Tagarchieven: Waverhoek

Middagje vogelen in de regio

Zondag 28 augustus 2016

Na een drukke vogelweek op Vlieland (blog daarvan volgt komende week), kiezen Frank, mijn vader en ik er vandaag voor om dicht bij huis te blijven. Aan het begin van de middag rijden we naar Waverhoek, waar vanaf gisteravond een jonge Grauwe Franjepoot zit. Lang hoeven we niet te zoeken naar deze behoorlijk schaarse steltloper, die al zwemmend tussen de eenden foerageert. De afstand is niet heel groot, maar de harde wind (en daardoor het golvende wateroppervlak) maakt het lastig om deze vogel te digiscopen. Mijn 29e Grauwe Franjepoot in Nederland en tweede in de regio, na het exemplaar in Willeskop waar we zelf tegenaan blunderden.

Grauwe Franjepoot – Red-necked Phalarope

Door de hoge waterstand zitten er verder geen andere leuke soorten, al zijn 4 Zomertalingen natuurlijk het noemen waard.

Omdat het nog vroeg is, rijden we door naar de Groene Jonker. Een rondje door het gebied levert de nodige steltlopers op: Zwarte Ruiters, Bosruiters, Groenpootruiters, Kleine Plevieren, 3 Kleine Strandlopers, etc. Een volwassen Slechtvalk scant vanaf een bultje de omgeving af en net als in Waverhoek zwemmen ook hier enkele Zomertalingen. Het leukste hier is een foeragerend Porseleinhoen. Deze schaarse ral foerageert langs een liesgrasrandje vlakbij de kleine parkeerplaats, op 100-150 meter afstand.

Vliegende start tijdens rustig weekendje

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016

De zaterdagochtend begint letterlijk met een vliegende start. Op weg naar de Groene Jonker valt mijn oog op een grote roofvogel boven de Nieuwkoopse Plassen: even later galmt de kreet ‘Zeearend‘ door de auto. Vanaf een van de parkeerhaventjes kunnen we de ‘vliegende deur’ een tijdje volgen als die, begeleid door wat Grauwe Ganzen, dieper het plassengebied in vliegt. Helaas gaat het allemaal nogal snel, maar het blijft natuurlijk een erg leuke waarneming.

Samen met Kees Janmaat speuren we vervolgens de Groene Jonker af, maar het is hier opvallend rustig met slechts de gebruikelijke soorten: 2 Geoorde Futen, enkele Regenwulpen, een foeragerende Zwarte Stern en een zingende Snor. Vervolgens bezoeken we de uitkijktoren aan het fietspad de Hollandse Kade (in de Nieuwkoopse Plassen) om de Zeearend terug te vinden, maar ons plannetje levert helaas niet het gewenste doel op. De vele Zwartkopmeeuwen, de tweede Zwarte Stern van de dag (en 2016), een zingende Braamsluiper mogen zeker niet onvermeld blijven. Hetzelfde geldt voor onze eerste Kleine Karekiet van het jaar, die vanuit een smal rietkraagje zijn kenmerkende zang te hoor brengt.

Zwartkopmeeuw – Mediterranean Gull (photo: Peter van der Meer)

Als laatste brengen we een bezoekje aan Waverhoek en Botshol. In Waverhoek is het gelukkig een stukje drukker met vogels dan eerder in de Groene Jonker. Vooral de vele verschillende soorten steltlopers vallen op: verschillende Groenpootruiters en Kemphanen, zeker 40 Regenwulpen, 5 Bontbekplevieren, 3 Zwarte Ruiters, een Bosruiter en zelfs 2 Zilverplevieren, een toch behoorlijk schaarse soort in het binnenland. Samen met Paul van de Werken en Dirk Dijkhof kunnen we ook meerdere Zomertalingen noteren.

