Maandelijkse archieven: juni, 2018

Planning verpest door een Dougalls Stern

Maandag 25 juni 2018

Afgelopen zondag vond Maarten Hotting maar liefst 2 Dougalls Sterns in de kolonie Grote Sterns van De Putten, langs de Hondbossche Zeewering tussen Camperduin en Petten. Deze zeldzame soort wordt, voor een dwaalgast althans, redelijk vaak in Nederland gezien (35 gevallen, sinds 2000 gemiddeld eens in de 2-3 jaar). Desondanks slaagde ik er niet eerder in deze soort te zien in ons land. Vanaf Den Helder / Texel is Petten redelijk dichtbij en goed te bereiken en dus ondernam ik een plan om maandagmiddag naar deze soort af te reizen, uiteraard als de vogel(s) de volgende dag nog gezien worden.

De volgende dag worden beide vogels al vroeg teruggevonden en dus reis ik volgens plan ’s middags af richting Petten. Met toestemming van mijn begeleider Mardik Leopold vertrek ik een uurtje vroeger dan gepland en app ik heen en weer met broer Frank, die blijkbaar tot half 5 moet werken en daarna dus ook in de gelegenheid is om te komen. Leuk! De reis met het OV verloopt soepel en dus stap ik rond 4’en uit bij de bushalte Petten-Leihoek. Vanaf daar is het een dik kwartiertje lopen naar De Putten.

De zoektocht naar de vogel(s) gaat een stuk minder soepel: vanaf kwart over 4 / half 5 speur ik, samen met de plusminus 20 medewaarnemers, intensief de vele 100-en sterns af. Af en toe is er een leuke verrassing: naast Grote Stern en Visdief broeden er (blijkbaar) ook Dwergsterns in het gebied en een adulte Zwarte Stern is korte tijd aanwezig in de kolonie Grote Sterns. Daarnaast zorgen verschillende gekleurringde Grote Sterns en een dito Kokmeeuw voor een prima tijdbesteding.

Tussen half 7 en 7 uur komt Frank aanlopen. Na 2,5 uur zoeken is er nog steeds geen spoor van de vogel. Volgens de reisplanning moet ik maximaal de bus van 19:35 uur pakken om de laatste boot naar Texel te halen. Echter, er knaagt toch wat aan me: ik wil natuurlijk niet dat ik net de bus ingestapt ben en dat de vogel dan gezien wordt. Bovendien wordt het steeds drukker met vogelaars, wat de kans op de Dougalls Stern vergroot. In overleg met Frank besluit ik daarom om de laatste boot naar Texel te laten schieten en ‘gewoon’ naar Woerden te gaan om de nacht door te brengen, dan maar morgenvroeg heel vroeg op en de trein naar Den Helder nemen.

Naarmate de avond vordert, neemt het geloof onder de vogelaars af dat de stern nog terugkeert. Om iets over half 9 pakken Frank en ik de telescoop in en ruimen we alles op. We willen net naar de bushalte lopen als Wouter Teunissen de Dougalls Stern even denkt te zien. Wanneer een andere vogelaar door zijn scoop kijkt, blijkt de stern net te zijn opgevlogen. Gauw de telescoop weer opzetten en met z’n allen kijken we de sterns weer af. Met de kijker kijk ik de vliegende sterns af en vrijwel direct zie ik een heel lichte, kleinere stern met lange staart en donkere snavel rondvliegen en in de kolonie landen – duidelijk de Dougalls Stern! Gauw geef ik het door waardoor de andere vogelaars de vogel ook zien. Het duurt vervolgens enkele minuten voordat de stern teruggevonden wordt, maar het is de ontdekker Maarten Hotting die hem terugvindt op de grote stenen aan de rand van de schelpeneilandjes.

Hier laat de zeldzame stern zich minutenlang erg fraai zien, op niet al te grote afstand en in prachtig licht. Een last valt van mijn schouders af; hier heb ik ruim vier uur op moeten wachten… De blijdschap en opluchting is ook op de gezichten om ons heen duidelijk te zien, wat een mooie vogel. De vogel is aan beide poten geringd (geringd op Cocquet Island, N-Engeland), wat betekent dat dit de tweede vogel moet zijn (het andere exemplaar is aan maar 1 poot geringd). De onderstaande foto’s, gemaakt met de telefoon door de telescoop, geven een beeld van hoe goed de vogel te zien was.

