Tagarchieven: Steltkluut

Texel in het voorjaar

Vrijdag 14 april t/m zondag 14 mei 2017

Terwijl ik dit weblog schrijf, zit een man Beflijster op 15 meter van het raam te foerageren 🙂

Ook dit voorjaar was Texel de plek waar we het grootste deel van het voorjaar doorbrengen. Een weekendje halverwege april en vanaf 27 april twee volle weekjes hebben we vele uren buiten gevogeld, op zoek naar leuke en zeldzame soorten. Een echte klapper bleef helaas uit (die vielen wel direct ten noordwesten en zuiden van ons), al mag je met 2-3 Roodstuitzwaluwen, 2 Steppekiekendieven en twee nieuwe Texelsoorten (Roek en Ortolaan, nu in totaal 284 soorten op het eiland) natuurlijk niet klagen. Uiteraard geef ik de voorkeur aan vogelen, ook in de avonduren, in plaats van elke dag een weblog te schrijven. Vandaar nu een overzicht van de leukste waarnemingen in deze periode.

man IJseend tussen Eiders – drake Long-tailed Duck in flock Common Eiders

Groepen rotganzen blijven tegenwoordig tot eind mei hangen. In deze groepen zijn vaak ook een enkele Witbuik- en Zwarte Rotgans te vinden. De omgeving van Dijkmanshuizen en Dorpzicht zijn goede plekken om deze zeldzamere rotganzen te vinden. Opmerkelijk was de Wilde Zwaan die op 16 april tussen enkele Knobbelzwanen langs de Kadijksweg zat, ongetwijfeld dezelfde vogel die afgelopen winter in de omgeving van Oudeschild werd gezien. Zomertalingen zijn erg schaars op Texel en mogen dus niet ontbreken in dit overzicht. Een paartje bevond zich op 15 april in het Grote Vlak en een man zwom op 4 en 9 mei in Dijkmanshuizen. Leuk was de zomerkleed man IJseend die op 28 april vlakbij de Vuurtoren zwom. Een Grote Zilverreiger (nog steeds behoorlijk schaars op Texel) stond op 10 mei in het Grote Vlak. Adulten Jan-van-Genten vlogen over de Noordzee bij de Vuurtoren en bij Paal 9 (Hoornderslag).

Zwarte Rotgans (midden) – Black Brant (center; photo: Peter van der Meer)

Wilde Zwaan – Whooper Swan (photo: Peter van der Meer)

Op zondag 30 april was er in heel Nederland beukende roofvogeltrek. Ook Texel kon een graantje hiervan meepikken. Uiteindelijk pikten wij die dag op de noordpunt 2 Visarenden (waarvan eentje over de tuin!), 1 Zwarte Wouw, 1 Grauwe of Steppekiek (foto’s) en 4 Smellekens op.
Gelukkig vlogen ook op andere dagen leuke rovers rond op Texel. Zo joeg op 6 mei een Visarend boven de Vijver van Jochems. Naast de ongedetermineerde ringtail zagen we ook twee zekere Steppekiekendieven. Op 4 mei zagen we samen met Han Zevenhuizen een jonge vogel in de Eierlandse Duinen en de volgende dag zat een exemplaar te rusten op een duintje in de Bollekamer. Een Boomvalk trok op 3 mei over de Krimweg. Naast de vier Smellekens op 30 april, zagen we deze periode nog 4 andere exemplaren.

Fijn was de adulte Kraanvogel die op 14 mei in de Muy liep. Drie Steltkluten liepen op 29 april in de Westerkolk. Een typische voorjaarsgast op Texel is de Morinelplevier. Elk voorjaar doet een kleine groep van deze fraaie plevieren dit Waddeneiland aan. Dit jaar waren de akkers langs de Muyweg de uitverkoren locatie. Vanaf 29 april liepen daar maximaal 8 exemplaren. Paarse Strandlopers waren te zien in Ottersaat, in de veerhaven van Den Helder en op de Eierlandse Dam. Net als in andere voorjaren was Dijkmanshuizen een goede locatie voor steltlopers, getuige de vele strandlopers hier te vinden waren. Hiertussen zaten ook ten minste 2 Kleine en 3 Temmincks Strandlopers en zelfs een ad zomerkleed Grauwe Franjepoot.

