Nieuw record tijdens de Regio Big Day!

Zaterdag 14 mei 2022

Vandaag is het dan eindelijk zover: de Big Day in de regio staat vandaag op de planning. Verschillende groepjes vogelen de hele dag in de gehele regio (knnvsticht.waarneming.nl) om zoveel mogelijk soorten te zien in 24 uur tijd. Vorig jaar was de eerste editie en dit jaar doen 5 groepjes mee om het record van vorig jaar te verbeteren (122 soorten). Net als vorig jaar doen Daan van Braak, Evert Florijn, Jorian Eijkelboom en ik weer mee onder de teamnaam “De uilskuikens”.

Voorbereiding
De afgelopen weken hebben we een en ander voorbereid. Met pijn en moeite vinden we enkele plekken voor uilen. Vooral Bosuil kon nog wel eens een probleem gaan worden, aangezien ze dit jaar niet erg dik bezaaid zijn. Afgelopen week vond ik ineens op 3 plekken rondom Woerden broedverdachte IJsvogels. Ook vonden Daan en ik compleet onverwacht een nest met Boomvalken en bezochten we plekken rondom Kockengen die we Big Day aan moesten doen. Uiteindelijk maken we in goed overleg een route voor die dag.

De dag zelf
Om 0.45 spreken we af op station Gouda Goverwelle. Naast het station kunnen we gelijk de eerste goede soort noteren, want in het Goudse Hout zingt een Nachtegaal. Deze soort is zeldzaam in onze regio, maar is dit jaar goed vertegenwoordigd met zeker 10 territoria. Een andere leuke soort zijn de twee Bosrietzangers die net weer zijn teruggekeerd uit de overwinteringsgebieden uit Afrika. Ook Waterhoen, Meerkoet, Krakeend en Blauwe Reiger zijn blijkbaar al wakker.
1     00:56   Krakeend
2     00:56   Nachtegaal
3     00:57   Meerkoet
4     01:05   Bosrietzanger
5     01:07   Waterhoen

Nu de eerste 2 leuke soorten binnen zijn, wordt het tijd om op zoek te gaan naar uilen. Daan had rondom Haastrecht nestlocaties gevonden van Bos- en Kerkuil, maar beide soorten geven helaas niet thuis. Voor Bosuil is het te laat in het jaar, want de jongen zijn waarschijnlijk net uitgevlogen. We noteren wel wat algemene soorten, maar vrolijk worden we er niet van.
6     01:11    Blauwe Reiger
7     01:23    Scholekster
8     01:23    Wilde Eend
9     01:46    Grauwe Gans
10   01:46    Kauw
11   01:51    Kokmeeuw
12   01:56    Grutto
13   01:56    Rietzanger

We proberen het aan de zuidkant van de Reeuwijkse Plassen. Een tweede plek voor Kerkuil is wel succesvol, want een oudervogel vliegt roepend rond. Dat geeft moed! We proberen een andere locatie voor Bosuil, maar ook hier horen we deze uil niet. Vanuit de rietranden zingt wel een Kleine Karekiet en Cetti’s Zanger; we merken ook roepende Brandganzen op langs de Twaalfmorgen, een fijne soort om te hebben!
14   02:15    Kerkuil
15   02:25    Knobbelzwaan
16   02:27    Brandgans
17   02:36    Cetti’s Zanger
18   02:39    Kleine Karekiet
19   03:15    Fuut

