Tagarchieven: Kleine Geelpootruiter

Geweldig voorjaar op Texel

Vrijdag 27 april t/m zondag 10 juni 2018

Vanwege mijn stage bij Imares (Den Helder) woon ik van koningsdag t/m eind augustus op het prachtige Waddeneiland Texel. De eerste tweeënhalve week stonden in het teken van fanatiek vogelen, daarna begon de stage en werd het vogelen beperkt tot de avonduurtjes en weekenden.

Het was een geweldige eerste anderhalve maand, met talloze krenten in de pap. De periode leverde mij 5 nieuwe Texelsoorten (#294-298) op: Krooneend, Zee- en Bastaardarend, Kleine Klapekster en Grauwe Gors. Buiten deze 5 soorten waren er genoeg hoogtepunten, zie het uitgebreide verhaal hieronder.

—–

Op 5 en 6 mei zat een (ongeringd) paartje Casarca’s in het ganzenreservaat Zeeburg; weliswaar een discutabele soort maar wel behoorlijk schaars op Texel. Een man Krooneend dat op 7 mei op het Grote Vlak zwom, vormde een zeer welkome nieuwe Texelsoort. Door de afstand konden we de poten niet checken op ringen. Een man Koningseider bevond zich op 19 mei in een grote groep Eiders op de Waddenzee t.h.v. het Wagejot; het is onduidelijk of het om het exemplaar betrof dat eerder langs de Texelse Noordzeekust zat, of wellicht de Vlielandse vogel (of een derde exemplaar). De man Topper op de Robbenjagerplas bleef daar tot 1 mei. Net als de afgelopen jaren bivakkeerde eind mei een zomerkleed Roodhalsfuut op de Horsmeertjes.

Topper – Greater Scaup (photo: Frank van der Meer)

Roofvogels waren goed vertegenwoordigd dit voorjaar, met vooral in de tweede helft van mei hoge aantallen. We zagen in totaal 5 Visarenden (5, 8, 21 & 25 mei en 9 juni, waaronder eentje over de tuin!) en 4 Wespendieven (25 & 26 mei en 9 juni, waaronder eentje fraai tp in een meidoorn in de Vijver van Jochems). Een van de blikvangers van dit voorjaar was onze 2e Bastaardarend in Nederland. De vogel zat op 26 mei een uurtje aan de grond in polder Eierland en verkoos vervolgens het luchtruim. Ook de volgende dag werd de vogel gezien (maar niet door ons). Het lukte Frank en mij om op 11 mei een Zeearend boven de tuin op te pikken; een nieuwe Texelsoort voor ons. Naast de nodige Bruine en Blauwe Kiekendieven zagen we ook een trekkende Grauwe (21 mei over de Krimweg) en Steppekiekendief (8 mei, vuurtoren). Tijdens de Big Day vlogen beide wouwen over de noordpunt; de Rode en Zwarte Wouw waren soms zelfs samen in één beeld te zien! De volgende dag vloog bovendien een Rode Wouw laag over de Big Day-teams bij het maken van de groepsfoto. Op 25 mei liet mijn eerste Roodpootvalk (2kj man) in 5 jaar tijd zich, zowel in vlucht als in zit, fraai bekijken bij de Vijver van Jochems.

Bastaardarend – Greater Spotted Eagle (photo: Peter van der Meer)

Steppekiekendief – Pallid Harrier (photo: Peter van der Meer)

Grauwe Kiekendief – Montagu’s Harrier (photo: Peter van der Meer)

Een Kwartel zong op 6 juni onregelmatig in de Prins Hendrikpolder. Vanaf half mei was, net als 2 jaar geleden, het geluid van een Porseleinhoen vaak en luid te horen uit de Roggesloot, zelfs vanaf ons huisje op de Krim. Boven datzelfde huis vlogen op 2 mei 2 Kraanvogels, een erg leuke tuinsoort. Het luchtruim boven het Krimbos was op 21 mei goed voor mijn 4e Texelse Zwarte Ooievaar.

Kraanvogel – Common Crane (photo: Peter van der Meer)

Naast groepjes Morinelplevieren in Polder Eierland zat op 2 mei een vrouwtje in een groepje Goudplevieren langs de Vuurtorenweg (t.h.v. het Krimbos). Net als in april zat een Gestreepte Strandloper enkele dagen in Waalenburg (misschien wel hetzelfde exemplaar?). De nieuw ingerichte Hanenplas was dit voorjaar een goede plek voor strandlopers: Temmincks Strandlopers foerageerden hier regelmatig, terwijl we hier ook eenmaal een Kleine en Krombekstrandloper zagen. Het kan haast niet anders of dit plasje gaat dit jaar nog een leuke soort opleveren… Ook elders op het eiland kwamen we deze soorten zo af en toe tegen. De leukste steltloper zat in Dijkmanshuizen: op 8 mei vond Klaas de Jong hier een Kleine Geelpootruiter, de 6e voor het eiland en de 2e voor dit gebied.

