Tagarchieven: Slechtvalk

Parelduiker tijdens groot rondje ‘regio’

Zondag 6 maart 2016

Aan het begin van de middag staan Frank, mijn vader en ik op het Utrechtse industrieterrein De Wetering, een van de laatste Patrijzenbolwerk van de stad Utrecht. Het duurt even voordat we de vogels vinden, maar net voor het verlaten van het gebied vinden we dan toch 2 exemplaren. De Patrijzen zitten op een van de laatste niet-bebouwde stukjes rondom het Sint Anthonius-ziekenhuis. Ook genieten we van enkele Roeken, die ook bij het ziekenhuis foerageren.

We rijden door richting Vinkeveen om in de polders bij Waverhoek te zoeken naar ganzen. Samen met Paul van de Werken, die hetzelfde idee had, kunnen we echter vaststellen dat er niet veel gans in de polder te vinden is. Wel zien we op twee plekken in totaal 3 Slechtvalken, vliegen 2 Lepelaars over en langs de Middenweg zit de bekende ontsnapte man Buffelkopeend.

Na deze enigszins mislukte keuze verlaten we onze regio en maken we een uitstapje richting de Toolenburgerplas in Hoofddorp, waar al sinds december een Parelduiker rondzwemt. Op deze recreatieplas is deze schaarse gast is gauw gevonden. De Parelduiker zwemt op relatief dicht langs de kant, poetst wat, flappert een enkele maal met de vleugels en is dus fraai te zien. De vogel doet zijn naam eer aan, want het beest duikt veel onder en kan dan erg lang onder water blijven. Voor de rest is de plas erg leeg, alleen in de elzen rondom de plas vliegt wat rond (in dit geval Sijsjes).

Parelduiker – Black-throated Diver

Parelduiker – Black-throated Diver (photo: Peter van der Meer)

Parelduiker – Black-throated Diver (photo: Peter van der Meer)

Na deze geslaagde uitstap rijden we weer terug de regio in en zoeken we rondom de Groene Jonker nog even naar de drie Roodhalsganzen die hier afgelopen week gezien waren. We komen wel een flinke gemengde groep van Kol- en Brandganzen tegen, maar van de Roodhalsganzen ontbreekt elk spoor. We kiezen er daarom maar voor om weer naar huis te rijden, met toch weer een erg fraaie waarneming in de vorm van de Parelduiker.

Advertenties

Zaagbekken en meer op Texel

Vrijdag 12 tot zondag 14 februari 2016

Na bijna anderhalve maand is het weer eens tijd voor een weekendje Texel. Vrijdag stoppen we op de heenweg even in Den Oever, waar de Buffelkopeend gauw gevonden is. Deze zeer zeldzame Nearctische eend is al sinds oktober 2014 aanwezig in de ruime omgeving van Den Oever en de vogel zit nu in de Zuiderhaven, in een klein groepje Kuifeenden. Op korte afstand is de eend fraai te zien, soms zelfs baltsend tegenover een vrouw Kuifeend. Later vliegt de vogel op en landt in een grote groep Kuif- en Tafeleenden. Hier kunnen we hem echter niet meer terugvinden. We zien hier wel een paar Nonnetjes.
Rond het middaguur nemen we de boot naar Texel en eenmaal op het eiland rijden we gelijk naar onze bungalow in vakantiepark De Krim. In de tuin worden aangenaam verrast door een Vuurgoudhaantje, leuk! Er is nog tijd genoeg om te gaan vogelen, dus bezoeken we enkele vogelplekjes aan de oostkant van het eiland. Het levert onder meer een Bonte Kraai en 17 Kleine Zwanen (Middellandseweg), een in Rusland geringde Zilvermeeuw (haven Oudeschild) en een Zwarte Rotgans en Witbuikrotgans (De Bol) op. Terug in het huisje heeft de tuin nog meer te bieden: zo scharrelt er een Tjiftjaf rond en wordt de tuin zelfs bezocht door een Kleine Barmsijs.

