Maandelijkse archieven: mei, 2014

Hemelvaartweekend

Donderdag 29 t/m zaterdag 31 mei 2014

Ik heb niet stilgezeten dit Hemelvaartweekend. Donderdag ben ik samen met de rest van het gezin naar een prachtig nieuw natuurgebiedje nabij Nieuwkoop geweest: de Ruygeborg. Dit natuurontwikkelingsgebied, dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, is pas in 2012 omgevormd van grasland naar moeras, maar heeft nu al een enorme aantrekkingskracht op (zeldzame) vogels. De al enige dagen verblijvende Witwangsterns zijn haast niet te missen, soms foerageren deze zeldzame doortrekkers (2 ex) op enkele meters afstand van ons. Ben benieuwd of ze lang blijven en of ze misschien zelfs een broedpoging proberen. We zien nog enkele andere soorten die het noemen waard zijn: twee overvliegende Zwartkopmeeuwen, twee Geoorde Futen, een roepende Waterral, een overzomerende Smient en enkele mannetjes Zomertalingen.

Witwangstern – Whiskered Tern

Witwangstern – Whiskered Tern (photo: Peter van der Meer)

Vrijdagavond zijn Frank, mijn vader en ik op een niet nader te noemen plek wezen kijken en luisteren voor ralletjes. Dat we niet de enige zijn met dit plan, blijkt wel als we het gebied betreden: zo treffen we onder meer Paul vd Werken, Gert Vonk, Vincent Hart en Rob Halff. Dit resulteerde in twee Porseleinhoentjes: een vrouwtje prachtig foeragerend in het avondlicht, terwijl het mannetje aan de andere kant van het pad onregelmatig van zich laat horen.

Porseleinhoen – Spotted Crake

Vandaag (zaterdag) zijn we, gezien het mooie weer, op zoek geweest naar vlinders en libellen in de Kampina. Ondanks dat het bewolkter was dan werd voorspeld, kunnen we tevreden zijn met de waargenomen libellen. In het gebied stikt het van de Weidebeekjuffers, wat mij betreft de mooiste juffer die je in ons land kunt vinden. Andere soorten die we in het gebied zien, zijn wat Vuurjuffers, een Blauwe Breedscheenjuffer en een Platbuik.

man Weidebeekjuffer – male Banded Demoiselle

Blauwe Breedscheenjuffer – Blue Featherleg

Het is mijn vader die een libel ín het water bij een bruggetje ziet. Samen met drie andere insectenliefhebbers vissen we de libel uit het water. Het blijkt een mannetje Beekrombout te zijn, een zeldzame libellensoort in Nederland die vooral langs langzaam stromende beekjes en riviertjes voorkomt. Dit exemplaar blijkt anderhalve poot te missen en verder oogt hij ook niet bepaald meer okselfris. Nadat we wat foto’s gemaakt hebben, laten we hem met rust. Ik ben benieuwd of hij het gered heeft.

Beekrombout – Common Clubtail

Beekrombout – Common Clubtail1

Weekend Texel III

Vrijdag 23 tot zondag 25 mei 2014

Vrijdag
In tegenstelling tot de afgelopen twee weekenden heb ik nu de boot van half 8 en slaat Frank dit weekendje Texel over. Mijn vader en ik stoppen kort langs de Pontweg, waar een mannetje Blauwe Kiekendief boven een weiland jaagt. Bij het huisje blijkt de plek van de Braamsluiper (die de afgelopen twee weekenden bij ons huisje verbleef) te zijn ingenomen door een Spotvogel, leuk!