Zwarte Ruiter – Spotted Redshank

Op zondag stappen we net de deur uit als we een Zwartkopmeeuw boven ons huis opmerken, leuk! Daarna struinen we enkele uren over het Leersumse Veld. In het bos zijn de vele Bonte Vliegenvangers opvallend: we zien en horen minstens 5 vogels, waaronder een opvallend zwart-wit mannetje. Andere hoogtepunten worden gevormd door enkele zingende Gekraagde Roodstaarten, een drietal jagende Boomvalken, een Boompieper en een Roodborsttapuit. Een Groentje zit op de bladeren van bosbessen die langs het pad groeien en er vliegen ook meerdere Citroenvlinders langs. Via de uiterwaarden langs de Nederrijn rijden we terug richting huis, maar hier zien we eigenlijk niets dat het noemen waard is. De dag eindigt zoals die begon: met een leuke soort (Slechtvalk) boven de tuin.

Bonte Vliegenvanger – Pied Flycatcher (photo: Peter van der Meer)

Een drukke week

Zaterdag 23 april 2016

Het was me het weekje wel. Vooral de eerste dagen was ik nog steeds in de wolken door de spectaculaire vondst van ‘mijn’ Westelijke Baardgrasmus (die helaas dinsdag vertrokken bleek te zijn). Mooi weer bovendien, waardoor ik af en toe tijd wat vrij gemaakt heb om te gaan vogelen. Zo leverde me dat de afgelopen week in de omgeving van Wageningen veel leuke soorten op. Maandagavond (18 april) een avondje in de Wageningse Bovenpolder gedaan, waar (medestudenten) Bram de Vries, Martijn van der Neut en ik onder het luide gehoemp van een Roerdomp zochten naar Beflijsters. Met resultaat, uiteindelijk vonden we twee exemplaren.

Donderdagmiddag spoedde ik mij na mijn middagvak opnieuw naar de Wageningse Bovenpolder, deze keer om zelf lekker te vogelen. Dat viel me niet bepaald tegen. Zo zongen in de uiterwaarden vele Grasmussen, een enkele Braamsluiper en vond ik mijn eerste Koekoek van het jaar. Een Groene Specht vloog met me mee, terwijl een 2kj Pontische Meeuw boven de nevengeul in het gebied vloog. De vogel twijfelde even om te landen, maar besloot toch door te vliegen. Het hoogtepunt hier was een Zwarte Wouw, een soort waar wij absoluut niet verwend mee worden. Dit was pas mijn vierde in 7 jaar tijd. De vogel cirkelde laag boven de uiterwaard, maar won wel snel hoogte om boven de steenfabriek uit beeld te verdwijnen. Vervolgens fietste ik door naar het Renkumse Beekdal om op zoek te gaan naar een van mijn lievelingsvogels: de Middelste Bonte Specht. Het duurde even, maar gelukkig vond ik minstens 1 vogel in een gemengd Eiken-Beukenbos. De specht liet zich prachtig zien en deed aardig broedverdacht.

Dan ’s avonds het bericht dat de eerder gevangen Zwartkoprietzanger zich liet horen. Voor Rick Schonewille en mij was dit het teken om donderdagavond te gaan luisteren in de Ooijpolder. Helaas voor ons hield de vogel zijn snavel. Opmerkelijk trouwens was hoe weinig man zijn kans schoon zag die avond, met slechts drie andere vogelaars.

Terwijl vandaag (zaterdag) vrijwel iedere vogelaar richting de Ooijpolder ging om de rietzanger te horen, weerstaan Frank, mijn vader en ondergetekende die verleiding (alhoewel, hoe verleidelijk is het om via een parabool een ver weg zingende en onzichtbaar in het riet verstopte vogel te horen die soms zelfs voor een Kleine Karekiet wordt uitgescholden?) en rijden we naar Waverhoek. Hier had Sander Haak gisteren een Steltkluut gevonden, een zeldzame maar toch jaarlijks in de regio verschijnende steltloper. Samen met Paul van de Werken vinden we al gauw de vogel, die vlak langs het pad foerageert. Boven onze hoofden vliegen vrijwel alle soorten zwaluwen (Gier-, Huis-, Oever- en Boerenzwaluwen). De behoorlijk straffe wind maakt het niet bepaald aangenaam buiten en nadat we de plassen gauw hebben afgespeurd (paar Zwarte Ruiters, waaronder enkelen in zomerkleed) lopen we gauw weer terug naar de auto.