Buffelkopeend – Bufflehead (photo: Peter vd Meer)

Ondanks een waterig zonnetje is het de hele zaterdag ijskoud. Daarom vogelen we ook vandaag vooral rondom de auto. In Waalenburg kunnen we de door Jeroen de Bruijn gevonden Kleine Strandloper helaas niet vinden, maar iets verderop is het wel raak. In de Westerkolk kunnen we namelijk een nieuwe Texelsoort toevoegen aan onze Texellijst: tussen de Smienten zwemt namelijk een drietal Nonnetjes (1 man, 2 vrouw). Bij de Cocksdorp zien we een andere zaagbek: een vrouw Grote Zaagbek bevindt zich in de Roggesloot (ook gevonden door Jeroen). Doordat grotere zoetwaterplassen nogal schaars zijn op dit Waddeneiland, zijn beide soorten zaagbekken erg schaars op Texel. Ook noemenswaardig is een Smelleken dat korte tijd op een stoppelakker langs de Hoofdweg zit en een IJsvogel boven een van de slootjes in De Krim. ’s Middags bezoeken we een Ransuilen-roestplaats bij De Koog, waar we zeker 4 exemplaren tellen. Andere leuke en noemenswaardige soorten zijn de eerder genoemde Bonte Kraai (deze keer langs de Laagwaalderweg), een IJsvogel (Den Burg), Slechtvalk (Hallerweg) en 3 geringde Kokmeeuwen (veerhaven).

Grote Zaagbek – Goosander

Slechtvalk – Peregrine Falcon (photo: Frank vd Meer)

Op zondag is het geen moment droog. De regen weerhoudt ons er echter niet van om toch op pad te gaan. Opnieuw rijden we even langs de Middellandseweg, waar de Bonte Kraai gemakkelijk gevonden is. Ook fraai is een groep van 26 Kleine Zwanen, rustend op zeer korte afstand van de weg en dus goed fotografeerbaar. De derde zaagbek van het weekend zwemt in de haven van Oudeschild: een vrouwtje Middelste Zaagbek zwemt vlak langs de kant van de haven. Rondom Dijkmanshuizen stuiten we in verschillende groepen ganzen op zowel een Witbuikrotgans als een Zwarte Rotgans, de Grote Zaagbek van gisteren is ook vandaag nog aanwezig en na een tip van Pieter Duin zien we een viertal Ransuilen in ons vakantiepark. Rond tweeën sluiten we deze vogeldag af en ruimen we alles weer op, klaar om weer naar Woerden te gaan.

Kleine Zwaan – Bewick’s Swan

Middelste Zaagbek – Red-breasted Merganser

Middelste Zaagbek – Red-breasted Merganser

Baardman en Geelpootmeeuw

Zaterdag 27 september 2014

Vanmiddag een tijdje doorgebracht in Waverhoek. Bij de ingang praten we bij met Kees Janmaat, die ons vertelt dat hij hier rond het middaguur een jonge Zeearend heeft zien overvliegen. Verder kunnen ook zijn gave zichtwaarneming van een Kwartel afgelopen week en de aanvaarding van het Klein Waterhoen niet onbesproken blijven. In het gebied vallen vooral de 100-en Kieviten op, met daartussen 1 juveniele Kleine Strandloper, zeker 8 Bonte Strandlopers, enkele Goudplevieren en tientallen Kemphanen. De groep is erg vliegerig, mede door een rondvliegende Slechtvalk en door een groepje fotografen dat de grenzen van het pad blijkbaar niet kent… 😦
De leukste waarneming betreft die van een groepje Baardmannetjes. De vogels laten zich uitsluitend in vlucht zien en roepen natuurlijk ook geregeld. Zelf tel ik (samen met Kees) 13 stuks, maar mijn vader telt zelfs 22 exemplaren van deze (erg schaarse regio)soort. Erg leuk! Verder mogen twee Zomertalingen, een roepende Waterpieper en een Oranje Luzernevlinder niet ongenoemd blijven.

Op de weg terug richting Woerden zien we op een hekje langs de Ingenieur Enschedeweg op zeer korte afstand een grote meeuw met gelige poten zitten. Gauw de berm in en het parallelle fietspad op (wat trouwens niet wordt gewaardeerd door een wielrenner – “Lul!”) en dan wordt mijn vermoeden bevestigd: een Geelpootmeeuw! Hoe dichterbij we ook komen, de vogel trekt zich helemaal niets van ons aan. Als laatste nemen we nog een kijkje op de begraafplaats langs de Meeuwenlaan, maar verder dan een Boomklever, twee zingende Tjiftjaffen en enkele Staartmezen komen we niet.

