Middagje vogelen in Waverhoek

Zondag 26 juli 2015

Na afgelopen donderdagavond een tegenstellend rondje te hebben gelopen in de Groene Jonker, kiezen we nu voor Waverhoek. De slikplaten in het gebied zijn helaas begroeid geraakt met hoge vegetatie. Toch zijn er genoeg steltlopers te ontdekken: o.a. meerdere Bosruiters, Oeverlopers, Kluten, 2 Witgatjes en 2 Kleine Plevieren. Even later hebben we de Steltkluten in beeld die al langer in het gebied verblijven. Deze exemplaren (we zien er zeker 4; paartje met 2 jongen) zitten al een kleine maand in Waverhoek. Door de koptekening weten we dat deze exemplaren eerder gebroed hebben in het Landje van Geijsel en later met jongen en al een kleine 5 kilometer naar het zuiden zijn gevlogen om hier in Waverhoek te landen.

Steltkluten (links man, rechts vrouw) – Black-winged Stilts (left male, right female)
jonge Steltkluut – juvenile Black-winged Stilt

Verder is het rustig in het gebied. Een Waterral loopt zeer kort voor een rietkraag. We zijn bijna weer terug bij de auto als we nog eenmaal het gebied afscannen. Dat levert ons een groepje Temmincks Strandlopers op, een niet-allerdaagse soort in het binnenland, zeker in deze tijd van het jaar. Eerst zien we twee exemplaren, maar hoe beter we kijken, hoe meer het er worden. Uiteindelijk zien we 5 exemplaren.

Temmincks Strandloper – Temminck’s Stint

Spiegeldikkopje en Zwarte Ooievaar in de Peelregio

Zondag 19 juli 2015

Het is iets voor 11 uur als we de parkeerplaats van de Groote Peel oprijden. Het doel van vandaag is een bijzonder fraai maar tegelijkertijd ook zeldzaam dagvlindertje: het Spiegeldikkopje komt in Nederland alleen voor in de grensregio van Noord-Brabant met Limburg. De Groote Peel is een van de laatste gebieden in ons land waar dit kleine vlindertje voorkomt; bovendien vliegt de soort hier nog in mooie aantallen (in de piektijd vliegen er 100-en exemplaren). Het weer van vandaag kan een spelbreker zijn: voor vandaag is het met een voorspelde 15-22 graden en bewolkt weer met een goede kans op buien op z’n minst slecht vlinderweer.

Vanaf het bezoekerscentrum volgen we de wandelroute door dit hoogveengebied. In het broekbos trekken een Matkop en Grauwe Vliegenvanger zich niets aan van de (miezer)buien die inmiddels boven het gebied hangen. Op een groot ven zwemmen bovendien een Dodaars en een gekke fluiteend (met rood kwekersringetje, zoals het hoort), die ’s avonds een Witwangfluiteend blijkt te zijn. In het deel waar het Spiegeldikkopje zou moeten vliegen, is het echter angstvallend leeg. Slechts wat bijen, hommels en soldaatjes foerageren op de distels en andere kruiden. Waarschijnlijk is het te koud voor de dikkopjes. Zouden we deze fraaie soort mislopen?

Witwangfluiteend – White-faced Whistling Duck (photo: Frank van der Meer)

Een kilometer voor het eind van de route is het dan nog toch raak. Op het moment dat het zonnetje iets doorbreekt, komen opeens meerdere Spiegeldikkopjes tevoorschijn en vliegen in hun kenmerkende dansende vlucht boven de vegetatie langs het pad. Ook in zit laten ze zich zeer fraai bekijken. Uiteindelijk zien we 15-20 van deze zeer fraaie vlindertjes, allemaal op een stukje van zo’n 300 meter. Tijdens het bekijken en fotograferen van dit dikkopje laten ook andere soorten hun aanwezigheid merken: enkele Oranje Zandoogje en 1 Phegeavlinder foerageren ook op de distels langs het pad en tijdens het fotograferen roept een Kwartel enkele malen.