Zaterdag
Vanochtend loop ik een rondje over de Robbenjager. Een ietwat tegenvallend rondje dat wordt opgeleukt door zingende Nachtegalen en Braamsluipers. Boven het restaurant De Robbenjager cirkelt een roofvogel. “Vast een Buizerd”, denk ik als ik de telescoop pak. Door de scoop zie ik echter een fraaie Wespendief. Al gauw vliegt nóg een exemplaar mijn beeld binnen, en dan nog een, en nog een: een groepje van vier Wespendieven! Op het moment dat ze uit beeld raken, krijg ik de melding binnen dat Diederik Kok een zingende Struikrietzanger heeft gevonden in de Tuintjes (500 meter verderop), gauw er naartoe natuurlijk. Als ik aankom op de plek, blijkt de vogel al een kwartier stil te zijn. Gelukkig begint de vogel na ongeveer een kwartier weer te zingen. Helaas krijg ik de vogel niet te zien. Zie hier voor een prachtige geluidsopname van medewaarnemer Ruud van Beusekom.

Wespendief – European Honey Buzzard

Wespendief – European Honey Buzzard

Samen met Ruud en Aart & Henny Vink loop ik een klein stukje verder om een zojuist ontdekte Grauwe Klauwier te zien te krijgen. Met enig geluk komt het nogal mobiele vrouwtje kort in beeld. Inmiddels zijn de Wespendieven massaal gaan vliegen, het ene na het andere exemplaar (soms zelfs in groepsverband) vliegt over ons heen. In totaal tel ik zeker 16 exemplaren, wat verreweg mijn hoogste aantal Wespendieven is (was 3). We besluiten weer terug te lopen naar de Struikrietzanger, hopelijk krijg ik de vogel nu wel in beeld. Hier krijgen we versterking van Pieter en Maartje Doorn, Toy Janssen, Alwin Borhem, René Pop en nog enkele anderen. We horen hem wel geregeld zingen, maar helaas krijgen we deze zeer zeldzame zangvogel (28e voor Nederland) niet te zien. Een roofvogel die laag over komt vliegen, blijkt voor de verandering geen Wespendief, maar een Rode Wouw te zijn. Wauw! Ook vliegt een Boomvalk over.

Grauwe Klauwier – Red-backed Shrike

Rode Wouw – Red Kite

Met dank aan een telefoontje van Pieter Doorn lukt het ons zelfs om de Rode Wouw vanuit onze tuin te zien. ’s Middags bezoeken we nog enkele gebiedjes verspreid over het hele eiland en dat levert ons wederom enkele leuke soorten. Zo zien we onze eerste Temmincks Strandloper van het jaar (Robbenjager), zijn de Staatsbossen goed voor een groepje laag overvliegende Kruisbekken en een Grauwe Vliegenvanger en zien we elders 1000-en mannetjes Eiders (Volharding), Noordse Sterns en een 2kj Dwergmeeuw (Dijkmanshuizen) en horen en zien we een Bosrietzanger (Parkeerplaats Jan Ayeslag)

2kj Dwergmeeuw – 2cy Little Gull

Zondag
Viavia hebben we een tip gekregen dat vlakbij ons huisje een Roodmus zou zitten. Als we de auto uitstappen, horen we gelijk al het kenmerkende “please-to-meet-you” van deze zeldzame broedvogel (jaarlijks slechts een handvol paartjes in heel Nederland). Deze fraaie adulte man blijkt een rondje over het terrein te maken en komt dan geregeld langs een stukje waar de vogel zich zeer fraai laat bekijken.

Roodmus – Common Rosefinch

De Spotvogel die het hele weekend al rond ons huisje verblijft, zit er ook vandaag nog. Ditmaal laat de vogel zich meerdere malen zeer fraai zien, namelijk helemaal open op een kale tak. Het lukt me nog nét om enkele foto’s te maken voordat de batterij van mijn fototoestel het begeeft… Zie onderstaand plaatje. Later op de middag bezoeken we een (nieuwe?) Struikrietzanger (ontdekt door Ruud). Samen met o.a. Vincent Hart horen we enkele malen een stukje van de zang. Net als gisteren wil de vogel helaas niet in beeld komen.