Morinelplevier – Dotterel (photo: Peter van der Meer)

Gestreepte Strandloper – Pectoral Sandpiper (photo: Peter van der Meer)

https://waarneming.nl/fotonew/0/16713440.jpg

Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Een late, adulte Drieteenmeeuw vloog op 10 mei langs Paal 20 (De Koog). Op de Big Day vloog tweemaal een Kleine Jager over het strand bij de vuurtoren. Een verzwakte Zeekoet zat op 19 mei op het strand bij de vuurtoren. We moesten er even op wachten, maar vanaf 7 mei zongen er weer Zomertortels in ons vakantiepark. Een ander (broedverdacht) paartje bevond zich bij de Sluftervallei. Naast een doortrekkende Velduil op de Big Day zag ik in de periode eind mei / begin juni 3 exemplaren in potentieel broedbiotoop. Op 5 en 12 mei vlogen solitaire Bijeneters over de Tuintjes. De vogel op de laatstgenoemde datum zat bovendien enige tijd aan de grond.

Zomertortel – European Turtle Dove

Velduil – Short-eared Owl

Naast de roofvogels waren, tot onze vreugde, ook de klauwieren goed vertegenwoordigd dit voorjaar. Het begon met 2 Grauwe Klauwieren; op 6 mei een man in Dorpzicht en op 12 mei een vrouw in de Tuintjes. Er zat echter nog meer in het vat, want op 10 mei zat een fraaie man Roodkopklauwier in de Nederlanden. Het was alweer 4 jaar geleden dat deze voor het laatst op dit Waddeneiland gezien was. Het hoogtepunt was echter een schitterende man Kleine Klapekster die op 26 mei over de noordkop zwierf. Het kostte mijn vader en mij wel wat bloed, zweet en tranen om de vogel terug te vinden (was een uur uit beeld), maar het resultaat mocht er zijn… Ook leuk waren twee Wielewalen. Het eerste exemplaar liet zich bij tijd en wijle fraai bekijken in het Krimbos (en niet horen!), het tweede exemplaar vloog op 3 juni over Polder Wassenaar richting de Cocksdorp.

Roodkopklauwier – Woodchat Shrike (photo: Frank van der Meer)

https://waarneming.nl/fotonew/4/16936234.jpg

Kleine Klapekster – Lesser Grey Shrike

Op 5 mei vond Diederik Kok een Iberische Tjiftjaf in de Staatsbossen bij de Koog. Naast de volgende dag zagen en hoorden we de phylloscopus ook nog op 9 juni; een echte longstayer dus. In het Krimbos zaten in begin mei 2 Fluiters; helaas bleken ze net voor de Big Day te zijn vertrokken. In hetzelfde bos zong op 2 mei ook een Vuurgoudhaan, toch pas mijn eerste zingende op het eiland. Ook Texel deelde mee in de grote influx van Roze Spreeuwen in NW-Europa: mijn eerste adulte vogel zat op 3 juni een minuutje in de top van een meidoorntje bij het Reddingboothuisje.

Iberische Tjiftjaf – Iberian Chiffchaff

Iberische Tjiftjaf – Iberian Chiffchaff

Op 28 april en 4 mei bevonden zich 5 resp. 1 Beflijster in de Eierlandse Duinen; een andere erg schaarse lijstersoort (op Texel althans), de Grote Lijster, foerageerde langs de Pelikaanweg. Een fraaie noordelijke man Bonte Vliegenvanger liet zich op 4 mei fraai zien in het Krimbos. Paapjes waren schaars met slechts 2 exemplaren: op 4 mei in de Eierlandse Duinen (foto) en 20 mei bij het Reddingboothuisje.

Bonte Vliegenvanger – Pied Flycatcher (photo: Peter van der Meer)

Paapje – Whinchat

Op de dag voor de Big Day liep op een prima afstand een volwassen Roodkeelpieper op het Renvogelveld; pas mijn tweede op het eiland en eerste aan de grond. In de periode 28 april – 3 mei zaten maximaal 3 Kleine Barmsijzen en 1 fraaie Keep in zomerkleed in onze tuin; het kan slechter. De enige Appelvink buiten de Big Day was een roepende vogel op een boerenerf bij ’t Horntje (24 mei). Hier vlakbij, over de Mokbaai, vloog een dag eerder een Europese Kanarie over. Last but not least, op 5 mei zat een hele goede Texelsoort bij de Robbenjager: een Grauwe Gors vloog de hele dag rond het Renvogelveld. Hij was erg lastig, uiteindelijk heb ik de vogel helaas maar een tel door de scoop gezien. Niet echt een mooie waarneming, maar wel een erg zeldzame soort op de Wadden en nieuw voor ons op Texel!

