Tagarchieven: Breeveld

Leuke soort in Woerden

Zondag 7 april 2019

Om iets na 11’en meldt Diederik Kok via de Whatsapp een Buidelmees net buiten Woerden. Een mooie timing, want wij staan net op het punt om de schoenen aan te doen en naar buiten te gaan. Een dik halfuur later stappen we aan de rand van Woerden de auto uit en lopen we naar de eilandjes aan de oostkant van de recreatieplas Cattenbroek, waar deze fraaie vogel moet zitten. Vanwege het mooie weer is het erg druk met wandelaars en fietsers.

Na 10 minuutjes posten horen we een hoog zoemend geluid uit het riet komen. Onzichtbaar roept de Buidelmees uit de strook met lisdodden, riet en opschietende struikjes. Het duurt even voordat we deze schaarse soort ook zien, maar uiteindelijk zien we met enkele andere vogelaars deze kleine vogel in de lisdodden hangen, op zoek naar voedsel. Hier blijft de vogel langere tijd in beeld, af en toe roepend en meestal erg leuk te zien.

Erg leuk natuurlijk om deze fraaie soort op circa 4 km van ons huis te kunnen bewonderen!

Buidelmees – Penduline Tit

Blij met wat zwemvliezen

Zaterdag 9 januari 2016

We gaan vandaag verder met waar we vorig weekend mee geëindigd zijn: met veel zwemvliezen (waaronder enkele die niet serieus te nemen zijn). Aan het begin van de middag rijden we naar Nieuwkoop waar de bekende Zwarte Ibissen gauw gevonden zijn. Voor de derde winter op rij dat deze soort de weilanden aan de noordkant van Nieuwkoop heeft uitgekozen om te overwinteren (de eerste waarneming was in november 2013). Een klein half uurtje later gaan we via de polders rondom Nieuwkoop (geen Wilde Zwanen) richting Zwammerdam. Het levert helaas weinig tot niets op, alleen een rustende Havik bij de Nieuwkoopse Plassen en onderstaande Kaapse Casarca (bij Zwammerdam langs de Oude Rijn).

Kaapse Casarca – South African Shelduck (photo: Frank vd Meer)

Via Whatsapp krijgen we een mannetje Topper op de Natuurplas Breeveld door en aangezien we verder geen leuke plekjes rondom Zwammerdam kennen, kiezen we ervoor om langzaam terug te rijden. In Zwammerdam kunnen we de roestende Ransuilen helaas niet vinden. Net voor Nieuwerbrug stuiten we op een groepje van 4 Sneeuwganzen. De vogels zitten vlak langs de weg en zijn veel aan het slapen. Als de vogels wakker worden, kunnen we vaststellen dat twee exemplaren (beide van de blauwe vorm) geringd zijn en dat alle exemplaren gekortwiekt / geleewiekt zijn. Ondanks dat, toch mooie vogels.

Sneeuwgans (witte vorm) – Snow Goose (white morph)

Sneeuwgans (blauwe vorm) – Snow Goose (blue morph)

Sneeuwgans (blauwe vorm) – Snow Goose (blauwe morph)

Terug in Woerden rijden we gelijk naar de Natuurplas. Hoe goed we ook zoeken, de Topper lijkt spoorloos verdwenen. Ook een kijkje op de recreatieplas levert aanvankelijk geen Topper op. Een IJsvogeltje zit in de houtwal langs de kade en is wel mooi te zien. Als laatste nemen we een kijkje aan de noordwestkant van de recreatieplas, waar we (behoorlijk verrast) opeens de Topper in beeld hebben, zwemmend met 6 Tafeleenden en 1 Kuifeend. Even later voegen Paul van de Werken en nog twee vogelaars zich bij ons om deze regionaal zeldzame soort te bekijken. Mijn vierde Topper in de gemeente Woerden (na een paartje op 3 maart 2014 en een vrouwtje op 12 november 2011) en vijfde in de regio.

Topper – Greater Scaup

Weer een Amerikaanse eend

Zondag 16 maart 2014

Vorige week zondag fotografeerde Thea van Gogh een mannetje Ringsnaveleend in de Broekpolder (Vlaardingen). De afgelopen week werd de vogel dagelijks waargenomen en omdat het alweer 4 jaar geleden was dat we een Ringsnaveleend hebben gezien, werd het wel weer eens tijd voor een nieuwe waarneming.