Adulte Geelpootmeeuw – ad Yellow-legged Gull (photo: Peter van der Meer)

Koningsdag

Zaterdag 26 april 2014

Rond 9.45 uur word ik gewekt door mijn moeder: “Robert, word wakker, er vliegt iets boven de tuin.”. Al snel gevolgd door “Het is een VISAREND…!” Binnen no-time ben ik uit mijn bed en even later sta ik in de tuin te kijken naar een roofvogel. Ondanks de grote afstand waarop de vogel zich intussen bevindt, kan ik er met enige moeite een Visarend in herkennen. Veel te snel verdwijnt de vogel achter een huis en zijn mijn broer en ik hem (voorgoed) kwijt. Een mooi begin van de dag!

Omdat het redelijk warm is en wij verwachten dat er genoeg thermiek voor leuke roofvogels is, besluiten we naar telpost De Horde te rijden. Op De Horde blijken de andere tellers Arjan (Boele) en Ronald (Jansen) net naar huis te gaan, dus staan we er alleen voor. In het uurtje dat we de telpost bevolken, zien we een tiental Buizerds, een Slechtvalk en twee Ooievaars overtrekken. Een Koekoek laat enkele malen van zich horen en enkele Oeverzwaluwen hebben de steile wanden in dit gebied uitgekozen om zich voort te planten.

Na een tip van Ronald rijden we naar Everdingen, waar al enkele dagen een Reuzenstern rondhangt. Onderweg zien we mooie foeragerende Purperreiger en twee baltsende Bruine Kiekendieven. Boven de nevengeul in de Everdinger Waarden foerageren enkele Zwarte Sterns, samen met enkele Visdiefjes. Een IJsvogel schiet snel over het water en onze eerste Kleine Karekiet van 2014 zingt in het riet. Ook hier roept een Koekoek. Iets verderop zien we al gauw de Reuzenstern in een flinke groep Regenwulpen (70 exemplaren, achteraf blijkt dit zelfs mijn grootste groep van deze vogelsoort ooit te zijn!). De schaarse stern staat vooral te slapen, maar laat zo nu en dan zijn imposante snavel zien.

Reuzenstern met 3 Regenwulpen – Caspian Tern with 3 Whimbrels

Reuzenstern met 3 Regenwulpen – Caspian Tern with 3 Whimbrels

Reuzenstern met 3 Regenwulpen – Caspian Tern with 3 Whimbrels

Na dit geslaagde tripje rijden we richting de Zouweboezem, waar we een zingende Sprinkhaanzanger aan de jaarlijst kunnen toevoegen. Over dit gebied (dat bekend staat om de grootste Purperreigerkolonie – 128 paar in 2012 –  van Nederland) vliegen enkele Purperreigers en een roepende Groenpootruiter. Van achter het scherm zien we een Bosruiter, enkele mannen Zomertalingen, een Kleine Plevier en een Watersnip. Bij de auto laat een Snor haar kenmerkende snorrende zang horen.

Als laatste rijden we in Woerden nog een braakliggend terreintje op waar Frank afgelopen week een Oranjetipje zag. Deze komen we helaas niet tegen, maar wel kom ik een juffertje tegen. Thuis denk ik hem a.d.h.v. de gemaakte foto’s als een vrouwtje Variabele Waterjuffer te determineren. Volgens Anne Hueber (een van de admins van Waarneming.nl) is het echter toch Grote Roodoogjuffer, ook leuk. Toch weer een leuk dagje met maar liefst 5 nieuwe jaarsoorten (Visarend, Purperreiger, Kleine Karekiet, Reuzenstern en Sprinkhaanzanger).

Grote Roodoogjuffer (en dus geen Variabele Waterjuffer…) – Large Redeye (so not a Variable Bluet like I thought)

Lente

Zaterdag 5 en zondag 6 april 2014

Op zaterdag Waverhoek met een bezoekje vereerd. Hier lopen zeker 100 Kemphanen, 24 Kluten en een Zwarte Ruiter naar voedsel te zoeken. Verder horen we 2 Blauwborsten en de eerste Rietzanger van het jaar en zitten er in het gebied zeker 200 Wintertalingen, met daartussen minstens 6 Zomertalingen. We bekijken alle Wintertalingen zorgvuldig, maar helaas treffen we geen Amerikaanse Wintertaling ;). Het leukste zijn 2 Dwergmeeuwtjes in winterkleed, die fanatiek boven de plas foerageren. Een enkele maal landen ze even op het water tussen de Kokmeeuwen.