Rondom Gouda hebben we een plek voor Roerdomp. Het duurt even, maar na een paar minuten begint het dier te hoempen. Fijn! Vervolgens zetten we trend richting Zaans Rietveld om een (niet-geplande) poging te doen voor Kwartel die daar gisteren gehoord was. Die horen we helaas niet, wel roepen Kievit en Tureluur vanuit het plasdras. We rijden via de westkant van de Nieuwkoopse Plassen naar de locatie waar we met het eerste licht willen zijn: de Groene Jonker. Onderweg stoppen we bij Aarlanderveen, bij een boerderij waar een Steenuil moet zitten. Vanuit de Nieuwkoopse Plassen klinkt de zang van onze 2e Nachtegaal van de dag. De Steenuil laat zich helaas niet horen, maar gelukkig ziet Daan er ineens eentje zitten op een paaltje langs de weg. In het licht van de auto is deze kleine uil prima te bewonderen, gaaf! Iets verderop jaagt een Ransuil in de wegberm en laat zich geruime tijd prachtig bewonderen. Dit betekent dat we alle geplande nachtsoorten, behalve Bosuil, binnen hebben! We rijden door richting de Groene Jonker, maar stoppen bovenaan de dijk bij de Ruygeborg even om te luisteren, eventueel voor een leuke ral. Die horen we niet, maar wel horen we Snor, Sprinkhaanzanger, Rietgors, Koekoek, Wulp en zien we o.a. Bergeend en Kleine Mantelmeeuw.
20   03:19    Roerdomp
21   03:49    Tureluur
22   03:50    Kievit
23   04:22    Steenuil
24   04:25    Ransuil
25   04:36    Rietgors
26   04:36    Sprinkhaanzanger
27   04:47    Bergeend
28   04:47    Kleine Mantelmeeuw
29   04:47    Koekoek
30   04:47    Snor
31   04:47    Wulp
32   04:47    Zanglijster
33   04:53    Merel
34   04:53    Winterkoning
35   04:54    Koolmees
36   05:06    Kuifeend

De Groene Jonker is een van de beste en bekendste natuurgebieden binnen onze regio, het is dus niet voor niets dat we hier heel vroeg willen zijn. We rijden de parkeerplaats op en vlak voor ons vliegt (in het halfdonker) een kleine vogel met witte staart op die vlakbij weer gaat zitten: een Tapuit, yes! Vanuit het gebied horen we al snel de karakteristieke ‘zweepslag’ van een Porseleinhoen. Fijn dat deze schaarse soort er nog zit, want ze waren al ruim een week niet meer gemeld. In het eerste licht zien we dat er opvallend veel Zwarte Sterns overnacht hebben. Helaas zit er geen zeldzame stern tussen. We lopen een uurtje door het gebied om wat lastige Big Day soorten en typische Groene Jonker soorten te kunnen bijschrijven: o.a. Kolgans, Smient, Blauwborst, Waterral, Geoorde Fuut, Zwartkopmeeuw, Regenwulp en Zomertaling.
37   05:07    Grasmus
38   05:09    Slobeend
39   05:12    Tapuit
40   05:16    Porseleinhoen
41   05:18    Kemphaan
42   05:18    Oeverloper
43   05:22    Kolgans
44   05:22    Smient
45   05:22    Zwarte Stern
46   05:23    Kluut
47   05:23    Tafeleend
48   05:25    Geoorde Fuut
49   05:25    Zwarte Kraai
50   05:29    Zwartkopmeeuw
51   05:33    Zomertaling
52   05:35    Bruine Kiekendief
53   05:40    Blauwborst
54   05:46    Lepelaar
55   05:46    Regenwulp
56   05:46    Torenvalk
57   05:46    Waterral
58   05:50    Fitis
59   05:50    Tjiftjaf
60   05:56    Holenduif
61   06:08    Gierzwaluw
62   06:13    Visdief
63   06:19    Boerenzwaluw
64   06:19    Pimpelmees

Voordat we verder gaan naar de volgende bestemming, stoppen we even langs de boerderijen naast de Groene Jonker om enkele algemene zangvogels: zo horen we de eerste Tuinfluiter, Boomkruiper, Putter en Kneu. Aan de noordkant van de Groene Jonker maken we een korte stop, want vanaf hier heb je goed uitzicht op de plassen en is Ringmus een vaste gast. De Ringmus is inderdaad makkelijk en verder zien we in de Groene Jonker twee Kleine Plevieren lopen. De gehoopte Pijlstaart laat het helaas afweten, waarschijnlijk zijn ze allemaal alweer vertrokken.
65   06:19    Spreeuw
66   06:23    Huismus
67   06:25    Vink
68   06:33    Kneu
69   06:33    Putter
70   06:33    Tuinfluiter
71   06:39    Wintertaling
72   06:44    Boomkruiper
73   06:44    Zwartkop
74   06:46    Gaai
75   06:47    Houtduif
76   06:53    Kleine Plevier
77   06:53    Ringmus

