Geweldig voorjaar op Texel

Vrijdag 27 april t/m zondag 10 juni 2018

Vanwege mijn stage bij Imares (Den Helder) woon ik van koningsdag t/m eind augustus op het prachtige Waddeneiland Texel. De eerste tweeënhalve week stonden in het teken van fanatiek vogelen, daarna begon de stage en werd het vogelen beperkt tot de avonduurtjes en weekenden.

Het was een geweldige eerste anderhalve maand, met talloze krenten in de pap. De periode leverde mij 5 nieuwe Texelsoorten (#294-298) op: Krooneend, Zee- en Bastaardarend, Kleine Klapekster en Grauwe Gors. Buiten deze 5 soorten waren er genoeg hoogtepunten, zie het uitgebreide verhaal hieronder.

—–

Op 5 en 6 mei zat een (ongeringd) paartje Casarca’s in het ganzenreservaat Zeeburg; weliswaar een discutabele soort maar wel behoorlijk schaars op Texel. Een man Krooneend dat op 7 mei op het Grote Vlak zwom, vormde een zeer welkome nieuwe Texelsoort. Door de afstand konden we de poten niet checken op ringen. Een man Koningseider bevond zich op 19 mei in een grote groep Eiders op de Waddenzee t.h.v. het Wagejot; het is onduidelijk of het om het exemplaar betrof dat eerder langs de Texelse Noordzeekust zat, of wellicht de Vlielandse vogel (of een derde exemplaar). De man Topper op de Robbenjagerplas bleef daar tot 1 mei. Net als de afgelopen jaren bivakkeerde eind mei een zomerkleed Roodhalsfuut op de Horsmeertjes.

Topper – Greater Scaup (photo: Frank van der Meer)

Roofvogels waren goed vertegenwoordigd dit voorjaar, met vooral in de tweede helft van mei hoge aantallen. We zagen in totaal 5 Visarenden (5, 8, 21 & 25 mei en 9 juni, waaronder eentje over de tuin!) en 4 Wespendieven (25 & 26 mei en 9 juni, waaronder eentje fraai tp in een meidoorn in de Vijver van Jochems). Een van de blikvangers van dit voorjaar was onze 2e Bastaardarend in Nederland. De vogel zat op 26 mei een uurtje aan de grond in polder Eierland en verkoos vervolgens het luchtruim. Ook de volgende dag werd de vogel gezien (maar niet door ons). Het lukte Frank en mij om op 11 mei een Zeearend boven de tuin op te pikken; een nieuwe Texelsoort voor ons. Naast de nodige Bruine en Blauwe Kiekendieven zagen we ook een trekkende Grauwe (21 mei over de Krimweg) en Steppekiekendief (8 mei, vuurtoren). Tijdens de Big Day vlogen beide wouwen over de noordpunt; de Rode en Zwarte Wouw waren soms zelfs samen in één beeld te zien! De volgende dag vloog bovendien een Rode Wouw laag over de Big Day-teams bij het maken van de groepsfoto. Op 25 mei liet mijn eerste Roodpootvalk (2kj man) in 5 jaar tijd zich, zowel in vlucht als in zit, fraai bekijken bij de Vijver van Jochems.

Bastaardarend – Greater Spotted Eagle (photo: Peter van der Meer)
Steppekiekendief – Pallid Harrier (photo: Peter van der Meer)
Grauwe Kiekendief – Montagu’s Harrier (photo: Peter van der Meer)

Een Kwartel zong op 6 juni onregelmatig in de Prins Hendrikpolder. Vanaf half mei was, net als 2 jaar geleden, het geluid van een Porseleinhoen vaak en luid te horen uit de Roggesloot, zelfs vanaf ons huisje op de Krim. Boven datzelfde huis vlogen op 2 mei 2 Kraanvogels, een erg leuke tuinsoort. Het luchtruim boven het Krimbos was op 21 mei goed voor mijn 4e Texelse Zwarte Ooievaar.

Kraanvogel – Common Crane (photo: Peter van der Meer)

Naast groepjes Morinelplevieren in Polder Eierland zat op 2 mei een vrouwtje in een groepje Goudplevieren langs de Vuurtorenweg (t.h.v. het Krimbos). Net als in april zat een Gestreepte Strandloper enkele dagen in Waalenburg (misschien wel hetzelfde exemplaar?). De nieuw ingerichte Hanenplas was dit voorjaar een goede plek voor strandlopers: Temmincks Strandlopers foerageerden hier regelmatig, terwijl we hier ook eenmaal een Kleine en Krombekstrandloper zagen. Het kan haast niet anders of dit plasje gaat dit jaar nog een leuke soort opleveren… Ook elders op het eiland kwamen we deze soorten zo af en toe tegen. De leukste steltloper zat in Dijkmanshuizen: op 8 mei vond Klaas de Jong hier een Kleine Geelpootruiter, de 6e voor het eiland en de 2e voor dit gebied.