Keep – Bramling (photo: Peter van der Meer)

Op vogelgebied was er genoeg te beleven (understatement), maar een van de (zo niet hét) hoogtepunten was een vlinder. Op 3 mei liepen we aan het eind van de ochtend Dorpzicht in. Qua vogels viel het wat tegen. Langs het pad stuitten Frank en mijn vader op een grote oranje vlinder. De eerste gedachte was een Gehakkelde Aurelia, maar het een en ander klopte niet voor deze soort. Toen de vlinder naar de voet van een populier vloog (en ik hem eindelijk ook zag) bleek het inderdaad te zijn wat we stiekem al dachten: een Grote Vos!

Enigszins verbouwereerd meldde ik het nieuws toch maar in de BAT (weliswaar geen vogel, maar er was gelukkig genoeg animo voor) en in het volgende uur liet de vlinder zich aan circa 10 medewaarnemers fraai zien en fotograferen. Het bleek een voorbode voor meer waarnemingen; de volgende dagen werden in de omgeving van het Krimbos nog meer exemplaren gevonden, waaronder een exemplaar op 5 mei waar Frank en ik tegenaan blunderden. Dit zijn op Waarneming.nl de allereerste waarnemingen van deze soort op het eiland, om maar even aan te geven hoe zeldzaam de soort hier is. Voor ons betrof het bovendien een nieuwe soort, erg leuk om er dan zelf tegenaan te lopen!

https://waarneming.nl/fotonew/8/16626368.jpg

Grote Vos – Large Tortoiseshell

Grote Vos – Large Tortoiseshell

Lekker weekje met Witwangsterns, een Ralreiger en een Kleine Geelpootruiter

Maandag 6, vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2016

Afgelopen maandagavond werden vier Witwangsterns gemeld in de Blauwe Kamer (bij Rhenen). Aangezien ik toch in Wageningen was, besloot ik er samen met mede-bosbouwers Bram de Vries en Martijn van der Neut even langs te fietsen. Twee vogels bleken te zijn doorgevlogen naar de andere kant van de Nederrijn, maar gelukkig konden we de andere twee vogels wel terugvinden. De sterns lieten zich bij tijd en wijle erg mooi bekijken. Zo vlogen ze tijdens hun foerageerrondje af en toe op een meter over onze hoofden. De vogels riepen ook regelmatig. Ter plaatse spraken we even met o.a. Alex Bos, die de beesten uiteraard weer geweldig op de foto had gezet (linkje naar Alex’ PBase-site).

Vrijdagavond nemen mijn vader en ik een kijkje bij het dorpje Noordse Buurt, aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen. Woensdag is namelijk bekend geworden dat hier een Ralreiger zit, een behoorlijk zeldzame reigersoort afkomstig uit het Mediterrane gebied. De vogel foerageert vooral op een veldje van Gele Plomp in een smal slootje en is alleen te zien vanaf een erf van een van de bewoners. Van de gastvrije bewoners mogen we gelukkig wel het erf op en daardoor kunnen we de reiger prachtig zien op een afstandje van zo’n 25 meter afstand. De bewoners staan wel andere vogelaars toe, maar willen uiteraard niet dat de hele tuin vol staat met vogelaars. Dat is dan ook de reden dat de vogel op Waarneming.nl onder embargo staat. Voor degenen die de vogel nog willen bezoeken, denk daaraan: gedraag je en luister naar de eigenaren.

Ralreiger – Squacco Heron

Ralreiger – Squacco Heron

Een zeer fijne verversing van deze soort, want mijn eerste en enige waarneming van een Ralreiger in Nederland was op 27 juni 2007, op de Put van Broeckhoven (tussen Bodegraven en Nieuwerbrug). Na deze geweldige waarneming rijden we naar de andere kant van de Noordse Buurt, waar net als in andere jaren een Grote Karekiet zit te zingen. De karekiet is onzichtbaar door het hoge riet, maar laat des te meer van zich horen.

