Tagarchieven: Uiterwaarden Everdingen

Dagje Biesbosch

Zondag 2 april 2017

Na gisteren een paar uurtjes in de buurt te hebben gevogeld (Groene Jonker, met een vroege Zwarte Stern als hoogtepunt) is vandaag het plan om richting de Biesbosch te gaan. Voor we vanochtend vertrekken, meldt Ronald Jansen een Buidelmees in de Everdinger Uiterwaarden. Aangezien we daar bijna langskomen en omdat het veel te lang geleden is dat we deze schaarse soort hebben gezien, passen we Everdingen in het plan in.

In Everdingen worden we welkom geheten door veel teruggekeerde zomergasten: meerdere Fitissen zingen vanuit de wilgen, terwijl de zang van Blauwborst en Rietzanger uit de rietkragen klinkt. Een Cetti’s Zanger laat zijn explosieve zang horen en op de slikplaatjes lopen een Kleine Plevier en onze eerste Gele Kwikstaart van het jaar. Voor de Buidelmees moeten we wat geduld hebben, maar het is Frank die de vogel knap opmerkt. Lang kunnen we haar (?) niet bewonderen, want al snel verdwijnt de vogel in het riet en even later vliegt ze hoog weg, waarschijnlijk het gebied uit.

Buidelmees – Penduline Tit (photo: Peter van der Meer)

Buidelmees – Penduline Tit (photo: Peter van der Meer)

Na dit geslaagde avontuurtje zetten we koers richting de Brabantse Biesbosch. Ook hier hangt het voorjaar in de lucht: het stikt van de Fitissen en Cetti’s Zangers, op meerdere plekken zingen Rietzangers en Veldleeuweriken en ook Zomertalingen zijn in goede aantallen aanwezig. Een paar Lepelaars vliegen over en zelfs een Oranjetipje is van de partij. De hier al lange tijd rondhangende Mongoolse Pieper is vandaag helaas niet weggelegd voor ons (gelukkig zagen we de vogel in januari). De Visarenden werken beter mee; een exemplaar zit op het nest en sleept geregeld met takken, terwijl een andere vogel met een vis richting het nest vliegt.

Zomertaling – Garganey

Tot slot nemen we een kijkje in de Polder Hardenhoek. Ook hier zijn meerdere Cetti’s Zangers aanwezig, een enkeling laat zich zelfs even zien. Door het hoge water zitten er helaas weinig eenden en steltlopers. In de meeuwenkolonie ontdekken we enkele Zwartkopmeeuwen en een jonge Pontische Meeuw. Spectaculair waren de 4 (!) Zeearenden die boven onze hoofden vliegen, vergezeld door meerdere Buizerds, een Slechtvalk en een Bruine Kiekendief. De arenden roepen zelfs af en toe naar elkaar. Wat een machtige beesten!

Zeearend – White-tailed Eagle (photo: Peter van der Meer)

Advertenties

Middagje vogelen met een MiBo en Koereiger

Zondag 30 oktober 2016

Na wat discussie over wat te doen, gaan we vandaag naar Kasteel Maurick bij Vught, een mooi parkbos dat onder vogelaars vooral bekend staat om zijn spechtenrijkdom. Lange tijd lijkt dit een slechte keuze, want wat vogels betreft is het erg rustig in het bos. Wat Boomklevers, een Grote Bonte Specht, de nodige mezen, e.d.; veel verder komen we niet. Nadat we ruim een uur hebben rondgedoold, gaat er een specht boven ons in de boom zitten. Het blijkt een Middelste Bonte Specht te zijn. Door de telescoop is deze schaarse soort fraai te zien. Het lukt Frank zelfs om hem te digiscopen, zie hieronder.

Middelste Bonte Specht – Middle Spotted Woodpecker (photo: Frank van der Meer)

Het is pas rond half 3 als we terug zijn bij de auto, dus gaan we niet linea recta naar huis, maar rijden we via de uiterwaarden langs de Lek terug. Een nogal saaie terugweg, die gelukkig wordt gered door de uiterwaarden bij Everdingen. Hier zien we vanaf de dijk namelijk drie soorten zilverreigers: behalve een Grote Zilverreiger zien we in de geul een Koereiger tussen de Aalscholvers zitten, terwijl aan de overkant van de rivier een Kleine Zilverreiger foerageert. Nogal bijzonder om deze drie soorten vanaf een plek te kunnen zien. Vooral de Koereiger laat zich leuk zien, in de takkenbos ten westen van het dorp.