Gelijk bij aankomst in Vlaardingen wordt ons al duidelijk dat de Tjiftjaffen alweer massaal zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden. In totaal horen we vandaag zeker 10 exemplaren. Ter vergelijking, voor vandaag had ik er pas eentje dit jaar. De Ringsnaveleend vinden, blijkt niet al te moeilijk te zijn: binnen 5 minuten hebben we de vogel gevonden. Hij laat zich, op 100-200 meter afstand, leuk zien samen met 10-tallen andere duikeenden. Wel is de vogel erg duikerig. Op dezelfde plas zwemmen ook een Geoorde Fuut en meerdere Dodaarzen (die alweer fanatiek hun baltsroep laten horen).

man Ringsnaveleend – male Ring-necked Duck

man Ringsnaveleend (links) met Kuif- en Krakeenden – male Ring-necked Duck (left) with Tufted Ducks and Gadwalls

Iets verderop komen we een Klapekster tegen. Leuk, zeker nu deze soort deze winter schaarser lijkt te zijn dan anders. Hier treffen we ook een mannetje Rouwkwikstaart die samen met enkele Witte Kwikstaarten langs een plas foerageert.

Klapekster – Great Grey Shrike

Klapekster – Great Grey Shrike

Rouwkwikstaart – Pied Wagtail (photo: Frank vd Meer)

Als we weer bij de auto zijn, rijden we iets verder naar de Alkeet-Buitenpolder. Hier waren afgelopen week 2 Roodhalsganzen gezien. Helaas laten deze fraaie ganzen zich niet zien. Tussen de 100-en Kol- en Brandganzen vinden we wel een Kleine Canadese Gans die samen met een kruising tussen een Kleine Canadese Gans en een Brandgans foerageert. Ook laten zeker twee Cetti’s Zangers enkele malen van zich horen.

We sluiten de dag af in Breeveld om nog even te kijken of we de Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend kunnen vinden. Hoe vaak krijg je nou de kans om op één dag een Ringsnaveleend, Kuifeend én een kruising tussen beide soorten te zien? In Woerden hebben we deze eend gauw gevonden. Actief is hij zeker niet, slechts eenmaal zie ik even kort de kop en kenmerkende snavel.

Amerikaanse Smient!

Zaterdag 8 maart 2014

Rond vijf uur ’s middags ontvangen we een sms’je van Jeroen de Bruijn: er zit nu een mannetje Amerikaanse Smient op de natuurplas Breeveld! Een dik kwartier later staan we, samen met o.a. de ontdekker Diederik Kok, te kijken naar de Amerikaanse variant van onze Smient. De vogel is zeer druk, roept geregeld (al heb ik de vogel niet gehoord), vliegt af en toe eens een stukje en laat zich op niet al te grote afstand in het zonnetje fraai bekijken.

Amerikaanse Smient – American Wigeon

Amerikaanse Smient - roepend

(roepende) Amerikaanse Smient – American Wigeon

Tweemaal maakt de vogel met een groepje Smienten een langere vliegronde, om na enkele minuten weer te landen tussen de Smienten. In vlucht zijn mooi de witte oksels te zien, een verschil met onze Smient (waar de oksels lichtgrijs zijn). Verder is de vogel zeer goed tussen de Smienten uit te halen door het iets stevigere postuur, de roestrode flanken, brede donkergroene streep op de verder grijzige kop en wit voorhoofd (wel met een iets donkerdere veeg in het wit). Samen met enkele regiovogelaars (waaronder Paul, Pascal, Rick, Cees en Marianne) genieten we tot het laatste licht van deze zeldzame Amerikaanse gast. Het betreft de 69e voor Nederland en de tweede voor deze plas (de eerste voor Breeveld zat er op 7 februari 2010). Diederik, bedankt voor deze fraaie ontdekking en Jeroen bedankt voor je sms’je. Overigens zuur voor Jeroen, die aan de plas woont en niet thuis was… Vanochtend stonden we trouwens ook al over deze plas te kijken voor de Hybride Kuif- x Ringsnaveleend, maar toen is deze smient ons niet opgevallen…

Amerikaanse Smient

Amerikaanse Smient – American Wigeon

Amerikaanse Smient (rechts) met twee Smienten – American Wigeon (right)

Breeveld

Maandag 3 maart 2014

Gisteren ontdekte Sander Haak een paartje Toppers op de recreatieplas Cattenbroek (Woerden). Na een melding vandaag dat de vogels nog aanwezig zijn, besluit ik ’s middags eens die kant op te fietsen. Op exact dezelfde plek als waar de vogels gisteren zaten, zie ik met het blote oog twee beestjes zwemmen: het blijken de Toppers te zijn. Al gauw sta ik op minder dan 50 meter naar de eenden (die zelden in het binnenland opduiken) te kijken, zelfs met het zonnetje in de rug. Het is voor mij de tweede waarneming van Toppers in de regio, de eerste was op 12 november 2011 (op de natuurplas Breeveld).

Paartje Toppers – 1w male and female Greater Scaups

Jong vrouwtje Topper – 1w female Greater Scaup

Jong mannetje Topper – 1w male Greater Scaup

Intussen heb ik gezelschap gekregen van Hans Russer en Arwin den Boer. Iets verderop zwemt op de natuurplas in een groep Kuifeenden de bekende Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend die al enkele jaren op deze plas overwintert. Tevreden met het resultaat fiets ik weer naar huis.

Hybride Kuif- x Ringsnaveleend – Hybrid Tufted Duck x Ring-necked Duck