Tagarchieven: Waterspreeuw

Op Texel het nieuwe jaar in

Donderdag 28 december 2017 t/m dinsdag 2 januari 2018

Ten eerste wens ik alle lezers het beste voor het nieuwe jaar. Net als de afgelopen jaren zitten we ook deze kerstvakantie enkele dagen op Texel. De vorige keren zaten we rondom de kerstperiode op dit Waddeneiland, maar dit jaar gaan we enkele dagen later, rond de jaarwisseling.

We steken veel tijd in het afkijken van ganzen en zwanen. En met resultaat. Zo zien we 4 verschillende Wilde Zwanen. Een groepje van drie exemplaren zit helemaal afgezonderd van ander waterwild in de buurt van het vliegveld, terwijl een ander individu zich bevindt in een grote groep van ongeveer 100 Kleine Zwanen langs de Slufterweg. We worden dit najaar verwend met Wilde Zwanen op Texel (zeker met de vroegeling van afgelopen oktober die over de noordpunt zwierf in het achterhoofd), een soort die normaal gesproken toch erg lastig is op dit Waddeneiland.

Wilde Zwaan tussen de Kleine Zwanen – Whooper Swan and three Bewick’s Swans (photo: Peter van der Meer)

Wilde Zwanen – Whooper Swans (photo: Peter van der Meer)

Ook qua ganzen kunnen we ons hart ophalen. Naast 6 verschillende Witbuikrotganzen en 4-5 Zwarte Rotganzen verspreid over het eiland stelen 3-4 Roodhalsganzen de show. Twee exemplaren zitten lekker dichtbij in een grote groep Rotganzen bij het dorp Oost, terwijl solitaire exemplaren zich op grotere afstand te zien zijn in Waalenburg en Dorpzicht. De grote vraag is of het hier om verschillende exemplaren gaat; enerzijds is de afstand tussen beide gebieden relatief groot, anderzijds zijn de vogels niet gelijktijdig gezien. Ook leuk is een groepje van 8 Kleine Rietganzen in een gemengde groep ganzen langs de Laagwaalderweg (tussen Den Burg en Oudeschild).

Roodhalsgans – Red-breasted Goose (photo: Peter van der Meer)

Witbuikrotgans – Pale-bellied Brent Goose (photo: Peter van der Meer)

Zwarte Rotgans – Black Brent (photo: Peter van der Meer)

Het hoogtepunt van deze periode Texel is een Waterspreeuw. Zoals eigenlijk de regel is in Nederland buiten Limburg, gaat het hier om de noordelijke ondersoort, oftewel een Zwartbuikwaterspreeuw. Deze fraaie vogel verblijft al enkele weken in de omgeving van vakantiepark de Bremakker, aan de rand van de Staatsbossen. Hier heeft deze zeldzame soort een aantal favoriete plekjes waar hij vaak gemeld wordt: de beste plek is een bosbeekje iets ten zuiden van het vakantiepark. Eenmaal gevonden is dit exemplaar erg fraai te bekijken en te fotograferen, maar er gaan genoeg dagen voorbij dat de vogel onvindbaar is. Blijkbaar is er nog een niet ontdekte stekje waar dit beest vaak zit. Zo hebben wij de vogel viermaal bezocht, waarvan de helft succesvol was.

Waterspreeuw- White-throated Dipper (photo: Peter van der Meer)

Waterspreeuw- White-throated Dipper (photo: Peter van der Meer)

Tot slot zijn er nog genoeg andere hoogtepuntjes deze vakantie. Zo mag een Bonte Kraai tussen Den Burg en Oudeschild natuurlijk niet ongenoemd blijven. De haven van Oudeschild is goed voor een Grote Stern (leuk zo midden in de winter!), een Zwarte Roodstaart en een Zeekoet. Terwijl Nederland overspoeld wordt door Grote Barmsijzen, slagen wij erin om geen enkele Grote, maar wel 2 Kleine Barmsijzen te zien: twee exemplaren foerageert in vakantiepark de Krim op een gazonnetje een paar tuinen verderop. Een man Nonnetje inspecteert het nieuw ingerichte Nieuw Buitenheim; een leuke waarneming, want deze zaagbek is erg schaars op het eiland.

Grote Stern – Sandwich Tern (photo: Peter van der Meer)

Zwarte Roodstaart – Black Redstart (photo: Peter van der Meer)

Advertenties

Eifel dag 3: Waterspreeuw en vlinders in Zuid-Limburg

Zondag 23 juli 2017

Vandaag is alweer de laatste dag van dit weekendje in de Eifel. Voordat we koers richting Nederland zetten, lopen we bij het dorpje Heimbach ongeveer anderhalf uur langs de Roer. Hoogtepunt van deze wandeling zijn de drie Waterspreeuwen die we langs het beekje treffen. Bij tijd en wijle laten ze zich (al zittend, lopend, rennend en zelfs zwemmend) erg mooi bekijken. Wat een geweldige vogels zijn het toch! Onder een brug in het dorp zit een pas geboren Grote Gele Kwikstaart die geregeld gevoerd wordt door een volwassen exemplaar, ook leuk.