Koereiger – Cattle Egret

Kleine Geelpootruiter op de Utrechtlijst!

Zondag 1 maart 2015

Gistermiddag werd een Kleine Geelpootruiter gevonden in de uiterwaarden bij Everdingen (in hetzelfde gebied waar we vorig jaar nog een Reuzenstern zagen). Mogelijk betreft het hetzelfde exemplaar dat eerder in de week bij Schokland (in de Noordoostpolder) gezien was. Deze zeldzame Noord-Amerikaanse steltloper, waarvan tot nu toe 33 gevallen zijn in ons land, is nog nooit eerder in de provincie Utrecht gezien. Het zou natuurlijk een mooie aanvulling zijn voor onze Utrechtlijst. Daarom rijden Frank, mijn vader en ik vandaag rond het middaguur naar de Everdinger Waarden. De vogel zou bij onze aankomst in beeld zijn, dat kan niet misgaan zou je zeggen. Een paar seconden later hebben we de Amerikaan inderdaad in beeld. Hij rent echter binnen enkele seconden achter wat struikjes om daar nooit meer achter vandaan te komen. Mijn vader, die de auto nog goed moest parkeren, komt net te laat aangelopen om de ruiter nog te zien… Als we vanuit een andere hoek kijken op het stukje waar de ruiter zou moeten zitten, zien we dat de ruiter er stiekem tussenuit geglipt is.

We zijn uiteraard niet tevreden met deze zeer korte en matige waarneming, dus zoeken we intensief de oevers en alle slikjes in het gebied af, samen met een tiental andere vogelaars. Het duurt zeker drie kwartier, maar uiteindelijk wordt de ruiter teruggevonden aan de andere kant van het gebied. Vanaf het wandelpad door het gebied laat de vogel zich aardig bekijken. Door de zeer harde wind en tegenlicht proberen we het daarna vanaf de dijk en vanaf hier is de zeldzaamheid nog beter te zien, al zit de vogel zeker niet dichtbij (op een kleine 150 meter). Onderstaand bewijsplaatje is het maximaal haalbare. Het gaat hier om mijn derde Kleine Geelpootruiter, na vogels op Texel (mei 2012) en Den Oever (december 2013).

Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Na een klein halfuurtje laten we de geelpootruiter voor wat ‘ie is en besluiten we ergens anders te gaan vogelen. De keuze is (net als gisteren) op Utrecht Leidsche Rijn gevallen, speciaal om de geringde Roeken die we gisteren zagen te kunnen aflezen. Wat gisteren niet lukte, lukt vandaag wel: tussen de ruim 10 Roeken vinden we twee geringde exemplaren (008 & 013) en ook de vogel met de datalogger zien we korte tijd foerageren.

Twee geringde Roeken – Two ringed Rooks (foto: Frank vd Meer)

Naast de Roeken zien we nog andere leuke soorten. Op het plasdrasje zit vandaag zowaar een Pontische Meeuw. Het mooie is dat de vogel, in tegenstelling tot de vogel van gisteren, nu wel dichtbij en met mooi licht zit.

2kj Pontische Meeuw – 2cy Caspian Gull

2kj Pontische Meeuw – 2cy Caspian Gull

Omdat het inmiddels tegen vijven is, is het tijd om naar huis te gaan. Net voordat we de snelweg op willen draaien, valt mijn oog echter op twee Patrijzen naast de auto. We parkeren de auto een klein stukje verderop, waar we twee andere exemplaren tegen het lijf lopen. Deze zitten op enkele meters naast de auto en laten zich in het afnemende licht zeer fraai zien.

Man Patrijs – Male Grey Partridge

Na deze waarneming rijden we echt naar huis. Met een Kleine Geelpootruiter, zes Velduilen, vijf Ransuilen, twee Pontische Meeuwen, een gekleurringde Kokmeeuw, vier Patrijzen en twee gekleurringde Roeken kun je niet anders concluderen dat het een zeer leuk vogelweekend was.