Tagarchieven: Buffelkopeend

Heerlijk rondje door de Kop van Noord-Holland

Zaterdag 25 februari 2017

Vorige week zondag werd, toen wij in de Oostvaardersplassen aan het vogelen waren, in het Timorpark in Den Helder een Bruine Klauwier gevonden. Ruim drie jaar geleden, in januari 2014, zagen wij bij Netterden (Achterhoek) het eerste en enige geval van deze soort in ons land en daardoor kozen we er vorige week zondag voor om niet halsoverkop naar Den Helder te rijden, maar rustig verder te vogelen. De afgelopen week werd de vogel dagelijks gezien en werden bijzonder fraaie foto’s gemaakt van dit exemplaar, wat moet betekenen dat de klauwier op korte afstand te bewonderen valt. Over de vogel van Gelderland heb ik louter goede herinneringen, maar feit is dat deze vogel vaak relatief ver weg zat (+/- 150 meter). Een Kleine Topper in Den Oever zou een mooie combinatie vormen voor een rondje door de Kop van Noord-Holland.

Rond een uur of half 10 stappen mijn vader en ik de auto in en beginnen we aan de rit. Lang blijft het droog, maar als we Amsterdam voorbij rijden, zien we de eerste spetters op de voorruit. Hoe noordelijker we komen, hoe harder het begint te regenen, zonde! Ook als we aankomen in de havens van Den Oever is het nog steeds flink aan het regenen. We laten ons echter niet uit het veld slaan door de regen en even later staan we, samen met o.a. Luuk Punt, Wouter Teunissen, Kasper Hendriks, Herman van den Brand en Albert & Jacob Molenaar, uit te kijken over een grote groep duikeenden. De groep is erg vliegerig en bestaat vooral uit Kuifeenden en een enkele Tafeleend, maar ook de (hier voor de derde winter op rij overwinterende) man Buffelkopeend is van de partij.

Buffelkopeend – Bufflehead

Voor de Kleine Topper moeten we iets beter zoeken, maar dankzij de gebroeders Molenaar hebben we de Amerikaanse duikeend een minuut lang dichtbij in de telescoop voordat de hele groep opvliegt. Als de hele groep verder op het water landt, is het even goed zoeken, maar ook hier vinden we de dwaalgast weer terug. Ook de Buffelkopeend zwemt in dezelfde groep; af en toe zwemmen de twee Amerikaanse duikeenden in één scoopbeeld, leuk! De Zuiderhaven is verder goed voor een overvliegende Lepelaar en de nodige Toppers, Nonnetjes en Grote Zaagbekken.

Na dit hoopvolle begin brengen mijn vader en ik een bezoekje aan de Dijkwielen, dat bomvol zit met Kuifeenden. Ook hier zwemmen (minstens 17) Toppers tussen, al is het door de regen lastig om een goede telling te maken. Vanaf hier zetten we koers richting Den Helder, maar eerst kijken we opnieuw even in de Zuiderhaven (omdat de regen nu gestopt is; wel Buffelkopeend, maar geen Kleine Topper). In het Timorpark in Den Helder zoeken we fanatiek naar de Bruine Klauwier. De afgelopen dagen werd de vogel dagelijks, maar behoorlijk onregelmatig in dit park gezien (soms was de klauwier vele uren zoek). Ook als wij aan komen, is de klauwier niet in beeld. Sterker nog, de vogel is de hele dag nog niet gezien. Een klein uur speuren we de lage struiken en boompjes af, echter zonder succes. Een rondvliegende juveniele Kleine Burgemeester zorgt voor een tijdelijke adrenalinekick.