Dougalls Stern – Roseate Tern

Dougalls Stern – Roseate Tern (photo: Frank van der Meer)

Rond kwart over 9 pakken Frank en ik opnieuw alles in en gaan we met een goed gevoel richting de bushalte – nu halen we de bushalte echter weer niet, want onderweg worden we aangesproken door Wouter Teunissen en Frank van Duivenvoorde of we mee willen rijden (waarvoor dank!). Daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen en zo rijden we met z’n vieren naar Leiden Centraal, waardoor we rond half 12 het station van Woerden bereiken. En kwartiertje later ben ik thuis en zoek, na een lange dag, gelijk mijn bed op. Wat ben ik blij dat ik gebleven ben en niet (zoals mijn planning was) de laatste boot naar Texel gepakt heb!

Geweldig voorjaar op Texel

Vrijdag 27 april t/m zondag 10 juni 2018

Vanwege mijn stage bij Imares (Den Helder) woon ik van koningsdag t/m eind augustus op het prachtige Waddeneiland Texel. De eerste tweeënhalve week stonden in het teken van fanatiek vogelen, daarna begon de stage en werd het vogelen beperkt tot de avonduurtjes en weekenden.

Het was een geweldige eerste anderhalve maand, met talloze krenten in de pap. De periode leverde mij 5 nieuwe Texelsoorten (#294-298) op: Krooneend, Zee- en Bastaardarend, Kleine Klapekster en Grauwe Gors. Buiten deze 5 soorten waren er genoeg hoogtepunten, zie het uitgebreide verhaal hieronder.

—–

Op 5 en 6 mei zat een (ongeringd) paartje Casarca’s in het ganzenreservaat Zeeburg; weliswaar een discutabele soort maar wel behoorlijk schaars op Texel. Een man Krooneend dat op 7 mei op het Grote Vlak zwom, vormde een zeer welkome nieuwe Texelsoort. Door de afstand konden we de poten niet checken op ringen. Een man Koningseider bevond zich op 19 mei in een grote groep Eiders op de Waddenzee t.h.v. het Wagejot; het is onduidelijk of het om het exemplaar betrof dat eerder langs de Texelse Noordzeekust zat, of wellicht de Vlielandse vogel (of een derde exemplaar). De man Topper op de Robbenjagerplas bleef daar tot 1 mei. Net als de afgelopen jaren bivakkeerde eind mei een zomerkleed Roodhalsfuut op de Horsmeertjes.

Topper – Greater Scaup (photo: Frank van der Meer)

Roofvogels waren goed vertegenwoordigd dit voorjaar, met vooral in de tweede helft van mei hoge aantallen. We zagen in totaal 5 Visarenden (5, 8, 21 & 25 mei en 9 juni, waaronder eentje over de tuin!) en 4 Wespendieven (25 & 26 mei en 9 juni, waaronder eentje fraai tp in een meidoorn in de Vijver van Jochems). Een van de blikvangers van dit voorjaar was onze 2e Bastaardarend in Nederland. De vogel zat op 26 mei een uurtje aan de grond in polder Eierland en verkoos vervolgens het luchtruim. Ook de volgende dag werd de vogel gezien (maar niet door ons). Het lukte Frank en mij om op 11 mei een Zeearend boven de tuin op te pikken; een nieuwe Texelsoort voor ons. Naast de nodige Bruine en Blauwe Kiekendieven zagen we ook een trekkende Grauwe (21 mei over de Krimweg) en Steppekiekendief (8 mei, vuurtoren). Tijdens de Big Day vlogen beide wouwen over de noordpunt; de Rode en Zwarte Wouw waren soms zelfs samen in één beeld te zien! De volgende dag vloog bovendien een Rode Wouw laag over de Big Day-teams bij het maken van de groepsfoto. Op 25 mei liet mijn eerste Roodpootvalk (2kj man) in 5 jaar tijd zich, zowel in vlucht als in zit, fraai bekijken bij de Vijver van Jochems.

