Maandelijkse archieven: november, 2016

Weer een Amerikaanse Smient in Woerden

Zaterdag 19 november 2016

Vandaag beginnen we de dag langs het Amsterdam-Rijnkanaal in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Letterlijk de eerste meeuw die ik in beeld krijg, is onderstaande Pontische Meeuw. Deze fraaie adulte vogel zwemt in het kanaal, al zwemt de meeuw wel steeds verder van ons vandaan.

ad Pontische Meeuw – ad Caspian Gull

Op de kade zitten genoeg meeuwen, waaronder 3 verschillende Geelpootmeeuwen in drie verschillende kleden. Ook zien we een Kokmeeuw met Litouwse metalen ring (code HA27631).

1kj Geelpootmeeuw – 1cy Yellow-legged Gull (photo: Peter van der Meer)

2kj Geelpootmeeuw – 2cy Yellow-legged Gull

3kj Geelpootmeeuw – 3cy Yellow-legged Gull (photo: Peter van der Meer)

Op de terugweg rijden we natuurlijk langs de natuurplas Breeveld, waar Jeroen de Bruijn aan het begin van de middag een Amerikaanse Smient vond. Ongelooflijk, deze vogel is alweer de derde voor deze plas in iets meer dan 6 jaar tijd (na vogels op 7 februari 2010 en 8 maart 2014).

Bij de plas worden we gelijk door Dirk Dijkhof en Kees de Leeuw op de eend gewezen. De Amerikaanse Smient zwemt aan de rand van een groep Smienten op enige afstand. Even later zien we samen met o.a. Herman van den Brand, Pieter Doorn, André Prins en ontdekker Jeroen deze dwaalgast wat dichterbij. In tegenstelling tot de vorige twee op deze plas is deze vogel niet in prachtkleed, maar zijn er nog resten van eclipskleed zichtbaar (of gaat het om een 1w-vogel?).

Amerikaanse Smient – American Wigeon

Amerikaanse Smient – American Wigeon

Naschrift: er is vandaag (20/11) twijfel over de zuiverheid van de vogel ontstaan. Mogelijk zijn er invloeden van Chileense Smient zichtbaar, o.a. de tekening op de kop, tertials, onderstaartdekveren en mantelveren lijkt niet te kloppen voor een zuivere Amerikaanse Smient. Zie deze discussie op Dutch Birding.

Het najaar is nog niet voorbij

Zaterdag 5 & zondag 6 november 2016

Voor de verandering brengen we dit weekend weer eens door op Texel. Mijn plan is om vrijdagavond te komen met de laatste boot, maar het openbaar vervoer denkt daar helaas anders over. Dan maar zaterdagochtend die kant op. Eenmaal op het eiland (rond een uurtje of 12) pikken mijn vader en broer me op en rijden we terug naar NIOZ-haven, waar Frank en mijn vader net voordat ik arriveerde een nieuwe soort gezien hebben. In de haven dobbert namelijk sinds gisteren een Kleine Alk rond, vandaag vergezeld door nog eens twee exemplaren.

Binnen enkele minuten is de eerste Kleine Alk gevonden. Deze zeer kleine alkachtige duikt vrijwel aan een stuk door en is hierbij vaak niet langer dan enkele seconden boven. Desondanks is de vogel fraai te zien, op lekker korte afstand. Als de alk duikt, kunnen we hem op ondiepe stukken onder water volgen en dan lijkt hij onder water te ‘vliegen’, op zoek naar voedsel. Aan de overkant van de haven zwemt bovendien een tweede exemplaar, terwijl er ook een Zeekoet rond dobbert. Het derde exemplaar blijkt voor onze komst te zijn opgevlogen, de Waddenzee op.

Kleine Alk – Little Auk (photo: Peter van der Meer)

Na een halfuurtje lopen we weer terug naar de auto en voordat we naar het huisje gaan, willen we eerst nog even langs Zandkes en Oosterend gaan. Zo ver komen we niet, want bij de stoplichten bij de boot foerageert een flinke groep lijsters op een akker. Al met het blote oog en vanuit de rijdende auto valt een zeer donker getekende Koperwiek op. Iets verderop keren we en even later staan we met Eric Menkveld naar een IJslandse Koperwiek te kijken. Pas sinds enkele jaren is de interesse in deze zeldzame ondersoort van de Koperwiek flink toegenomen, resulterend in een flink toegenomen aantal waarnemingen in Nederland. Bovendien weten we nu beter hoe we ze moeten herkennen. Onderstaande vogel lijkt perfect aan de criteria voor IJslandse Koperwieken te voldoen en daarmee kunnen we een nieuwe ondersoort aan onze vogellijst toevoegen. Een misschien nog wel donkerder exemplaar zit wat verder op de akker en vliegt al snel op. Later blijkt dat op exact dezelfde plek gisteren ook al 1 IJslandse Koperwiek gezien is.

