Tagarchieven: Groene Specht

Oostelijke Vos

Woensdag 16 juli 2014

Sinds vorige week donderdag doken opeens veel ‘grote vossen’ op in ons land. Kars Veling, medewerker van de Vlinderstichting, merkte op dat het niet (zoals verwacht) om de zeer zeldzame Grote Vos, maar dat het om een nieuwe vlindersoort voor Nederland ging: de Oostelijke Vos. Deze soort (die normaal voorkomt vanaf Finland oostwaarts en daar met een flinke opmars bezig is) lijkt zeer sterk op de Grote Vos, maar er zijn enkele subtiele verschillen in de bovenvleugel. Het beste kenmerk lijkt de pootkleur te zijn: zwart bij de Grote Vos, licht (bruinig/gelig) bij de Oostelijke Vos. Zie hier voor een persbericht. Deze dagvlinder dook op veel plaatsen op, vaak zelfs met meerdere exemplaren tegelijk. Een van deze plekken is het Zwanenwater in de Kop van Noord-Holland, waar in totaal tot 15 exemplaren verblijven.

Samen met Pascal Wink en Frank reis ik vandaag af naar dit duingebied, waar we binnen de kortste keren op de eerste exemplaren worden gewezen. De vlinders zitten vooral op eiken en populieren, waar ze drinken van boomsap. Geregeld vliegen ze een rondje en landen dan ook wat lager, zoals op de grond of zelfs op de waarnemers (zie foto 4 hieronder). Zie hier voor een zelfgeschoten filmpje, waar de vlinder probeert een vlieg weg te jagen. Naast de Oostelijke Vos treffen we nog meer dagvlindersoorten: meerdere Eikenpages, Zwartsprietdikkopjes en Heivlinders en een Bruin Blauwtje. Ook een Groene Specht en zeker 4 Baardmannetjes (nieuwe jaarsoort!) zijn van de partij.

Oostelijke Vos – Yellow-legged Tortoiseshell

Oostelijke Vos – Yellow-legged Tortoiseshell

Oostelijke Vos – Yellow-legged Tortoiseshell

Oostelijke Vos – Yellow-legged Tortoiseshell

Oostelijke Vos met rechts Eikenpage – Yellow-legged Tortoiseshell with Purple Hairstreak (right)

Na ruim 2 uur verlaten we dit gebied en rijden we door naar het Noordhollands Duinreservaat, op zoek naar Bruine Eikenpages en Kommavlinders. Beide soorten lukken: van de eerste soort zien we 2-3 exemplaren, van de tweede zien we zeker 10 exemplaren. Verder komen we nog veel meer dagvlinders, libellen en sprinkhanen tegen, zie hieronder.

Aardig gesleten Bruine Eikenpage – Ilex Hairstreak

Kommavlinder – Silver-spotted Skipper

Kommavlinder – Silver-spotted Skipper

Kleine Parelmoervlinder – Queen of Spain Fritillary

Bruinrode Heidelibel – Common Darter

Blauwvleugelsprinkhaan – Blue-winged Grasshopper

Regio

Zaterdag 22 maart 2014

Sinds 8 maart verblijft een Kuifduiker op de Haarrijnse Plas (bij Vleuten). Genoeg reden voor mijn vader en mij om vandaag eens die kant op te rijden om te kijken of we deze schaarse wintergast (zeker in het binnenland) kunnen vinden. Bij aankomst in dit gebied valt mijn oog op een relatief grote vogel die fanatiek aan het foerageren is op een grasveldje. Het blijkt een vrouwtje Groene Specht te zijn. Zeker een kwartier lang foerageert de vogel in de vegetatie langs de plas en het lukt me dan ook om enkele foto’s te maken. Vanaf de andere kant begint een tweede exemplaar te roepen, waarop het vrouwtje opeens helemaal rechtop gaat zitten roepen. Fraai! Uiteindelijk vliegt ze op en verdwijnt ze uit beeld.

vrouwtje Groene Specht – female Green Woodpecker

We vervolgen de route naar de vogelkijkhut. Op de plas zwemt een Geoorde Fuut tussen de eenden (hoofdzakelijk Smienten en Kuifeenden). Van de Kuifduiker ontbreekt voorlopig echter elk spoor. Gelukkig vermaken we ons verder prima met de eerste twee Kleine Plevieren van het jaar, enkele Tureluurs, een Witte Kwikstaart en een mooie man Wintertaling.

Een van de twee Kleine Plevieren – Little Ringed Plover

Weer terug bij de auto vallen de eerste spetters en binnen no-time vallen er flinke druppels, we zijn net op tijd weer aangekomen bij de auto. Omdat het nog vroeg is, rijden we door richting Leidsche Rijn waar enkele Patrijzen zouden moeten zitten. Inmiddels is het ook weer droog geworden. Het vinden van deze vogels blijkt geen probleem te zijn, ze zitten op zeer korte afstand naast de auto. We tellen vier exemplaren. De vogels blijken wel vrij schuw te zijn, want al gauw vliegen ze naar de andere kant van de sloot. Hier zien we de vogels nogmaals, net als twee Kneutjes. Tevreden met de Groene Specht, Patrijzen en Geoorde Fuut besluiten we weer terug naar Woerden te rijden.

Patrijzen – Grey Partiridge

Thuis aangekomen blijkt de Kuifduiker toch weer gezien te zijn, helemaal in de hoek waar wij net niet zijn geweest….