Tagarchieven: Flamingo

3 uit 8

Zaterdag 6 februari 2016

Drie uit acht is de score na een dagje door het Deltagebied. We beginnen bij Wilhelminadorp voor het vrouwtje Witkopgors. Mijn vader en ik hadden deze vogel al in januari (en ik in december) gezien, maar Frank was beide keren verhinderd, dus werd het tijd om Frank eindelijk aan deze nieuwe soort te helpen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, want bij aankomst is de gors al een half uur niet gezien. Ondanks dat we een gorsachtige (ongetwijfeld dé vogel) horen roepen, slaagt de gors in het volgende uur erin om uit beeld te blijven, tot ongenoegen van de circa 20 aanwezigen. Een groep Bontbekplevieren (waaronder 1 gekleurringde), 100+ Zilverplevieren, wat Kanoeten en 100en Bonte Strandlopers kunnen de teleurstelling amper wegnemen.

Rond kwart voor 12 geven we het op (er staat meer op het programma) en rijden we richting Neeltje Jans. Onderweg stoppen we eerst bij het Veerse Meer, waar de IJsduiker gauw gevonden is. De vogel foerageert fanatiek op kreeftachtigen en blijft hierbij minutenlang onder water. Vervolgens stoppen we op Neeltje Jans. Hier moeten we even zoeken, maar dan vinden we toch de lange tijd aanwezige Zwarte Zeekoet. Aanvankelijk zit de koet op grote afstand, maar dan wordt deze vogel in eerste winterkleed steeds vliegeriger en bestrijkt hij grote delen van het haventje. Hierbij komt de vogel ook op mooie afstand. Samen met Jeroen de Bruijn zien we ook enkele leuke bijvangsten: een Kuifduiker, 4 op pontons rustende Zeehonden en een Bruinvis (niet een vis zoals de naam doet vermoeden, maar een walvis). Deze laatste komt geregeld naar lucht happen en laat hierbij zeer geregeld en op relatief korte afstand een rugvin zien, erg gaaf!

Zwarte Zeekoet – Black Guillemot

Zwarte Zeekoet – Black Guillemot

Na deze geslaagde waarnemingen verlaten we de Oosterscheldekering en bezoeken we de Brouwersdam. Hier zien we geen bijzonder spectaculaire soorten, met naast de te verwachten soorten (Kuifduiker, Roodkeelduiker, Middelste Zaagbekken, Brilduikers, e.d.) een man IJseend, 2 Roodhalsfuten (1 in zomerkleed, 1 in winterkleed) en een Zeekoet als hoogtepunten.

Belgische Zilvermeeuw op de Brouwersdam – Herring Gull (from Belgium) at the ‘Brouwersdam’ (photo: Peter vd Meer)

De laatste bestemming van de dag is Battenoord. De Europese Kanaries laten zich echter alleen in vlucht zien (dus een nogal onbevredigende waarneming) en van de Fraters en Dwerggors ontbreekt zelfs ieder spoor. Een groep van 55 flamingo’s is niet te missen, maar staat zo ver weg te slapen dat de soortsamenstelling niet vast te stellen is. Daarom besteden we niet al te veel aandacht aan deze roze zuurstokken en verlaten we de Delta enigszins in mineur.

Uiteindelijk hebben we dus slechts drie (IJsduiker, Zwarte Zeekoet, IJseend) van de acht (IJsduiker, Zwarte Zeekoet, IJseend, Frater, Dwerggors, Flamingo, Witkopgors, Europese Kanarie) doelsoorten van de dag gezien, een score die wel eens hoger is uitgevallen.

Rondje Noord-Holland met de eerste nieuwe soort van 2015!

