Texel in mei maakt iedere vogelaar blij

Zaterdag 2 mei tot zondag 31 mei 2015

Tussen 2 en 31 mei verbleef ik in totaal 19 dagen (5 weekenden en nog wat doordeweekse dagen) op Texel. Vanwege drukte met mijn studie heb ik niet dagelijks (zoals gebruikelijk) mijn weblog bijgehouden, maar heb ik besloten om aan het eind van de vakantie een samenvattend verhaal te schrijven. Zeker de laatste twee weken maakte het weer het zeer lastig om lekker te vogelen, met op veel dagen een harde (westen)wind en geregeld regen. Hierdoor vielen de laatste twee weken nogal tegen qua aantallen en leuke soorten. Desondanks zagen we in totaal 151 vogelsoorten deze periode, waarvan 150 op Texel (de Iberische Tjiftjaf was in Den Helder). Een prachtig aantal, zeker aangezien we nog wel enkele relatief makkelijke soorten gemist hebben. Hieronder een overzicht van de hoogtepunten, op taxonomische volgorde:

Een algemene gast op Texel: de Slobeend – Male Shoveler, a common visitor on Texel

De al weken aanwezige Roodhalsfuut in zomerkleed op het Westelijke Horsmeertje was op 17 mei aardig te zien. Een juveniele Kuifaalscholver zat regelmatig op een groene meetpaal ten zuiden van de NIOZ en was zelfs vanaf de veerboot zichtbaar. Een fenologisch hoogtepuntje was een Toendrarietgans met een kapotte vleugel op 16 mei vlakbij Dijkmanshuizen. Zwarte Rotganzen zaten in Wagejot en de omgeving van het ganzenreservaat Zeeburg. Op de laatstgenoemde locatie was ook nog minstens 1 Witbuikrotgans aanwezig. In Dijkmanshuizen zwom op 8 mei een mannetje Zomertaling, wat een erg lastige soort op Texel is.

Zwarte Rotgans tussen gewone Rotganzen – Black Brent among Brent Geese (photo: Frank vd Meer)

Een vrouwtype Grauwe of Steppekiekendief vloog op 24 mei over camping de Robbenjager richting zuid. De vogel vloog helaas te hoog en de waarneming was te kort om tot een sluitende determinatie te komen. Frappant is dat enkele uren later hoogstwaarschijnlijk dezelfde vogel is opgepikt in het zuiden van het eiland en hier is gedetermineerd als Grauwe Kiekendief. Erg fraai waren de drie solitaire Smellekens die op 8 mei in iets meer dan 2 uur tijd langs de Vuurtoren vlogen. Een ander exemplaar vloog op 10 mei over de Eierlandse Duinen. Op 23 t/m 25 mei liep een paartje Steltkluut in de Bunkervallei (eind Krimweg). Er vond zelfs paring plaats. Texel blijkt ook dit jaar weer een erg goede plek voor Morinelplevieren. De eerste zat op 3 mei in een groep Kemphanen en Goudplevieren in Polder Waalenburg. Later in de maand liepen op een andere locatie (hoek Hoofdweg-Stengweg) 4-7 exemplaren, helaas vaak wel op flinke afstand en met veel luchttrilling. Op deze plek zat in de laatste week van mei ook een exemplaar in winterkleed, een kleed dat ik nog nooit eerder gezien had. Een van de hoogtepunten was een Breedbekstrandloper. Deze zeldzaamheid werd op 14 mei door Pieter Duin gevonden in Ottersaat. De vogel liep samen met twee Kleine Strandlopers en een Steenloper op circa 100 meter langs de rand van een van de vele eilandjes. Het betreft hier pas de 8e voor Texel (en mijn eerste op dit eiland).

Ad zomer man Morinelplevier – adult summer male Dotterel
Morinelplevier in winterkleed – winter plumage Dotterel
Breedbekstrandloper (met op achtergrond 2 Kleine Strandlopers en 1 Steenloper) – Broad-billed Sandpiper (with 2 Little Stints and 1 Turnstone)

Laat was de Paarse Strandloper die op 14 mei in de NIOZ-haven de Steenlopers gezelschap hield. Naast de twee die de Breedbekstrandloper vergezelde, zagen we slechts één Kleine Strandloper en wel op 9 mei vanuit de kijkhut in Dijkmanshuizen. Nee, dan waren Temmincks Strandlopers beter vertegenwoordigd, met exemplaren in Dijkmanshuizen, de Robbenjager, Westerkolk (2) en Waalenburg (2). Houtsnippen baltsten in de avond van 24 mei boven de Bleekersvallei. Diezelfde avond zat er eentje midden op de weg Westerslag die zich een minuut lang erg fraai liet bekijken! Een andere fraaie waarneming was die van een volwassen vrouw Grauwe Franjepoot in Dijkmanshuizen op 9 mei.