Na een uur komt eindelijk het verlossende bericht: de Bruine Klauwier is teruggevonden. Gauw haasten we ons naar de juiste plek en sluiten we ons aan bij de vele vogelaars, die ons vertellen dat de vogel een tuin in gevlogen is. Het duurt een paar minuten, maar al snel komt de Bruine Klauwier de tuin uit gevlogen en landt in de boomopslag. Hier begint het genieten: op een dikke 20 meter laat de klauwier zich fantastisch bekijken, eerst rustig om zich heen kijkend, maar later fanatiek ‘jagend’ op de neergestrooide meelwormen (wie heeft die hier in vredesnaam neergelegd?). Hierbij hipt de vogel, die in zuidelijk Rusland, Mongolië en en aangrenzende delen van China broedt en overwintert in ZO-Azië, als een grasmus over de grond en werkt de ene na de andere meelworm naar binnen. Wat een fantastische waarneming, zo goed heb ik überhaupt nooit een klauwier gezien!

Bruine Klauwier – Brown Shrike

Bruine Klauwier – Brown Shrike (photo: Peter van der Meer)

Na een paar minuten vliegt de Bruine Klauwier op van de grond en verdwijnt weer de tuin in, buiten ons zicht. Veel vogelaars vertrekken, maar wij blijven nog even staan. Dat wordt beloond: na een kwartier wachten duikt de klauwier weer op in dezelfde boompjes en begint het hele proces weer van voor af aan. Wat een vogel, voor mij is dit tot nu toe de waarneming van het jaar! Als de vogel voor de tweede keer de tuin induikt, vinden mijn vader en ik het wel mooi geweest en rijden we richting huis.

Onderweg merken we op dat in de Wieringermeer een groepje Kraanvogels aan de grond zit. Aangezien de locatie bijna langs onze route ligt, maken we een uitstapje naar de Zeugweg (waar deze statige vogels moeten zitten). De Kraanvogels zijn snel gevonden: 6 stuks foerageren tussen de Toendra- en Kolganzen op een weiland en laten zich, op enige afstand, leuk bekijken.

Kraanvogel – Common Crane

De hier in de buurt hangende Rode Wouw is helaas niet voor ons weggelegd, maar wat kan ons dat nou schelen na zo’n geweldige dag, waar we maar liefst 5 van de 4 doelsoorten zagen. 😉

Advertenties

Oosterse Zwarte Roodstaart op de deurmat

Zaterdag 14 januari 2017

Gisteravond kwam via Dutch Bird Alerts het bericht binnen dat de dag ervoor een Oosterse Zwarte Roodstaart was gezien in een woonwijk in Barendrecht. Deze ondersoort van ‘onze’ Zwarte Roodstaart is zeer zeldzaam in West-Europa, met maar 6 gevallen in Nederland. Vanochtend wordt de vogel al snel teruggevonden. Na wat overleg kiezen we ervoor om naar Barendrecht af te reizen en niet naar de Biesbosch (voor de Mongoolse Pieper), wat eigenlijk ons plan was.

Rond het middaguur nemen de hagel-, sneeuw- en regenbuien eindelijk wat af, wat ons doet besluiten om in de auto te springen. Eenmaal in Barendrecht geeft een horde vogelaars ons aan waar we moeten zijn. Een paar tellen later hebben we de Oosterse Zwarte Roodstaart in beeld. De vogel, die normaal in zuidelijk Rusland broedt en overwintert in NO-Afrika en het Midden-Oosten, foerageert aanvankelijk druk in de kleine voortuintjes van de huizen in de straat Riederwerf. Even later vliegt de roodstaart vlak langs ons en landt hier op een deurmat. Hier blijft de vogel zo’n halfuur lang rusten en (af en toe) poetsen. Samen met de ontdekker Martin van der Schalk zien we hoe deze zangvogel na de rustperiode weer actief verder gaat met foerageren.

Oosterse Zwarte Roodstaart – Eastern Black Redstart (ssp. phoenicuroides)

Oosterse Zwarte Roodstaart – Eastern Black Redstart (ssp. phoenicuroides; photo: Peter vd Meer)

Oosterse Zwarte Roodstaart – Eastern Black Redstart (ssp. phoenicuroides; photo: Peter vd Meer)

Na een klein uurtje vinden het wel mooi geweest en bezoeken we een paar kilometer verderop de man Buffelkopeend die hier al voor de 13e winter op rij aanwezig is. Deze Amerikaanse soort zwemt samen met enkele Wilde en Kuifeenden tussen de huizen aan de noordkant van de Gaatkensplas en is prima te zien. Samen met Jeroen Bes bekijken we de eend, gezellig! Na een kwartiertje hebben we het wel weer gezien en gaan we huiswaarts.

