Maandelijkse archieven: augustus, 2018

Vlinderen op de Veluwe

Zaterdag 4 augustus 2018

Samen met Frank en mijn vader besteed ik aan het eind van de ochtend enkele uren in de Planken Wambuis op de Veluwe. In de akkerranden van Oud Reemst stikt het van de vlinders die op de schaarse nectarplanten afkomen.

Hooibeestje – Small Heath

Gehakkelde Aurelia – Comma Butterfly

Naast algemene soorten als Hooibeestje, Kleine Vuurvlinder, Icarusblauwtje en Gehakkelde Aurelia zien we ook enkele schaarse soorten. Bruine Vuurvlinders zijn met enkele 10-tallen aanwezig en ook erg leuk zijn circa 5 Kommavlinders.

Bruine Vuurvlinder – Sooty Copper

Kommavlinder – Silver-spotted Skipper (photo: Peter van der Meer)

Kommavlinder – Silver-spotted Skipper (photo: Frank van der Meer)

We komen hier echter voor één soort: sinds afgelopen maandag is bekend geworden dat hier enkele Resedawitjes rondvliegen. Deze soort komt normaal gesproken niet in Nederland voor en dwaalt slechts zeer sporadisch af naar onze streken. In Nederland zijn twee verschillende soorten Resedawitjes te verwachten (Resedawitje en Oostelijk Resedawitje) die op basis van hun uiterlijk niet te onderscheiden zijn.

Wij slagen erin om minstens 3 van deze vlinders tussen de 10-tallen witjes op te pikken. Ze zijn erg vliegerig en als ze gaan zitten, is dat meestal op afstand. Daardoor zijn ze lastig te fotograferen, maar met wat geduld kunnen we de Resedawitjes prima zien.

Resedawitje – Bath White / Eastern Bath White