adult zomerkleed vrouwtje Grauwe Franjepoot – adult summer female Red-necked Phalarope

Hoewel ze in zuidelijk en Midden-Nederland inmiddels niet meer weg te denken zijn, is de Zwartkopmeeuw op Texel nog steeds een zeldzame gast. Op 2 mei liep een adult exemplaar in de meeuwenkolonie in De Petten en op 8 mei vlogen twee duo’s boven Utopia en Dijkmanshuizen. Een jonge Dwergmeeuw zat op 4 mei in de Slufter en drie exemplaren vlogen op 8 mei over de Waddenzee t.h.v. de Bol. Mooie aantallen Noordse Sterns (max. 17) waren te bewonderen in Ottersaat. Ook in Dijkmanshuizen was een broedpaartje aanwezig. In beide gebieden waren ook Dwergsterns te bewonderen, net als in de Volharding en de Slufter. Helaas is ook op Texel een sterke afname in het aantal Zomertortels waar te nemen: alleen in de omgeving van de Krim / Sluftervallei is de soort nog relatief makkelijk te vinden. Deze fraaie duif is op Texel in 15 jaar met maar liefst 90 procent afgenomen: van circa 200 naar 20 paar. Een rondvliegende Kerkuil ergens in het zuiden van het eiland was voor ondergetekende nog een nieuwe Texelsoort. Op een niet nader te noemen locatie in de duinen zong minstens één Nachtzwaluw.

Parende Zomertortels (meer foto’s van de paring staan hier) – Mating Turtle Doves (click here for more photos; photo Peter vd Meer)

In de Bleekersvallei vlogen op 5 mei twee Boomleeuweriken (zeldzame broedvogel op Texel) vlak voor mijn voeten op. Een van de klappers van dit voorjaar Texel was een Roodstuitzwaluw op 10 mei. Deze vogel vloog eerst boven de Robbenjager, zat daarna korte tijd op een draadje naast de vuurtoren en uiteindelijk verdween de vogel richting zuid, waar we de vogel kwijtraakten boven de Witte Hoek. Een tweede vogel op 17 mei was helaas een klein half uur te snel weg. Engelse Kwikstaarten piekten in de eerste week van mei en waren te zien op de Robbenjager (max. 5), de omgeving van de vuurtoren en op meerdere plaatsen langs de Waddendijk. Noordse Kwikstaarten waren daarentegen erg schaars met slechts een groepje van 6 op 8 mei in het duinvalleitje ten zuiden van de vuurtoren. Hét hoogtepunt van de maand was een door Michel Veldt gevonden Citroenkwikstaart. De vogel (een jong mannetje) zat op 10 mei de hele dag op de Robbenjager en trok vele 10-tallen vogelaars.

1e zomer man Citroenkwikstaart – 1s male Citrine Wagtail
Engelse Kwikstaart – Yellow-crowned Wagtail

De randzone van de Staatsbossen was goed voor meerdere Gekraagde Roodstaarten, waaronder onderstaand vrouwtje. Paapjes waren erg schaars dit voorjaar met slechts eentje in de Bleekersvallei (5 mei) en een (fotogeniek) vrouwtje langs het fietspad door de Eierlandse Duinen (8 & 11 mei). Een erg late Koperwiek zat op 4 mei in de tuin van onze bungalow in De Krim, mooie meisoort! Fraai was een fanatiek zingende Fluiter vlak langs de Grensweg, aan de rand van de Staatsbossen. Een zingende Iberische Tjiftjaf in de Donkere Duinen in Den Helder kon natuurlijk niet overgeslagen worden. Mijn tweede in Nederland en eerste sinds 2010. Een zelfgemaakte opname van de vogel is hier te vinden.

vrouwtje Gekraagde Roodstaart op nestplaats – female Common Redstart at nesting location
Paapje – Whinchat

Het Krimbos bleek een goede locatie voor vliegenvangers, getuige de Bonte Vliegenvanger op 8 mei en een zingende Grauwe Vliegenvanger op 23 mei. De laatstgenoemde soort was ook aanwezig in Dorpzicht en vakantiepark Sluftervallei. De Mokbaai was weer goed voor roepende / rondvliegende Baardmannetjes. Onverwachts was een Bonte Kraai die op 14 mei op een akker op de hoek Hoofdweg-Stengweg liep. Tot slot vlogen twee Appelvinken op 11 mei rond door het Krimbos. Een spannende waarneming, maar helaas kwamen er geen vervolgwaarnemingen.

Bonte Kraai – Hooded Crow (photo: Peter vd Meer)