Kraanvogel – Common Crane

Regenwulp – Whimbrel (photo: Peter van der Meer)

De omgeploegde akkers trekken vaak grote groepen meeuwen aan. Hieronder bevonden zich zeker 4 Zwartkopmeeuwen (2 1e zomers, 1 2e zomer, 1 ad zomer), een soort die nog steeds behoorlijk schaars is op Texel. Een andere 2e zomer, in Dijkmanshuizen, was gekleurringd, maar helaas zat deze te ver om af te lezen. Tot slot zaten twee adulten en een jong beest op het wad bij de Cocksdorp. Een andere leuke meeuwensoort is de Dwergmeeuw, waarvan op 5 mei twee kleine groepjes ver over de Noordzee ter hoogte van de Vuurtoren vlogen. Dwerg- en Noordse Sterns zijn beide schaarse tot zeldzame broedvogels op Texel, die vooral aan de oostkust tot broeden komen. Voor Dwergsterns zijn de Volharding en het strand bij de Vuurtoren en Paal 9 goede locaties, terwijl we onze enige 2 Noordse Sterns van dit voorjaar op Ottersaat (op 16 april) zagen.

ad zomer Zwartkopmeeuw – ad summer Mediterranean Gull

1e zomer Zwartkopmeeuw – 1st summer Mediterranean Gull (photo: Peter van der Meer)

Zomertortels lijken met het jaar zeldzamer op Texel te worden. Een van de beste plekken op het eiland is de ruime omgeving van de Krimweg (vakantieparken de Krim & Sluftervallei en het Krimbos). Hier waren op meerdere dagen maximaal 2 exemplaren aanwezig. Met dank aan Tim Schipper zagen we op 28 april een Draaihals. Deze zeldzame spechtensoort foerageerde in een klein duinvalleitje net ten zuiden van de Vuurtoren op mieren en liet zich erg fraai bekijken.

Zomertortel – European Turtle Dove (photo: Peter van der Meer)

Draaihals – Wryneck (photo: Peter van der Meer)

Op 14 mei liet een Wielewaal in het Krimbos enkele malen van zich horen. De eerste nieuwe Texelsoort (#283) van dit jaar zagen we op 16 april. Aan het eind van de Oorsprongweg zaten 3 Roeken, een soort die niet broedt op Texel en hier dus erg schaars is. Een van de hoogtepunten van deze periode Texel was de Roodstuitzwaluw. In de hele periode vlogen 2-3 exemplaren rond op het eiland: naast het unieke geval van de Roggesloot (die er een week zat), slaagden Frank en ik erin om op 6 mei tweemaal een exemplaar bij de Vuurtoren op te pikken. De vraag is of het tweemaal hetzelfde individu was of dat het gaat om twee beesten gaat. Fluiters waren opmerkelijk goed vertegenwoordigd dit voorjaar, met minstens drie exemplaren op alleen al de noordpunt: 30 april in de Tuintjes en 2 in het Krimbos op 4 mei. Ter vergelijking, tot dit jaar had ik in totaal 3 Fluiters op het eiland. Leuk was de Vuurgoudhaan die zich op 30 april in de Tuintjes bevond. In dit gebied zat op 6 mei een prachtige zwart-witte man Bonte Vliegenvanger; een noordelijke vogel dus.

Roodstuitzwaluw – Red-rumped Swallow (photo: Peter van der Meer)

Vuurgoudhaan – Firecrest (photo: Peter van der Meer)

In vergelijking met andere jaren leken Beflijsters in hogere aantallen aanwezig. Op vele dagen waren exemplaren aanwezig in de duingebieden. Een prachtige man zat zeker 5 dagen achtereenvolgend in de tuin van onze bungalow. Een late Kramsvogel liep op 6 mei op het Renvogelveld. Paapjes waren opmerkelijk schaars met drie exemplaren: 2 in de Tuintjes en in de Mokbaai. Op het Renvogelveld liep een mannetje Rouwkwikstaart (14 april) en op dezelfde plek liepen in mei 3 Noordse en Engelse Kwikstaarten. Laatstgenoemde was ook te zien in Dijkmanshuizen (4 mei) en De Nederlanden (6 mei). Een Appelvink vloog op 12 mei roepend rond boven het Krimbos. Tot slot betekende een man Ortolaan op 7 en 8 mei een nieuwe Texelsoort (#284). De gors foerageerde in de wegberm van de Redoute op paardenbloemzaden en liet zich op korte afstand fraai zien.

