Wisselend gevoel over de Regio Big Day

Zaterdag 8 mei 2021

Na weken van voorbereiden is het zo ver: vandaag is de Regio Big Day. Verschillende groepjes vogelaars gaan 24 uur lang fanatiek op zoek naar zo veel mogelijk soorten in de regio Groot-Woerden. Samen met Daan van Braak, Jorian Eijkelboom en Evert Florijn vorm ik het team ‘De Uilskuikens‘. De afgelopen weken hebben we alle vier fanatiek in de regio gevogeld, leuke soorten en lastige Big Day-soorten onthouden voor de dag zelf en potentieel leuke gebiedjes gecontroleerd op soorten. Van tevoren maakten we een lijstje van ‘must-haves’ en van lastige soorten waar we in de planning rekening moesten houden. Het plan is om ’s ochtends veel te gaan fietsen in de omgeving tussen Woerden en Gouda en dan ’s middags de auto te pakken en moerasgebieden af te rijden voor steltlopers en andere specialiteiten. Vlak voor de start moet Evert vanwege omstandigheden helaas afhaken.

De dag zelf
Helemaal volgens planning arriveer ik op vrijdagavond om precies 23:59 uur op onze eerste locatie: de Natuurplas Breeveld in Woerden. Daan en Jorian zijn iets ruimer in plannen en staan er al. De eerste soort van de Big Day is een luid zingende Sprinkhaanzanger, je kunt ‘m maar beter hebben! Vanuit het riet klinken enkele voorzichtig zingende Kleine Karekieten en Rietzangers en een erg fanatiek zingende Snor. Een Waterral is een leuke bonus, zo makkelijk is die niet in dit deel van de regio. Daan en Jorian zien kort een Bosuil vliegen, ik mis ‘m maar 2 van de 3 hebben hem, dus hij telt voor de Big Day-lijst. De Roerdomp en Nachtegaal die hier laatst zongen, ontbreken helaas; waarschijnlijk weer verder getrokken. Rond 1 uur vertrekken we met de eerste 15 soorten op zak.

De rest van de nacht proberen we uilen waar te nemen, met succes! Tussen 1 en 3 uur stuiten we op 3 Ransuilen, minstens 3 roepende Bosuilen en gelukkig ook een Kerkuil. Een Ransuil zit zeer dichtbij op een paaltje en laat zich fantastisch bewonderen! Alleen de Steenuil ontbreekt, maar daar hadden we ook niet op gerekend. Naast de uilen is het nog erg stil, alleen zingende Cetti’s Zangers zijn het noemen waard. Doordat het met de uilen zo mee zit, weten we van gekkigheid eigenlijk niet wat we moeten doen. Aangezien het nog uren duurt voordat het licht wordt, gaan we aan de rand van de Reeuwijkse Plassen staan, onder het genot van meerdere zingende Bosuilen, een zingende Veldleeuwerik, roepende Brandganzen en Smienten, en wat alarmerende weidevogels. Tegen 5 uur zitten we op 29 soorten.

Met het eerste licht willen we in het Goudse Hout zijn voor de nodige bos- en parksoorten. We horen, naast algemene soorten als Zanglijster, Merel, Roodborst en Zwartkop, ook Tuinfluiter en Boomkruiper; niet de meest schrikbarende soorten, maar je kunt ze maar beter hebben. We zijn ook blij met een zingende Heggenmus. Een Grote Zilver- en Purperreiger vliegen over en een klein zangvogeltje in een meidoorn blijkt een stille Braamsluiper te zijn, fijn! Bovendien zien we de 4e Ransuil van de ochtend. Daan kent hier een plek voor Groene Specht, maar uiteraard houdt deze vogel precies vandaag zijn mond dicht, jammer.

Om kwart over 6 fietsen we terug naar de Reeuwijkse Plassen, naar telpost de Twaalfmorgen. Onderweg kunnen we 3 soorten bijschrijven: Grote Bonte Specht, Vink en als hoogtepunt maar liefst 3 Grauwe Vliegenvangers (soort #54-56 voor onze Big Day-lijst) die veel van zich laten horen en zich ook prima laten bewonderen. Deze laatste soort is voor mij nog een nieuwe jaarsoort. Op de telpost blijkt het koud, bewolkt en windstil, niet echt ideaal voor landtrek. Er vliegt dan ook amper wat (understatement). Slechts 1 Graspieper, 1 Gele Kwikstaart, een enkel zwaluwtje, 2 Wulpen en 1 Bosruiter komen over; wat een deceptie. We hadden toch wel gehoopt op minstens een Boompieper, wat roofvogels of lijsters. Qua tp-beesten is het gelukkig leuker: er zwemmen 2 mannen Zomertalingen, er een late Kolgans en foerageert een Kemphaan. Een overvliegende adulte Pontische Meeuw (#79) vormt wellicht het hoogtepunt. Rond half 9 zetten we er een punt achter en fietsen we naar de volgende locatie.