Bastaardarend – Greater Spotted Eagle (photo: Peter van der Meer)

Steppekiekendief – Pallid Harrier (photo: Peter van der Meer)

Grauwe Kiekendief – Montagu’s Harrier (photo: Peter van der Meer)

Een Kwartel zong op 6 juni onregelmatig in de Prins Hendrikpolder. Vanaf half mei was, net als 2 jaar geleden, het geluid van een Porseleinhoen vaak en luid te horen uit de Roggesloot, zelfs vanaf ons huisje op de Krim. Boven datzelfde huis vlogen op 2 mei 2 Kraanvogels, een erg leuke tuinsoort. Het luchtruim boven het Krimbos was op 21 mei goed voor mijn 4e Texelse Zwarte Ooievaar.

Kraanvogel – Common Crane (photo: Peter van der Meer)

Naast groepjes Morinelplevieren in Polder Eierland zat op 2 mei een vrouwtje in een groepje Goudplevieren langs de Vuurtorenweg (t.h.v. het Krimbos). Net als in april zat een Gestreepte Strandloper enkele dagen in Waalenburg (misschien wel hetzelfde exemplaar?). De nieuw ingerichte Hanenplas was dit voorjaar een goede plek voor strandlopers: Temmincks Strandlopers foerageerden hier regelmatig, terwijl we hier ook eenmaal een Kleine en Krombekstrandloper zagen. Het kan haast niet anders of dit plasje gaat dit jaar nog een leuke soort opleveren… Ook elders op het eiland kwamen we deze soorten zo af en toe tegen. De leukste steltloper zat in Dijkmanshuizen: op 8 mei vond Klaas de Jong hier een Kleine Geelpootruiter, de 6e voor het eiland en de 2e voor dit gebied.

Morinelplevier – Dotterel (photo: Peter van der Meer)

Gestreepte Strandloper – Pectoral Sandpiper (photo: Peter van der Meer)

https://waarneming.nl/fotonew/0/16713440.jpg

Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Een late, adulte Drieteenmeeuw vloog op 10 mei langs Paal 20 (De Koog). Op de Big Day vloog tweemaal een Kleine Jager over het strand bij de vuurtoren. Een verzwakte Zeekoet zat op 19 mei op het strand bij de vuurtoren. We moesten er even op wachten, maar vanaf 7 mei zongen er weer Zomertortels in ons vakantiepark. Een ander (broedverdacht) paartje bevond zich bij de Sluftervallei. Naast een doortrekkende Velduil op de Big Day zag ik in de periode eind mei / begin juni 3 exemplaren in potentieel broedbiotoop. Op 5 en 12 mei vlogen solitaire Bijeneters over de Tuintjes. De vogel op de laatstgenoemde datum zat bovendien enige tijd aan de grond.

Zomertortel – European Turtle Dove

Velduil – Short-eared Owl

Naast de roofvogels waren, tot onze vreugde, ook de klauwieren goed vertegenwoordigd dit voorjaar. Het begon met 2 Grauwe Klauwieren; op 6 mei een man in Dorpzicht en op 12 mei een vrouw in de Tuintjes. Er zat echter nog meer in het vat, want op 10 mei zat een fraaie man Roodkopklauwier in de Nederlanden. Het was alweer 4 jaar geleden dat deze voor het laatst op dit Waddeneiland gezien was. Het hoogtepunt was echter een schitterende man Kleine Klapekster die op 26 mei over de noordkop zwierf. Het kostte mijn vader en mij wel wat bloed, zweet en tranen om de vogel terug te vinden (was een uur uit beeld), maar het resultaat mocht er zijn… Ook leuk waren twee Wielewalen. Het eerste exemplaar liet zich bij tijd en wijle fraai bekijken in het Krimbos (en niet horen!), het tweede exemplaar vloog op 3 juni over Polder Wassenaar richting de Cocksdorp.