Beflijster in de tuin – Ring Ouzel in garden (photo: Peter van der Meer)

man Rouwkwikstaart – male Pied Wagtail ssp. yarrellii (photo: Peter van der Meer)

Noordse Kwikstaart – Grey-headed Wagtail ssp. thunbergi

Ortolaan – Ortolan Bunting

Advertenties

Veel krenten maar weinig pap tijdens lange periode Texel

Zaterdag 14 mei tot dinsdag 31 mei 2016

Het begint voor mij bijna een traditie te worden: de tweede helft van mei doorbrengen op Texel. Voor het derde jaar op rij zat ik namelijk in deze periode voor een langere tijd op dit Waddeneiland, deze keer tussen 14 en 31 mei in totaal drie weekenden en enkele doordeweekse dagen. Kort samengevat was het hard werken, maar in ruil hiervoor kregen we een paar hele leuke soorten ervoor terug. De grootste klappers waren de tweede Grote Kanoet voor Nederland, een geweldige Vale Gier en mijn 5e Breedbekstrandloper. In totaal zagen wij vier nieuwe Texelsoorten (naast de eerstgenoemde twee soorten ook Strandplevier en IJseend, die de Texellijst uitbreide naar 271 soorten). Meer over deze en alle andere hoogtepunten wordt hieronder toegelicht.

Zomertalingen zijn (door een gebrek aan zoetwaterplassen) behoorlijk schaarse broedvogels op Texel. Een van de beste locaties is Dijkmanshuizen, waar op 21 en 30 mei meerdere vogels aanwezig waren. Een andere leuke eendensoort was een mannetje IJseend in zomerkleed, dat op 28 mei op het Westelijke Horsmeertje zwom. Niet alleen fenologisch interessant, maar voor ons ook nog een nieuwe Texelsoort. Op 16 mei zwommen hier ook minstens 5 Geoorde Futen, ook een behoorlijk schaarse soort op Texel, zeker zo laat in het voorjaar. Het duingebied De Nederlanden was dit voorjaar een goede locatie voor Kleine Zilverreigers. Een korte kijk over zee bij de Vuurtoren leverde op 21 mei meerdere Jan-van-Genten op, pas mijn eerste Jannen in het eerste halfjaar ooit.

De spectaculaire roofvogelstroom tijdens het Dutch Birding-weekend was nu zo goed als opgedroogd. Desondanks zagen we op 21 mei nog een Visarend boven de Vijver van Jochems. Dit was alweer onze 6e dit voorjaar op Texel. Ter vergelijking, tot dit jaar had ik in totaal 6 Visarenden op Texel. Diezelfde dag vloog een Vale Gier het eiland op. Dezelfde vogel  werd een dag eerder nog gezien boven IJmuiden en werd op 21 mei ook opgepikt op meerdere plekken in de Kop van Noord-Holland, voordat hij Texel bereikte. Boven het eiland daalde de gier en na een paar korte stops van enkele minuten landde de vogel vlakbij Ecomare in een den om de rest van de dag door te brengen. Hier was hij fantastisch te zien en kon ook worden vastgesteld dat hij geringd was. De code op de ring verraadt dat dit dezelfde vogel is die vorig jaar ook al door Nederland rondzwierf en hierbij ook Texel aan deed en die Frank en ik zelfs boven onze tuin in Woerden kon oppikken. Ook de volgende dagen werd de vogel dagelijks gezien in de Staatsbossen. In de middag van 28 mei verliet de Vale Gier weer het eiland en zat hij enkele dagen in Den Helder.

Vale Gier – Griffon Vulture

Vale Gier – Griffon Vulture (photo: Peter van der Meer)

De steltlopers deden het erg goed. Zo zat een paartje Steltkluten in Dijkmanshuizen. Ze waren wel vaak erg lastig te vinden, doordat ze vaak achter een randje met hoog gras zaten. Ergens op het strand deed een paartje Strandplevieren een broedpoging. Baltsende Houtsnippen vlogen boven de Staatsbossen. Hier zat ’s avonds ook een exemplaar langs de weg, die in de koplampen erg leuk te zien was.

vrouw Strandplevier – female Kentish Plover

Bontbekplevier (pullus) – Common Ringed Plover (nestling; photo: Peter van der Meer)