Morinelplevier – Dotterel (photo: Peter van der Meer)
Gestreepte Strandloper – Pectoral Sandpiper (photo: Peter van der Meer)
https://waarneming.nl/fotonew/0/16713440.jpg
Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Een late, adulte Drieteenmeeuw vloog op 10 mei langs Paal 20 (De Koog). Op de Big Day vloog tweemaal een Kleine Jager over het strand bij de vuurtoren. Een verzwakte Zeekoet zat op 19 mei op het strand bij de vuurtoren. We moesten er even op wachten, maar vanaf 7 mei zongen er weer Zomertortels in ons vakantiepark. Een ander (broedverdacht) paartje bevond zich bij de Sluftervallei. Naast een doortrekkende Velduil op de Big Day zag ik in de periode eind mei / begin juni 3 exemplaren in potentieel broedbiotoop. Op 5 en 12 mei vlogen solitaire Bijeneters over de Tuintjes. De vogel op de laatstgenoemde datum zat bovendien enige tijd aan de grond.

Zomertortel – European Turtle Dove
Velduil – Short-eared Owl

Naast de roofvogels waren, tot onze vreugde, ook de klauwieren goed vertegenwoordigd dit voorjaar. Het begon met 2 Grauwe Klauwieren; op 6 mei een man in Dorpzicht en op 12 mei een vrouw in de Tuintjes. Er zat echter nog meer in het vat, want op 10 mei zat een fraaie man Roodkopklauwier in de Nederlanden. Het was alweer 4 jaar geleden dat deze voor het laatst op dit Waddeneiland gezien was. Het hoogtepunt was echter een schitterende man Kleine Klapekster die op 26 mei over de noordkop zwierf. Het kostte mijn vader en mij wel wat bloed, zweet en tranen om de vogel terug te vinden (was een uur uit beeld), maar het resultaat mocht er zijn… Ook leuk waren twee Wielewalen. Het eerste exemplaar liet zich bij tijd en wijle fraai bekijken in het Krimbos (en niet horen!), het tweede exemplaar vloog op 3 juni over Polder Wassenaar richting de Cocksdorp.

Roodkopklauwier – Woodchat Shrike (photo: Frank van der Meer)
https://waarneming.nl/fotonew/4/16936234.jpg
Kleine Klapekster – Lesser Grey Shrike

Op 5 mei vond Diederik Kok een Iberische Tjiftjaf in de Staatsbossen bij de Koog. Naast de volgende dag zagen en hoorden we de phylloscopus ook nog op 9 juni; een echte longstayer dus. In het Krimbos zaten in begin mei 2 Fluiters; helaas bleken ze net voor de Big Day te zijn vertrokken. In hetzelfde bos zong op 2 mei ook een Vuurgoudhaan, toch pas mijn eerste zingende op het eiland. Ook Texel deelde mee in de grote influx van Roze Spreeuwen in NW-Europa: mijn eerste adulte vogel zat op 3 juni een minuutje in de top van een meidoorntje bij het Reddingboothuisje.

Iberische Tjiftjaf – Iberian Chiffchaff
Iberische Tjiftjaf – Iberian Chiffchaff

Op 28 april en 4 mei bevonden zich 5 resp. 1 Beflijster in de Eierlandse Duinen; een andere erg schaarse lijstersoort (op Texel althans), de Grote Lijster, foerageerde langs de Pelikaanweg. Een fraaie noordelijke man Bonte Vliegenvanger liet zich op 4 mei fraai zien in het Krimbos. Paapjes waren schaars met slechts 2 exemplaren: op 4 mei in de Eierlandse Duinen (foto) en 20 mei bij het Reddingboothuisje.

