Maandelijkse archieven: september, 2015

Weekendje Texel: de eerste wintergasten komen binnen

Vrijdag 25 tot zondag 27 september 2015

In het kader van “Waar kan je in het najaar beter verblijven dan op een van de Waddeneilanden?” reizen we vrijdagavond weer af naar Texel. De volgende ochtend fietsen Frank en ik richting De Tuintjes, waar we samen met o.a. Luuk Punt, Frank van Duivenvoorde, Jaap Engberts, Kasper Hendriks, Tim Schipper en Koen Stork ons eerste Bladkoninkje van het najaar kunnen bewonderen. Deze Siberische gast is nogal stil en laat zich aanvankelijk maar matig zien, maar na een half uurtje zit de vogel opeens mooi vooraan en hier kunnen we de ‘Blako’ (zoals vogelaars de soort vaak noemen) prachtig bewonderen. Het lukt me zelfs om dit beweeglijke vogeltje te digiscopen!

Bladkoning – Yellow-browned Warbler

Verder is het nogal rustig in De Tuintjes, met slechts een Goudhaantje, 2 Paapjes en een overvliegende Boompieper. We besluiten terug naar het huisje te fietsen en samen met onze vader ergens anders te gaan vogelen. De keuze valt op de bosjes rondom het Reddingboothuisje en daarna de Robbenjager. In het eerste gebied blijkt alleen een Grasmus in de bosjes te zitten, al vliegt er nog wel een Bruin Zandoogje rond. In de Robbenjager is gelukkig iets meer te beleven. Zo kunnen we een foeragerende Braamsluiper, een paar Tjiftjaffen en een Fitis noteren. In de grote groepen Spreeuwen die op de vlierbessen foerageren, zit bovendien een leucistisch exemplaar. Zie voor foto’s van deze vogel onder meer hier. De leukste waarneming betreft echter geen vogel, maar een libel. We zijn het gebied namelijk nog maar net in, of er vliegt een heidelibel voor me op die iets verder weer gaat zitten. Het blijkt een Zwervende Heidelibel te zijn, een zeldzame soort. Voor mij is het slechts de tweede keer dat ik deze soort zie (eerste keer was op 18 augustus 2012 in De Kuilen, Noord-Brabant). Bovendien had ik de soort nog niet eerder op de foto kunnen zetten. Een leuke vondst dus!

Zwervende Heidelibel – Red-veinted Darter

’s Middags rijden we wat rond over het zuidelijke deel van het eiland. Als eerste stoppen we in Waalenburg, waar de gisteren gevonden Rosse Franjepoot nog aanwezig is. Deze schaarse soort foerageert op kenmerkende wijze in een uitloper van de grote plas en is daardoor lastig te volgen. Het tegenlicht maakt het extra lastig. In het gebied zit ook nog een Kleine Strandloper. We vervolgen onze weg richting de duinen bij de Jan Ayeslag (het gedeelte waar vorig jaar een Izabelklauwier zat). Ook hier is het rustig, al mogen de 3 Paapjes, enkele Roodborsttapuiten en de eerste (foeragerende) Kramsvogel van het najaar niet ongenoemd blijven. Ook stoppen we nog even langs de Oudeweg, aangezien Han Zevenhuizen hier een Casarca gevonden heeft (zeldzame soort op Texel en we waren toch in de buurt…). De eend is gauw gevonden tussen de Nijlganzen en is met de telescoop prima te volgen.

Casarca – Ruddy Shelduck

Als laatste rijden we wederom langs Waalenburg voor de Rosse Franjepoot (hopelijk is er nu wat minder tegenlicht), maar tegen onze verwachting in komt de steltloper niet in beeld. Wel kijk ik een groep van 100-en Goudplevieren af, maar er lijkt niets tussen te zitten.

