Geweldig voorjaar op Texel

Vrijdag 27 april t/m zondag 10 juni 2018

Vanwege mijn stage bij Imares (Den Helder) woon ik van koningsdag t/m eind augustus op het prachtige Waddeneiland Texel. De eerste tweeënhalve week stonden in het teken van fanatiek vogelen, daarna begon de stage en werd het vogelen beperkt tot de avonduurtjes en weekenden.

Het was een geweldige eerste anderhalve maand, met talloze krenten in de pap. De periode leverde mij 5 nieuwe Texelsoorten (#294-298) op: Krooneend, Zee- en Bastaardarend, Kleine Klapekster en Grauwe Gors. Buiten deze 5 soorten waren er genoeg hoogtepunten, zie het uitgebreide verhaal hieronder.

—–

Op 5 en 6 mei zat een (ongeringd) paartje Casarca’s in het ganzenreservaat Zeeburg; weliswaar een discutabele soort maar wel behoorlijk schaars op Texel. Een man Krooneend dat op 7 mei op het Grote Vlak zwom, vormde een zeer welkome nieuwe Texelsoort. Door de afstand konden we de poten niet checken op ringen. Een man Koningseider bevond zich op 19 mei in een grote groep Eiders op de Waddenzee t.h.v. het Wagejot; het is onduidelijk of het om het exemplaar betrof dat eerder langs de Texelse Noordzeekust zat, of wellicht de Vlielandse vogel (of een derde exemplaar). De man Topper op de Robbenjagerplas bleef daar tot 1 mei. Net als de afgelopen jaren bivakkeerde eind mei een zomerkleed Roodhalsfuut op de Horsmeertjes.

Topper – Greater Scaup (photo: Frank van der Meer)

Roofvogels waren goed vertegenwoordigd dit voorjaar, met vooral in de tweede helft van mei hoge aantallen. We zagen in totaal 5 Visarenden (5, 8, 21 & 25 mei en 9 juni, waaronder eentje over de tuin!) en 4 Wespendieven (25 & 26 mei en 9 juni, waaronder eentje fraai tp in een meidoorn in de Vijver van Jochems). Een van de blikvangers van dit voorjaar was onze 2e Bastaardarend in Nederland. De vogel zat op 26 mei een uurtje aan de grond in polder Eierland en verkoos vervolgens het luchtruim. Ook de volgende dag werd de vogel gezien (maar niet door ons). Het lukte Frank en mij om op 11 mei een Zeearend boven de tuin op te pikken; een nieuwe Texelsoort voor ons. Naast de nodige Bruine en Blauwe Kiekendieven zagen we ook een trekkende Grauwe (21 mei over de Krimweg) en Steppekiekendief (8 mei, vuurtoren). Tijdens de Big Day vlogen beide wouwen over de noordpunt; de Rode en Zwarte Wouw waren soms zelfs samen in één beeld te zien! De volgende dag vloog bovendien een Rode Wouw laag over de Big Day-teams bij het maken van de groepsfoto. Op 25 mei liet mijn eerste Roodpootvalk (2kj man) in 5 jaar tijd zich, zowel in vlucht als in zit, fraai bekijken bij de Vijver van Jochems.

Bastaardarend – Greater Spotted Eagle (photo: Peter van der Meer)
Steppekiekendief – Pallid Harrier (photo: Peter van der Meer)
Grauwe Kiekendief – Montagu’s Harrier (photo: Peter van der Meer)

Een Kwartel zong op 6 juni onregelmatig in de Prins Hendrikpolder. Vanaf half mei was, net als 2 jaar geleden, het geluid van een Porseleinhoen vaak en luid te horen uit de Roggesloot, zelfs vanaf ons huisje op de Krim. Boven datzelfde huis vlogen op 2 mei 2 Kraanvogels, een erg leuke tuinsoort. Het luchtruim boven het Krimbos was op 21 mei goed voor mijn 4e Texelse Zwarte Ooievaar.

Kraanvogel – Common Crane (photo: Peter van der Meer)

Naast groepjes Morinelplevieren in Polder Eierland zat op 2 mei een vrouwtje in een groepje Goudplevieren langs de Vuurtorenweg (t.h.v. het Krimbos). Net als in april zat een Gestreepte Strandloper enkele dagen in Waalenburg (misschien wel hetzelfde exemplaar?). De nieuw ingerichte Hanenplas was dit voorjaar een goede plek voor strandlopers: Temmincks Strandlopers foerageerden hier regelmatig, terwijl we hier ook eenmaal een Kleine en Krombekstrandloper zagen. Het kan haast niet anders of dit plasje gaat dit jaar nog een leuke soort opleveren… Ook elders op het eiland kwamen we deze soorten zo af en toe tegen. De leukste steltloper zat in Dijkmanshuizen: op 8 mei vond Klaas de Jong hier een Kleine Geelpootruiter, de 6e voor het eiland en de 2e voor dit gebied.