Spiegeldikkopje (onderkant) – Large Chequered Skipper
Spiegeldikkopje (bovenkant) – Large Chequered Skipper
Oranje Zandoogje – Gatekeeper

Na deze geslaagde excursie rijden we naar de volgende bestemming voor een andere specialiteit van de Peelregio. In het Weerterbos verblijft namelijk al dagenlang een Zwarte Ooievaar, een soort waarvan in deze regio jaarlijks groepen aan de grond te zien zijn. Het kost ons weinig moeite om de vogel te vinden. Na een paar minuten vliegt de Zwarte Ooievaar onverwachts op en verdwijnt over de bomen uit beeld. In de korte tijd die ons gegund werd, is het idee gek genoeg niet in me opgekomen om een bewijsplaatje te maken. Jammer, maar niet meer dan dat, zeker omdat we de vogel prima hebben kunnen bekijken door de telescoop. Een Ree die wat langer blijft zitten, komt wel op de foto.

Ree – Roe Deer

We besluiten door te lopen naar een uitkijktoren, in de hoop de ooievaar nog terug te kunnen vinden. Dit lukt helaas niet, maar het levert ons wel een Blauwe Breedscheenjuffer, 2 Weidebeekjuffers en een Boomleeuwerik op. Ook leuk. Omdat het inmiddels op lijkt te klaren, kiezen we ervoor om twee libellengebieden aan de andere kant van Weert (Kruispeel, Ringelvennen) op te zoeken. Allebei de gebieden leveren eigenlijk niet de gewenste soorten op, al mogen de nodige Weidebeekjuffers en roepende IJsvogel (beide Kruispeel) en een alarmerende Blauwborst en twee Boomleeuweriken (Ringselvennen) niet onbenoemd blijven.

Inmiddels is het al kwart voor 6 en dus zetten we een punt achter de dag. Het was een mooie dag waarin we maar liefst 10,5 kilometer hebben gelopen. Gelukkig bracht het wel de nodige leuke soorten op 😉

Weekendje vlinders kijken in Drenthe

Vrijdag 10 t/m zondag 12 juli 2015

De afgelopen weken verschenen meerdere berichten over de drie ‘veenvlinders’ die Nederland rijk is. Alle drie de soorten (Veenbesblauwtje, -parelmoervlinder en Veenhooibeestje) zijn erg zeldzaam in ons land en komen slechts op enkele veentjes in Drenthe en aangrenzende gebieden voor. Voor ons reden genoeg om het gehele weekendje in Drenthe te verblijven om op zoek te gaan naar deze vlinders en tegelijk uit te kijken naar enkele leuke vogelsoorten. Onze uitvalbasis is Bed & Breakfast ‘Westerend’ in het dorpje Wittelte.

Vrijdag rijden we vanaf Woerden in een ruk door naar het Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland. We beginnen met de wanderoute langs het fietspad. De eerste veenvlinder is snel binnen: de Veenhooibeestjes werken aardig mee, al zijn ze erg vliegerig en als ze al gaan zitten, is dat vaak op afstand. In totaal zien we zeker 5 exemplaren. Een ander hoogtepunt is de Slangenarend die boven het gebied jaagt op slangen. Helaas blijft deze imposante rover op afstand, maar toch zijn we erg blij met deze waarneming. Andere noemenswaardige soorten zijn een Paapje, Boomvalk, Koekoek, enkele Oranje Zandoogjes en enkele Koraaljuffers. Het is Frank die op de valreep bovendien 2 overvliegende Kraanvogels vindt. Ondanks de afstand zijn de vogels goed te volgen. Onze laatste stop voor vandaag ligt in een ander deel van dit veengebied. Hier kunnen we een fraaie man Grauwe Klauwier bekijken. Ook hier vliegen Kraanvogels over, deze keer 4 exemplaren. Langs de weg maken we nog even een stop, want 2 grote vogels blijken twee cirkelende Raven te zijn.

Robert
Robert in actie (met Veenhooibeestje als foto-object; foto: Frank van der Meer)
Veenhooibeestje – Large Heath
Veenhooibeestje – Large Heath (photo: Frank van der Meer)
Grauwe Klauwier – Red-backed Shrike

