Tagarchieven: Watersnip

Ook in de sneeuw is Texel mooi

Vrijdag 10 t/m zondag 12 februari 2017

Vrijdagochtend reizen mijn vader, moeder en ik weer eens af naar het prachtige Texel om het weekend door te brengen. Vanwege werk moet Frank helaas in Woerden achterblijven. Aan het eind van de ochtend nemen we vanuit Den Helder de boot naar de overkant. Leuk is het vrouwtje Topper dat in de veerhaven van Den Helder zwemt. Op het eiland rijden we eerst naar De Krim om de tassen uit te pakken, gelukkig hebben we nog een paar uur om te vogelen. Als eerste rijden mijn vader en ik richting Oudeschild. In de polders rondom dit kleine dorpje aan de oostkant zit al even een jonge Wilde Zwaan tussen de Knobbelzwanen. Al gauw zie ik een jonge, geelsnavelige zwaan tussen de Knobbels staan. Een minuutje ben ik in de veronderstelling dat het de Wilde Zwaan (zeldzame soort op Texel) is. Als ik beter kijk, blijkt het echter een Kleine Zwaan te zijn, zeker als ik opmerk dat de vogel naast een volwassen Kleine Zwaan staat. Jammer. In de haven van dit dorp is het gelukkig wel raak: de juveniele Grote Burgemeester is snel gevonden. Deze fraaie meeuw zit lekker dichtbij en laat zich dus prachtig bekijken.

Grote Burgemeester – Glaucous Gull (photo: Peter van der Meer)

De rest van de middag vogelen we langs de Waddenkant, maar op een drietal Witbuikrotganzen bij Nieuweschild na, leidt dit niet tot leuke waarnemingen. Als laatste rijden we de Oorsprongweg op, waar volgens andere vogelaars een groep IJsgorzen moet zitten. We vinden wel een grote groep Veldleeuweriken, maar helaas ontbreekt van de gorzen ieder spoor. Noemenswaardig is een Kleine Zilverreiger die in de sloot naast de weg foerageert.

Toendrarietgans – Tundra Bean Geese (photo: Peter van der Meer)

Kleine Zilverreiger – Little Egret (photo: Peter van der Meer)

Op zaterdagochtend lopen we een stukje over het strand bij Paal 9, hopend op leuke meeuwensoorten. Het enige noemenswaardige is echter een Duitse Zilvermeeuw. Vanwege de kou en de lage aantallen vogels houden we het snel voor gezien. ’s Middags doen we een vergelijkbaar rondje als gisteren. De Wilde Zwaan langs de Veenselangweg laat zich nu wel zien, samen met twee Kleine Zwanen en een paar Knobbelzwanen. De Grote Burgemeester daarentegen is spoorloos. Vlakbij Dijkmanshuizen zien we tussen circa 500 Rotganzen een fraaie adulte Zwarte Rotgans. Ander leuk ganzennieuws is de Kleine Rietgans in de weilanden net ten zuiden van Dorpzicht. Opvallend zijn de vele Kemphanen die op de weilanden langs de Waddenkust foerageren, vast doordat de natuurgebieden zijn dichtgevroren. Net als gisteren sluiten we de dag af langs de Oorsprongweg, waar we opnieuw niet erin slagen om de IJsgorzen op te sporen.

Zondag is alweer onze laatste dag op het eiland. Als ik opsta, valt mijn mond open van verbazing: afgelopen nacht is er een flink laagje sneeuw (van enkele centimeters) gevallen. Dat driemaal scheepsrecht is, bewijst het feit dat we er nu eindelijk wel in slagen om de IJsgorzen langs de Oorsprongweg in de telescoop te krijgen. De gorzen foerageren samen met de vele Veldleeuweriken op een stoppelveld en laten in vlucht af en toe hun kenmerkende roep horen. Eenmaal vliegt de hele groep op; een langsvliegend mannetje Smelleken blijkt de oorzaak te zijn. Uit de sloot naast de weg vliegt een Witgat op.

sneeuw

Huisje in de sneeuw

Bij het dorpje De Waal zit een tamme Watersnip in de sneeuw langs de weg en laat zich goed fotograferen. In de haven van Oudeschild is de Grote Burgemeester nog steeds aanwezig. Net als eerder dit weekend oogt de vogel niet fit: de vogel reageert amper op auto’s, beweegt nauwelijks en zit vaak met de snavel naar adem te happen. Hoe lang zou deze arctische meeuw het nog volhouden? Erg gaaf is het jonge mannetje Topper dat vlak naast de auto zwemt en daardoor fantastisch te zien en fotograferen is. Wat een fraaie eend.