Morinelplevier – Dotterel (photo: Peter van der Meer)
Gestreepte Strandloper – Pectoral Sandpiper (photo: Peter van der Meer)
https://waarneming.nl/fotonew/0/16713440.jpg
Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Een late, adulte Drieteenmeeuw vloog op 10 mei langs Paal 20 (De Koog). Op de Big Day vloog tweemaal een Kleine Jager over het strand bij de vuurtoren. Een verzwakte Zeekoet zat op 19 mei op het strand bij de vuurtoren. We moesten er even op wachten, maar vanaf 7 mei zongen er weer Zomertortels in ons vakantiepark. Een ander (broedverdacht) paartje bevond zich bij de Sluftervallei. Naast een doortrekkende Velduil op de Big Day zag ik in de periode eind mei / begin juni 3 exemplaren in potentieel broedbiotoop. Op 5 en 12 mei vlogen solitaire Bijeneters over de Tuintjes. De vogel op de laatstgenoemde datum zat bovendien enige tijd aan de grond.

Zomertortel – European Turtle Dove
Velduil – Short-eared Owl

Naast de roofvogels waren, tot onze vreugde, ook de klauwieren goed vertegenwoordigd dit voorjaar. Het begon met 2 Grauwe Klauwieren; op 6 mei een man in Dorpzicht en op 12 mei een vrouw in de Tuintjes. Er zat echter nog meer in het vat, want op 10 mei zat een fraaie man Roodkopklauwier in de Nederlanden. Het was alweer 4 jaar geleden dat deze voor het laatst op dit Waddeneiland gezien was. Het hoogtepunt was echter een schitterende man Kleine Klapekster die op 26 mei over de noordkop zwierf. Het kostte mijn vader en mij wel wat bloed, zweet en tranen om de vogel terug te vinden (was een uur uit beeld), maar het resultaat mocht er zijn… Ook leuk waren twee Wielewalen. Het eerste exemplaar liet zich bij tijd en wijle fraai bekijken in het Krimbos (en niet horen!), het tweede exemplaar vloog op 3 juni over Polder Wassenaar richting de Cocksdorp.

Roodkopklauwier – Woodchat Shrike (photo: Frank van der Meer)
https://waarneming.nl/fotonew/4/16936234.jpg
Kleine Klapekster – Lesser Grey Shrike

Op 5 mei vond Diederik Kok een Iberische Tjiftjaf in de Staatsbossen bij de Koog. Naast de volgende dag zagen en hoorden we de phylloscopus ook nog op 9 juni; een echte longstayer dus. In het Krimbos zaten in begin mei 2 Fluiters; helaas bleken ze net voor de Big Day te zijn vertrokken. In hetzelfde bos zong op 2 mei ook een Vuurgoudhaan, toch pas mijn eerste zingende op het eiland. Ook Texel deelde mee in de grote influx van Roze Spreeuwen in NW-Europa: mijn eerste adulte vogel zat op 3 juni een minuutje in de top van een meidoorntje bij het Reddingboothuisje.

Iberische Tjiftjaf – Iberian Chiffchaff
Iberische Tjiftjaf – Iberian Chiffchaff

Op 28 april en 4 mei bevonden zich 5 resp. 1 Beflijster in de Eierlandse Duinen; een andere erg schaarse lijstersoort (op Texel althans), de Grote Lijster, foerageerde langs de Pelikaanweg. Een fraaie noordelijke man Bonte Vliegenvanger liet zich op 4 mei fraai zien in het Krimbos. Paapjes waren schaars met slechts 2 exemplaren: op 4 mei in de Eierlandse Duinen (foto) en 20 mei bij het Reddingboothuisje.