Spotvogel – Icterine Warbler

We rijden (als laatste auto) de boot van 16.30 uur op om weer naar het vasteland te gaan. Op de terugweg rijden we nog langs Kockengen, waar we de Grote Karekiet bezoeken die hier al enkele weken zit. Zo nu en dan laat hij zijn kenmerkende raspende zang horen, maar van harte gaat het allemaal niet.

Met dit laatste weekend sluiten we een mooie periode Texel af. Afgelopen zaterdag is misschien wel een van mijn beste ochtenden ooit op Texel, met in 2 à 2,5 uur een zingende Struikrietzanger, 16 (!) Wespendieven, Grauwe Klauwier en Rode Wouw. Van de drie weekenden was het laatste weekend verreweg het beste.

Blonde Tapuit, maar welke?

Woensdag 21 mei 2014

Gisterochtend vond Tobi Koppejan een 2kj vrouwtje Blonde Tapuit op opslagterrein Erika in Westkapelle. Na wat aarzelingen over de soort (Oostelijke of Westelijke) werd later op de dag duidelijk dat het waarschijnlijk een Oostelijke Blonde Tapuit betreft. Vrouwtjes van deze twee soorten zijn echter erg lastig uit elkaar te houden en bij sommige exemplaren is een zekere determinatie niet eens mogelijk.

Vandaag is de vogel nog aanwezig en als blijkt dat Woerdenaar Pascal Wink ook naar Westkapelle wil, is een plan gauw gesmeed. Na wat fileleed vanwege een ongeluk op de A29 komen we rond 16.30 uur aan in het Zeeuwse Westkapelle. Als we naar het terreintje lopen waar de tapuit moet zitten, begint er vanuit de bosjes opeens een Roodmus te zingen! Samen met Rob Sponselee zoeken we deze in Nederland onregelmatige broedvogel op. Even later krijgen we het mannetje in beeld en blijkt het ‘helaas’ een eerste zomer te zijn en niet een fraaie adult. Toch een zeer leuke en welkome verrassing!

Even later lopen we naar de plek waar de tapuit zit. Het duurt niet lang voordat de vogel in beeld komt. Samen met o.a. Luuk Punt, Pim Wolf, Jaap Denee en Johnny van der Zwaag bekijken we de tapuit, die samen met 2 gewone Tapuiten foerageert tussen stenen en houten balken, op zoek naar insecten. Zie voor mooie foto’s van dit exemplaar o.a. hier en hier. Na een uurtje nemen we afscheid van deze zeldzame dwaalgast (indien aanvaard pas de 4e Oostelijke Blonde Tapuit voor NL, tegenover 2 Westelijke en 6 specjes). Omdat Pascal graag de Strandplevier aan de jaarlijst wil toevoegen, rijden we op de terugweg nog even langs de Prunje. De eerste vogel die ik in beeld krijg, is gelijk al onze doelsoort: een mannetje. Al gauw vinden we nog 2 exemplaren (man en vrouw). Op het water zwemt op enige afstand ook nog een Zwartkopmeeuw, wat mij betreft een van de mooiste meeuwen van Nederland. Nu ook de Strandplevier binnen is, rijden we weer terug naar Woerden.

En nu maar afwachten wat de CDNA van de tapuit vindt… Zelf denk ik dat de vogel goede papieren heeft om aanvaard te worden als Oostelijke, gezien de koude indruk die met name de bovendelen maakte, de erg lange handpenprojectie en het dieprossige borstbandje.

Weekend Texel II

Vrijdag 16 tot zondag 18 mei 2014

Vrijdag
Net als vorig weekend hebben Frank en ik de boot van half negen ’s avonds. Samen met onze vader rijden we na aankomst richting Dorpzicht, waar een Kwartel gehoord was. Helaas houdt de vogel de rest van de avond zijn snavel. Andere vogelaars zien nog wel een Zwarte Ooievaar die bijna in onze achtertuin landt om te overnachten…