Een geweldige vondst van Diederik Kok was een adult zomerkleed Grote Kanoet op de Volharding op 13 mei. Ook de volgende dagen was de vogel hier aanwezig. De vogel was vaak lastig te zien (zat veel achter andere steltlopers, op afstand, aanwezigheid afhankelijk van het getijde), maar bijna alle vogelaars slaagden erin om de vogel te zien. Dit was pas het tweede geval voor Nederland (na eentje in 1991). Een andere goede ontdekking van Diederik was een Breedbekstrandloper in de Mokbaai op 30 mei. De strandloper bevond zich op afstand tussen Bontbekplevieren en andere strandlopers. Mijn tweede op Texel (na een vogel vorig jaar) en vijfde in Nederland. Kleine Strandlopers liepen in Dijkmanshuizen (max. 5 exemplaren), op het wad bij De Schorren (2) en in de Mokbaai (2). Maximaal 5 (op 21 mei) Temmincks Strandlopers liepen in Dijkmanshuizen, een klassieke locatie voor deze soort op Texel. Een andere leuke strandloper zat op de Eierlandse Dam: twee Paarse Strandlopers in vol zomerkleed liepen hier op 16 mei samen met enkele Steenlopers naar voedsel te zoeken. De laatste leuke steltlopersoort was een een vrouwtje Grauwe Franjepoot in adult zomerkleed dat op 16 en 17 mei in Dijkmanshuizen zat.

ad zomer Grote Kanoet – ad summer Great Knot, 2nd for the Netherlands!

Paarse Strandloper – Purple Sandpiper

Opmerkelijk was een groepje van 5 Drieteenmeeuwen bij de Vuurtoren. De meeuwen zaten even op zee en vlogen daarna weg richting zuid. Andere leuke meeuwen waren 1 adulte Zwartkopmeeuw die over de Roggesloot vloog (Zwartkopmeeuwen zijn nog steeds behoorlijk schaars op Texel) en 2 jonge Dwergmeeuwen (op Dijkmanshuizen en de Volharding). Broedende Dwergsterns zaten op de Volharding (zeker 16 ex.) en foeragerende vogels waren ook te zien bij op zee bij de Vuurtoren. Noordse Sterns zaten in Dijkmanshuizen, Ottersaat en De Petten.

Dwergmeeuw – Little Gull

Zomertortels werden uitsluitend waargenomen op vakantiepark De Krim (2) en bij de Horsmeertjes. Net als de voorgaande jaren zong minstens 1 Nachtzwaluw ergens in de duinen. Fraai en fijn was een mannetje Grauwe Klauwier in De Nederlanden. De vogel liet zich fraai zien en zat af en toe zelfs te zingen; een territorium? Grote Lijsters zijn erg schaars op Texel en dus mag een overvliegende vogel over de Ploegelanden (in de Staatsbossen) niet ongenoemd blijven.

Zomertortel – European Turtle Dove

Grauwe Klauwer – Red-backed Shrike (photo: Frank van der Meer)

Het Renvogelveldje was ook deze periode weer goed voor zowel Noordse als Engelse Kwikstaarten, op 15 mei lieten 6 resp. 3 exemplaren zich hier bewonderen. Een dag later zong een Kleine Barmsijs uit het struweel langs het Westelijk Horsmeertje, de vogel liet zich ook even zien (aan Frank dan). In tegenstelling tot 2015 zagen wij dit jaar wel weer een Roodmus op Texel: op 21 mei liet in Dorpzicht een adulte man veel van zich horen en was met enig geduld ook leuk te zien. Net als vorig jaar was ook dit jaar weer een Appelvink aanwezig in het Krimbos, het bleef helaas bij een eenmalige waarneming. Een leuke waarneming, want Appelvinken zijn erg schaars op dit eiland (broeden er niet, voor zover ik weet).

Roodmus – Common Rosefinch (photo: Frank van der Meer)

Een drukke week

Zaterdag 23 april 2016

Het was me het weekje wel. Vooral de eerste dagen was ik nog steeds in de wolken door de spectaculaire vondst van ‘mijn’ Westelijke Baardgrasmus (die helaas dinsdag vertrokken bleek te zijn). Mooi weer bovendien, waardoor ik af en toe tijd wat vrij gemaakt heb om te gaan vogelen. Zo leverde me dat de afgelopen week in de omgeving van Wageningen veel leuke soorten op. Maandagavond (18 april) een avondje in de Wageningse Bovenpolder gedaan, waar (medestudenten) Bram de Vries, Martijn van der Neut en ik onder het luide gehoemp van een Roerdomp zochten naar Beflijsters. Met resultaat, uiteindelijk vonden we twee exemplaren.