Bonte Vliegenvanger – Pied Flycatcher (photo: Peter van der Meer)
Paapje – Whinchat

Op de dag voor de Big Day liep op een prima afstand een volwassen Roodkeelpieper op het Renvogelveld; pas mijn tweede op het eiland en eerste aan de grond. In de periode 28 april – 3 mei zaten maximaal 3 Kleine Barmsijzen en 1 fraaie Keep in zomerkleed in onze tuin; het kan slechter. De enige Appelvink buiten de Big Day was een roepende vogel op een boerenerf bij ’t Horntje (24 mei). Hier vlakbij, over de Mokbaai, vloog een dag eerder een Europese Kanarie over. Last but not least, op 5 mei zat een hele goede Texelsoort bij de Robbenjager: een Grauwe Gors vloog de hele dag rond het Renvogelveld. Hij was erg lastig, uiteindelijk heb ik de vogel helaas maar een tel door de scoop gezien. Niet echt een mooie waarneming, maar wel een erg zeldzame soort op de Wadden en nieuw voor ons op Texel!

Keep – Bramling (photo: Peter van der Meer)

Op vogelgebied was er genoeg te beleven (understatement), maar een van de (zo niet hét) hoogtepunten was een vlinder. Op 3 mei liepen we aan het eind van de ochtend Dorpzicht in. Qua vogels viel het wat tegen. Langs het pad stuitten Frank en mijn vader op een grote oranje vlinder. De eerste gedachte was een Gehakkelde Aurelia, maar het een en ander klopte niet voor deze soort. Toen de vlinder naar de voet van een populier vloog (en ik hem eindelijk ook zag) bleek het inderdaad te zijn wat we stiekem al dachten: een Grote Vos!

Enigszins verbouwereerd meldde ik het nieuws toch maar in de BAT (weliswaar geen vogel, maar er was gelukkig genoeg animo voor) en in het volgende uur liet de vlinder zich aan circa 10 medewaarnemers fraai zien en fotograferen. Het bleek een voorbode voor meer waarnemingen; de volgende dagen werden in de omgeving van het Krimbos nog meer exemplaren gevonden, waaronder een exemplaar op 5 mei waar Frank en ik tegenaan blunderden. Dit zijn op Waarneming.nl de allereerste waarnemingen van deze soort op het eiland, om maar even aan te geven hoe zeldzaam de soort hier is. Voor ons betrof het bovendien een nieuwe soort, erg leuk om er dan zelf tegenaan te lopen!

https://waarneming.nl/fotonew/8/16626368.jpg
Grote Vos – Large Tortoiseshell
Grote Vos – Large Tortoiseshell

Texel in oktober is zeker niet sober

2, 3, 4, 9, 10, 18, 24 en 25 oktober 2015

Oktober, voor veel vogelaars is dit de spannendste maand van het jaar. En waar kun je dan beter verblijven dan op Texel? De strategische ligging, de verscheidenheid aan habitats, de goede toegankelijkheid en als gevolg hiervan de vele vogelaars maken dit eiland misschien wel dé zeldzaamhedenhotspot van ons land. Net als in het voorjaar kies ik er ook nu voor om de waarnemingen ‘op te sparen’ en een verslag van de gehele periode te schrijven. Een (leuke) studietrip naar het Nationaal Park Šumava, op de Duits-Tsjechische grens, zorgde ervoor dat ik iets minder tijd dan gehoopt had om op Texel door te brengen (zo miste ik o.a. het grootste deel van het Dutch Birding-Weekend), maar alsnog heb ik 8 dagen doorgebracht op dit Waddeneiland (namelijk 2, 3, 4, 9, 10, 18, 24 en 25 oktober).
Vooral de eerste twee weekenden waren relatief saai, met erg weinig vogels en ook weinig hoogtepunten. Op de laatste dag van het Dutch Birding-Weekend (18 okt) stikte het echter van de vogels, met overal lijsters, piepers, Roodborsten etc. Een knaller bleef op deze dag echter uit. Tijdens het laatste weekend was er wederom weinig pap, maar gelukkig nu wel genoeg krenten. Dit weekend leverde ook de soort van de maand op (2 Siberische Boompiepers). Hieronder een opsomming van de leukste waargenomen soorten, in taxonomische volgorde.

Grote Zilverreiger zijn ’s winters op sommige plekken in ons land zelfs talrijker zijn dan Blauwe Reigers, maar op Texel is de soort nog steeds behoorlijk schaars. De 3 exemplaren die op 10 oktober langs de randen van het Oostelijke Horsmeertje foerageerden, mogen dan ook zeker niet ontbreken in dit lijstje. Een Kleine Zilverreiger (op Texel de algemeenste zilverreiger) vloog op 25 oktober rond in de Slufter. Maar liefst 3 verschillende Smellekens vielen te noteren: op 4 oktober zat een exemplaar op het strand bij de Vuurtoren, op 10 oktober vloog er eentje over Dijkmanshuizen en dezelfde dag nog eentje over het valleitje tussen het Renvogelveldje en de Vuurtoren. Een 1kj Pontische Meeuw vloog op 25 oktober boven de branding van de Slufter.