Steltkluut – Black-winged Stilt

We rijden een klein stukje door richting Botshol, waar we boven de Grote Wije verblijd worden door een negental Dwergmeeuwen, die op kenmerkende wijze vlak boven het wateroppervlak op insecten foerageren. In een polder langs de Hoofdweg stuiten we bovendien op drie Zwartkopmeeuwen, die net als enkele Kokmeeuwen op een pas bewerkt weiland foerageren. Als alle meeuwen opvliegen (oorzaak onbekend), zien we plotseling ook weer drie Dwergmeeuwtjes. Een leuk einde van deze dag.

Fraaie Kuifduiker tijdens rustig dagje

Zondag 3 april 2016

Nadat we gisteren een dag lang fanatiek gevogeld hebben (in de Biesbosch), doen we het vandaag een stukje rustiger. Aan het eind van de ochtend rijden we naar Waverhoek. Zoals vaker in deze periode van het jaar staat het gebied vol met steltlopers en eenden. Samen met Kees Janmaat speuren we het gebied intensief af op schaarse soorten. De oogst is vergelijkbaar met gisteren: 100-en Winter– en vier man Zomertalingen, enkele Pijlstaarten, vele Grutto’s en Kluten, Kemphanen, meerdere zingende Blauwborsten, een groepje Bonte Strandlopers en een Zwarte Ruiter in winterkleed. Geregeld breekt er paniek uit op de plas als er een roofvogel over het gebied vliegt, zo zorgen o.a. een Slechtvalk, Havik en meerdere Bruine Kiekendieven ervoor dat alle eenden en Grutto’s de lucht in gaan. Boven het gebied vliegen bovendien twee fraaie Zwartkopmeeuwen, die hun aanwezigheid door hun kenmerkende roep verraden.

Grutto – Black-tailed Godwit (photo: Frank vd Meer)

Hierna brengen we een bezoekje aan Botshol (4 Geoorde Futen) en tot slot bezoeken we de recreatieplas Cattenbroek, aan de oostkant van Woerden. Hier had Jeroen de Bruijn vanochtend een fraaie Kuifduiker gevonden. Het duurt niet lang voordat wij deze vogel vinden. Samen met o.a. Sander Haak en Edwin Schuller kunnen we de Kuifduiker, in volledig zomerkleed, mooi bekijken. Ook hier zwemt een Geoorde Fuut en verder zien we een tweetal Kleine Plevieren, een Gele Kwikstaart en de eerste Visdief van het jaar.

Kuifduiker – Horned / Slavonian Grebe

Middagje vogelen in Waverhoek

Zondag 26 juli 2015

Na afgelopen donderdagavond een tegenstellend rondje te hebben gelopen in de Groene Jonker, kiezen we nu voor Waverhoek. De slikplaten in het gebied zijn helaas begroeid geraakt met hoge vegetatie. Toch zijn er genoeg steltlopers te ontdekken: o.a. meerdere Bosruiters, Oeverlopers, Kluten, 2 Witgatjes en 2 Kleine Plevieren. Even later hebben we de Steltkluten in beeld die al langer in het gebied verblijven. Deze exemplaren (we zien er zeker 4; paartje met 2 jongen) zitten al een kleine maand in Waverhoek. Door de koptekening weten we dat deze exemplaren eerder gebroed hebben in het Landje van Geijsel en later met jongen en al een kleine 5 kilometer naar het zuiden zijn gevlogen om hier in Waverhoek te landen.