Donderdagmiddag spoedde ik mij na mijn middagvak opnieuw naar de Wageningse Bovenpolder, deze keer om zelf lekker te vogelen. Dat viel me niet bepaald tegen. Zo zongen in de uiterwaarden vele Grasmussen, een enkele Braamsluiper en vond ik mijn eerste Koekoek van het jaar. Een Groene Specht vloog met me mee, terwijl een 2kj Pontische Meeuw boven de nevengeul in het gebied vloog. De vogel twijfelde even om te landen, maar besloot toch door te vliegen. Het hoogtepunt hier was een Zwarte Wouw, een soort waar wij absoluut niet verwend mee worden. Dit was pas mijn vierde in 7 jaar tijd. De vogel cirkelde laag boven de uiterwaard, maar won wel snel hoogte om boven de steenfabriek uit beeld te verdwijnen. Vervolgens fietste ik door naar het Renkumse Beekdal om op zoek te gaan naar een van mijn lievelingsvogels: de Middelste Bonte Specht. Het duurde even, maar gelukkig vond ik minstens 1 vogel in een gemengd Eiken-Beukenbos. De specht liet zich prachtig zien en deed aardig broedverdacht.

Dan ’s avonds het bericht dat de eerder gevangen Zwartkoprietzanger zich liet horen. Voor Rick Schonewille en mij was dit het teken om donderdagavond te gaan luisteren in de Ooijpolder. Helaas voor ons hield de vogel zijn snavel. Opmerkelijk trouwens was hoe weinig man zijn kans schoon zag die avond, met slechts drie andere vogelaars.

Terwijl vandaag (zaterdag) vrijwel iedere vogelaar richting de Ooijpolder ging om de rietzanger te horen, weerstaan Frank, mijn vader en ondergetekende die verleiding (alhoewel, hoe verleidelijk is het om via een parabool een ver weg zingende en onzichtbaar in het riet verstopte vogel te horen die soms zelfs voor een Kleine Karekiet wordt uitgescholden?) en rijden we naar Waverhoek. Hier had Sander Haak gisteren een Steltkluut gevonden, een zeldzame maar toch jaarlijks in de regio verschijnende steltloper. Samen met Paul van de Werken vinden we al gauw de vogel, die vlak langs het pad foerageert. Boven onze hoofden vliegen vrijwel alle soorten zwaluwen (Gier-, Huis-, Oever- en Boerenzwaluwen). De behoorlijk straffe wind maakt het niet bepaald aangenaam buiten en nadat we de plassen gauw hebben afgespeurd (paar Zwarte Ruiters, waaronder enkelen in zomerkleed) lopen we gauw weer terug naar de auto.

Steltkluut – Black-winged Stilt

We rijden een klein stukje door richting Botshol, waar we boven de Grote Wije verblijd worden door een negental Dwergmeeuwen, die op kenmerkende wijze vlak boven het wateroppervlak op insecten foerageren. In een polder langs de Hoofdweg stuiten we bovendien op drie Zwartkopmeeuwen, die net als enkele Kokmeeuwen op een pas bewerkt weiland foerageren. Als alle meeuwen opvliegen (oorzaak onbekend), zien we plotseling ook weer drie Dwergmeeuwtjes. Een leuk einde van deze dag.

Middagje vogelen in Waverhoek

Zondag 26 juli 2015

Na afgelopen donderdagavond een tegenstellend rondje te hebben gelopen in de Groene Jonker, kiezen we nu voor Waverhoek. De slikplaten in het gebied zijn helaas begroeid geraakt met hoge vegetatie. Toch zijn er genoeg steltlopers te ontdekken: o.a. meerdere Bosruiters, Oeverlopers, Kluten, 2 Witgatjes en 2 Kleine Plevieren. Even later hebben we de Steltkluten in beeld die al langer in het gebied verblijven. Deze exemplaren (we zien er zeker 4; paartje met 2 jongen) zitten al een kleine maand in Waverhoek. Door de koptekening weten we dat deze exemplaren eerder gebroed hebben in het Landje van Geijsel en later met jongen en al een kleine 5 kilometer naar het zuiden zijn gevlogen om hier in Waverhoek te landen.

Steltkluten (links man, rechts vrouw) – Black-winged Stilts (left male, right female)

jonge Steltkluut – juvenile Black-winged Stilt

Verder is het rustig in het gebied. Een Waterral loopt zeer kort voor een rietkraag. We zijn bijna weer terug bij de auto als we nog eenmaal het gebied afscannen. Dat levert ons een groepje Temmincks Strandlopers op, een niet-allerdaagse soort in het binnenland, zeker in deze tijd van het jaar. Eerst zien we twee exemplaren, maar hoe beter we kijken, hoe meer het er worden. Uiteindelijk zien we 5 exemplaren.