Vanmiddag reizen we af naar het Doove Gat bij Haastrecht om de Kleine Geelpootruiter die hier sinds 25 mei zit, te bekijken. De Noord-Amerikaanse steltloper is snel gevonden, al zit de vogel wel op flinke afstand. Ruim anderhalf uur lang blijft de vogel op grote afstand. In die tijd vermaken we ons prima met o.a. 2 Ringmussen, 2 Zwarte Sterns, 2 Distelvlinders en een privéconcert van een Bosrietzanger. Daarna vliegt de Kleine Geelpootruiter gelukkig op en landt in de sloot naast de grote plas. Hier is de zeer zeldzame ruiter erg fraai te zien op een mooie afstand, foeragerend op wormpjes en dergelijke. Eindelijk een Kleine Geelpootruiter dit jaar, nadat we de soort eerder waren misgelopen in de Biesbosch en in Zeeland. Dit is alweer mijn vierde Kleine Geelpootruiter, na vogels op Texel (2012), Vattrop (2013) en Everdingen (2015).

Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Kleine Geelpootruiter op de Utrechtlijst!

Zondag 1 maart 2015

Gistermiddag werd een Kleine Geelpootruiter gevonden in de uiterwaarden bij Everdingen (in hetzelfde gebied waar we vorig jaar nog een Reuzenstern zagen). Mogelijk betreft het hetzelfde exemplaar dat eerder in de week bij Schokland (in de Noordoostpolder) gezien was. Deze zeldzame Noord-Amerikaanse steltloper, waarvan tot nu toe 33 gevallen zijn in ons land, is nog nooit eerder in de provincie Utrecht gezien. Het zou natuurlijk een mooie aanvulling zijn voor onze Utrechtlijst. Daarom rijden Frank, mijn vader en ik vandaag rond het middaguur naar de Everdinger Waarden. De vogel zou bij onze aankomst in beeld zijn, dat kan niet misgaan zou je zeggen. Een paar seconden later hebben we de Amerikaan inderdaad in beeld. Hij rent echter binnen enkele seconden achter wat struikjes om daar nooit meer achter vandaan te komen. Mijn vader, die de auto nog goed moest parkeren, komt net te laat aangelopen om de ruiter nog te zien… Als we vanuit een andere hoek kijken op het stukje waar de ruiter zou moeten zitten, zien we dat de ruiter er stiekem tussenuit geglipt is.

We zijn uiteraard niet tevreden met deze zeer korte en matige waarneming, dus zoeken we intensief de oevers en alle slikjes in het gebied af, samen met een tiental andere vogelaars. Het duurt zeker drie kwartier, maar uiteindelijk wordt de ruiter teruggevonden aan de andere kant van het gebied. Vanaf het wandelpad door het gebied laat de vogel zich aardig bekijken. Door de zeer harde wind en tegenlicht proberen we het daarna vanaf de dijk en vanaf hier is de zeldzaamheid nog beter te zien, al zit de vogel zeker niet dichtbij (op een kleine 150 meter). Onderstaand bewijsplaatje is het maximaal haalbare. Het gaat hier om mijn derde Kleine Geelpootruiter, na vogels op Texel (mei 2012) en Den Oever (december 2013).

Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Na een klein halfuurtje laten we de geelpootruiter voor wat ‘ie is en besluiten we ergens anders te gaan vogelen. De keuze is (net als gisteren) op Utrecht Leidsche Rijn gevallen, speciaal om de geringde Roeken die we gisteren zagen te kunnen aflezen. Wat gisteren niet lukte, lukt vandaag wel: tussen de ruim 10 Roeken vinden we twee geringde exemplaren (008 & 013) en ook de vogel met de datalogger zien we korte tijd foerageren.

Twee geringde Roeken – Two ringed Rooks (foto: Frank vd Meer)

Naast de Roeken zien we nog andere leuke soorten. Op het plasdrasje zit vandaag zowaar een Pontische Meeuw. Het mooie is dat de vogel, in tegenstelling tot de vogel van gisteren, nu wel dichtbij en met mooi licht zit.

2kj Pontische Meeuw – 2cy Caspian Gull

2kj Pontische Meeuw – 2cy Caspian Gull

Omdat het inmiddels tegen vijven is, is het tijd om naar huis te gaan. Net voordat we de snelweg op willen draaien, valt mijn oog echter op twee Patrijzen naast de auto. We parkeren de auto een klein stukje verderop, waar we twee andere exemplaren tegen het lijf lopen. Deze zitten op enkele meters naast de auto en laten zich in het afnemende licht zeer fraai zien.

Man Patrijs – Male Grey Partridge

Na deze waarneming rijden we echt naar huis. Met een Kleine Geelpootruiter, zes Velduilen, vijf Ransuilen, twee Pontische Meeuwen, een gekleurringde Kokmeeuw, vier Patrijzen en twee gekleurringde Roeken kun je niet anders concluderen dat het een zeer leuk vogelweekend was.