geringde 1kj Scandinavische Zilvermeeuw (‘argentatus’; code JAT56. Geringd op 3 juli op Tjuholmen, Stavanger, Noorwegen) – colour-ringed 1 cy Herring Gull (ssp. ‘argentatus’; inscription JAT56; ringed at Tjuholmen, Stavanger, Norway on 3th of July)
afwijkende Koperwiek – aberrant Redwing (foto: Frank vd Meer)

IJsvogels waren aanwezig in vakantiepark De Krim, het Krimbos en het Oostelijke Horsmeertje. Fraai waren twee Strandleeuwerik die op 18 oktober naar voedsel zochten tussen de schaarse begroeiing van de parkeerplaats aan de Westerslag. Waterpiepers zijn erg schaars op Texel. Een exemplaar op het paardenweitje van de Robbenjager (18 okt) en een groepje (van 5) dat op een akker tussen het Krimbos en de Vuurtorenweg foerageerden, mogen daarom zeker niet onbenoemd blijven. Overvliegende Grote Gele Kwikstaarten werden gehoord / gezien op 3 en 4 oktober. Eén exemplaar zat korte tijd aan de grond in een slootje in de Staatsbossen. Op 24 oktober bevond een opvallend lichte Koperwiek zich in de Eierlandse Duinen, waarschijnlijk gaat het om de kleurafwijking ‘diluted’. De enige Beflijster van de maand oktober foerageerde op 24 oktober op een van de vele paden in het Krimbos. Het absolute hoogtepunt van de maand waren de 2 Siberische Boompiepers in het Krimbos op 24 oktober. De eerste vogel (ontdekt door Diederik Kok) was nog best lastig en was pas te zien als de vogel opvloog of tegen de paden aan foerageerde. De tweede vogel (gevonden door Hans Schekkerman) liet zich daarentegen waanzinnig zien. Als een muis liep hij door het hoge gras naar voedsel te zoeken en daarbij kwam de vogel op minder dan 5 meter afstand. Door de beweeglijkheid, de afstand en het bewolkte weer slaagde ik er echter niet in om de vogel (fatsoenlijk) op de foto te krijgen. Deze twee vogels betekenden een verdrievoudiging van mijn aantal Siberische Boompiepers in Nederland (mijn enige andere exemplaar zat van 15-20 oktober 2012 in het bos bij Paal 21, eveneens op Texel).

Strandleeuwerik – Horned Lark
Strandleeuwerik – Horned Lark
Strandleeuweriken – Horned Larks
Beflijster – Ring Ouzel (foto: Frank vd Meer)

Ook in oktober bleek vakantiepark de Krim een goede locatie voor Bladkoningen, getuige een fanatiek roepend exemplaar op de camping op 3 oktober en eentje op 25 oktober. In het eerste weekend van oktober voltrok een ware invasie van Goudhanen in ons land. Ook Texel werd niet overgeslagen. Op deze dagen was deze soort dan ook wel de algemeenste vogel op het eiland, met misschien wel tientallen exemplaren op een dag. Door deze invasie waren ook Vuurgoudhaantjes, m.i. misschien wel de mooiste vogelsoort van ons land, goed vertegenwoordigd. Zo zaten 2 vogels op de Georgische begraafplaats op 2 oktober. De volgende dag zaten minstens 3 exemplaren in vakantiepark de Krim. Ook later in de maand waren er nog exemplaren aanwezig op het eiland, o.a. in het Krimbos (24 okt) en wederom op De Krim (25 okt).

afwijkende Spreeuw (‘Witstaartspreeuw’) – aberrant Starling (‘White-tailed Starling)

Op de valreep kon ook ik nog wat meekrijgen van de hoge aantallen Zwarte Mezen in ons land. Op 24 oktober vloog namelijk een groepje van 5 exemplaren over de Robbenjager, alwaar ze besloten enkele seconden te landen om vervolgens weer verder te trekken. In de Mokbaai lieten de gebruikelijke Baardmannetjes weer van zich horen. Op 18 oktober zat een Klapekster langs de Westerslag, pas mijn eerste Texelse Klapekster sinds 2011. Een roepende Appelvink vloog op 24 oktober over de eerste Siberische Boompieper heen, een leuke bijvangst (want zo algemeen zijn Appelvinken niet op Texel). Een Dwerggors die op 3 oktober langs de Lange Dam (Slufter) zat, was erg lastig in beeld te krijgen. Extra leuk was daarom het exemplaar dat Frank en ik samen vonden, in de Robbenjager op 24 oktober. Ook dit exemplaar was vaak lastig te zien, maar uiteindelijk liet deze vogel zich wel erg fraai zien én fotograferen.