Steltkluten (links man, rechts vrouw) – Black-winged Stilts (left male, right female)

jonge Steltkluut – juvenile Black-winged Stilt

Verder is het rustig in het gebied. Een Waterral loopt zeer kort voor een rietkraag. We zijn bijna weer terug bij de auto als we nog eenmaal het gebied afscannen. Dat levert ons een groepje Temmincks Strandlopers op, een niet-allerdaagse soort in het binnenland, zeker in deze tijd van het jaar. Eerst zien we twee exemplaren, maar hoe beter we kijken, hoe meer het er worden. Uiteindelijk zien we 5 exemplaren.

Temmincks Strandloper – Temminck’s Stint

Baardman en Geelpootmeeuw

Zaterdag 27 september 2014

Vanmiddag een tijdje doorgebracht in Waverhoek. Bij de ingang praten we bij met Kees Janmaat, die ons vertelt dat hij hier rond het middaguur een jonge Zeearend heeft zien overvliegen. Verder kunnen ook zijn gave zichtwaarneming van een Kwartel afgelopen week en de aanvaarding van het Klein Waterhoen niet onbesproken blijven. In het gebied vallen vooral de 100-en Kieviten op, met daartussen 1 juveniele Kleine Strandloper, zeker 8 Bonte Strandlopers, enkele Goudplevieren en tientallen Kemphanen. De groep is erg vliegerig, mede door een rondvliegende Slechtvalk en door een groepje fotografen dat de grenzen van het pad blijkbaar niet kent… 😦
De leukste waarneming betreft die van een groepje Baardmannetjes. De vogels laten zich uitsluitend in vlucht zien en roepen natuurlijk ook geregeld. Zelf tel ik (samen met Kees) 13 stuks, maar mijn vader telt zelfs 22 exemplaren van deze (erg schaarse regio)soort. Erg leuk! Verder mogen twee Zomertalingen, een roepende Waterpieper en een Oranje Luzernevlinder niet ongenoemd blijven.

Op de weg terug richting Woerden zien we op een hekje langs de Ingenieur Enschedeweg op zeer korte afstand een grote meeuw met gelige poten zitten. Gauw de berm in en het parallelle fietspad op (wat trouwens niet wordt gewaardeerd door een wielrenner – “Lul!”) en dan wordt mijn vermoeden bevestigd: een Geelpootmeeuw! Hoe dichterbij we ook komen, de vogel trekt zich helemaal niets van ons aan. Als laatste nemen we nog een kijkje op de begraafplaats langs de Meeuwenlaan, maar verder dan een Boomklever, twee zingende Tjiftjaffen en enkele Staartmezen komen we niet.

Adulte Geelpootmeeuw – ad Yellow-legged Gull (photo: Peter van der Meer)

Voorjaar houdt aan

Zaterdag 12 april 2014

Vandaag wat rondgevogeld in onze eigen regio. We beginnen bij Vleuten, aan de Haarrijnse Plas. Hier waren de afgelopen dagen twee Beflijsters gezien en die wilden wij ook graag zien. Bij de ingang komen we Hans Russer tegen, die de lijsters helaas niet gezien heeft. Met de telescoop kijken we een groep meeuwen op de oever van de recreatieplas af, waar twee Zwartkopmeeuwen tussen blijken te zitten. Al snel vliegen ze op en even later hangen ze opeens vlak boven onze hoofden. Ze laten enkele malen van zich horen, wat een fraaie meeuwen zijn dat toch! Terwijl we richting de hut lopen, vliegt de eerste Huiszwaluw van het jaar over. Bij de hut treffen we eindelijk (na twee eerdere mislukte pogingen) de Kuifduiker, die samen met een Geoorde Fuut dicht langs de kant zwemt. De vogel is bijna geheel in zomerkleed, op de lichte borst na.