Het is zo rustig op de telpost dat zelfs langsvliegende Knobbelzwanen interessant worden… – Mute Swan

Op een recreatieterrein aan de rand van de Reeuwijkse Plassen kunnen we een zingende Koekoek (#80), Aalscholver (#81) en Gierzwaluw (#82) bijschrijven. Een Blauwborst wil helaas niet meewerken; alleen Daan ziet de vogel en dat is niet genoeg om hem op de daglijst bij te kunnen schrijven. Drie kilometer verderop meldt Eric Kleyheeg een vrouwkleed Grauwe Kiekendief, waardoor we snel naar de rand van het recreatierrein lopen. Het lukt ons om de Grauwe Kiekendief (#83) op flinke afstand op te pikken, de vogel wordt flink lastiggevallen door de lokale Kieviten en vliegt ongeveer recht over de telpost waar we eerder stonden… Het betekent wel een hele fijne Big Day-soort en zelfs nog een nieuwe regiosoort voor me!

De aangekondigde middagbuien blijken flink naar voren geschoven (en langer te duren en intenser te zijn dan voorspeld…) en dus gaan we eerder dan gedacht over op het plan om met de auto rond te gaan rijden. Samen met de vriendin van Daan (wij hebben alle drie geen rijbewijs…) rijden eerst naar ’t Weegje voor de pleisterende Nachtegaal. Helaas is deze lijsterachtige stil, wel kunnen we 5 soorten bijschrijven (Groenling, Dodaars, Staartmees, Oeverloper en Slechtvalk) waardoor we op 88 soorten uitkomen. Rond 11 uur twitchen we een Roerdomp (#89) achter Gouda (precies op de grens van de regio…), de vogel zit zeer dichtbij in een rietkraag en staat zelfs te dichtbij om ‘m helemaal op de foto te krijgen… Voor het aantikken van het middaguur, groeit de daglijst in het Doove Gat nog met drie soorten naar 92: Kluut, Kleine Plevier en als hoogtepunt een gisteren ontdekte zomerkleed Kanoet.

Roerdomp – Eurasian Bittern

De regen wordt intenser en intenser, de motivatie bij ons wordt minder en minder. Op de Surfplas kunnen we Zwarte Stern en Krooneend (#93 en #94) bijschrijven, maar zien we niet een gehoopte Dwergmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Geoorde Fuut of een Kuifduiker / Roodhalsfuut die hier laatst nog aanwezig waren. Evert Florijn meldt een Beflijster op de plek waar we eerder de Grauwe Kiekendief op konden pikken. Omdat we nog in de buurt zijn, rijden we terug en zien we in de motregen inderdaad een fraaie man Beflijster (#95) foerageren in een laantje. Daan laat zich voor de verandering eens van zijn scherpe kant zien en hoort een Spotvogel (#96), Jorian en ik krijgen de vogel zelfs in de kijker.

Het is inmiddels bijna 1 uur als we besluiten de regio Gouda / Reeuwijk te verlaten. In Woerden gaan we langs onze ‘geheime missie’. In het Brediusbos duurt ’t even, maar vinden we na ongeveer een halfuurtje de Boomklever (#97) die ik gisteren succesvol had gescout. Een erg lastige soort in onze regio die maar op een enkele plek broedt. Vlakbij in Woerden rijden we langs een Roekenkolonie en via Zegveld (Ooievaar) rijden we dan naar de Nieuwkoopse Plassen. Het hoost inmiddels en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Jorian, Daan + vriendin trotseren de bui, ik blijf lekker warm en droog in de auto schuilen. Een overvliegende Zwartkopmeeuw (eindelijk…) wordt door iedereen opgepikt en is de 100e soort van de dag (om 15:16). De regen zorgt er wel voor dat we niet doorlopen naar de uitkijktoren en dat we Roodborsttapuit missen. Ook bijvoorbeeld Paapje, Regenwulp of Sperwer / Havik hadden hier mooie bonussen kunnen zijn, maar die hadden (net als ik) geen zin om de regen te trotseren.