Watersnip – Common Snipe (photo: Peter van der Meer)

Grote Burgemeester – Glaucous Gull (photo: Peter van der Meer)

Topper – Great Scaup

Na dit leuke rondje gaan we weer terug naar het huisje en pakken we de tassen weer in. Halverwege de middag pakken we de boot naar het vasteland en rond half 6 zijn we weer in Woerden. Hiermee komt een einde aan een leuk, maar koud weekendje Texel. Het is weer eens duidelijk geworden dat een weekendje Texel in elke periode van het jaar een goed idee is.

Advertenties

Nog steeds goed toeven op Texel

Vrijdag 7 t/m maandag 10 oktober 2016

Ook dit weekend staat een lang weekend Texel op de planning. Om vrijdagmiddag 5 uur ben ik op het eiland en heb ik dus nog even vogeltijd voor het donker wordt. Bij de Petten lopen we even de dijk op, waar de Visarend in de Mokbaai een inkoppertje blijkt te zijn. De paar Oeverpiepers die langs de dijk foerageren, vormen een nieuwe Texeljaarsoort. Vervolgens zetten we koers naar De Cocksdorp, waar al enkele dagen een jonge Roze Spreeuw zit. Deze is zeker geen inkopper, maar na zo’n half uurtje zoeken zie ik de bruingrijze rakker plotseling in een struik in een van de voortuinen van de Kikkertstraat zitten. Erg leuk en bovendien prima te zien, al is het voor een bewijsplaatje inmiddels al net iets te laat.

Zaterdagochtend staan Frank en ik vroeg op om ergens in de duinen te gaan vogelen. Zo ver komen we echter niet, want een brede haag langs de Krimweg (tussen de parken De Krim en Sluftervallei) blijkt barstensvol met vogels te zitten. De hoofdmoot wordt gevormd door algemene soorten (mezen, Roodborsten, opmerkelijk veel Tjiftjaffen e.d.), maar ook zeker drie Bladkoninkjes laten van zich horen en zich zien. Een Barmsijs spec. vliegt hier roepend over. Rond 10-en fietsen we weer terug naar ons park en zoeken we samen met Jacob Garvelink en Marc Plomp naar een Draaihals, maar we slagen er niet in om deze schaarse spechtensoort terug te vinden. Wij moeten het doen met een overvliegende Kruisbek en iets verderop in het park zit kort een Grote Gele Kwikstaart in een slootje.

Na een korte middagpauze rijden we weer even door de Kikkertstraat, waar we snel de Roze Spreeuw terugvinden. De spreeuw zit opnieuw in zijn, naar blijkt, favoriete struik tussen de Kikkertstraat nr. 86 en 88, maar ook op de daken van de omringende huizen en foerageert zelfs even op de Waddendijk. We sluiten de dag af in De Tuintjes, waar we ons (samen met Eric Menkveld) vooral richten op de vele gorzensoorten in de zeereep. Die wordt namelijk bevolkt door 100-200 Rietgorzen, maar wanneer de gehele groep opvliegt, horen we ook enkele IJsgorzen. Helaas lukt het me niet om laatstgenoemde gors aan de grond te zien. De Dwerggors, die hier ook moet zitten, krijgen we niet in beeld, maar wel worden we verblijd door een Geelgors. Voor mij pas mijn tweede waarneming van deze soort op Texel. Even later zien we zelfs twee exemplaren van deze op de Wadden behoorlijk schaarse soort samen in één beeld.