Na de Groene Jonker wordt het tijd om naar Waverhoek te gaan. Onderweg stoppen omdat er in een weiland bij De Hoef veel meeuwen lopen: opmerkelijk veel Zwartkopmeeuwen, maar ook (wel nieuw) Storm- en Zilvermeeuw. Een Spotvogel zingt vanuit een tuin, er vliegen Huiszwaluwen rond en de 2e Tapuit van de dag zit op een paaltje vlak langs de weg. Op de Tweede Velddwarsweg roept Jorian ineens luid dat hij een Casarca ziet vliegen en inderdaad, er vliegt een Casarca over de auto heen! Gauw stoppen we en zien we de eendachtige kort in het weiland landen. Een dikke bonus! Verderop is het een goede strategie om met open raam te rijden, want langs de Botsholsedwarsweg hoor ik ineens duidelijk de roep van een Gekraagde Roodstaart uit een boerderijtuin komen! Uiteraard stoppen we even en zie ik de vogel, een vrouwtje, ook even zitten. Net op het moment dat we een bewijsplaatje willen maken, komt de boer woest naar ons toelopen met de vraag waarom we met dure apparatuur naar zijn erf kijken. Als we uitleggen dat we een schaarse vogel zien, gaat de boer nog verder over de rooie en schreeuwt dat we heel gauw moeten oprotten! Dan maar geen plaatje. Ik wijs Daan, Evert en Jorian nog gauw een Grauwe Vliegenvanger aan (boer: “Staan jullie hier nou nog steeds, oprotten!”) en dan rijden we toch maar door naar Waverhoek.
78   06:59    Ekster
79   06:59    Turkse Tortel
80   07:03    Spotvogel
81   07:05    Huiszwaluw
82   07:10    Stormmeeuw
83   07:10    Zilvermeeuw
84   07:17    Casarca
85   07:18    Aalscholver
86   07:37    Gekraagde Roodstaart
87   07:37    Grauwe Vliegenvanger

Casarca – Ruddy Shelduck (photo: Jorian Eijkelboom)

In Waverhoek krijgen we alles te zien waar we op gerekend hadden, plus nog meer! We hadden gerekend op Havik en Boompieper (een van de weinige broedplekken in onze regio) en deze twee soorten lukken. Verder lopen er korte tijd 2 Goudplevieren, een groepje Bontbekplevieren en Groenpootruiters, merkt Evert heel scherp 3 Koereigers op langs de dijk en zien we zelfs een Zeearend boven Botshol vliegen. Laatstgenoemde zien we helaas maar een paar tellen voordat deze achter de bomen verdwijnt en er nooit meer achter vandaan komt.
88   7:58    Goudplevier
89   7:58    Groenpootruiter
90   8:09    Koereiger
91   8:11    Grote Bonte Specht
92   8:11    Witte Kwikstaart
93   8:25    Bontbekplevier
94   8:25    Boompieper
95   8:39    Havik
96   8:59    Zeearend
97   9:06    Buizerd
98   9:06    Graspieper

Koereiger – Cattle Egret (photo: Daan van Braak)
Bontbekplevier – Common Ringed Plover (photo: Daan van Braak)
Goudplevier – European Golden Plover (photo: Jorian Eijkelboom)

Na dit succes wordt het tijd om voorzichtig richting het zuiden te rijden. Bij Marickenland lopen meerdere Steltkluten, maar verder valt er weinig nieuws te noteren. We rijden ff terug naar Botshol omdat Jorian zijn recorder is kwijtgeraakt. Het levert geen recorder op, wel een Heggenmus. Vlakbij Teckop zien we vanuit de auto zowel Grote Zilver- als Purperreiger in de veenweidepolders lopen. We lopen een stukje de Hollandse Kade bij Kockengen op, met als resultaat Ooievaar en een zingende Veldleeuwerik. Er is veel thermiek, zo pikken we o.a. Boomvalk en 2 cirkelende Raven op, weer een dikke bonussoort! Helaas geen Sperwer.
99        9:44    Steltkluut
100    10:28    Heggenmus
101    10:35    Grote Zilverreiger
102    10:36    Purperreiger
103    10:40    Ooievaar
104    10:54    Veldleeuwerik
105    10:57    Raaf
106    11:05    Boomvalk

