Van de Biesbosch naar Groningen: Amerikaanse Tafeleend

Zaterdag 12 maart 2016

Na wat wikken en wegen kiezen we er voor om vandaag richting de Brabantse Biesbosch te gaan, onder andere om de eerder deze week ontdekte Kleine Geelpootruiter en Amerikaanse Wintertaling te gaan bewonderen. We stappen net in de auto als een piepje onze plannen in de war schopt: in Groningen is de Amerikaanse Tafeleend teruggevonden. Een luttele 15 kilometer met volop twijfels volgt (wat te doen?), maar net voor Utrecht komt het besluit: we rijden door naar Groningen en gaan naar de Amerikaanse Tafeleend. Ondanks een kleine beschadiging in de rechtervleugel heeft de eend namelijk een goede kans om aanvaard te worden als een nieuwe soort voor Nederland. Bovendien wordt de vogel erg onregelmatig gezien: op sommige dagen zit de eend op het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn. Wanneer de vogel hier niet zit, lijkt de Amerikaanse Tafeleend helemaal van de planeet verdwenen.

Na een lange rit, met wat fileleed bij Drachten, arriveren we rond half 1 op de bestemming. De aanwezige vogelaars verraden gelijk waar we moeten zoeken en even later is de tweede nieuwe soort van het jaar (onder voorbehoud van het oordeel van de CDNA) een feit. De Amerikaanse Tafeleend zwemt aan de overkant van het kanaal, op prettige afstand. Een klein smetje is het felle tegenlicht. Soms gaat de eend zitten op een steen langs de oevers om te poetsen. Met een schamele 20 medewaarnemers is het opvallend rustig; nemen zo weinig vogelaars deze vogel serieus of is iedereen al langs geweest? Een leuke bijvangst is onze eerste dagvlinder van het jaar: een Kleine Vos warmt op in de berm van de weg.

index
Van Starkenborghkanaal (foto: Frank van der Meer)
Amerikaanse Tafeleend – Redhead

Na een klein uur waarin we ons prima vermaken met deze tafeleend gaan we door naar de volgende doelsoort. De overwinterende Steppekiekendief van De Onlanden (nieuw natuurgebied onder de rook van Groningen) werkt helaas een stuk minder mee. Een rondvliegende ringtail kiekendief zorgt dat het adrenalinepeil even steigt, maar blijkt al snel een Blauwe Kiekendief te zijn. Ook een overvliegende Roerdomp zorgt voor de nodige afleiding. Ook extra paren ogen van onder andere Paul van de Werken, Gert Vonk, Pieter Hilgeman, Frank Roos en Will Schep helpen uiteindelijk niet om de Steppekiekendief te lokaliseren.

Na twee uur fanatiek speuren geven we het op en beginnen we aan de terugweg. Bij Lelystad gaan we nog even de snelweg af om een poging te doen om de Witwangstern te zien. Deze overwinterende vogel werd afgelopen week herontdekt bij de sluizen aan de Houtribdijk, na eerder deze winter al te zijn waargenomen langs de Oostvaardersdijk. Bij het sluizencomplex aangekomen is de Witwangstern gelukkig gauw gevonden. De vogel foerageert samen met vele Kokmeeuwen in de sluizenbakken en laat zich fraai bekijken. Eenmaal duikt de Witwangstern in het water en komt boven met een klein visje (?). Onze eerste stern in de wintermaanden.

Witwangstern – Whiskered Tern (photo: Peter van der Meer)

Na deze leuke afsluiter vervolgen we de weg naar huis, met een nieuwe soort in de vorm van de Amerikaanse Tafeleend en onze eerste winterse (Witwang)stern. Ben benieuwd wat de CDNA besluit over de tafeleend, maar in ieder geval staan we nu aan de goede kant van de discussie, mocht de vogel ooit aanvaard worden.

 

Parelduiker tijdens groot rondje ‘regio’

Zondag 6 maart 2016

Aan het begin van de middag staan Frank, mijn vader en ik op het Utrechtse industrieterrein De Wetering, een van de laatste Patrijzenbolwerk van de stad Utrecht. Het duurt even voordat we de vogels vinden, maar net voor het verlaten van het gebied vinden we dan toch 2 exemplaren. De Patrijzen zitten op een van de laatste niet-bebouwde stukjes rondom het Sint Anthonius-ziekenhuis. Ook genieten we van enkele Roeken, die ook bij het ziekenhuis foerageren.

We rijden door richting Vinkeveen om in de polders bij Waverhoek te zoeken naar ganzen. Samen met Paul van de Werken, die hetzelfde idee had, kunnen we echter vaststellen dat er niet veel gans in de polder te vinden is. Wel zien we op twee plekken in totaal 3 Slechtvalken, vliegen 2 Lepelaars over en langs de Middenweg zit de bekende ontsnapte man Buffelkopeend.

Na deze enigszins mislukte keuze verlaten we onze regio en maken we een uitstapje richting de Toolenburgerplas in Hoofddorp, waar al sinds december een Parelduiker rondzwemt. Op deze recreatieplas is deze schaarse gast is gauw gevonden. De Parelduiker zwemt op relatief dicht langs de kant, poetst wat, flappert een enkele maal met de vleugels en is dus fraai te zien. De vogel doet zijn naam eer aan, want het beest duikt veel onder en kan dan erg lang onder water blijven. Voor de rest is de plas erg leeg, alleen in de elzen rondom de plas vliegt wat rond (in dit geval Sijsjes).

Parelduiker – Black-throated Diver
Parelduiker – Black-throated Diver (photo: Peter van der Meer)
Parelduiker – Black-throated Diver (photo: Peter van der Meer)

Na deze geslaagde uitstap rijden we weer terug de regio in en zoeken we rondom de Groene Jonker nog even naar de drie Roodhalsganzen die hier afgelopen week gezien waren. We komen wel een flinke gemengde groep van Kol- en Brandganzen tegen, maar van de Roodhalsganzen ontbreekt elk spoor. We kiezen er daarom maar voor om weer naar huis te rijden, met toch weer een erg fraaie waarneming in de vorm van de Parelduiker.