De motivatie is vandaag nog nooit zo laag geweest als we de Groene Jonker bereiken. Het is kwart voor 4 en er lijkt ein-de-lijk een einde te komen aan de buien. Het waait inmiddels wel hard (wat betreft het klagen over het weer ben ik een typische Nederlander)… In de Jonker slaan we een goede slag: Groenpootruiter, Regenwulp, Grote Mantel- en Stormmeeuw, Blauwborst en Huiszwaluw waren must-haves die nog misten, een 19-tal (!!) Steltkluten is leuk, er zwemmen nog de nodige Pijlstaarten rond en langs de dijk vinden we de broedende Ringmussen. De zachtjes zingende Sprinkhaanzanger hadden we al op de daglijst; dat geldt niet voor de roepende Baardmannetjes. Langs de dijk was vanochtend een zingende Gekraagde Roodstaart waargenomen, maar op dit tijdstip is geen enkel teken van dit beest te bekennen. Dat geldt helaas ook voor de Siberische Taling, Kleine Strandloper en Geoorde Futen (hoe kunnen we die nou missen!) die hier de laatste tijd rond hingen.

Steltkluut – Black-winged Stilt

We rijden andere plasdrasgebieden af. In Waverhoek zien we geen nieuwe dagsoorten, wel 2 Steltkluten en roepende Baardmannen. Ook het plasdras-stuk langs de Proostdijerdwarsweg levert ons geen nieuwe stelten op. Een Tapuit (#112) die we onderweg zien, wordt met luid gejuich ontvangen. In Marickenland is het spannend vogelen: tientallen Bosruiters en Bontbekplevieren en genoeg Groenpootruiters. Ook hier weer Steltkluten en 1 nieuwe dagsoort: Temmincks Strandloper (#113). De Watersnippen die hier bij vorige bezoeken altijd aanwezig waren, ontbreken. Ook andere strandlopers (Kleine, Krombek), een leuke kustgebonden steltloper (bijv Rosse Grutto, Zilverplevier) of zeldzame soort (Poelruiter, Gestreepte Strandloper) zit er helaas niet. Het is inmiddels 7 uur en we hebben nog 2 uur voor het donker wordt.

Eerst tijd om te eten. In IJsselstein rijden we langs de McDonalds en het eten nemen we mee naar de Bossenwaard, wat tot verbaasde blikken leidt bij een ander Big Day-groepje. Hier brengen een zomerkleed Bonte Strandloper en man Noordse Kwikstaart (nieuw in de regio voor mij) de eindstand op 115 soorten. Een bekende Steenuil is niet zichtbaar en een vanaf Lekkerkerk aangekondigde Visarend wil niet doorkomen. Ik sta in mijn eentje als er aan de overkant van de Lek een valk aankomt en kort achter zwaluwen aan zit. De waarnemingstijd is kort en het is eigenlijk al te donker om door de scoop veel details te kunnen zien, maar het moet wel een man Roodpootvalk zijn. Jammer dat ik hem net niet zeker kan krijgen en dat de rest van de groep buiten bereik staat.

Conclusie
Het weer gooide roet in het eten. Zonder de lange buien in de middag hadden we meer tijd gehad om te vogelen, waren we gemotiveerder geweest en hadden we meer landtrek en roofvogels. Tot een uur of 7 ’s ochtends verliep alles uitermate soepel, daarna hadden we veel tegenvallers. Grootste missers waren Sperwer (!), Havik, Geoorde Fuut, Watersnip, Boomvalk, Groene Specht, Zwarte Roodstaart, Paapje en Roodborsttapuit. Ook Witgat, Zwarte Ruiter (beide lastig in mei), Siberische Taling (tot 1 dag voor de Big Day ingevoerd), Gekraagde Roodstaart (broedt niet in de regio), Nachtegaal, Bosrietzanger (laat dit jaar vanwege het koude weer) en Dwergmeeuw waren goed mogelijk geweest. Met 115 soorten eindigde ons groepje op de 2e plaats, alleen de groep van Mark van Leeuwen, Daniel Benders en de mannen De Heer eindigde hoger dan wij (122 soorten).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s