Roer bij Heimbach

Waterspreeuw – White-thoated Dipper (photo: Peter van der Meer)

Waterspreeuw – White-thoated Dipper (photo: Peter van der Meer)

Waterspreeuw – White-thoated Dipper

Grote Gele Kwikstaart – Grey Wagtail

Rond het middaguur verlaten we de Eifel en al snel rijden we Zuid-Limburg weer binnen. We stoppen op twee plekken in het zuiden: op de eerste locatie kunnen we ondanks de lichte regen 2 Dwergblauwtjes localiseren, bovendien vliegt hier ook een Boswitje rond. Op de tweede stop, stadspark de Hoge Fronten in Maastricht, zien we helaas geen Scheefbloemwitjes. Dit wordt echter ruimschoots goedgemaakt door een Bruin Dikkopje en een Kaasjeskruiddikkopje. De voormalige verdedigingswerken worden bovendien bevolkt door enkele Muurhagedissen.

Dwergblauwtje – Little Blue

Bruin Dikkopje – Dingy Skipper

Kaasjeskruiddikkopje – Mallow Skipper (photo: Peter van der Meer)

Muurhagedis – Common Wall Lizard (photo: Peter van der Meer)

Iets voor 5 uur zijn we weer bij de auto en beginnen we aan de terugreis naar Woerden. Het was een fantastisch weekend, zowel qua weer als qua soorten. Uiteindelijk is de dagvlinderlijst van dit weekend geëindigd op 36 verschillende vlindersoorten, een prachtig aantal. Een weekend dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Waterspreeuw en veel meer tijdens weekendje Texel

Zaterdag 25 tot maandag 27 april 2015

Als we zaterdagochtend om precies half 12 de parkeerplaats van de TESO-haven oprijden, kunnen we nog net als een-na-laatste auto de boot oprijden. Wat een geluk (of timing, het is maar net hoe je het ziet) 😉 . Net voor de boot in de veerhaven van Texel aanmeert, zien we een kleinere bruine aalscholver vanuit de haven vlak langs de boot vliegen. Het blijkt de juveniele Kuifaalscholver te zijn die hier de afgelopen dagen gezien was, leuk! Eenmaal op het eiland gaan we eerst naar ons huisje op vakantiepark De Krim. We blijven niet lang binnen, want op loopafstand van ons park zit sinds eergisteren een Waterspreeuw. Een klein half uurtje later staan we met Nils van Duivendijk, Jasmijn Hulleman en Debbie Doodeman te kijken naar de eerste Texelse Waterspreeuw sinds 2006. De vogel zit vooral rondom een kleine stuw in een sloot langs de golfbaan en laat zich ondanks de miezer op korte afstand fraai bekijken. Wat een leuke vogel, die niet bang is om regelmatig het water in te springen, stukjes te zwemmen en zelfs geheel kopje onder te gaan op zoek naar voedsel (vooral libellenlarven). Er is wat discussie over de ondersoort. Voor een Zwartbuikwaterspreeuw (ssp cinclus; de in Noord-Nederland te verwachten ondersoort) is de rode rand onder de witte borst opvallend breed. Valt deze vogel nog onder de variatie of misschien toch de ondersoort gularis (de Britse ondersoort) of misschien zelfs aquaticus (Roodbuikwaterspreeuw)? Hoe dan ook, een zeer fijne vogel.

Na deze mooie waarneming (mijn 3e Waterspreeuw in Nederland na twee exemplaren in de Amsterdamse Waterleidingduinen in winter 2010/11) lopen we terug richting ons huisje. Aan de rand van het vakantiepark stuiten we nog wel op een Boompieper. De vogel zit kort in een singel en laat zich prima bekijken. Roepende / overvliegende Boompiepers zijn zeker niet zeldzaam op Texel, maar dit is pas mijn eerste aan de grond voor dit Waddeneiland die zich goed laat bekijken. Na deze leuke waarnemingen bezoeken we meerdere gebieden op de noordkop. Het hoogtepunt wordt gevormd door een Engelse Kwikstaart die samen met vijf Gele Kwikstaarten rond enkele schapen op de dijk bij de Volharding foerageert. Andere leuke soorten zijn een Tapuit (Reddingboothuisje) en een Groenpootruiter (Robbenjager). Terug in ons huisje zien we bovendien een late Koperwiek in de tuin, leuk!