Temmincks Strandloper – Temminck’s Stint

Weer eens vogelen in de regio

Zaterdag 6 juni 2015

Na de lange periode Texel is het vandaag weer eens tijd om in onze eigen regio te vogelen. De keuze is gevallen op de Groene Jonker. Misschien kan dit gebied voor een leuke verrassing zorgen. Daarnaast is op Waarneming.nl een Witvleugelstern gemeld, hopelijk kunnen we die meepikken.

Onderweg naar de Groene Jonker stoppen we even bij het gehucht Noordse Dorp, waar al enkele dagen een Grote Karekiet huist. We zijn de auto nog niet uit of we horen de karekiet al zingen. Zo’n tien minuten lang laat deze in Nederland steeds zeldzamer wordende vogel zich van dichtbij prima horen, al krijgen we hem niet te zien. Na deze leuke waarneming rijden we door naar de Groene Jonker. Samen met Kees Janmaat (de man van de rallen) zoeken we een groot deel van het gebied af. Het meest opvallende is een mannetje Topper die op de kant ligt te slapen, een toch niet-allerdaagse soort in het binnenland. Vast de vogel die hier al enkele weken ook al zat. Verder zien we de wat meer gebruikelijke soorten: o.a. twee Zwartkopmeeuwen, enkele Blauwborsten, een Grote Zilverreiger in zomerkleed (met sierveren), 2 Geoorde Futen en een rondvliegende Koekoek. We kijken nog een tijdje een groep Zwarte Sterns af, maar de Witvleugelstern die Kees hier vanochtend zag, blijkt nu niet meer aanwezig. Jammer! De zoektocht levert nog wel een foeragerende vrouw Steltkluut op, ook leuk.

man Blauwborst – male Bluethroat (photo: Peter vd Meer)

Omdat het nog vroeg is, rijden we door naar de Ruygeborg. Hier is het op vogelgebied erg rustig, al mogen de ‘gebruikelijke’ Zwarte Ibissen natuurlijk niet onbenoemd blijven. Deze Zuid-Europese soort verblijft nu al anderhalf jaar aan de noordkant van de Nieuwkoopse Plassen en gezien het (door anderen) waargenomen baltsgedrag is het wachten op een broedpoging. Verder zien we, wederom samen met Kees, waarschijnlijk dezelfde twee Zwartkopmeeuwen als eerder in de Groene Jonker (namelijk een adult en 3kj) en een overvliegende Purperreiger.

Inmiddels is het al half vier geweest en besluiten we een punt achter de vogeldag te zetten. We rijden echter net voorbij Woerdense Verlaat als we een appje krijgen (dank Paul!) dat de Witvleugelstern in de Groene Jonker weer gezien wordt (2 exemplaren zelfs)… We bedenken ons geen moment en draaien gauw om. Als we aankomen in de Groene Jonker, is de stern echter weer uit beeld. We kijken een halfuurtje lang elke Zwarte Sterns af, maar tevergeefs. Net op het moment dat we het willen opgeven, vindt Frank plotseling toch één Witvleugelstern. De vogel foerageert op een mooie afstand tussen 7 Zwarte Sterns en vele Gierzwaluwen en laat zich erg fraai bekijken recht tegenover de dierenbegraafplaats. Het lukt me zelfs om de vogel te digiscopen, zie hieronder voor het resultaat.

Witvleugelstern – White-winged Tern

Na een dik kwartiertje kijken, keren we weer huiswaarts. Het was een mooie dag met maar liefst 5 zeldzame regiosoorten (en 3 landelijk zeldzame).

De afgelopen week

Maandag 28 juli 2014
In de avond rijden we nog even naar de Groene Jonker. Vlakbij de ingang zien we de zowaar onze tweede Oranje Luzernevlinder vliegen. Zo heb je er geen dit jaar, en zo in twee dagen op twee verschillende plekken een exemplaar! In het gebied treffen we Rick Schonewille, die net terug is uit Italië en ons vertelt over prachtige vlinderervaringen die hij daar (en in Zwitserland) heeft opgedaan. Samen speuren we de rietkragen en slikrandjes af, maar veel verder dan roepende Regenwulpen, Waterrallen (gezinnetje met 2 jongen) en Steltkluten komen we niet. Ik heb net de Steltkluten in beeld als Frank luid roept: “Kwak… KWAK!!”. Gauw draaien we ons om en zien we hoe een (sub)adulte Kwak vrij hoog langs ons heen vliegt, daalt en vlakbij de parkeerplaats landt. Daar is het even zoeken, maar gelukkig vinden we de Kwak hier aan de grond. Ondanks dat we veel last hebben van de rietstengels, kunnen we zeker een kwartiertje zien hoe de vogel stoïcijns voor zich uit kijkt. Later begint hij ook te jagen, en verdwijnt hierbij achter het riet. Hierna wordt de vogel wat mobieler en uiteindelijk verlaat de vogel het gebied (richting de Nieuwkoopse Plassen). Naast deze leuke verrassing zien we nog zeer fraai een Snor helemaal open zittend op enkele meters afstand en vliegt er nog een Zwarte Ibis langs ons.

