de Zwarte Ibis te bezoeken (en op de maartlijst te kunnen toevoegen 🙂 ). Onze laatste poging twee weken geleden om de vogels bij Nieuwkoop te zien, mislukte. Daarom kiezen wij ervoor om vandaag naar de geringde vogel bij Willeskop te rijden. Zoeken naar deze vogel blijkt niet nodig te zijn, in zeer korte tijd hebben we de vogel namelijk al gevonden. Op enige afstand foerageert de Zwarte Ibis in weilanden aan de Damweg tussen 1000-en Kok- en Stormmeeuwen. Na ongeveer een kwartier vliegt de vogel op en vliegt (flink lastiggevallen door de meeuwen) de weg over, richting Willeskop. Hier landt de vogel en laat hij zich kort leuk zien. Gezien de witte ring die we in Willeskop kunnen aflezen, gaat het hier om de vogel die ik eerder al op 18 januari en ook in 2013 in de omgeving van Oudewater zag.

Hieronder een opsomming waar de vogel allemaal gezien is:
27 september 2013:  Tilburg en Den Bosch (groep van 11 waaronder onze geringde)
– 4-13 november 2013:  De Meent, Oudewater (groep van 6, waaronder twee geringden)
– 14 november:  op deze dag was nog slechts 1 exemplaar aanwezig in Oudewater, vogel was zeker geringd, maar welke van de twee geringden is niet duidelijk
15-22 november 2013:  Gent (België, solitair)
– 7 december 2013-1 maart 2014:  Oudewater (eerst weer langs De Meent, vanaf 12 januari alleen nog maar in de omgeving van Willeskop)

Zwarte Ibis – Glossy Ibis (photo: Frank van der Meer)

Nu we toch bij Willeskop zijn, besluiten we het gebied een stukje in te lopen. Hier zien we, behalve de Zwarte Ibis, onze eerste Grutto van het jaar, weer een Pontische Meeuw (een tweede exemplaar (3kj) verdwijnt helaas te snel om definitief de boeken in te kunnen gaan als Pontische Meeuw) en tussen de vele Smienten zwemt een afwijkend exemplaar.

4kj Pontische Meeuw – 4cy Caspian Gull

4kj Pontische Meeuw – 4cy Caspian Gull

afwijkende Smient (‘diluted’ exemplaar) – aberrant Eurasian Wigeon

Op een ‘geheime’ plek blijken de Ransuilen niet meer niet aanwezig te zijn. Omdat we nog wat tijd over hebben, besluiten we richting de Reeuwijkse Plassen te rijden. Onderweg zien we (in de buurt van Waarder) nog een adulte Slechtvalk op een hek zitten. Aan de zuidkant van de Reeuwijkse Plassen, bij Polder Stein / Twaalfmorgen, zien we onderstaande geringde Kolgans. De gans is geringd bij Veere (Zeeland) op 5 december 2005 als jong mannetje. Hij blijkt vooral in West-Nederland gezien te zijn, maar hij is ook wel eens afgelezen in België en Duitsland. Verder zien we tussen de 100-en Kieviten enkele Tureluurs en ongeveer 50 Goudplevieren.

Kolgans J07 – Greater White-fronted Goose (photo: Frank van der Meer)