1w man Keep – 1w male Brambling (foto: Peter vd Meer)
Dwerggors bij De Robbenjager – Little Bunting at camping ‘De Robbenjager’

Najaarsweekend Texel II

Vrijdag 3 tot maandag 6 oktober 2014

Rond kwart over 4 verlaat ik voor de laatste keer deze week de universiteit van Wageningen. Deze keer nog opgewekter dan normaal, want er staat (wederom) een weekend Texel voor de deur. Na een voorspoedige reis heb ik de boot van half 8 naar dit Waddeneiland.

Op zaterdag doen Frank en ik ’s ochtends vroeg een rondje langs de bekende zeldzaamhedenhotspots op de noordpunt (Robbenjager, De Tuintjes, Vijver van Jochems, Reddingboothuisje, Levensvreugd). Een erg onderhoudend met maar liefst 3 Bladkoninkjes (zelf maar 2 gehoord), 5 overvliegende Grote Gele Kwikstaarten, 1 Zwarte Roodstaart, 1 Kramsvogel, mijn eerste (overvliegende) Keep van het najaar en de gebruikelijke Roodborsttapuiten, Zwartkoppen e.d. Aan het eind van de ochtend voegt onze vader zich bij ons en rijden we naar Dorpzicht, waar we twee Bladkoningen aan de daglijst kunnen toevoegen. Omdat er een influxje van Siberische Boompiepers aan de gang lijkt, rijden we daarna naar de bossen bij Paal 21. Helaas hebben wij niet het geluk om deze zeldzame soort te vinden, maar dankzij enkele Goudhaantjes hoeven we zeker niet te vervelen. We besluiten om het noorden van het eiland te verlaten om in het zuiden te gaan vogelen. In de haven van Oudeschild zien we een 1kj Pontische Meeuw tussen de andere meeuwen, van de langverblijvende Koningseider ontbreekt ieder spoor, de Mokbaai brengt een fraaie Slechtvalk op en dankzij een langs de weg stilstaande fotograaf zien we zelfs nog een Koereiger.

1kj Pontische Meeuw – 1cj Caspian Gull

Via de Hoge Berg (mooie groep Goudplevieren, waaronder 2 in zomerkleed en 1 afwijkend exemplaar) en opnieuw de haven van Oudeschild (geringde Grote Mantelmeeuw en Scandinavische Zilvermeeuw) rijden we langs de plasjes langs de oostkust. Hier zien we, op drie fraaie Kepen bij Dijkmanshuizen na, echter niets noemenswaardigs meer.

Afwijkende Goudplevier – Deviant Golden Plover
Adult winter Scandinavische Zilvermeeuw (ssp. argentatus) – Adult winter Scandinavian Herring Gull (ssp. argentatus)
Gekleurringde Grote Mantelmeeuw. Op 29-09-2006 geringd als pul in Noorwegen (Olavskjæran). // Colour-ringed Great Black-backed Gull. Ringed as chick in Norway (Olavskjæran, on 29-06-2006).

Ook op zondagochtend maken Frank en ik een rondje over de Noordkop. In tegenstelling tot gisteren is het vandaag erg stil. De bosjes zijn helemaal leeg, er is geen vogeltrek waar te nemen en door de harde wind is het onaangenaam vogelen. Hoogtepunten ontbreken dan ook. Ook een rondje door De Muy en het middagrondje over het midden van het eiland wordt gekenmerkt door een gebrek aan vogels. Het leukste betreft eigenlijk een dode Drieteenmeeuw, dat zegt genoeg…

Op maandagochtend bevogelen Frank en ik wederom de noordpunt. Er zijn iets meer vogels dan gisteren, al is het nog steeds hard werken zonder echt leuke soorten. Zo af en toe zien we een Tjiftjaf, Roodborst of Heggenmus in de struikjes en vliegen er Graspiepers, Veldleeuweriken en ganzen over. Het leukste zijn een Goudhaantje en een roepende Havik. ’s Middags verlaat ik het eiland voor studieverplichtingen, maar dat zal een korte pauze worden. Vanaf komende vrijdag (begin Dutch Birding-najaarsweekend) staat namelijk een week Texel voor de boeg, zin in! Dat zul je altijd zien, net op het moment dat ik (rond 17.30) klaar ben in Wageningen, zie ik een melding van een Raddes Boszanger op, uiteraard, Texel…