Kwak – Black-crowned Night Heron

Vrijdag 1 augustus 2014
Vanmiddag rijden we, met z’n drietjes, naar het Laarder Wasmeer bij Hilversum, waar de afgelopen dagen twee zeldzame libellen gezien zijn (te weten Zuidelijke Heidelibel en Zuidelijke Glazenmaker). Beide soorten zouden voor mij nog nieuw zijn. In de paar uur dat we in het gebied doorbrengen, krijgen we de glazenmaker helaas niet in beeld. Gelukkig vinden we één mannetje Zuidelijke Heidelibel, maar dat gaat wel met de nodige moeite. Verder zijn de Grote Keizerlibellen die boven de vennen vliegen, erg leuk. Deze soort is zeker geen zeldzaamheid te noemen in Nederland (een erg algemene soort zelfs), maar aan de grond zien we ze niet vaak. Hier hangen ze wel geregeld in de vegetatie, en ook nog eens op zeer korte afstand. Met behulp van digiscopie lukt het me om hele leuke plaatjes te maken (al zeg ik het zelf), zie hieronder.

Vrouw Steenrode Heidelibel – Vagrant Darter

Man Zuidelijke Heidelibel –  male Southern Darter

Grote Keizerlibel – Blue Emperor

Grote Keizerlibel – Blue Emperor

Grote Keizerlibel – Blue Emperor

Grote Keizerlibel – Blue Emperor

Weekend Texel II

Vrijdag 16 tot zondag 18 mei 2014

Vrijdag
Net als vorig weekend hebben Frank en ik de boot van half negen ’s avonds. Samen met onze vader rijden we na aankomst richting Dorpzicht, waar een Kwartel gehoord was. Helaas houdt de vogel de rest van de avond zijn snavel. Andere vogelaars zien nog wel een Zwarte Ooievaar die bijna in onze achtertuin landt om te overnachten…

Zaterdag
Vanochtend in het eerste deel van de ochtend wat rondgevogeld aan de zuidkant van de Robbenjager. Veel trek is er niet, slechts één Boompieper vloog over. Verder tref ik enkele broedvogels: Nachtegalen, Braamsluipers, Grasmussen e.d. Rond half tien zie ik een grote vogel de Vuurtorenweg oversteken. Het blijkt de Zwarte Ooievaar te zijn die hier overnacht heeft. Vlak boven mijn hoofd wint de vogel hoogte en daalt in eerste instantie af richting het zuiden. Al gauw bedenkt hij zich en draait hij de Waddenzee op. Zeer waarschijnlijk dezelfde vogel wordt later op de dag ook boven Vlieland (9.52-10.05 uur) en Rottumerplaat (13.32) gezien.

Zwarte Ooievaar – Black Stork (photo: Frank vd Meer)

Na deze prachtwaarneming bevogelen we nog enkele gebiedjes, wat ons o.a. onze eerste Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel en Bosrietzanger van het jaar oplevert. Na het avondeten rijden we nog even langs de Morinelplevieren. Zes exemplaren laten zich op afstand aardig bekijken. In tegenstelling tot gisteren laat de Kwartel nu wel tweemaal van zich horen. Als laatste rijden we nog langs de Volharding, waar (in het laatste licht) een geringde Rosse Grutto en Lepelaar staan.

Geringde Lepelaar in de late schemering – colour-ringed Spoonbill

Zondag
Rond negen uur vindt Adriaan Dijksen langs de Westerslag een 2kj mannetje Roodkopklauwier. Een klein uurtje later staan wij samen met zeker 50 andere vogelaars naar deze fraaie Zuid-Europese zangvogel te kijken. Ondanks de hevige luchttrilling is mooi het typische klauwierengedrag te zien: zittend bovenin een struik, geregeld een jachtvluchtje en dan terugvliegend naar hetzelfde stukje struik waar de vogel eerst zat.