Zaterdag
Vanochtend in het eerste deel van de ochtend wat rondgevogeld aan de zuidkant van de Robbenjager. Veel trek is er niet, slechts één Boompieper vloog over. Verder tref ik enkele broedvogels: Nachtegalen, Braamsluipers, Grasmussen e.d. Rond half tien zie ik een grote vogel de Vuurtorenweg oversteken. Het blijkt de Zwarte Ooievaar te zijn die hier overnacht heeft. Vlak boven mijn hoofd wint de vogel hoogte en daalt in eerste instantie af richting het zuiden. Al gauw bedenkt hij zich en draait hij de Waddenzee op. Zeer waarschijnlijk dezelfde vogel wordt later op de dag ook boven Vlieland (9.52-10.05 uur) en Rottumerplaat (13.32) gezien.

Zwarte Ooievaar – Black Stork (photo: Frank vd Meer)

Na deze prachtwaarneming bevogelen we nog enkele gebiedjes, wat ons o.a. onze eerste Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel en Bosrietzanger van het jaar oplevert. Na het avondeten rijden we nog even langs de Morinelplevieren. Zes exemplaren laten zich op afstand aardig bekijken. In tegenstelling tot gisteren laat de Kwartel nu wel tweemaal van zich horen. Als laatste rijden we nog langs de Volharding, waar (in het laatste licht) een geringde Rosse Grutto en Lepelaar staan.

Geringde Lepelaar in de late schemering – colour-ringed Spoonbill

Zondag
Rond negen uur vindt Adriaan Dijksen langs de Westerslag een 2kj mannetje Roodkopklauwier. Een klein uurtje later staan wij samen met zeker 50 andere vogelaars naar deze fraaie Zuid-Europese zangvogel te kijken. Ondanks de hevige luchttrilling is mooi het typische klauwierengedrag te zien: zittend bovenin een struik, geregeld een jachtvluchtje en dan terugvliegend naar hetzelfde stukje struik waar de vogel eerst zat.

2kj man Roodkopklauwier – 2cy male Woodchat Shrike

We horen hier dat vlakbij een paartje Steltkluten (die erg zeldzaam zijn op Texel) is ontdekt. Even later parkeren we de auto bij het Grote Vlak (waar de vogels zitten). Als we hier het fietspad oplopen, krijgen we via Whatsappberichten te horen dat de vogels zijn opgevlogen en een stuk noordelijker zijn geland. Even later hebben we twee fraaie Steltkluten in beeld. Lang kunnen we echter niet genieten van deze soort: binnen een minuut vliegt het paartje op en verdwijnen ze ver richting het zuiden. Twee Zomertalingen gunnen ons gelukkig wel wat meer tijd om hen te bewonderen. Gelukkig worden de kluten later teruggevonden aan de oostkust (bij Ceres), waar ze zich wel fraai én langdurig laten zien. Als we teruglopen naar de auto, komen we nog meerdere Groentjes en Platbuiken tegen.

man Steltkluut – male Black-winged Stilt

vrouwtje Steltkluut – female Black-winged Stilt

Platbuik – Broad-bodied Chaser

Groentje – Green Hairstreak

’s Middags rijden we nog langs Waalenburg, de haven van Oudeschild en De Petten, waar we enkele algemenere steltlopers en twee geringde Zilvermeeuwen (een Belg en een Nederlander) zien. Om iets voor vijven zet onze vader ons af bij de veerboot, waar ons (Dutch Birding)weekendje Texel eindigt. Er wacht ons nog wel een nare verrassing: door werkzaamheden aan het spoor op twee verschillende trajecten lopen we een vertraging op van bijna een uur.

Weekendje Texel I

Vrijdag 9 tot zondag 11 mei 2014

Van vrijdag 9 mei tot zondag 25 mei zitten mijn ouders in een bungalow op Texel (bij De Cocksdorp). Doordeweeks heb ik helaas studieverplichtingen, maar waarschijnlijk lukt het me wel om drie weekenden door te brengen op dit prachtige Waddeneiland 🙂 Hieronder een verslag van het eerste weekend.