Het is nog vroeg en droog. Reden om bij Nieuwerkerk a/d IJssel nog even de afslag te nemen om bij Zevenhuizen een adulte vrouw Ruigpootbuizerd te twitchen. Het is Frank die deze roofvogel aan ziet komen vliegen. Zij landt even op een lantaarnpaal langs de weg, maar dat duurt niet lang: binnen een minuut vliegt ze op, vliegt een rondje boven de weilanden, bedenkt zich en draait weer om. De buizerd landt op aardhopen wat verder van de weg, maar is alsnog prima te zien. Een leuk einde van deze dag.

Ruigpootbuizerd – Rough-legged Buzzard (photo: Peter vd Meer)

Ruigpootbuizerd – Rough-legged Buzzard

Zaagbekken en meer op Texel

Vrijdag 12 tot zondag 14 februari 2016

Na bijna anderhalve maand is het weer eens tijd voor een weekendje Texel. Vrijdag stoppen we op de heenweg even in Den Oever, waar de Buffelkopeend gauw gevonden is. Deze zeer zeldzame Nearctische eend is al sinds oktober 2014 aanwezig in de ruime omgeving van Den Oever en de vogel zit nu in de Zuiderhaven, in een klein groepje Kuifeenden. Op korte afstand is de eend fraai te zien, soms zelfs baltsend tegenover een vrouw Kuifeend. Later vliegt de vogel op en landt in een grote groep Kuif- en Tafeleenden. Hier kunnen we hem echter niet meer terugvinden. We zien hier wel een paar Nonnetjes.
Rond het middaguur nemen we de boot naar Texel en eenmaal op het eiland rijden we gelijk naar onze bungalow in vakantiepark De Krim. In de tuin worden aangenaam verrast door een Vuurgoudhaantje, leuk! Er is nog tijd genoeg om te gaan vogelen, dus bezoeken we enkele vogelplekjes aan de oostkant van het eiland. Het levert onder meer een Bonte Kraai en 17 Kleine Zwanen (Middellandseweg), een in Rusland geringde Zilvermeeuw (haven Oudeschild) en een Zwarte Rotgans en Witbuikrotgans (De Bol) op. Terug in het huisje heeft de tuin nog meer te bieden: zo scharrelt er een Tjiftjaf rond en wordt de tuin zelfs bezocht door een Kleine Barmsijs.

Buffelkopeend – Bufflehead (photo: Peter vd Meer)

Ondanks een waterig zonnetje is het de hele zaterdag ijskoud. Daarom vogelen we ook vandaag vooral rondom de auto. In Waalenburg kunnen we de door Jeroen de Bruijn gevonden Kleine Strandloper helaas niet vinden, maar iets verderop is het wel raak. In de Westerkolk kunnen we namelijk een nieuwe Texelsoort toevoegen aan onze Texellijst: tussen de Smienten zwemt namelijk een drietal Nonnetjes (1 man, 2 vrouw). Bij de Cocksdorp zien we een andere zaagbek: een vrouw Grote Zaagbek bevindt zich in de Roggesloot (ook gevonden door Jeroen). Doordat grotere zoetwaterplassen nogal schaars zijn op dit Waddeneiland, zijn beide soorten zaagbekken erg schaars op Texel. Ook noemenswaardig is een Smelleken dat korte tijd op een stoppelakker langs de Hoofdweg zit en een IJsvogel boven een van de slootjes in De Krim. ’s Middags bezoeken we een Ransuilen-roestplaats bij De Koog, waar we zeker 4 exemplaren tellen. Andere leuke en noemenswaardige soorten zijn de eerder genoemde Bonte Kraai (deze keer langs de Laagwaalderweg), een IJsvogel (Den Burg), Slechtvalk (Hallerweg) en 3 geringde Kokmeeuwen (veerhaven).