Onderweg naar Haarzuilens pikken we vanuit de auto een Slechtvalk op. In het Wielreveld broeden Roodborsttapuiten, die moeten we hebben natuurlijk. Zo gezegd, zo gedaan. Bonussen zijn Staartmees, Groenling en de 1e Roodborst van de dag… Het begint warm te worden, helaas weer geen overvliegende Sperwer. De volgende stop is Vijverbos, waar we de drie doelsoorten waarnemen: Boomklever, IJsvogel en Groene Specht.
107    11:27    Slechtvalk
108    11:32    Roodborst
109    11:42    Staartmees
110    11:54    Roodborsttapuit
111    11:59    Groenling
112    12:26    Boomklever
113    12:43    Groene Specht
114    12:51    IJsvogel

Via Woerden (broedkolonie Roeken en een bekende plek voor Zwarte Roodstaart) wordt het tijd om richting de Lek te rijden. We rijden iets om omdat er bij Snelrewaard een Braamsluiper was ingevoerd op Waarneming.nl. Deze zit bij onze aankomst luid te zingen. Na een korte stop in Monfoort voor een ijsje bezoeken we de Bossenwaard. Hier valt het eigenlijk zwaar tegen, want hier hadden we gerekend op meer steltlopers. De enige nieuwe soorten zijn Bosruiter, Gele Kwikstaart en Oeverzwaluw. Geen Temmincks, Drieteenstrandloper of Noordse Kwikstaart die hier gisteren nog zaten. Het idee daarna is om een heel stuk langs de Lek te rijden voor grote meeuwen. En precies zoals gepland zien we Pontische en Grote Mantelmeeuw op bakens langs de rivier, fijn als een plan werkt!
115    13:30    Roek
116    13:51    Zwarte Roodstaart
117    14:18    Braamsluiper
118    15:21    Bosruiter
119    15:26    Gele Kwikstaart
120    15:47    Oeverzwaluw
121    16:19    Pontische Meeuw
122    16:54    Grote Mantelmeeuw

Zwarte Roodstaart in Woerden – Black Redstart

Nu wordt het tijd om rondom Gouda en Alphen aan den Rijn soorten te sprokkelen. Op de bekende plek zien we de laatste nachtsoort die we nog miste: Bosuil. Na een bezoekje aan de Mac rijden we door naar Zaans Rietveld. Hier waren de laatste weken veel Temmincks Strandlopers en soms een Kleine Strandloper gezien. Deze zijn vandaag echter allebei niet aanwezig, ook de Kwartel laat weer niet van zich horen. Via de Reeuwijkse Plassen (Krooneenden) rijden we naar Twaalfmorgen voor hopelijk nieuwe stelten (Watersnip, Witgat of strandlopers), maar hier zien we niks nieuws. Zelfs een dik half uur posten levert geen Sperwer op.
123    17:32    Bosuil
124    17:51    Dodaars
125    19:31    Krooneend

Bosuil – Tawny Owl (photo: Jorian Eijkelboom)

Tot slot rijden we naar het Doove Gat, het verzamelpunt om met de andere Big Day groepjes bij te praten. We maken de eindscores op, horen van elkaar hoe de dag verliep en wat grote missers of juist dikke bonussoorten waren. Er zwemt een Zomertaling en 2 2kj Zwartkopmeeuwen zitten in de Kokmeeuwenkolonie. Ineens schreeuwt Evert “Zwarte Ibis” en ja hoor, in het begin van de schemering landen ineens 3 Zwarte Ibissen in het Doove Gat!

126    22:03    Zwarte Ibis

Uiteindelijk blijft de teller bij ons groepje steken op 126 soorten, een nieuw record en een verbetering van 4 soorten ten opzichte van het vorige record. Ook hadden wij 11 soorten meer dan vorig jaar. De grootste missers waren Sperwer, Witgat, Zwarte Ruiter, Temmincks Strandloper en Geelpootmeeuw. Daar tegenover staan de vele bonussen die wij vandaag hadden.

4 gedachten over “Nieuw record tijdens de Regio Big Day!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s