Bonte Vliegenvanger – Pied Flycatcher (photo: Peter van der Meer)
Paapje – Whinchat

Op de dag voor de Big Day liep op een prima afstand een volwassen Roodkeelpieper op het Renvogelveld; pas mijn tweede op het eiland en eerste aan de grond. In de periode 28 april – 3 mei zaten maximaal 3 Kleine Barmsijzen en 1 fraaie Keep in zomerkleed in onze tuin; het kan slechter. De enige Appelvink buiten de Big Day was een roepende vogel op een boerenerf bij ’t Horntje (24 mei). Hier vlakbij, over de Mokbaai, vloog een dag eerder een Europese Kanarie over. Last but not least, op 5 mei zat een hele goede Texelsoort bij de Robbenjager: een Grauwe Gors vloog de hele dag rond het Renvogelveld. Hij was erg lastig, uiteindelijk heb ik de vogel helaas maar een tel door de scoop gezien. Niet echt een mooie waarneming, maar wel een erg zeldzame soort op de Wadden en nieuw voor ons op Texel!

Keep – Bramling (photo: Peter van der Meer)

Op vogelgebied was er genoeg te beleven (understatement), maar een van de (zo niet hét) hoogtepunten was een vlinder. Op 3 mei liepen we aan het eind van de ochtend Dorpzicht in. Qua vogels viel het wat tegen. Langs het pad stuitten Frank en mijn vader op een grote oranje vlinder. De eerste gedachte was een Gehakkelde Aurelia, maar het een en ander klopte niet voor deze soort. Toen de vlinder naar de voet van een populier vloog (en ik hem eindelijk ook zag) bleek het inderdaad te zijn wat we stiekem al dachten: een Grote Vos!

Enigszins verbouwereerd meldde ik het nieuws toch maar in de BAT (weliswaar geen vogel, maar er was gelukkig genoeg animo voor) en in het volgende uur liet de vlinder zich aan circa 10 medewaarnemers fraai zien en fotograferen. Het bleek een voorbode voor meer waarnemingen; de volgende dagen werden in de omgeving van het Krimbos nog meer exemplaren gevonden, waaronder een exemplaar op 5 mei waar Frank en ik tegenaan blunderden. Dit zijn op Waarneming.nl de allereerste waarnemingen van deze soort op het eiland, om maar even aan te geven hoe zeldzaam de soort hier is. Voor ons betrof het bovendien een nieuwe soort, erg leuk om er dan zelf tegenaan te lopen!

https://waarneming.nl/fotonew/8/16626368.jpg
Grote Vos – Large Tortoiseshell
Grote Vos – Large Tortoiseshell

Fall op Texel

Vrijdag 30 september t/m maandag 3 oktober 2016

Vrijdagmiddag verlaat ik Wageningen met een extra vrolijk gevoel, met in de wetenschap dat een weekend Texel voor de boeg staat. Aan het eind van de middag rijden we met z’n vieren naar dit Noord-Hollandse Waddeneiland. De volgende ochtend fietsen Frank en ik naar de Tuintjes. Het is hier helaas rustig, met slechts 1 late Grasmus, 1 vrouw Blauwe Kiekendief en verder veel Zwartkoppen en Zanglijsters. Vanaf de trektelpost zien we dat de omgeving van de Eierlandse Dam vol staat met meeuwen, dus lopen we naar beneden het strand op. Een goede keuze, want boven de branding foerageert een fraaie adult winter Zwartkopmeeuw, terwijl iets verderop een tweede exemplaar (1e winter) zit. In de grote groepen meeuwen staan verder nog een 2kj Pontische Meeuw, een 1kj Geelpootmeeuw en een geringde Kokmeeuw. Dat het loont om de zee in de gaten te houden, blijkt wel uit het feit dat er een aantal Jan-van-Genten en een Grote Jager rondvliegen. De terugweg door de Tuintjes levert nog een overvliegende Keep en Smelleken op.

De middag besteden we aan de westkant van het eiland. Eerst worden we gastvrij ontvangen bij het nieuwe huis van Vincent Stork, helaas levert het niet de gehoopte Kerkuil op. Vervolgens zoeken we met Tim Schipper, Thomas Avila Lutke Schipholt en Vincent naar een gemelde Notenkraker in het bos bij Paal 21 (aan de noordkant van De Koog). Een Notenkraker levert het helaas niet op, maar we zijn wel blij met 2 Gekraagde Roodstaarten en het eerste Bladkoninkje van het najaar. Laatstgenoemde laat zich een keer of 50 horen en korte tijd leuk zien in de bosrand.