Geelgors – Yellowhammer

Geelgors – Yellowhammer

Voor zondag is het plan om samen met Marianne Wustenhoff en Maria van Antwerpen te gaan vogelen. ’s Ochtends gaan Frank en ik gewoon ons eigen gang en maken we (tussen de buien door) een rondje door het Krimbos en de Eierlandse Duinen. Langs de Krimweg zijn de twee Bladkoninkjes van gisteren nog aanwezig en hier vliegt een Kruisbek roepend over. Langs de oevers van het plasje in het Krimbos zit een IJsvogel, terwijl achter ons wederom een Bladkoning van zich laat horen. Het Bokje dat hier soms ook gezien wordt, is helaas niet voor ons weggelegd. Tot slot vogelen we ook nog een uurtje in ons vakantiepark, wat ons het 4e en 5e Bladkoninkje van de dag oplevert.

Rond twaalven sluiten we ons bij onze vader, Marianne en Maria aan. Speciaal voor Maria en Marianne stoppen we als eerste even in De Cocksdorp, waar de Roze Spreeuw snel gevonden is. Net als de afgelopen dagen zit de vogel vooral in ‘zijn’ struik langs de Kikkertstraat en op de daken van de omringende huizen en opnieuw is de vogel fraai te zien. De vogel blijkt in beide vleugels de binnenste handpennen geruid te hebben. Na deze geslaagde twitch rijden we door naar Dorpzicht, waar Diederik Kok ’s ochtends een Raddes Boszanger gevonden had. De vogel blijkt moeilijk te zijn (geen verrassing gezien het terrein) en als we na een halfuur nog niets van de vogel hebben vernomen, gaan we weer verder.

Dankzij een tip van Ruud van Beusekom zoeken we bij Oost succesvol naar een Bokje: op het laatste stuk van de sloot zien we uiteindelijk één vogel (voor ons nog een nieuwe Texelsoort) opvliegen. De laatste uren besteden we aan de zuidwestkant van het eiland: hier stuiten we op een mooie groep van 6 Boomleeuweriken (Westerslag), een kort rondvliegende Velduil (Jan Ayeslag) en op het slik van het Grote Vlak foerageren 3-6 Strandleeuweriken, een IJsgors, Grote Zilverreiger en enkele Oeverpiepers.

Roze Spreeuw – Rosey Starling (photo: Peter van der Meer)

Roze Spreeuw – Rosy Starling

De maandagochtend besteden Frank en ik op een kleine camping in de buurt. Het hoogtepunt hier wordt gevormd door 2 Bladkoningen en een goedlachse Kramsvogel. Als we terug naar het huisje fietsen, valt mijn oog op een klein licht puntje bovenop een doornstruik, het blijkt een Klapekster te zijn. Leuk! Samen met onze vader maken we vervolgens een rondje over de Sluftervallei en het aangrenzende deel van het Krimbos. Een leuk rondje dat wordt opgeleukt door een late Fitis, enkele overvliegende Kruisbekken, een fraaie Beflijster, een roepende Bladkoning die zich af en toe laat zien, de Zomertaling die al enkele weken in het plasje in het Krimbos zwemt en een overvliegende Barmsijs.

In de middag bezoeken we opnieuw de zuidwestkant van het eiland. Bij Oost is het Bokje van gisteren nu onvindbaar, op het opslagterreintje aan de Westerslag zit deze keer alleen een Tapuit, in de duinen langs de Jan Ayeslag vliegt een Blauwe Kiekendief rond en tussen de Jan Ayeslag en de Hoornderslag zit een opvallend tamme Watersnip in de slootkant. Om 5 uur stap ik de veerboot op, gelukkig ben ik zeer snel (woensdag of donderdag) weer terug op dit prachtige Waddeneiland, dan voor anderhalve week. Mijn doel is om dan elke dag een (kort) weblogje bij te houden, eens zien of dat gaat lukken 😉

Zomertaling – Garganey (photo: Peter van der Meer)

Tapuit – Nothern Wheathear (photo: Peter van der Meer)

Watersnip – Common Snipe (photo: Peter van der Meer)