mannetje Blauwborst – male Bluethroat

mannetje Blauwborst – male Bluethroat

mannetje Blauwborst – male Bluethroat

Op Botshol zwemt een relatief late vrouw Brilduiker en zitten op een eilandje twee broedverdachte Lepelaars. Vervolgens rijden we naar de Ruygeborg, een nieuwe natuurontwikkelingsgebiedje bij Nieuwkoop, om de Zwarte Ibissen op de maandlijst te zetten (sorry Marianne ;)). Naast de parkeerplaats komen we de twee ibissen gelijk al tegen, rustig foeragerend in een brede sloot. Hier zwemt ook een mannetje Zomertaling en enkele Wintertalingen. Dieper in het gebied zwemmen 35 Pijlstaarten, Slobeenden, vliegt een Slechtvalk over en foerageert een Kemphaan. Een Roerdomp laat een enkele maal van zich horen. De mogelijke vrouw Blauwvleugeltaling, die hier al een week verblijft, komt echter niet in beeld.

Vanochtend (zondag) werd een Amerikaanse Wintertaling ontdekt in de Brabantse Biesbosch. Aangezien wij verder geen plannen hadden gemaakt, en omdat wij wel weer eens graag een Zeearend (die in dit gebied broeden) zouden willen zien (en dan niet op 1 km afstand zoals in de Oostvaardersplassen), werd de Biesbosch onze bestemming voor vandaag. Bij aankomst in Polder Hardenhoek is deze zeldzame eend echter niet meer in beeld en tijdens onze aanwezigheid zou hij ook niet in beeld komen. Wel horen we hier een Cetti’s Zanger, Fitis, 2 Rietzangers en een Blauwborst. In een grote meeuwen- en Klutenkolonie zien we, op grote afstand, bovendien twee Zwartkopmeeuwen en een stukje verderop treffen we ook nog een Rouwkwikstaart en een fanatiek zingende Veldleeuwerik.

Daarna rijden we de Deeneplaatweg op. Ook hier liggen veel natuurontwikkelingsgebiedjes. Bij een van deze gebiedjes stoppen we om het af te kijken op steltlopers. Ons eerste Witgatje van het jaar en een Kleine Plevier zoeken hier naar voedsel. Net voor we de auto bereiken, vliegt plotseling een zeer lichte en slanke kiekendief mijn beeld in. Dit moet wel een Steppekiekendief zijn! De vogel vliegt eerst hoog, maar daalt gelukkig al snel iets. Hij vervolgt zijn weg rustig richting zuid. Zeer goed zijn de zwarte ‘wybertjes’ en het ontbreken van een donkere ondervleugelachterrand te zien. De waarneming duurt maar ongeveer een minuut, maar laat drie waarnemers in extase achter. Wat een gave soort en wat een mooie vogel! Terwijl Frank en ik de kenmerken controleren, lukt het mijn vader om een 10-tal foto’s van de vogel te maken. Gezien de afstand (ongeveer 150 meter) zijn het geen topplaatjes, maar ze laten toch duidelijk een Steppekiekendief zien.

Hoogtepunt van de dag: man Steppekiekendief – male Pallid Harrier: highlight of the day (photo: Peter van der Meer)

man Steppekiekendief – male Pallid Harrier (photo: Peter van der Meer)

Terug bij de auto rijden we weer terug richting Polder Hardenhoek. Onderweg stoppen we nog een keertje, hier zingt wederom een Cetti’s Zanger (zie hier voor een geluidsopname) en daarnaast laten een Matkop, Zwartkop, Gekraagde Roodstaart en meerdere Fitissen en Tjiftjaffen van zich horen. Op een pinksterbloem zit een Klein Geaderd Witje. Aan de andere kant van de weg vliegen zeker 50 Oeverzwaluwen boven een plas-drasgebiedje.