IJslandse Koperwiek, ssp. coburni – Icelandic Redwing, ssp. coburni (photo: Peter van der Meer)

IJslandse Koperwiek, ssp. coburni – Icelandic Redwing, ssp. coburni (photo: Peter van der Meer)

Langs de Waddendijk ter hoogte van het plasje Zandkes klimmen we even de dijk op. Samen met Tim Schipper en Thomas Avila Lutke Schipholt bekijken we een diverse groep eenden, bestaande uit 8 Toppers, 3 Kuifeenden, 2 Zwarte Zee-eenden en als leukste, 2 IJseenden. We rijden snel weer door richting Oosterend, waar al enkele dagen Pestvogels worden gezien. Ondanks de stromende regen zijn deze prachtige vogels opmerkelijk snel gevonden. Twee exemplaren zitten enige tijd in de top van een perenboom, in een tuin ergens in Oosterend. Voor mij was dit nog een nieuwe Texelsoort, nadat ik in oktober nog 3 exemplaren op minder dan een halve minuut gemist had.

Pestvogel – Bohemian Waxwing

Na een zeer korte pauze in het huisje sluiten we de dag af in de Slufter. Een wandeling naar de monding levert een fraaie groep zangvogeltjes op: tussen de kweldervegetatie zoeken 23 Strandleeuweriken, 3 Kneuen en maar liefst 11 Fraters naar voedsel. Vooral van de laatstgenoemde soort worden we erg blij, want het is meer dan 5,5 jaar geleden dat we deze bijzonder schaarse vinkensoort zagen. Ook een Kleine Zilverreiger, Pontische Meeuw en een rondvliegende Slechtvalk en Blauwe Kiekendief mogen niet ongenoemd blijven. Een kort kijkje langs de Oorsprongweg levert een flinke groep Toendrarietganzen en een overvliegende adulte man Blauwe Kiekendief op.

Fraters & Strandleeuweriken – Twites and Horned Larks

Halverwege de zondagochtend klaart het eindelijk wat op, dus is het tijd om naar buiten te gaan. De keuze is gevallen op het strand tussen de vuurtoren en de strandopgang bij de Tuintjes. Hier was een mooie groep Sneeuwgorzen gemeld. Bovendien kunnen op het strand natuurlijk leuke meeuwen zitten of kunnen we misschien nog wel een leuke overvliegende zeevogel meepikken. Ten zuiden van de Eierlandse Dam vind ik de groep Sneeuwgorzen terug. Mijn vader slaagt er wel in om ze te zien, maar als Frank (die een stukje verderop het strand stond) zich bij ons aansluit, zijn de groep Sneeuwgorzen echter verdwenen

Ik check de waterkant, terwijl Frank de duinenkant afkijkt. Even later hoor ik opeens een luide kreet: “Woestijntapuit!”. Wat blijkt: terwijl Frank met de telescoop de Bontbekplevieren op het strand aan het tellen was, zag hij achter in beeld (op de grens van strand en zeereep) opeens een okerkleurige tapuit met zwart maskertje en zwarte vleugeldekveren opduiken. Direct realiseerde Frank dat hij een Woestijntapuit in beeld heeft. Na zijn gil lopen we snel richting de vogel toe. Uiteraard melden we deze dwaalgast (40e voor NL) snel aan de andere Texelse vogelaars en documenteren we de vogel. De uit Centraal-Azië en Noord-Afrika afkomstige vogel is behoorlijk vliegerig, maar met wat geduld is de tapuit erg fraai te zien. Hij (een 1e winter man) zit in een stuk lage duintjes net ten zuiden van de Tuintjes en bestrijkt een strook van ongeveer een kilometer lang. Af en toe zit de vogel op slechts enkele meters afstand: onderstaande foto is gemaakt op een van deze momenten.

Woestijntapuit – Desert Wheatear

Het duurt even voordat we gezelschap krijgen van de eerste vogelaars. Samen met o.a. Eric Menkveld en Tijmen van Doornik bekijken we niet alleen de Woestijntapuit, maar komen we ook de groep Sneeuwgorzen weer tegen. Leuk! Door de tapuit besteden we helaas wel te weinig tijd aan deze leuke vogeltjes.

Sneeuwgors – Snow Bunting (photo: Peter van der Meer)

Rond half 1 zijn we weer terug bij de auto. Het grootste deel van de middag besteden we aan inpakken en aan de reis richting de boot, maar we lassen ook een kwartiertje in voor de Kleine Alk van de NIOZ. Net als gisteren is de alk snel gevonden; vergeleken met gisteren is de vogel vooral net na onze aankomst minder aan het duiken en dus leuker te zien.

Kleine Alk – Little Auk

Om 4 uur nemen we de boot naar het vasteland en om iets over 6 uur zijn we weer terug in Woerden. Het was een fantastisch weekend, met o.a. een nieuwe soort, 1 nieuwe Texelsoort, een geweldige vondst van Frank en enkele soorten die we veel te lang niet meer gezien hadden (Frater, Sneeuwgors).