Tagarchieven: Hybride Kuif- x Ringsnaveleend

Weer een Amerikaanse eend

Zondag 16 maart 2014

Vorige week zondag fotografeerde Thea van Gogh een mannetje Ringsnaveleend in de Broekpolder (Vlaardingen). De afgelopen week werd de vogel dagelijks waargenomen en omdat het alweer 4 jaar geleden was dat we een Ringsnaveleend hebben gezien, werd het wel weer eens tijd voor een nieuwe waarneming.

Gelijk bij aankomst in Vlaardingen wordt ons al duidelijk dat de Tjiftjaffen alweer massaal zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden. In totaal horen we vandaag zeker 10 exemplaren. Ter vergelijking, voor vandaag had ik er pas eentje dit jaar. De Ringsnaveleend vinden, blijkt niet al te moeilijk te zijn: binnen 5 minuten hebben we de vogel gevonden. Hij laat zich, op 100-200 meter afstand, leuk zien samen met 10-tallen andere duikeenden. Wel is de vogel erg duikerig. Op dezelfde plas zwemmen ook een Geoorde Fuut en meerdere Dodaarzen (die alweer fanatiek hun baltsroep laten horen).

man Ringsnaveleend – male Ring-necked Duck

man Ringsnaveleend (links) met Kuif- en Krakeenden – male Ring-necked Duck (left) with Tufted Ducks and Gadwalls

Iets verderop komen we een Klapekster tegen. Leuk, zeker nu deze soort deze winter schaarser lijkt te zijn dan anders. Hier treffen we ook een mannetje Rouwkwikstaart die samen met enkele Witte Kwikstaarten langs een plas foerageert.

Klapekster – Great Grey Shrike

Klapekster – Great Grey Shrike

Rouwkwikstaart – Pied Wagtail (photo: Frank vd Meer)

Als we weer bij de auto zijn, rijden we iets verder naar de Alkeet-Buitenpolder. Hier waren afgelopen week 2 Roodhalsganzen gezien. Helaas laten deze fraaie ganzen zich niet zien. Tussen de 100-en Kol- en Brandganzen vinden we wel een Kleine Canadese Gans die samen met een kruising tussen een Kleine Canadese Gans en een Brandgans foerageert. Ook laten zeker twee Cetti’s Zangers enkele malen van zich horen.

We sluiten de dag af in Breeveld om nog even te kijken of we de Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend kunnen vinden. Hoe vaak krijg je nou de kans om op één dag een Ringsnaveleend, Kuifeend én een kruising tussen beide soorten te zien? In Woerden hebben we deze eend gauw gevonden. Actief is hij zeker niet, slechts eenmaal zie ik even kort de kop en kenmerkende snavel.

Breeveld

Maandag 3 maart 2014

Gisteren ontdekte Sander Haak een paartje Toppers op de recreatieplas Cattenbroek (Woerden). Na een melding vandaag dat de vogels nog aanwezig zijn, besluit ik ’s middags eens die kant op te fietsen. Op exact dezelfde plek als waar de vogels gisteren zaten, zie ik met het blote oog twee beestjes zwemmen: het blijken de Toppers te zijn. Al gauw sta ik op minder dan 50 meter naar de eenden (die zelden in het binnenland opduiken) te kijken, zelfs met het zonnetje in de rug. Het is voor mij de tweede waarneming van Toppers in de regio, de eerste was op 12 november 2011 (op de natuurplas Breeveld).

Paartje Toppers – 1w male and female Greater Scaups

Jong vrouwtje Topper – 1w female Greater Scaup

Jong mannetje Topper – 1w male Greater Scaup

Intussen heb ik gezelschap gekregen van Hans Russer en Arwin den Boer. Iets verderop zwemt op de natuurplas in een groep Kuifeenden de bekende Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend die al enkele jaren op deze plas overwintert. Tevreden met het resultaat fiets ik weer naar huis.

Hybride Kuif- x Ringsnaveleend – Hybrid Tufted Duck x Ring-necked Duck