Op vrijdag reis ik na mijn laatste tentamen van deze periode samen met mijn broer Frank met de trein naar Den Helder, waar we om 20.30 uur de boot naar Texel hebben. Op het eiland rijden we nog even langs de Roggesloot, waar de afgelopen week een Snor (zeer zeldzame en voor mij tevens een nieuwe soort voor Texel) werd waargenomen. Mede door de harde wind horen we deze soort echter niet, wij moeten het doen met twee Rietzangers.

Op zaterdagochtend blijken, zoals verwacht, de regenbuien te overheersen. In de tuin zingt een erg fanatieke Braamsluiper. In de miezer rijden we naar de Robbenjager, waar we 5 soorten kwikstaarten (Witte, Rouw-, Gele, Engelse en Noordse), drie soorten zwaluwen, Kleine en Bontbekplevier en Groenpoot- en Bosruiters zien. Leuk om te zien hoe het gebied en het uitkijkpunt zijn opgeknapt, het ziet er nu zeer fraai uit (en belangrijker: we kunnen hier enigszins droog en uit de wind zitten). Later rijden we naar de andere kant van De Cocksdorp, waar we een mooie groep van 33 Morinelplevieren zien. Ondanks de harde wind en de regen laten ze zich aardig zien. Op dezelfde akker foerageren ook nog 30 Bontbek- en 2 Kleine Plevieren en twee fraaie Bonte Strandlopers in zomerkleed. Op de terugweg rijden we langs de Volharding, waar de eerste Dwergsterns van het jaar, Rosse Grutto’s, Regenwulp en Drieteenstrandlopers foerageren. Als het ’s middags opklaart, vogelen we nog bij de plasjes langs de Waddenkant. De hoogtepunten worden gevormd door 2 Noordse Sterns, een gewonde Toendrarietgans en verder de al eerder vandaag waargenomen steltlopers (Bonte Strandlopers, Steenlopers, Rosse Grutto, Regenwulp e.d.).

Vernieuwd uitkijkpunt op De Robbenjager, met op de achtergrond het Renvogelveldje.

Vernieuwd uitkijkpunt op De Robbenjager, met op de achtergrond het Renvogelveldje.

4 Morinelplevieren – 4 Dotterels

Zondag is een herhaling van zetten. ’s Ochtends door de zeer krachtige wind en intense regenval niets gedaan. In de middag beginnen we bij het Renvogelveldje (Robbenjager), waar we vooral dezelfde soorten als gisteren zien. In tegenstelling tot gisteren zien we hier vandaag een Steenloper, 2 Bonte en 2 Drieteenstrandlopers. Op een akker langs de Vuurtorenweg zit een mooie groep steltlopers: zeker 50 Zilverplevieren met daartussen vele Bonte Strandlopers, Rosse Grutto’s, Bontbekplevieren en Steenlopers. Als laatste rijden we via de plasjes langs de oostkust, maar echte hoogtepunten blijven helaas uit. Frank en ik hebben nog net de boot van 16.00 uur naar Den Helder, waar ons vogelweekend stopt.

Conclusie van het eerste weekend: een compleet verregend en verwaaid weekend dat enigszins werd opgeleukt door enkele leuke soorten (Morinelplevier, Engelse & Noordse Kwikstaart).

Gekraagde Roodstaart

Zondag 4 mei 2014

Samen met Frank heb ik vanochtend een rondje Breeveld gedaan. We beginnen in de Woerdense wijk Waterrijk, waar bij de hoek Marshalllaan – Bechlaan de afgelopen dagen een Gekraagde Roodstaart zit te zingen. De vogel zit op een nogal atypische plek voor deze soort, namelijk bovenop een bouwkraan in een (vrijwel boomloze) woonwijk. Voor mij betreft dit pas de tweede Gekraagde Roodstaart in de regio en Woerden. Voor Frank en mijn vader (die de vogel ’s middags ook nog even ziet) betreft het zelfs nog een nieuwe soort in de regio. We zijn dus erg blij met deze leuke waarneming van deze soort die opvallend schaars is in deel van het Groene Hart. Klik hier voor een geluidsopname die ik van de vogel maakte.