Grote Zaagbek – Goosander

Slechtvalk – Peregrine Falcon (photo: Frank vd Meer)

Op zondag is het geen moment droog. De regen weerhoudt ons er echter niet van om toch op pad te gaan. Opnieuw rijden we even langs de Middellandseweg, waar de Bonte Kraai gemakkelijk gevonden is. Ook fraai is een groep van 26 Kleine Zwanen, rustend op zeer korte afstand van de weg en dus goed fotografeerbaar. De derde zaagbek van het weekend zwemt in de haven van Oudeschild: een vrouwtje Middelste Zaagbek zwemt vlak langs de kant van de haven. Rondom Dijkmanshuizen stuiten we in verschillende groepen ganzen op zowel een Witbuikrotgans als een Zwarte Rotgans, de Grote Zaagbek van gisteren is ook vandaag nog aanwezig en na een tip van Pieter Duin zien we een viertal Ransuilen in ons vakantiepark. Rond tweeën sluiten we deze vogeldag af en ruimen we alles weer op, klaar om weer naar Woerden te gaan.

Kleine Zwaan – Bewick’s Swan

Middelste Zaagbek – Red-breasted Merganser

Middelste Zaagbek – Red-breasted Merganser

Twee Roodhalsganzen in de regio!

Zondag 3 januari 2016

Na een dag met veel kilometers blijven Frank, mijn vader en ondergetekende vandaag in de buurt. De melding van een Roodhalsgans door John van der Woude aan de noordkant van de Groene Jonker aan het eind van de ochtend komt ons dan ook goed uit. In het begin van de middag bezoeken we dan ook deze fraaie en zeldzame soort. Als we op de locatie aankomen, worden we door een vriendelijke vogelaar al gelijk op de Roodhalsgans gewezen. De vogel zit midden in een groep bestaande uit hoofdzakelijk Kolganzen, maar ook enkele Brand- en Grauwe Ganzen. Na een appje van mij in de lokale regiogroep worden we al snel vergezeld door Marianne Wustenhoff en Maria van Antwerpen. Ook Paul van de Werken sluit zich al snel bij ons aan. Extra leuk is de Rotgans die vrijwel gelijktijdig door Frank en Marianne uit dezelfde groep wordt gehaald. Aan de kust een erg talrijke soort, maar in het binnenland is het toch andere koek. Dit is pas mijn derde in de regio (tegenover 8 Roodhalsganzen).

10041126

Roodhalsgans – Red-breasted Goose (photo: Frank vd Meer)

Na deze leuke soorten gaan we al vogelend richting de weilanden rondom Waverhoek. In de Polder de Eerste Bedijking (tussen Mijdrecht en Uithoorn) stoppen we, want het is mijn vader die een man Buffelkopeend in de sloot naast de weg ziet zwemmen. Natuurlijk gaat het om een ontsnapte kooivogel (al zijn er wel enkele aanvaarde gevallen in Nederland) getuige de donkere ring om de rechterpoot en de vele zwemvliezenkwekers in de directe omgeving. In het veld dacht ik een metalen ring te zien, maar gezien de foto die Ronald Jansen in oktober maakte, blijkt het een zwarte kwekersring te zijn. Desalniettemin een zeer fraai eendje, vooral wanneer een zonnestraal doorkomt en daardoor de paarsgroene glans op de kop prachtig te zien is. Langs dezelfde weg zijn ook twee Roodborsttapuiten, een Slechtvalk en een groepje Toendrarietganzen het noemen waard.

man Buffelkopeend – male Bufflehead (photo: Peter van der Meer)

Een paar minuten later rijden we de Polder Groot-Mijdrecht binnen. Vlak voor we Waverhoek bereiken, zien we een gemengde groep ganzen en zwanen op het weiland foerageren. De zwanen blijken 19 Kleine Zwanen en een Knobbelzwaan te zijn. Ik wil net gaan beginnen met het tellen van de zwanen als mijn oog op de tweede Roodhalsgans van de dag valt! Ook deze vogel zit in een gemengde ganzengroep met vooral Kolganzen en enkele Brand- en Toendrarietganzen en zit op een paar honderd meter afstand, maar is toch prima te zien. We zien de vogel zelfs poetsen in een plasje. Na een berichtje aan bevriende vogelaars staan we later samen met opnieuw Marianne naar de vrij zeldzame Siberische gans te kijken.

