Maandelijkse archieven: juni, 2015

Zwarte Ibissen en meer tijdens middagrondje in Groene Jonker

Zondag 28 juni 2015

Vanmiddag enkele uurtjes in de Groene Jonker doorgebracht. Door de lage waterstand foerageren er vele steltlopers: vooral Kemphanen, (jonge) Tureluurs en Grutto’s zijn in mooie aantallen aanwezig, maar ook zeker 1 Witgat en 1 Zwarte Ruiter zijn van de partij. Fraai is de volwassen Waterral die minutenlang voor een rietkraag op het slik foerageert en dus prima te bekijken is. Verder merken we natuurlijk ook de typische Groene Jonkersoorten op: een kort zingende Snor, enkele Zomertalingen, een roepende / overvliegende Zwartkopmeeuw, vele Lepelaars, een Grote Zilverreiger en verder de bekende overzomerende Smienten en 1 Kolgans. Door enkele alarmerende Boerenzwaluwen zien we ook nog een Boomvalk, die enige tijd laag boven het gebied vliegt maar later op thermiek hoogte wint en uit beeld verdwijnt.

Hoogtepunt zijn de Zwarte Ibissen. In totaal zien we zeker 5 exemplaren en mogelijk zelfs 6. Ze vliegen wat heen en weer tussen de ‘plasjes’ langs het pad en de pitrusvelden in het midden van het gebied. Langs de paden trekken ze zich niets aan van de wandelaars en zijn ze erg fraai te bekijken. In tegenstelling tot vorige zomer zijn ze nu wel volledig uitgekleurd en daardoor zijn ze een lust voor het oog.

Zwarte Ibis – Glossy Ibis

Zwarte Ibissen – Glossy Ibises

Weer eens vogelen in de regio

Zaterdag 6 juni 2015

Na de lange periode Texel is het vandaag weer eens tijd om in onze eigen regio te vogelen. De keuze is gevallen op de Groene Jonker. Misschien kan dit gebied voor een leuke verrassing zorgen. Daarnaast is op Waarneming.nl een Witvleugelstern gemeld, hopelijk kunnen we die meepikken.

Onderweg naar de Groene Jonker stoppen we even bij het gehucht Noordse Dorp, waar al enkele dagen een Grote Karekiet huist. We zijn de auto nog niet uit of we horen de karekiet al zingen. Zo’n tien minuten lang laat deze in Nederland steeds zeldzamer wordende vogel zich van dichtbij prima horen, al krijgen we hem niet te zien. Na deze leuke waarneming rijden we door naar de Groene Jonker. Samen met Kees Janmaat (de man van de rallen) zoeken we een groot deel van het gebied af. Het meest opvallende is een mannetje Topper die op de kant ligt te slapen, een toch niet-allerdaagse soort in het binnenland. Vast de vogel die hier al enkele weken ook al zat. Verder zien we de wat meer gebruikelijke soorten: o.a. twee Zwartkopmeeuwen, enkele Blauwborsten, een Grote Zilverreiger in zomerkleed (met sierveren), 2 Geoorde Futen en een rondvliegende Koekoek. We kijken nog een tijdje een groep Zwarte Sterns af, maar de Witvleugelstern die Kees hier vanochtend zag, blijkt nu niet meer aanwezig. Jammer! De zoektocht levert nog wel een foeragerende vrouw Steltkluut op, ook leuk.

man Blauwborst – male Bluethroat (photo: Peter vd Meer)

Omdat het nog vroeg is, rijden we door naar de Ruygeborg. Hier is het op vogelgebied erg rustig, al mogen de ‘gebruikelijke’ Zwarte Ibissen natuurlijk niet onbenoemd blijven. Deze Zuid-Europese soort verblijft nu al anderhalf jaar aan de noordkant van de Nieuwkoopse Plassen en gezien het (door anderen) waargenomen baltsgedrag is het wachten op een broedpoging. Verder zien we, wederom samen met Kees, waarschijnlijk dezelfde twee Zwartkopmeeuwen als eerder in de Groene Jonker (namelijk een adult en 3kj) en een overvliegende Purperreiger.

Inmiddels is het al half vier geweest en besluiten we een punt achter de vogeldag te zetten. We rijden echter net voorbij Woerdense Verlaat als we een appje krijgen (dank Paul!) dat de Witvleugelstern in de Groene Jonker weer gezien wordt (2 exemplaren zelfs)… We bedenken ons geen moment en draaien gauw om. Als we aankomen in de Groene Jonker, is de stern echter weer uit beeld. We kijken een halfuurtje lang elke Zwarte Sterns af, maar tevergeefs. Net op het moment dat we het willen opgeven, vindt Frank plotseling toch één Witvleugelstern. De vogel foerageert op een mooie afstand tussen 7 Zwarte Sterns en vele Gierzwaluwen en laat zich erg fraai bekijken recht tegenover de dierenbegraafplaats. Het lukt me zelfs om de vogel te digiscopen, zie hieronder voor het resultaat.

Witvleugelstern – White-winged Tern

Na een dik kwartiertje kijken, keren we weer huiswaarts. Het was een mooie dag met maar liefst 5 zeldzame regiosoorten (en 3 landelijk zeldzame).