Zondag 25 januari 2015

Internetvogelen loont. Afgelopen maandag werd Rob Halff namelijk gealarmeerd door een op Waarneming.nl ingevoerde Oeverloper. Ondanks dat de foto’s niet al te goed waren, waren er toch wel wat kenmerken te zien die in de richting van een Amerikaanse Oeverloper wezen. Vader en zoon Martens waren een van de weinigen die op de aangegeven locatie gingen zoeken en zij vonden de vogel zowaar terug. Het was inderdaad een heuse Amerikaanse Oeverloper, goed werk mannen! Een uitgebreider verhaal van de ontdekking staat op de Dutch Birdingsite. Het gaat hier pas om de 4e Amerikaanse Oeverloper voor Nederland, en de 2e twitchbare. De eerste twitchbare, 4 jaar geleden in Zeeland, had ik vanwege privéomstandigheden gemist. Dit zou dus een welkome inhaler zijn voor Frank, mijn vader en mij.

Daarom rijden we vanochtend richting het recreatiegebied Vooroever bij Medemblik, waar de zeldzame steltloper zou moeten zitten. We voegen ons bij 10-15 andere vogelaars en hebben de Amerikaanse Oeverloper gelijk in beeld, rustig poetsend op een metertje of 50. Op deze afstand zijn de belangrijkste kenmerken t.o.v. een Oeverloper goed te zien. Zo zijn de tertials en grote dekveren ongetekend, lijkt de staart wel heel kort en is de snavel donkerroze met een donkere punt. Op beide achterflanken zijn zelfs al wat donkere vlekjes te zien. De pootkleur vind ik daarentegen moeilijk te beoordelen (vond het niet echt geelachtig), maar het sluit een Amerikaan niet uit, laten we maar zeggen. 😉

Amerikaanse Oeverloper – Spotted Sandpiper

In het uurtje dat we de vogel bekijken, laat hij zich in het algemeen leuk bekijken. Door het grijze weer, de beweeglijkheid van het vogeltje en het feit dat de vogel niet extreem dichtbij zit, is het echter lastig om goede foto’s te maken. Hierdoor slaag ik er slechts in om bewijsplaatjes te maken, zie hierboven en -onder. Leuke bijvangsten zijn een fanatiek roepende Waterral die zich ook even laat zien, een geelpotige Zilvermeeuw, een man Rietgors, enkele Brilduikers en een paar Grote Zaagbekken.

Amerikaanse Oeverloper – Spotted Sandpiper

Locatie van de Amerikaanse Oeverloper

Locatie van de Amerikaanse Oeverloper

Na een uur verlaten we Medemblik en gaan we naar de volgende bestemming. Dat is de omgeving van het gehucht Schardam (net ten zuiden van Hoorn), waar al tijdenlang een Sneeuwgans verblijft. Vanuit de auto zien we deze zeldzame Nearctische ganzensoort al zitten. De vogel ziet er niet uit: de linkervleugel lijkt lam, veel vleugelveren zijn nogal gesleten en de bovenzijde is verkleurd met een roze tint. Ook van het gezelschap worden we niet al te vrolijk, want de vogel zit in een klein groepje Brand- en Canadese Ganzen en enkele hybrides tussen de 2 laatstgenoemde soorten. Het paartje Nonnetje dat op het Markermeer zwemt, vind ik stiekem leuker dan die suffe gans…

Sneeuwgans – Snow Goose

Sneeuwgans – Snow Goose

Na een kwartiertje gaan we gauw door naar de volgende bestemming. In Waterland, het veenweidegebied aan de oostkant van Amsterdam, verblijven namelijk sinds 18 januari 5 Flamingo’s. In tegenstelling tot de gemengde groep in het Deltagebied behoort het Noord-Hollandse groepje niet tot de verwilderde populatie van het Zwillbrocker Venn. Hierdoor is de kans groot dat het om echt wilde Flamingo’s uit Zuid-Europa gaat. Hoogstwaarschijnlijk dezelfde 5 vogels zijn pas geleden ook al in Zeeland, Duitsland en Zwitserland gezien. Zie ook de discussie op de Dutch Birding. Het duurt niet lang voor we de “zuurstokken” zien staan, eerst twee maar later alle vijf. Drie exemplaren zitten ver achterin tegen de dam aan, maar de twee exemplaren die dichterbij staan, laten zich leuk zien. In een groep meeuwen zit bovendien een Pontische Meeuw, leuk!