Roodhalsgans – Red-breasted Goose (photo: Frank vd Meer)

Na deze waarneming rijden we in de schemering zeer tevreden terug naar Woerden. We kunnen niet anders dan concluderen dat het een zeer geslaagde voortzetting van een succesvol weekend is, met maar liefst twee Roodhalsganzen en een Rotgans.

Dutch Birding-weekend: dag 7

Vrijdag 17 oktober 2014

Vandaag is alweer de laatste dag van de vakantie. Wat gaat zo’n week toch snel voorbij. Voordat we het huisje uit moeten, kijken we even bij het Reddingboothuisje en het aangrenzende deel van de Robbenjager. Helaas zit er erg weinig, we zien slechts enkele Goudhaantjes en Kepen. Na dit tegenvallende rondje fietsen we nog even naar het Renvogelveld. Net als gisteren is ook vandaag een Waterpieper aanwezig op het veld. Leuk is dat hij even samen in een telescoopbeeld is met een Oeverpieper, zodat de verschillen tussen deze gelijkende soorten goed te zien zijn. Hierna fietsen we voor de laatste keer naar het bungalowtje aan de Vuurtorenweg.

Nadat we alles hebben ingepakt, rijden we alvast naar de zuidpunt van het eiland, waar we nog even vogelen. We bezoeken de Petten, het Grote Vlak en de Jan Ayeslag, maar hier zien we niets wat het noemen waard is. Omdat er aan de overkant van het Marsdiep meerdere leuke soorten zitten, nemen we een vroege boot naar het vasteland. En dus staan we om iets voor twaalven in de rij voor de veerboot, maar helaas is het zo druk dat we pas twee boten later hebben.

Als we rond half twee de boot afrijden, spoeden we ons naar Fort Erfprins net buiten Den Helder. Gisteren is namelijk bekend gemaakt dat hier al enkele dagen een Steppeklapekster verblijft. Even later hebben we deze klauwier (pas de 5e voor Nederland en al de derde dit jaar) vanaf de dijk langs het Marsdiep in de scoop. Ondanks het tegenlicht is hij fraai te zien, vooral in een eenzaam meidoorntje maar ook wel op de bunkers van het fort. De vogel foerageert actief op insecten, zo zie ik eenmaal hoe de klauwier een hommel vangt. Dit was alweer mijn tweede Steppeklapekster, na de vogel van Texel twee jaar geleden. Buitendijks vliegen boven het Marsdiep een Visdief en Zwarte Zee-eenden en zie ik kort de vin van een Bruinvis.

Steppeklapekster – Steppe Grey Shrike

Na deze geslaagde twitch rijden naar de wijk ‘Oud Den Helder’, waar een juveniele Roze Spreeuw moet zitten. Ruim een uur zoeken we naar deze zeldzame, maar jaarlijks met enkele exemplaren in Nederland opduikende spreeuwensoort. Helaas krijg ik de vogel niet in beeld, ondanks dat de vogel door het grootste deel van de vogelaars wel gezien wordt. De vogel is namelijk erg vliegerig en ik ben overal net te laat om hem in beeld te krijgen. Wel zien we een fraaie man Keep en een late Boerenzwaluw.

Onze laatste stop is bij de Dijkwielen bij Den Oever. Hier verblijft buitendijks, op het IJsselmeer, al geruime tijd een Buffelkopeend. Lange tijd blijft de Noord-Amerikaanse eend uit beeld, maar na ongeveer een uur zoeken vinden we hem toch nog terug. De eend zit bij een groep Meerkoeten, duikeenden en futen en zit dicht tegen de kant aan. Hij is erg duikerig, maar laat zich op niet al te grote afstand toch leuk zien. Indien aanvaard gaat het hier om de 4e Buffelkopeend voor Nederland. De kans lijkt trouwens groot dat dit exemplaar aanvaard gaat worden, want de vogel is ongeringd en de vleugels vertonen ook geen vreemde afwijkingen. Dit beide is ook fotografisch vastgelegd. Het is sowieso leuk vogelen langs de dijk, met zeker 3 Geoorde Futen, 4 Toppers en langs de dijk veel zangvogeltjes: Tapuiten, Oever– en Graspiepers, een Waterpieper en Witte Kwikstaarten. Rond 6-en rijden we weer door, terug naar Woerden.