Kuifduiker, bijna volledig in zomerkleed – Horned Grebe

Samen met Maria van Antwerpen zoeken we tevergeefs naar de Beflijsters, maar wel komen we een Blauwborst, Kleine Plevier, enkele Boerenzwaluwen en wat vlinders (Dagpauwoog, Bont Zandoogje) tegen. Weer bij de auto nemen we afscheid van Maria en reizen we af naar de Utrechtse wijk De Wetering, een van de laatste locaties in onze regio waar Patrijzen zitten. Na enig zoekwerk kunnen we, op afstand, genieten van een paartje van deze schaarse hoenders. Eenmaal laat het mannetje zijn raspende roep horen. Op een gegeven moment verdwijnen de vogels onder een hek door, een terrein op waar we de vogels niet meer kunnen zien: voor ons het teken om door te gaan. Tegen de zin van Frank en mij in rijden we niet door naar een in Amsterdam ontdekte Iberische Tjiftjaf, maar nemen we de afslag Vinkeveen, om even later de parkeerplaats van Waverhoek op te rijden. Verder dan enkele Blauwborsten, een zomerkleed Zwarte Ruiter, enkele IJslandse Grutto’s, 2 Grote Mantelmeeuwen en een Sperwer komen we niet.

Bont Zandoogje – Speckled Wood (photo: Peter vd Meer)

man Blauwborst – male Bluethroat

Als laatste rijden we door naar Botshol, waar we tot onze vreugde van een van de mooiste meeuwensoort van ons land mogen genieten: boven de plas vliegen namelijk 8 Dwergmeeuwtjes. Het gaat om twee adulten in volledig zomerkleed,  een derde kalenderjaar (zo goed als adult, ook met een donkere kopkap, maar met nog wat zwart op de buitenste handpennen) en enkele winterkleedtypen. Zeer fraai! Bovendien foerageert er ook een Visdief tussen de meeuwtjes, voor ons pas de eerste dit jaar. Verder zien we twee mannetjes Krooneenden en een Brilduiker.

Toch een leuk dagje in de regio, met drie nieuwe jaarsoorten (Huiszwaluw, Visdief en Krooneend).

Lente

Zaterdag 5 en zondag 6 april 2014

Op zaterdag Waverhoek met een bezoekje vereerd. Hier lopen zeker 100 Kemphanen, 24 Kluten en een Zwarte Ruiter naar voedsel te zoeken. Verder horen we 2 Blauwborsten en de eerste Rietzanger van het jaar en zitten er in het gebied zeker 200 Wintertalingen, met daartussen minstens 6 Zomertalingen. We bekijken alle Wintertalingen zorgvuldig, maar helaas treffen we geen Amerikaanse Wintertaling ;). Het leukste zijn 2 Dwergmeeuwtjes in winterkleed, die fanatiek boven de plas foerageren. Een enkele maal landen ze even op het water tussen de Kokmeeuwen.

mannetje Blauwborst – male Bluethroat

mannetje Blauwborst – male Bluethroat

mannetje Blauwborst – male Bluethroat

Op Botshol zwemt een relatief late vrouw Brilduiker en zitten op een eilandje twee broedverdachte Lepelaars. Vervolgens rijden we naar de Ruygeborg, een nieuwe natuurontwikkelingsgebiedje bij Nieuwkoop, om de Zwarte Ibissen op de maandlijst te zetten (sorry Marianne ;)). Naast de parkeerplaats komen we de twee ibissen gelijk al tegen, rustig foeragerend in een brede sloot. Hier zwemt ook een mannetje Zomertaling en enkele Wintertalingen. Dieper in het gebied zwemmen 35 Pijlstaarten, Slobeenden, vliegt een Slechtvalk over en foerageert een Kemphaan. Een Roerdomp laat een enkele maal van zich horen. De mogelijke vrouw Blauwvleugeltaling, die hier al een week verblijft, komt echter niet in beeld.