Roodkopklauwier – Woodchat Shrike (photo: Frank van der Meer)

https://waarneming.nl/fotonew/4/16936234.jpg

Kleine Klapekster – Lesser Grey Shrike

Op 5 mei vond Diederik Kok een Iberische Tjiftjaf in de Staatsbossen bij de Koog. Naast de volgende dag zagen en hoorden we de phylloscopus ook nog op 9 juni; een echte longstayer dus. In het Krimbos zaten in begin mei 2 Fluiters; helaas bleken ze net voor de Big Day te zijn vertrokken. In hetzelfde bos zong op 2 mei ook een Vuurgoudhaan, toch pas mijn eerste zingende op het eiland. Ook Texel deelde mee in de grote influx van Roze Spreeuwen in NW-Europa: mijn eerste adulte vogel zat op 3 juni een minuutje in de top van een meidoorntje bij het Reddingboothuisje.

Iberische Tjiftjaf – Iberian Chiffchaff

Iberische Tjiftjaf – Iberian Chiffchaff

Op 28 april en 4 mei bevonden zich 5 resp. 1 Beflijster in de Eierlandse Duinen; een andere erg schaarse lijstersoort (op Texel althans), de Grote Lijster, foerageerde langs de Pelikaanweg. Een fraaie noordelijke man Bonte Vliegenvanger liet zich op 4 mei fraai zien in het Krimbos. Paapjes waren schaars met slechts 2 exemplaren: op 4 mei in de Eierlandse Duinen (foto) en 20 mei bij het Reddingboothuisje.

Bonte Vliegenvanger – Pied Flycatcher (photo: Peter van der Meer)

Paapje – Whinchat

Op de dag voor de Big Day liep op een prima afstand een volwassen Roodkeelpieper op het Renvogelveld; pas mijn tweede op het eiland en eerste aan de grond. In de periode 28 april – 3 mei zaten maximaal 3 Kleine Barmsijzen en 1 fraaie Keep in zomerkleed in onze tuin; het kan slechter. De enige Appelvink buiten de Big Day was een roepende vogel op een boerenerf bij ’t Horntje (24 mei). Hier vlakbij, over de Mokbaai, vloog een dag eerder een Europese Kanarie over. Last but not least, op 5 mei zat een hele goede Texelsoort bij de Robbenjager: een Grauwe Gors vloog de hele dag rond het Renvogelveld. Hij was erg lastig, uiteindelijk heb ik de vogel helaas maar een tel door de scoop gezien. Niet echt een mooie waarneming, maar wel een erg zeldzame soort op de Wadden en nieuw voor ons op Texel!

Keep – Bramling (photo: Peter van der Meer)

Op vogelgebied was er genoeg te beleven (understatement), maar een van de (zo niet hét) hoogtepunten was een vlinder. Op 3 mei liepen we aan het eind van de ochtend Dorpzicht in. Qua vogels viel het wat tegen. Langs het pad stuitten Frank en mijn vader op een grote oranje vlinder. De eerste gedachte was een Gehakkelde Aurelia, maar het een en ander klopte niet voor deze soort. Toen de vlinder naar de voet van een populier vloog (en ik hem eindelijk ook zag) bleek het inderdaad te zijn wat we stiekem al dachten: een Grote Vos!

Enigszins verbouwereerd meldde ik het nieuws toch maar in de BAT (weliswaar geen vogel, maar er was gelukkig genoeg animo voor) en in het volgende uur liet de vlinder zich aan circa 10 medewaarnemers fraai zien en fotograferen. Het bleek een voorbode voor meer waarnemingen; de volgende dagen werden in de omgeving van het Krimbos nog meer exemplaren gevonden, waaronder een exemplaar op 5 mei waar Frank en ik tegenaan blunderden. Dit zijn op Waarneming.nl de allereerste waarnemingen van deze soort op het eiland, om maar even aan te geven hoe zeldzaam de soort hier is. Voor ons betrof het bovendien een nieuwe soort, erg leuk om er dan zelf tegenaan te lopen!

https://waarneming.nl/fotonew/8/16626368.jpg

Grote Vos – Large Tortoiseshell

Grote Vos – Large Tortoiseshell