De volgende ochtend doen Frank en ik een rondje door het bungalowpark. Het begint al goed, want we zijn de deur nog niet uit of we zien een Vuurgoudhaantje foerageren naast ons huis. Leuk! Na drie kwartier ronddolen door het park stuiten we op de eerste Bladkoning van de dag. De vogel roept eenmaal en laat zich in een boomtop kort zien om vervolgens voor altijd te verdwijnen. Op de aangrenzende camping is het helemaal vetpot met overvolle bosjes en veel beweging in de lucht. De hoofdmoot wordt gevormd door een tiental Zanglijsters, Merels, Zwartkoppen, Roodborsten en de eerste Koperwieken van het najaar. Er zitten uiteraard ook krentjes tussen: zo zien we een Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, 3 Kramsvogels en een Keep. Boven ons vliegen bovendien een roepende Grote Gele Kwikstaart en Appelvink over. Kortom, we komen oren en ogen tekort. Het leukste hebben we echter tot het laatst bewaard: bij de groenafvalplek in het park stuiten we op twee foeragerende Bladkoningen die met enig geduld fraai te zien zijn. Later horen we dat andere vogelaars hier tot 6 exemplaren zien en horen, wat een aantal! Na een halfuurtje observeren verlaten we het park en zetten we koers richting de Lange Dam. Het is hier relatief rustig, met toch een paar hoogtepuntjes: onze eerste Beflijster van het najaar, een Braamsluiper en een Gekraagde Roodstaart.

Aangezien er aan de andere kant van het water nog genoeg leuke soorten zitten, kiezen we ervoor om het eiland op tijd te verlaten en de dag voort te zetten in Den Helder. Als eerste stoppen we bij het Fort Dirksz Admiraal, waar al ruim een week 3 Europese Kanaries zitten. Samen met Cees Struijk, Arno Meijer en Mattias en Jan Willem Hofstede is deze vinkensoort snel gevonden. Ze foerageren vooral in een paar meidoorns, maar ook in de grasachtige vegetatie tegen de dijk aan. Al met al zijn ze erg leuk te zien en soms zijn de vogels ook hoorbaar. De Europese Kanaries zijn niet de enige leuke soorten die het fort bevolken, want ook een Groene Specht en een overvliegende Grote Gele Kwikstaart zijn natuurlijk het noemen waard.

Europese Kanaries – European Serins

Europese Kanarie – European Serin

Bij de kanaries horen we bovendien dat er vlakbij, langs de A9 bij Julianadorp, een Roodkopklauwier zit. Uiteraard geven we de klauwier de voorkeur boven de Buffelkopeenden van Den Oever en zo staan we rond half 6 uit te kijken over een boerenerf met op de schutting een fraaie Roodkopklauwier. De vogel zit wat om zich heen te kijken en laat zich ondanks de afstand (ruim 100 meter) aardig bekijken. Na een kwartiertje kijken, vinden we het wel mooi geweest en gaan we weer huiswaarts.

Huis

Plek van de Roodkopklauwier (foto: Peter vd Meer)

_RKK

Roodkopklauwier – Woodchat Shrike

Onderhoudend weekendje Texel, met knaller

Donderdag 10 tot zondag 13 september 2015

Aangezien het alweer veel te lang geleden is dat we op Texel zijn geweest (ruim 3 maanden geleden), besluiten we dat het dit weekend tijd wordt voor een weekendje Texel. Donderdagmiddag reis ik met de trein af naar het Noord-Hollandse Waddeneiland. Mijn vader en broer zijn diezelfde ochtend al vertrokken en hebben de Siberische Strandloper op het vasteland en een Sperwergrasmus bij het Reddingboothuisje bezocht toen ik nog in Wageningen was. De rest van de dag blijven we in ons huis in vakantiepark De Krim.