1w Buffelkopeend – 1w Bufflehead

Het was een prachtige week met erg veel vogels, veel leuke en zeldzame soorten en over het algemeen goed weer. Vooral het weekend en de eerste twee dagen daarna (dus maandag en dinsdag) waren erg goed, op de dagen daarna waren de bosjes aanmerkelijk leger en was het wat meer sprokkelen. Gelukkig heeft Texel ook andere opties dan alleen bosjes kloppen 🙂

Rondje Goeree / Schouwen

Zondag 2 maart 2014

Exact een maand geleden (op 2 februari) zagen Frank, mijn vader, Marianne Wustenhoff en ik in de Delta een groep Flamingo’s. Helaas hadden we toen vol tegenlicht. Daarom hadden wij het idee om deze winter nogmaals een kijkje te gaan nemen bij deze exotische vogels. Vandaag was de dag.

Bij Battenoord staan 38 van deze roze ‘zuurstokken’. De groep bestaat vandaag uit 11 gewone Flamingo’s, 19 Chilenen, 1 Caribische Flamingo, twee hybriden (hybride Chileense x Europese Flamingo en hybride Europese Flamingo x Caribische Flamingo) en enkele jongen waar we de moeite niet voor hebben genomen om ze te determineren op soort. Hier vinden we, tot onze verrassing, ook twee Kleine Strandlopers, foeragerend met vier Bontbekplevieren en een Bonte Strandloper. In de trektijd is dit zeker geen zeldzame soort, maar ’s winters is de situatie toch geheel anders. Slechts een enkel exemplaar doen jaarlijks een poging om te overwinteren in ons land. Ondanks de harde wind en de afstand, lukt het Frank om enkele foto’s  (veel meer dan een bewijsplaatje is het niet geworden) van deze zeldzame wintergast te maken. Een erg leuke bijvangst (en stiekem misschien zelfs nog wel leuker dan de flamingo’s).

Een van de twee Kleine Strandlopers – Little Stint (photo: Frank van der Meer)

Hierna rijden we richting de Brouwersdam. Dat we niet de enige zijn met dit idee, blijkt wel uit de vele windsurfers en mensen die langs het strand van de zon willen genieten. Hier treffen we (samen met Jillis Roos) helaas niet de gehoopte Zwarte Zeekoet en IJsduiker en moeten we het doen met de gebruikelijke Steenlopers, Paarse en Drieteenstrandlopers, Zwarte Zee-eenden en Roodkeelduikers. Wel leuk is het mannetje IJseend die zich leuk laat zien.

mannetje IJseend – male Long-tailed Duck

mannetje IJseend – male Long-tailed Duck

Op het volgende eiland zoeken we ook nog naar leuke soorten, maar veel verder dan 100-en rotganzen, Rosse Grutto’s en Zilverplevieren komen we niet. Op de terugweg richting Woerden doen we Stellendam nog aan, maar hier zien we geen verrassende dingen. Bij Hellevoetsluis zien we boven de N57 onze eerste Lepelaars van 2014 overvliegen. Door een navigatiefout bij knooppunt Benelux rijden we langs Barendrecht en dan kan je de Buffelkopeend van de Gaatkensplas natuurlijk niet links laten liggen… In eerste instantie kunnen we de Amerikaanse eend, die al sinds november 2004 op deze plas overwintert, niet vinden, maar als we langs de plas lopen, blijkt de Buffelkopeend op zeer korte afstand van ons langs het riet te zitten. De foto’s zijn door het late tijdstip en de ingezette schemer niet super, maar toch ben ik er toch wel blij mee. Een mooie afsluiter van de dag.

adulte man Buffelkopeend – ad male Bufflehead

adulte man Buffelkopeend – ad male Bufflehead