Aangezien de afgelopen dagen erg goed waren voor zeevogels en we vanochtend zonder al te veel inspanning al een Grote Jager zagen, sluiten we de zaterdagmiddag af aan zee (bij Westerslag). Ondanks een matige wind uit zuidelijke richting, pikken we nog genoeg leuke soorten mee, hierbij geholpen door een gladde zee. We staan nog maar net aan zee of we zien de 3e Zwartkopmeeuw van de dag (opnieuw een 1e winter) boven de branding foerageren. Boven zee vliegt nog verrassend veel, vooral Jan-van-Genten en meeuwen, maar ook genoeg krenten. Zo hangen 2 Grote Jagers voor de kust rond, die circa om de 5 minuten een stukje gaan vliegen en vaak mooi te zien zijn. Op het water zwemmen een Alk, Zeekoet en een enkele Roodkeelduiker. Ook qua zeetrek valt het een en ander te noteren: een adult lichte fase en een donkere juveniele Kleine Jager vliegen niet al te ver rustig naar zuid, af en toe samen in beeld met een Grote Jager. Het hoogtepunt zien we om vier uur als opeens een pijlstormvogel door Franks beeld vliegt. We slagen er uiteindelijk alle drie in om de vogel kort te zien. In die korte waarnemingstijd zien we een kleinere pijlstormvogel met een flikkerende vlucht, bruine bovenvleugels en een bruin lichaam met opvallend lichtere (maar niet witte) buik. Het moet wel een Vale Pijlstormvogel geweest zijn, maar vooral door het niet zien van de ondervleugeltekening en de korte waarnemingsduur durven we de waarneming niet op zeker te zetten. Balen, zeker omdat dit mijn eerste Vale Pijl geweest zou zijn!

1kj Geelpootmeeuw – 1cy Yellow-legged Gull
2kj Pontische Meeuw – 2cy Caspian Gull
1kj Zwartkopmeeuw – 1cy Mediterranean Gull

De volgende ochtend maken Frank en ik een rondje door het park. Vergeleken met gisteren is het weer helemaal omgeslagen: naderend buien / miezer met af en toe flinke plensbuien. We houden het een uurtje vol, maar gelukkig wel met resultaat: een mooie man Beflijster foerageert rond de groenafval en we zien en horen de tweede Bladkoning van het weekend. Ook roepende Kepen en de eerste Koperwieken van het seizoen mogen natuurlijk niet onbenoemd blijven. Na een pauze van enkele uren lijkt het even droog te blijven en dus gaan we weer naar buiten. Dat we niet de enige zijn met dit idee, blijkt wel uit de vele leuke waarnemingen die gedeeld worden: 10-tallen Bladkoninkjes, meerdere Siberische Tjiftjaffen, mogelijke Siberische Braamsluiper, Kleine Vlieg, e.d. Het slechte weer zorgt ervoor dat de vogels massaal uit de lucht ‘vallen’ (een zogenaamde ‘fall’) en dit betekent dat overal enorm hoge vogeldichtheden te vinden zijn, waaronder dus ook genoeg zeldzame soorten.

Wij kiezen ervoor om in de omgeving van het Reddingboothuisje te gaan vogelen. In de grote groep Huismussen bevindt zich ook 1 Ringmus en, net als 2 weken geleden, de Bruinruggoudmus. In de bosjes zit in ieder geval 1 Tuinfluiter en 1 roepende Bladkoning. De gemelde Siberische Tjiftjaf laat zich in de paar minuten die ik de vogel gun, niet zien. Op de veldjes foerageert wel een fraaie Grote Gele Kwikstaart, pas mijn eerste dit jaar. We zakken voorzichtig af richting het zuiden: eerst checken we nog de begraafplaats in De Cocksdorp (Bladkoning, Gekraagde Roodstaart en ontiegelijk veel Roodborsten) en de Georgische begraafplaats (bij Den Burg, geen hoogtepunten). Aangezien de wind draait en sterk toeneemt, gaan we de laatste uren van de dag aan zee zitten. De verwachtingen zijn relatief hoog, maar op een Grote Jager en een verre Grauwe Pijlstormvogel na zien we vrijwel niets. Jammer.

Foto van 2 weken geleden: Bruinruinruggoudmus – Golden Sparrow (photo: Peter van der Meer)
Bonte Strandloper - Dunlin
Bonte Strandloper – Dunlin (photo: Peter van der Meer)

Na een nacht met veel regen is het maandagochtend weer wat droger weer. Tijdens ons ochtendrondje over de noordpunt van het eiland komen Frank en ik 3 minstens Bladkoninkjes, een groepje van 6 foeragerende Kepen, een Grasmus, een fraaie man Pijlstaart en een overvliegende Barmsijs tegen. Een echte klapper zit er helaas niet in en ook de Klapeksters die in de Robbenjager en Tuintjes gemeld worden, missen we. Om 11.10 krijgen we een appje van Jos van den Berg binnen: “Pallas bos bij paal 21”, enkele minuten later gevolgd door een nog spectaculairder berichtje: “Op zelfde locatie kort maar zeer goed gezien Raddes!”.