Klein Geaderd Witje – Green-veined White

Als laatste proberen we nog eenmaal de Amerikaanse Wintertaling te vinden. Samen met Mary en Ed van der Es zoeken we wederom alle Wintertalingen af, op zoek naar de Amerikaanse equivalent. De talingen zitten nu een stuk dichterbij en de spanning stijgt, zullen we hem nu wel in beeld krijgen? Al gauw zien we wel een aparte Bergeend, het blijkt een albino Bergeend te zijn (dus een Bergeend met een kleurafwijking). Voor een goede foto zit de vogel echter veel te ver.

albino Bergeend – albino Common Shelduck

Via Mary en Ed krijgen we te horen dat vogelaars aan de overkant van het gebied de Amerikaanse Wintertaling op dit moment in beeld hebben. Omdat wij hem vanaf onze kant echt niet kunnen vinden, rijden we naar de andere kant van het gebied. Hier krijgen we al gauw de zeldzame taling in beeld, zij het op enige afstand. De vogel is zeer goed tussen de Wintertalingen uit te halen door de verticale witte borststreep en het ontbreken van een horizontale witte flankstreep. De vogel zit te ver om vast te kunnen stellen of de vogel geringd is.

Amerikaanse Wintertaling – Green-winged Teal

Amerikaanse Wintertaling – Green-winged Teal

Nu we ook deze taling (toch de doelsoort van vandaag) gezien hebben, rijden we weer naar huis. Met twee Zwarte Ibissen, een zelfontdekte man Steppekiekendief, een Amerikaanse Wintertaling en liefst 10 nieuwe jaarsoorten is het een zeer geslaagd weekend geworden waar ik nog geregeld aan zal terugdenken.

Pontische Meeuw en Grote Zilverreigers

Zaterdag 22 februari 2014

Dit verhaal begint eigenlijk al woensdag. Voor mijn studie waren namelijk woensdag t/m vrijdag verplichte excursies geregeld in de bossen tussen Bennekom en Renkum (op de Veluwe). Voor veel bosvogels is het voorjaar al begonnen en dus hield ik mijn ogen en oren goed open. Dit leverde voor mij enkele mooie waarnemingen op. Leuk waren enkele zingende Goudhanen, Zwarte Mezen, Glanskoppen en Kuifmezen en op meerdere plekken overvliegende en roepende Appelvinken, Sijsjes en barmsijzen. Het absolute hoogtepunt waren twee Zwarte Spechten. De vogels riepen constant en lieten zich ook vaak zien. Qua zoogdieren vonden we sporen van Vos, Ree en zelfs Boommarter.

Dan terug naar vandaag. In de omgeving van Waverhoek verblijft al de hele week een Rotgans, toch een erg schaarse soort in de regio. Die willen wij ook. Op weg naar Waverhoek zie ik vanuit de auto op een plas een relatief klein, wit beest zwemmen. Het blijkt een Kleine Zwaan te zijn, leuk. Een rondje door Waverhoek levert, naast de gebruikelijke eenden, zowaar een Pontische Meeuw, 3 Witte Kwikstaarten en een jagende 2kj Havik op. De ruime omgeving van Waverhoek brengt ons echter niet de gehoopte Rotgans op. Wel zien we een Kolgans met een halsband met code VLR. Deze gans blijkt geringd te zijn bij Eemnes op 10 december 2005 en is vaker afgelezen in deze regio, maar ook bij Nijmegen, Dordrecht, in de omgeving van Berlijn en zelfs in Noordoost-Polen.

4kj Pontische Meeuw – 4cy Caspian Gull

4kj Pontische Meeuw – 4cy Caspian Gull

Wat omzwervingen door de regio Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Kockengen levert op vogelgebied weinig op, alleen 2 Slechtvalken. Bij Haarzuilens stuiten we bij toeval op twee foeragerende Grote Lijsters, een soort die je toch zeker niet algemeen kan noemen in de regio. Als laatste willen wij een bijdrage leveren aan de nationale slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers van vandaag. Vlakbij Woerden bezoeken wij een slaapplaats. Omdat we nog wat te vroeg zijn, bekijken we alvast de eenden op de plas. Tussen de 100-en Smienten zwemt een opvallend licht exemplaar (een vrouwtje). Het duurt even voordat de eerste zilverreiger binnen komt vliegen. Al gauw is het een komen en gaan van zilverreigers en telt Frank zeker 62 Grote Zilverreigers, een verbetering van ons persoonlijk record! Daarnaast zien we aan de overkant een bezet Buizerdnest.