Flamingo’s – Greater Flamingos

Gezien het tijdstip en het matige weer slaan we de Kleine Burgemeester in Amsterdam over en rijden we naar huis. De eerste nieuwe soort van 2015 is een feit. 🙂

Rondje Goeree / Schouwen

Zondag 2 maart 2014

Exact een maand geleden (op 2 februari) zagen Frank, mijn vader, Marianne Wustenhoff en ik in de Delta een groep Flamingo’s. Helaas hadden we toen vol tegenlicht. Daarom hadden wij het idee om deze winter nogmaals een kijkje te gaan nemen bij deze exotische vogels. Vandaag was de dag.

Bij Battenoord staan 38 van deze roze ‘zuurstokken’. De groep bestaat vandaag uit 11 gewone Flamingo’s, 19 Chilenen, 1 Caribische Flamingo, twee hybriden (hybride Chileense x Europese Flamingo en hybride Europese Flamingo x Caribische Flamingo) en enkele jongen waar we de moeite niet voor hebben genomen om ze te determineren op soort. Hier vinden we, tot onze verrassing, ook twee Kleine Strandlopers, foeragerend met vier Bontbekplevieren en een Bonte Strandloper. In de trektijd is dit zeker geen zeldzame soort, maar ’s winters is de situatie toch geheel anders. Slechts een enkel exemplaar doen jaarlijks een poging om te overwinteren in ons land. Ondanks de harde wind en de afstand, lukt het Frank om enkele foto’s  (veel meer dan een bewijsplaatje is het niet geworden) van deze zeldzame wintergast te maken. Een erg leuke bijvangst (en stiekem misschien zelfs nog wel leuker dan de flamingo’s).

Een van de twee Kleine Strandlopers – Little Stint (photo: Frank van der Meer)

Hierna rijden we richting de Brouwersdam. Dat we niet de enige zijn met dit idee, blijkt wel uit de vele windsurfers en mensen die langs het strand van de zon willen genieten. Hier treffen we (samen met Jillis Roos) helaas niet de gehoopte Zwarte Zeekoet en IJsduiker en moeten we het doen met de gebruikelijke Steenlopers, Paarse en Drieteenstrandlopers, Zwarte Zee-eenden en Roodkeelduikers. Wel leuk is het mannetje IJseend die zich leuk laat zien.

mannetje IJseend – male Long-tailed Duck

mannetje IJseend – male Long-tailed Duck

Op het volgende eiland zoeken we ook nog naar leuke soorten, maar veel verder dan 100-en rotganzen, Rosse Grutto’s en Zilverplevieren komen we niet. Op de terugweg richting Woerden doen we Stellendam nog aan, maar hier zien we geen verrassende dingen. Bij Hellevoetsluis zien we boven de N57 onze eerste Lepelaars van 2014 overvliegen. Door een navigatiefout bij knooppunt Benelux rijden we langs Barendrecht en dan kan je de Buffelkopeend van de Gaatkensplas natuurlijk niet links laten liggen… In eerste instantie kunnen we de Amerikaanse eend, die al sinds november 2004 op deze plas overwintert, niet vinden, maar als we langs de plas lopen, blijkt de Buffelkopeend op zeer korte afstand van ons langs het riet te zitten. De foto’s zijn door het late tijdstip en de ingezette schemer niet super, maar toch ben ik er toch wel blij mee. Een mooie afsluiter van de dag.