Gauw ronden we ons rondje af, fietsen naar huis en gaan daarna met de auto richting De Koog. Samen met vele andere vogelaars struinen we lange tijd door het bos. Vogels genoeg: vooral Goudhanen, enkele Zwartkoppen, Tjiftjaffen en ander algemeen spul. Al gauw stuiten we op de Pallas’ Boszanger: deze Siberische gast laat enkele malen van zich horen en eenmaal zien we de vogel zitten in een vogelkers. Voor de Raddes Boszanger moeten we veel meer geduld hebben, want pas na 2 uur zoeken krijgen we deze dwaalgast te zien, fraai vrij zittend in een 2 meter hoge esdoorn. Voor fraaie foto’s van de Raddes, zie hier en de site van Jos. Ook leuk zijn de 4e Bladkoning van de dag en een late Tuinfluiter. Rond drieën rijden we tevreden weer naar ons huisje. Hier wacht ons nog een verrassing, want vanaf de bank hoor ik duidelijk tweemaal een roepende Bladkoning, een leuke tuinsoort!

Fantastische zeetrek langs Savoy, met als kers op de taart een Stormvogeltje!

Zaterdag 14 november 2015

Gezien de windvoorspellingen (West 6) staan Sander Haak en ik vanochtend met het eerste licht bij hotel Savoy in Katwijk aan Zee. We zijn echter niet de eersten, want als we de telpost oplopen, hebben Noël Aarts en Sjaak Schilperoort zich net geïnstalleerd. Samen kunnen we in de schemering alvast de eerste zeevogels noteren: zo zien we de eerste Jan-van-Genten en Drieteenmeeuwen van de dag. Het zullen niet de laatste zijn…

Savoy
Foto uit het archief: Hotel Savoy

Iets later arriveren meer vogelaars, waaronder René van Rossum, Johnny van der Zwaag en Arjan van Egmond, en staan we met een kleine tien man over zee te turen. In het eerste uur vliegt er een constante stroom van (hoofdzakelijk adulte) Drieteenmeeuwen en Jan-van-Genten (al is dit volgens de vaste tellers niet eens een ‘constante stroom’ te noemen), uiteindelijk komen de totalen voor de hele dag op 1595 resp. 304 uit. Er vallen ook genoeg krenten te noteren: een Kleine Jager, verschillende Grauwe Pijlstormvogels (waarvan ik er ook eentje kan oppikken) en, tot ons genoegen, meerdere Vaal Stormvogeltjes. De eerste twee exemplaren van laatstgenoemde soort mis ik helaas nog, maar bij het derde exemplaar is het dan toch nog raak. Later in het uur volgen er nog zeker 2 exemplaren van deze fantastische soort. Eindelijk heb ik dan toch een Vaaltje, zoals vogelaars deze soort ook wel noemen, gezien! Tot vandaag was dit namelijk mijn grootste schaamsoort (ik zit veel te weinig aan zee).

De uren daarna valt het wat stil, maar toch zien we nog wel enkele noemenswaardige soorten: zeker 4 Dwergmeeuwen (vooral adulten, maar ook een 1kj) vliegen door de branding en een Grote Jager bakkeleit wat met een juveniele grotere meeuw en zelfs met een Jan-van-Gent. Het absolute hoogtepunt van de dag laat op zich wachten tot iets voor 10 uur: het is René die op een uurtje of 2 een klein zwart vogeltje oppikt die enigszins tp lijkt te zijn. Een zwaluw? Een Vaaltje? Nee, na enige discussie blijkt het een Stormvogeltje te zijn! Het vogeltje, niet veel groter dan een zwaluw, vliegt weliswaar op afstand, maar alsnog zijn de kenmerken die op deze soort wijzen (iets kleiner dan Vaaltje, zwartere basiskleur, stuk compacter – minder langvleugelig), goed te zien.

Rond 11.15 houden Sander en ik het voor gezien en reizen we met een zeer tevreden gevoel (en beiden met twee nieuwe soorten) terug naar Woerden. Zie hier voor de totalen van de dag.