Tagarchieven: Gevlekte Glanslibel

Oranje boven

Zondag 10 juli 2016

Vandaag is het zover: ons jaarlijkse uitje libellen en dagvlinders kijken met Marianne Wustenhoff en Maria van Antwerpen staat weer op het programma. Net als twee jaar geleden hebben we de Weerribben uitgekozen als locatie.

Rond tienen spreken we af op de carpool in Maartensdijk; een dik uur later rijden we onze eerste bestemming (het Woldlakebos) binnen. Het vliegt behoorlijk: onder het constante gejodel van een Wielewaal vinden we vele Vroege Glazenmakers, Grote Keizerlibellen, Viervlekken en Bruine Zandoogjes. Ook schaarsere soorten zijn van de partij, zo zien we een aantal Vuurlibellen, Bruine Korenbouten en Gevlekte Glanslibellen (zitten, ho maar), een Gevlekte Witsnuitlibel, Bruine Glazenmaker en een Landkaartje.

Vroege Glazenmaker – Green-eyed Hawker

man Vuurlibel – male Broad Scarlet

vrouw Vuurlibel – female Broad Scarlet

Gevlekte Witsnuitlibel – Yellow-spotted Whiteface

Het hoogtepunt wordt gevormd door een fraaie man Grote Vuurvlinder waar we al snel op stuiten. De zeer zeldzame dagvlinder, in ons land vliegt de endemische ondersoort batava en die is alleen te vinden in de Weerribben en aangrenzende laagveenmoerassen, foerageert op enkele kattenstaarten op ruime afstand van het pad, maar is door de telescoop prima te zien en fotograferen. Naast insecten mogen ook enkele vogels niet onbenoemd blijven: net als wij heeft ook een aantal Boomvalken de insectenrijkdom van het gebied ontdekt en er vliegen een paar Purperreigers over.

Grote Vuurvlinder – Large Copper

Na een hapje en een drankje in een van de restauranten in het gebied rijden we een paar kilometer verder naar het noorden. Een korte wandeling door het Venebos, aan de noordkant van de Weerribben, levert veel van hetzelfde op: meerdere Vuurlibellen, Gevlekte Glanslibellen en Bruine Glazenmakers, maar ook twee Blauwe Breedscheenjuffers.

Aan het eind van de middag rijden we nogmaals naar het Woldlakebos, maar nu naar een ander deel van dit bos. Hier is het al snel raak: op de kattenstaart foerageert de tweede man Grote Vuurvlinder van de dag, een paar honderd meter verderop gevolgd door nog twee exemplaren. In tegenstelling tot vanochtend zitten ze nu wel vlak langs het wandelpad en dus zijn ze nu wel prima te bekijken én te fotograferen. In totaal zien we op deze plek 4 Grote Vuurvlinders (3 man, 1 vrouw), wat een genot.

Grote Vuurvlinder – Large Copper

Grote Vuurvlinder – Large Copper

Grote Vuurvlinder – Large Copper

Inmiddels is het alweer over zessen, dus tijd voor de terugreis. Wat een dag, met als hoogtepunt maar liefst 5 Grote Vuurvlinders, van dat aantal had ik van tevoren niet durven dromen.

Advertenties

Weerribben

Zondag 20 juli 2014

Afgelopen woensdag hoorden Frank en ik bij de Oostelijke Vossen meerdere verhalen over prachtig te fotograferen Grote Vuurvlinders en Zilveren Manen in de Weerribben. Deze bedreigde en zeldzame dagvlinders zijn geen nieuwe soort voor me, maar het zijn wel prachtig gekleurde vlinders en zeker van de Grote Vuurvlinder heb ik in het verleden nog geen goede foto’s kunnen maken. Daarom reizen Marianne Wustenhoff, Maria van Antwerpen, mijn vader, mijn broer en ondergetekende vandaag af naar dit grote laagveengebied in de Kop van Overijssel.

Onze eerste stop ligt langs de Hoogeweg. Hier zouden beide soorten moeten vliegen. Het duurt inderdaad niet lang voordat we de eerste Zilveren Manen zien vliegen. Ze drinken (samen met o.a. Kleine Vossen en Bruin Zandoogjes) nectar uit de aanwezige distels (Kale jonker) en zijn erg goed te zien en te fotograferen. Een voorzichtige schatting komt uit op zeker 10 exemplaren. De Zilveren Maan is niet de enige leuke soort op dit stukje. Zo vliegen onder meer een Wespendief en Ooievaar over en komen we vele Bruine Glazenmakers en een Blauwe Breedscheenjuffer tegen. Een veel te snel voorbijvliegende vlinder zou goed een Grote Vuurvlinder geweest kunnen zijn, maar helaas vinden we hem niet meer terug.

Zilveren Maan – Small Pearl-bordered Fritillary

Blauwe Breedscheenjuffer – Blue Featherleg

Ik kies ervoor om niet met de auto naar de volgende plek (het Woldlakebos) te rijden, maar om een flink stuk langs de Hoogeweg te lopen. Deze weg loopt namelijk dwars door de Weerribben heen en is waarschijnlijk de beste plek voor de Grote Vuurvlinder in Nederland. Op de vele kruiden langs de weg stikt het van de vlinders: zo tel ik vele Kleine Vossen, Dagpauwogen en witjes, enkele Groot Dikkopjes en 2 Landkaartjes. Van onze doel ontbreekt voorlopig echter nog elk spoor. Uiteindelijk vindt mijn vader twee Grote Vuurvlinders die samen foerageren op Kattenstaart. Ze zitten helaas voor mij net te ver voor foto’s, dus hieronder staan enkele foto’s van mijn vader. Ook leuk zijn de Wielewalen die op de achtergrond zingen. Eenmaal zien Marianne en ik een mannetje uit een boom opvliegen en een stukje vliegen boven de boomtoppen. Iets verderop landt de vogel weer in een berk en dan doen zijn schutkleuren gelijk weer zijn werk. 😦

man Grote Vuurvlinder – male Large Copper (photo: Peter van der Meer)

man Grote Vuurvlinder – male Large Copper (photo: Peter van der Meer)

Na een kleine 2 kilometer lopen langs de weg (wat nog wel een zingende Snor en een mannetje Groene Glazenmaker oplevert) vind ik het wel genoeg en rijden we door naar het Woldlakebos. We verblijven hier niet al te lang, maar een vrouwtje Groene Glazenmaker is natuurlijk wel het noemen waard. De leukste waarneming hier betreft die van een Gevlekte Glanslibel. Deze zeer zeldzame libel vliegt boven een met krabbenscheer dichtgegroeide sloot en verjaagt alles wat hier rondvliegt (waaronder ook een Groene en Bruine Glazenmaker, die groter zijn dan de glanslibel!).

Op de terugweg rijden we nog langs de inmiddels beroemde camping De Boomgaard in Bunnik, waar al dagenlang een Oostelijke Vos zit. Voor Marianne, Maria en mijn vader is dit nog een nieuwe soort en Frank en ik hebben er natuurlijk ook geen moeite mee. Als we richting het speeltuintje lopen, krijgen we te horen dat de vos al enkele uren niet meer gezien is. Toch lopen we door. Vanaf een krakkemikkige rood bankje (waar al veel vlinderaars hebben gezeten 😉 ) hebben we een mooi uitzicht op de ‘bloedende’ berk waar de vlinder vaak op zit, maar in een krap uur tijd zien we enkel Atalanta’s van het sap van de boom drinken.