Waterspreeuw – Dipper

Waterspreeuw – Dipper

Zondagochtend beginnen we aan de oostkant van het eiland. In het Ottersaat zien we de eerste Visdieven, Dwergsterns en Noordse Sterns van dit jaar. Een klein stukje verderop, in Dijkmanshuizen, zit het vol met steltlopers: vele Rosse Grutto’s, Kemphanen en Bonte Strandlopers, enkele Groenpootruiters en een Regenwulp. Tussen de Bonte Strandlopers loopt ook een opvallende strandloper die even voor een verhoogde bloeddruk zorgt: iets groter met vooral duidelijk langere poten (circa 1,5x zo lang als bij Bonte), iets donkerdere bovendelen, lichte buik met op de borst wat tekening die een aanzet van een borstbandje vormt en een niet opvallend lange en tamelijk rechte snavel. Even gaan de gedachten uit naar zeer zeldzame soorten, maar uiteindelijk heeft een afwijkend Bontje toch de beste papieren. Ook hier zien we weer een Noordse Stern. In de middag bezoeken we wederom de Waterspreeuw. Opnieuw miezert het en laat hij zich mooi bekijken. Boven de sloot foerageren ook drie soorten zwaluwen, maar helaas geen Roodstuitje. Ongeveer op de plek waar gisteren de Boompieper zat, horen we nu heel luid een Nachtegaal. Hoe goed we ook zoeken, zien doen we deze prachtig zingende vogel niet. Als laatste bezoeken we de Tuintjes, waar we onze eerste Beflijster van het jaar vinden. Andere noemenswaardige soorten zijn enkele Tapuiten en een zingende Braamsluiper en Blauwborst. Terug in het bungalowpark wacht ons nog een verrassing: in de tuin zit namelijk een vrouwtje Gekraagde Roodstaart.

Noordse Stern – Arctic Tern

Dwergsterns – Little Terns

vrouw Gekraagde Roodstaart – female Common Redstart (foto: Peter van der Meer)

De maandag beginnen we op de noordpunt van het eiland. Langs de Volharding zit een mooie fotogenieke man Tapuit, terwijl de omgeving van het Reddingboothuisje en de Robbenjager erg leeg is. In de Tuintjes is de man Beflijster van gisteren nog aanwezig en die laat zich bij tijd en wijle leuk zien. Hier zien we bovendien een fraaie man Gekraagde Roodstaart en verder dezelfde soorten als gisteren (o.a. Braamsluiper, Blauwborst).

Tapuit – Northern Wheatear (foto: Peter van der Meer)

Beflijster – Ring Ouzel (foto: Peter van der Meer)

We besluiten niet al te laat de oversteek naar het vasteland te maken, zodat we nog enkele leuke soorten in de Kop van Noord-Holland kunnen bezoeken. En zo staan we aan het eind van de middag in het recreatiegebied Vooroever in Medemblik, waar we binnen een kwartier tijd de al maanden verblijvende Amerikaanse Oeverloper hebben gevonden. In tegenstelling tot de vorige twee keer dat ik de vogel zag, is de vogel nu hard op weg richting zomerkleed, met vele donkere stippen op de onderdelen. Op zo’n twintig meter afstand laat deze zeer zeldzame Amerikaanse steltloper zich prachtig bekijken. Leuke bijvangsten hier zijn twee overvliegende Zwartkopmeeuwen, twee Kleine Plevieren, een groepje Gierzwaluwen en meerdere ‘Europese’ Oeverlopers.

1e zomer Amerikaanse Oeverloper – 1st summer Spotted Sandpiper

1e zomer Amerikaanse Oeverloper – 1st summer Spotted Sandpiper

1e zomer Amerikaanse Oeverloper – 1st summer Spotted Sandpiper

Als laatste rijden we langs de Ringsnaveleend, die op zo’n twee kilometer van de route naar huis zit. Het is even zoeken, maar uiteindelijk vinden we de vogel terug op een van de plasjes die tegen de A7 aan liggen. Aanvankelijk zit de vogel nogal tegen het licht in. Op het moment dat we weg willen gaan, vliegt het groepje eenden met daarin de Amerikaanse eendensoort echter op en landt dichtbij in een plasje waar de lichtomstandigheden wel goed zijn. Hier laat de eend zich erg fraai zien op ongeveer 50 meter afstand en dan is de vogel ook prima te digiscopen.

man Ringsnaveleend – male Ring-necked Duck

man Ringsnaveleend – male Ring-necked Duck

Hiermee sluiten we een mooi weekend af met als hoogtepunten een Waterspreeuw, Amerikaanse Oeverloper en Ringsnaveleend.