Gekraagde Roodstaart – Common Redstart

Fotocompilatie van de locatie (foto: Frank vd Meer)

Na deze leuke waarneming fietsen we door naar de Natuurplas Breeveld, waar we als leukste waarneming een Snor (ook een erg schaarse Woerdensoort) kunnen noteren. Verder zien we hier soorten die te verwachten waren: Oeverlopers, Kleine Plevieren, Rietzangers, Ringmussen en een Grote Mantelmeeuw. ’s Middags rijden we met z’n drieën nog even naar Waverhoek, maar door de zinderende lucht blijven we maar kort. De 20+ Regenwulpen en een paartje Gele Kwikstaarten vormen het enige hoogtepuntje.

Stelten in de regio

Zaterdag 3 mei 2014

Afgelopen week werden in onze regio enkele leuke steltlopers gezien die normaal gesproken bijna alleen maar langs de kust voorkomen. Zo werden in Waverhoek en de Groene Jonker twee Steenlopers, een Rosse Grutto, Krombekstrandloper en een Kanoet waargenomen, met daarnaast nog andere leuke soorten als Roerdomp, Porseleinhoen, Zwarte Ibis, Reuzenstern en Steltkluut. Reden genoeg voor ons om te kijken of we ook iets leuks kunnen meepikken. Daarnaast mogen we natuurlijk Paul en Rick niet al te ver laten uitlopen op de regiojaarlijst 😉

We beginnen in de Groene Jonker, waar anderen vandaag twee Steltkluten en een Reuzenstern hebben gezien. We kijken de grote plas af voor de Reuzenstern. Bij mijn zoveelste vergeefse poging om de Reuzenstern te vinden, valt mijn op een erg rode grutto, die bij nader inzien een Rosse Grutto blijkt te zijn. Lang kunnen we niet genieten van de vogel, na ongeveer een minuut vliegt de vogel al op en verdwijnt uit beeld. Iets later vindt Frank nog twee exemplaren, helaas wel extreem ver weg. Een andere vogelaar komt naast ons staan en het blijkt dat hij de Steltkluten wel in beeld heeft gehad. Iets later zien we de vogels op enorme afstand foerageren. Nee, dan kunnen we meer genieten van een Zwartkopmeeuw en twee Regenwulpen die een stuk dichterbij zitten. Verder de gebruikelijke soorten: Zomertaling, een fraaie Snor, Geoorde Futen, Gierzwaluwen en een Pijlstaart.

Snor – Savi’s Warbler

Snor – Savi’s Warbler

We zijn nog wel getuige van een zeer vreemde en tegelijkertijd ook schokkende gebeurtenis: we zien namelijk hoe een vis een vogel grijpt! De vis probeert de vogel te verzuipen door de vogel onder water te drukken en dit lukt heel behoorlijk. Op een gegeven moment is alleen nog een spartelend pootje boven water te zien. Zonder aanwijsbare reden houdt de vis het voor gezien en zien we dat de vogel een Geoorde Fuut is. Nog een paar minuten vecht de fuut voor zijn leven, maar deze gebeurtenis is hem helaas toch te veel geworden.

Uiteindelijk rijden we de Hogedijk (de dijk rondom de Groene Jonker) nog op, hopend dat het paartje Steltkluten nu wat dichterbij zitten. En dit blijkt een goed plan te zijn, al gauw vinden we deze steltlopers weer terug op veel kortere afstand, echter nog wel te ver voor goede foto’s. Samen met Paul vd Werken zien zelfs de paring (foto’s van de paring). Later voegen ook Gert Vonk en Rick Schonewille zich bij ons. Als laatste zien we nog een 2kj Dwergmeeuw die boven de plas vliegt.

man Steltkluut – male Black-winged Stilt