Zaterdagochtend beginnen we bij de volgende veenvlinder (het Veenbesblauwtje). Samen met de boswachter van het gebied, die de vlinderkijkers op de paden moet houden, zoeken we naar deze zeldzame vlinder. Na een kleine twee uur hebben we echter nog steeds geen Veenbesblauwtje (deze soort staat in ons land op het punt uit te sterven) gezien. Waarschijnlijk zijn we net te laat (de vliegtijd is al bijna over), al zien we door de bewolking sowieso weinig vlinders. Aangezien we nog meer plannen hebben, besluiten we naar de volgende bestemming te gaan. Dit is een veentje waar een van de laatste populaties van de Veenbesparelmoervlinder voorkomt. Op deze locatie hebben we meer succes, met veel moeite vinden we uiteindelijk één Veenbesparelmoervlinder. De vlinder zit kort op de dopheide en laat hier zowel de boven- als onderzijde zien. Door de telescoop is de vlinder prima te zien, maar voor een foto is de afstand veel te groot en is de waarneming te kortstondig. Andere leuke soorten zijn maar liefst 16 thermiekende Ooievaars en meerdere roepende Sijsjes.

Na een pauze van een uurtje stoppen we ’s middags langs de Wapserveense Aa. Langs dit riviertje vliegen opmerkelijk veel libellen. Vooral de Vroege Glazenmakers stelen de show: meerdere exemplaren rusten geregeld op rietstengels langs de oever en zijn fraai te fotograferen. Leuk is de Oranje Luzernevlinder die hard langs vliegt, dat is pas onze eerste van dit jaar. De rest van de middag brengen we door op het Holtingerveld. Het valt hier qua soorten een beetje tegen (waarschijnlijk is het veel te warme weer hier debet aan), al mogen een overvliegende Zwarte Specht, roepende Sijsjes en een kort zingende Bonte Vliegenvanger niet ongenoemd blijven. Op het wandelpad zitten bovendien twee Heideblauwtjes.

Vroege Glazenmaker – Norfolk Hawker
Vroege Glazenmaker – Norfolk Hawker
Vroege Glazenmaker – Norfolk Hawker (photo: Peter van der Meer)
Grote Roodoogjuffer – Large Redeye
Heideblauwtje – Silver-studded Blue

Zondag is alweer de laatste dag. Na het ontbijt en het inpakken van onze spullen rijden we naar het Aekingerzand (in het Drents-Friese Wold). Een wandeling door dit stuifzandgebied levert vele leuke vogelwaarnemingen op: zo zien we twee Boomleeuweriken, vliegen een roepende Appelvink en Bosruiter over, zwemmen er 15 Geoorde Futen met jongen rond, zien we kort een Kleine Bonte Specht en horen en zien we meerdere Grote Lijsters. Het hoogtepunt vormen zeker drie zingende Wielewalen, wat een prachtige geluid maken deze vogels toch! Zoals het de soort betaamd, laten de vogels zich echter niet zien, maar niemand die daar om maalt. De Heivlinders mogen ook niet ongenoemd blijven.

volwassen Geoorde Fuut met jong op rug – ad Black-necked Grebe with nestling on back (photo: Frank van der Meer)

Na een korte tussenstop op het Doldersummerveld (2 Koekoeken) verlaten we het Drents-Friese Wold en rijden we naar het laatste gebied voor deze vakantie: het Holtveen in het Dwingelderveld. Bij de parkeerplaats zingt wederom een Wielewaal en laat een juveniele Bonte Vliegenvanger zich langere tijd zien. Boven het Holtveen zelf (een groot ven) vliegen honderden zwaluwen: hoofdzakelijk Oeverzwaluwen, maar ook Huis-, Boeren- en Gierzwaluwen zijn van de partij. De grote aantallen zwaluwen is ook een Boomvalk opgevallen. De leukste soorten vliegen echter niet boven, maar zwemmen op het ven. Naast de gebruikelijke eenden zien we namelijk een man Witoogeend en zelfs een vrouw(type) Nonnetje, een soort die normaal gesproken alleen ’s winters in Nederland te zien is. Beide eenden zijn echter lastig, want ze laten zich maar korte tijd zien voordat ze achter de pollen pitrus verdwijnen. Een Koraaljuffer werkt wat dat betreft beter mee. Net op het moment dat we klaar zijn met deze plas afkijken en door willen lopen, begint het te regenen. Er zit niets anders op dan om te keren en terug te lopen naar de auto. Een treurig einde van een mooi weekend, waarin de hoogtepunten talrijk waren.

Koraaljuffer
Man Witoogeend – Male Ferruginous Duck
Oeverzwaluwen – Sand Martins (photo: Frank van der Meer)