Vrijdagochtend staan Frank en ik al vroeg in het veld. In een haag bij bungalowpark Sluftervallei foerageert een Grauwe Vliegenvanger. Bij het Reddingboothuisje stoppen we een tijdje en hier horen we al snel de karakteristieke ratel van de Sperwergrasmus.  Het zien van de vogel duurt iets langer, maar uiteindelijk krijgt een 10-tal waarnemers (waaronder Ruud van Beusekom en Camilla Dreef uit In de ban van de Condor) de vogel ook mooi in beeld. Vaak zit de vogel verstopt in een vliertje, maar zo nu en dan zit de grasmus helemaal vrij en is dan prachtig in de telescoop te zien. Een goed begin van het weekend! In de bosjes bij het Reddingboothuisje zijn een Fitis en enkele Grasmussen het noemen waard. Een Slechtvalk vliegt hier over.
Een probleempje met mijn fiets levert veel tijdverlies op, maar in het begin van de middag gaan we weer verder met vogelen, nu in De Tuintjes. Het is hier leuk vogelen, met o.a. 1 Vuurgoudhaantje, 1 Bonte Vliegenvanger en een Paapje. Rond half 3 valt mijn oog op een slanke kiekendief met nogal oranje onderdelen en een smalle handvleugel. Helaas vliegt de vogel vol richting het tegenlicht en is de vogel al snel op te grote afstand. In de korte tijd dat we de kiekendief in beeld hebben gehad, kunnen we nog wel vaststellen dat het om een juveniele Grauwe of Steppekiekendief gaat, maar daar heb je helaas weinig aan. Jammer!
Tegen de avond is het zo goed als windstil geworden en dus gaan we nog een keertje richting De Tuintjes. We zien vergelijkbare dingen als ’s middags, maar nu kunnen nog wel een late Gierzwaluw, een Tuinfluiter (die me even aan een Sperwergrasmus deed denken) en 3 Gekraagde Roodstaarten worden genoteerd.

Kleine Vuurvlinder in De Tuintjes – Small Copper

Zaterdagochtend doen we een rondje langs de Hanenplas en door de Eierlandse Duinen, maar het valt hier erg tegen. De hoogtepunten worden gevormd door een Braamsluiper, een Paapje en twee langsschietende IJsvogeltjes. We vervolgen de ochtend bij de Robbenjager, waar Wouter van der Ham een juveniele Grauwe Franjepoot heeft gevonden. Dit steltlopertje is gauw gevonden en laat zich op zo’n 50 meter leuk bekijken. Lang blijven we hier niet, want om 10.59 uur krijgen we het bericht binnen dat er aan de NW-kant van de Slufter (langs de Lange Dam) een Kleine Spotvogel zit. De vogel is gevonden door Pieter van Veelen en (wederom) Wouter van der Ham. Een klein kwartiertje later zijn we ter plaatse en spreken we de ontdekkers, die de vogel helaas wel kwijt zijn geraakt in een nogal onoverzichtelijk gebied. Met enkele 10-tallen waarnemers zoeken we naar deze zeer zeldzame zangvogel, maar het lukt de spotvogel om uit beeld te blijven. Rond half 1 geven we het op en gaan we naar ons huisje in De Krim. Het is (uiteraard) Frank die in het plasje tegenover de Kleine Spotvogelplek nog wel een tweede kalenderjaar Pontische Meeuw vindt, leuk!
’s Middags doen we een rondje over de Robbenjager, zonder echt leuke waarnemingen te doen. De Grauwe Franjepoot zit er nog en hier blijven we een tijdje naar kijken. Leuk om te zien dat wanneer deze soort slaapt, zelfs dit rondtollend gebeurt. We kijken net over de bosjes van het Reddingboothuisje uit als we een berichtje in de Texelse Whatsappgroep ontvangen: Eric Menkveld heeft de Kleine Spotvogel teruggevonden! We bedenken ons geen moment en enkele minuten later wandelen we voor de tweede keer de Lange Dam op. Nu met meer geluk: al gauw zien we Eric bij het dode vliertje staan waar de vogel in moet zitten en iets later zien we eindelijk de Kleine Spotvogel in de kale takken van het vliertje. Lang duurt de waarneming niet: in de seconden die de vogel ons gunt, is deze dwaalgast van oostelijke komaf wel prachtig te zien, bijna beeldvullend in de telescoop. Zie deze prachtige foto’s die Eric van de vogel kon maken. Net voordat de eerste andere twitchers aankomen, vliegt de vogel echter zonder reden op en verdwijnt over ons heen. Het wordt steeds drukker met vogelaars, maar wederom slaagt de spotvogel erin om lang uit beeld te blijven. Na een uur geven we het op en zetten we een punt achter deze leuke vogeldag. Gelukkig voor de overgebleven vogelaars laat de Kleine Spotvogel zich na ons vertrek nog wel even zien.