2kj man Roodkopklauwier – 2cy male Woodchat Shrike

We horen hier dat vlakbij een paartje Steltkluten (die erg zeldzaam zijn op Texel) is ontdekt. Even later parkeren we de auto bij het Grote Vlak (waar de vogels zitten). Als we hier het fietspad oplopen, krijgen we via Whatsappberichten te horen dat de vogels zijn opgevlogen en een stuk noordelijker zijn geland. Even later hebben we twee fraaie Steltkluten in beeld. Lang kunnen we echter niet genieten van deze soort: binnen een minuut vliegt het paartje op en verdwijnen ze ver richting het zuiden. Twee Zomertalingen gunnen ons gelukkig wel wat meer tijd om hen te bewonderen. Gelukkig worden de kluten later teruggevonden aan de oostkust (bij Ceres), waar ze zich wel fraai én langdurig laten zien. Als we teruglopen naar de auto, komen we nog meerdere Groentjes en Platbuiken tegen.

man Steltkluut – male Black-winged Stilt

vrouwtje Steltkluut – female Black-winged Stilt

Platbuik – Broad-bodied Chaser

Groentje – Green Hairstreak

’s Middags rijden we nog langs Waalenburg, de haven van Oudeschild en De Petten, waar we enkele algemenere steltlopers en twee geringde Zilvermeeuwen (een Belg en een Nederlander) zien. Om iets voor vijven zet onze vader ons af bij de veerboot, waar ons (Dutch Birding)weekendje Texel eindigt. Er wacht ons nog wel een nare verrassing: door werkzaamheden aan het spoor op twee verschillende trajecten lopen we een vertraging op van bijna een uur.

Stelten in de regio

Zaterdag 3 mei 2014

Afgelopen week werden in onze regio enkele leuke steltlopers gezien die normaal gesproken bijna alleen maar langs de kust voorkomen. Zo werden in Waverhoek en de Groene Jonker twee Steenlopers, een Rosse Grutto, Krombekstrandloper en een Kanoet waargenomen, met daarnaast nog andere leuke soorten als Roerdomp, Porseleinhoen, Zwarte Ibis, Reuzenstern en Steltkluut. Reden genoeg voor ons om te kijken of we ook iets leuks kunnen meepikken. Daarnaast mogen we natuurlijk Paul en Rick niet al te ver laten uitlopen op de regiojaarlijst 😉

We beginnen in de Groene Jonker, waar anderen vandaag twee Steltkluten en een Reuzenstern hebben gezien. We kijken de grote plas af voor de Reuzenstern. Bij mijn zoveelste vergeefse poging om de Reuzenstern te vinden, valt mijn op een erg rode grutto, die bij nader inzien een Rosse Grutto blijkt te zijn. Lang kunnen we niet genieten van de vogel, na ongeveer een minuut vliegt de vogel al op en verdwijnt uit beeld. Iets later vindt Frank nog twee exemplaren, helaas wel extreem ver weg. Een andere vogelaar komt naast ons staan en het blijkt dat hij de Steltkluten wel in beeld heeft gehad. Iets later zien we de vogels op enorme afstand foerageren. Nee, dan kunnen we meer genieten van een Zwartkopmeeuw en twee Regenwulpen die een stuk dichterbij zitten. Verder de gebruikelijke soorten: Zomertaling, een fraaie Snor, Geoorde Futen, Gierzwaluwen en een Pijlstaart.

Snor – Savi’s Warbler

Snor – Savi’s Warbler

We zijn nog wel getuige van een zeer vreemde en tegelijkertijd ook schokkende gebeurtenis: we zien namelijk hoe een vis een vogel grijpt! De vis probeert de vogel te verzuipen door de vogel onder water te drukken en dit lukt heel behoorlijk. Op een gegeven moment is alleen nog een spartelend pootje boven water te zien. Zonder aanwijsbare reden houdt de vis het voor gezien en zien we dat de vogel een Geoorde Fuut is. Nog een paar minuten vecht de fuut voor zijn leven, maar deze gebeurtenis is hem helaas toch te veel geworden.

Uiteindelijk rijden we de Hogedijk (de dijk rondom de Groene Jonker) nog op, hopend dat het paartje Steltkluten nu wat dichterbij zitten. En dit blijkt een goed plan te zijn, al gauw vinden we deze steltlopers weer terug op veel kortere afstand, echter nog wel te ver voor goede foto’s. Samen met Paul vd Werken zien zelfs de paring (foto’s van de paring). Later voegen ook Gert Vonk en Rick Schonewille zich bij ons. Als laatste zien we nog een 2kj Dwergmeeuw die boven de plas vliegt.

man Steltkluut – male Black-winged Stilt