adulte man Buffelkopeend – ad male Bufflehead

adulte man Buffelkopeend – ad male Bufflehead

Zeekoetendag

Zondag 2 februari 2014

Op de carpoolplaats bij de A12 pikken we rond negenen Marianne Wustenhoff op voor een rondje Zeeland. We beginnen de vogeldag bij het Bokkegat op Noord-Beveland, waar al lange tijd een Sneeuwgans verblijft. De vogel is gauw gevonden tussen de vele Grauwe Ganzen. Ondanks het felle tegenlicht laat hij zich leuk zien en zelfs aardig fotograferen, zie hieronder. De Grauwe Ganzen en de Sneeuwganzen bevinden zich in een internationaal gezelschap: naast de (Noord-Amerikaanse) Sneeuwgans en de Grauwe Ganzen (Europese soort) zien we een Zwarte Zwaan (Australische soort) en enkele Nijlganzen (Afrika).

witte vorm Sneeuwgans – white morph Snow Goose

Hierna bezoeken we Neeltje Jans, maar net als eerder in januari werken de Kuifaalscholvers ook vandaag niet bepaald mee. Een leuke verrassing is een eerste winter Alk die in de zuidelijke havens rondzwemt. Hierna reizen we af richting de Plompetoren, waar op de Oosterschelde een Zeekoet en Kuifduiker zwemmen. Helaas laat de Alk die hier al enige weken zit, zich niet zien. Wel zien we de rugvinnen van zeker 4 Bruinvissen (ondanks de naam geen vis, maar een kleine walvissoort), toch een van de hoogtepunten van de dag.

Langs de Stolpweg foerageert een groep van 6 Reeën en iets verderop zoeken 2 Kleine Zilverreigers in een slootje naar voedsel. Tegenover de Prunje lukt het ons om minstens 2 Zwarte Rotganzen uit een zeer compacte groep rotganzen te halen. Helaas vliegt de gehele groep al (te) snel op door een Slechtvalk en landt aan de andere kant van de weg, waar vol tegenlicht ons weerhoudt om de groep verder af te kijken. Bij Zonnemaire stuiten we ook nog op de eerste Bruine Kiekendief van het jaar. Deze rover (een mannetje) vliegt laag boven een weiland en jaagt zelfs een Fazant de stuipen op het lijf.

Hierna brengen we een bezoekje aan de Brouwersdam. Hier zien we de tweede Alk en Zeekoet van de dag. Verder zien we hier enkele IJseenden (waaronder drie heel dichtbij, zie foto van Frank hieronder), een IJs- en enkele Roodkeelduikers en natuurlijk algemenere soorten als Zwarte Zee-eend, Middelste Zaagbek en Brilduiker. In het noordelijke deel (bij het zogenoemde ‘haventje’) is ook de Zwarte Zeekoet, die Frank en ik in januari ook al zagen, nog aanwezig. Met deze zeekoetensoort hebben we vandaag maar liefst onze derde soort zeekoet binnen, wat redelijk uniek is in Nederland.

man IJseend – male Long-tailed Duck (photo: Frank van der Meer)

De laatste bestemming is Battenoord, waar op relatief korte afstand een groep van zeker 42 flamingo’s overwintert. Ondanks dat we vol tegenlicht hebben, kunnen we tussen de vele Chileense Flamingo’s zeker 12 Europese Flamingo’s herkennen, evenals een Caribische Flamingo en een hybride Europese Flamingo x Caribische Flamingo. De vogels roepen geregeld en zijn zelfs al aan het paren. Enkele (Europese) Flamingo’s zijn geringd, maar het lukte ons slechts om een vogel af te lezen: ZV33. De flamingo’s betekenen direct ook het einde van een mooie vogeldag, met maar liefst 5 zeldzame soorten, drie soorten zeekoeten en daarnaast ook nog een groepje Bruinvissen.

Europese Flamingo – Greater Flamingo

Geringde Europese Flamingo met code ZV33 – colour-ringed Greater Flamingo (code ZV33)

Caribische Flamingo – American Flamingo

Chileense Flamingo’s met zeker 2, waarschijnlijk 3 Europese Flamingo’s – Chilean Flamingos and 2 or 3 Greater Flamingos

Hybride Flamingo x Caribische Flamingo – Hybrid Greater Flamingo x American Flamingo