juv Grauwe Franjepoot – juv Red-necked Phalarope

2kj Pontische Meeuw – 2cy Caspian Gull

Voor zondagochtend is het plan om in De Tuintjes te beginnen, maar zover komen we niet. In de bosjes aan de noordkant van de Eierlandse Duinen (op de plek waar vorig najaar de Hop zat) stikt het namelijk van de zangvogels: o.a. vele Zwartkoppen en Grasmussen, maar ook een Tuinfluiter, Bonte Vliegenvanger, 2 Gekraagde Roodstaarten, een Fitis, Paapje en zelfs een Blauwborst. Een jagende roofvogel blijkt een vrouwtje Blauwe Kiekendief te zijn.
Na dit leuke rondje bezoeken we meerdere plasjes aan de Waddenkant van het eiland. Leuk zijn twee juveniele Kleine Strandlopers (Dijkmanshuizen) en een juveniele Krombekstrandloper (Wagejot) die tussen de 100-en slapende Tureluurs staat. Na een korte pauze van amper 10 minuten rijden we nog even naar de Eierlandse Duinen, waar zowel een Draaihals als een (mogelijk rondhangende) Steppekiekendief zouden zitten. Deze laatstgenoemde soort laat zich niet meer zien, maar het lukt ons wel om de Draaihals terug te vinden. Enkele malen zit deze zeldzame spechtensoort helemaal bovenin de struikjes, maar we zien de vogel ook (op een afstandje weliswaar) foerageren in het duin. Na deze leuke waarneming gaan we terug naar het huisje om de spullen in te pakken en even later rijden we richting de boot. Het laatste wapenfeit is een Koekoek die een stukje parallel aan de auto vliegt en in de bosjes van de Van de Sterrweg landt.

Het was een fraai weekend met 4 zeldzame soorten, met een nieuwe Texelsoort (Kleine Spotvogel, 3e voor het eiland en 24e voor Nederland) en genoeg andere leuke soorten. Ik beloof dat de volgende Texelloze periode niet lang zal duren, slechts een weekje of twee / drie 😉

Weer eens een nieuwe soort

Zondag 6 september 2015

Het is iets over twaalven als vogelend Nederland een piepje ontvangt: er zit een Siberische Strandloper in De Putten bij Petten, net boven Alkmaar! De vogel is gevonden door Pierre van der Wielen, een fraaie vondst. Het is alweer een tijdje geleden dat deze retezeldzame strandloper (slechts 7 aanvaarde gevallen in NL van 8 exemplaren) ons land aandeed: de laatste gevallen dateren uit 2007 (bij Rockanje en op Ameland). Aangezien wij in die tijd nog niet zo fanatiek vogelden en zeker nog niet twitchten, is het voor ons nog een nieuwe soort.

Een klein uur later zitten Frank, Gert Vonk en ik in de auto richting Petten. Om een flinke file op de A9 te ontwijken, rijden we iets om en komen we iets later aan dan gepland. Eenmaal aangekomen bij De Putten duurt het niet lang voor we deze Siberische dwaalgast te zien krijgen, binnen luttele seconden is de strandloper in beeld. De vogel foerageert samen met 10-tallen Bonte Strandlopers, enkele Bontbekplevieren en 2 Krombekstrandlopers langs de slikkerige randen van een eilandje en is op een kleine 100 meter prachtig te bekijken.

Dat het een drukte van jewelste is met 10-tallen vogelaars (waaronder ook genoeg bekenden: o.a. collega-admins Vincent Hart en Fred Visscher, Eric Menkveld, Pieter & Maartje Doorn en Ruud van Beusekom) is ook de politie opgevallen. Vriendelijk doch dringend wordt ons verzocht om de auto’s te verplaatsen van de berm naar de nabijgelegen parkeerplaatsen.

ad Siberische Strandloper met Bonte Strandloper (links) – ad Sharp-tailed Sandpiper with Dunlin (left)

P1150469

Twitchers bij de Siberische Strandloper

P1150470

De Putten met op de voorgrond enkele belangstellenden

Na een uurtje stappen we de Hondsbossche Zeewering over en kijken we nog even over zee, maar dit leidt niet tot schokkende waarnemingen. Slechts 1 juveniele Jan-van-Gent en enkele Zwarte Zee-eenden zijn het noemen waard. Na een tijdje geven we het op en rijden we weer naar huis. In Woerden vliegt boven de Lidl nog een Boomvalk over, een leuk einde van deze dag.