Vanochtend (zondag) werd een Amerikaanse Wintertaling ontdekt in de Brabantse Biesbosch. Aangezien wij verder geen plannen hadden gemaakt, en omdat wij wel weer eens graag een Zeearend (die in dit gebied broeden) zouden willen zien (en dan niet op 1 km afstand zoals in de Oostvaardersplassen), werd de Biesbosch onze bestemming voor vandaag. Bij aankomst in Polder Hardenhoek is deze zeldzame eend echter niet meer in beeld en tijdens onze aanwezigheid zou hij ook niet in beeld komen. Wel horen we hier een Cetti’s Zanger, Fitis, 2 Rietzangers en een Blauwborst. In een grote meeuwen- en Klutenkolonie zien we, op grote afstand, bovendien twee Zwartkopmeeuwen en een stukje verderop treffen we ook nog een Rouwkwikstaart en een fanatiek zingende Veldleeuwerik.

Daarna rijden we de Deeneplaatweg op. Ook hier liggen veel natuurontwikkelingsgebiedjes. Bij een van deze gebiedjes stoppen we om het af te kijken op steltlopers. Ons eerste Witgatje van het jaar en een Kleine Plevier zoeken hier naar voedsel. Net voor we de auto bereiken, vliegt plotseling een zeer lichte en slanke kiekendief mijn beeld in. Dit moet wel een Steppekiekendief zijn! De vogel vliegt eerst hoog, maar daalt gelukkig al snel iets. Hij vervolgt zijn weg rustig richting zuid. Zeer goed zijn de zwarte ‘wybertjes’ en het ontbreken van een donkere ondervleugelachterrand te zien. De waarneming duurt maar ongeveer een minuut, maar laat drie waarnemers in extase achter. Wat een gave soort en wat een mooie vogel! Terwijl Frank en ik de kenmerken controleren, lukt het mijn vader om een 10-tal foto’s van de vogel te maken. Gezien de afstand (ongeveer 150 meter) zijn het geen topplaatjes, maar ze laten toch duidelijk een Steppekiekendief zien.

Hoogtepunt van de dag: man Steppekiekendief – male Pallid Harrier: highlight of the day (photo: Peter van der Meer)

man Steppekiekendief – male Pallid Harrier (photo: Peter van der Meer)

Terug bij de auto rijden we weer terug richting Polder Hardenhoek. Onderweg stoppen we nog een keertje, hier zingt wederom een Cetti’s Zanger (zie hier voor een geluidsopname) en daarnaast laten een Matkop, Zwartkop, Gekraagde Roodstaart en meerdere Fitissen en Tjiftjaffen van zich horen. Op een pinksterbloem zit een Klein Geaderd Witje. Aan de andere kant van de weg vliegen zeker 50 Oeverzwaluwen boven een plas-drasgebiedje.

Klein Geaderd Witje – Green-veined White

Als laatste proberen we nog eenmaal de Amerikaanse Wintertaling te vinden. Samen met Mary en Ed van der Es zoeken we wederom alle Wintertalingen af, op zoek naar de Amerikaanse equivalent. De talingen zitten nu een stuk dichterbij en de spanning stijgt, zullen we hem nu wel in beeld krijgen? Al gauw zien we wel een aparte Bergeend, het blijkt een albino Bergeend te zijn (dus een Bergeend met een kleurafwijking). Voor een goede foto zit de vogel echter veel te ver.

albino Bergeend – albino Common Shelduck

Via Mary en Ed krijgen we te horen dat vogelaars aan de overkant van het gebied de Amerikaanse Wintertaling op dit moment in beeld hebben. Omdat wij hem vanaf onze kant echt niet kunnen vinden, rijden we naar de andere kant van het gebied. Hier krijgen we al gauw de zeldzame taling in beeld, zij het op enige afstand. De vogel is zeer goed tussen de Wintertalingen uit te halen door de verticale witte borststreep en het ontbreken van een horizontale witte flankstreep. De vogel zit te ver om vast te kunnen stellen of de vogel geringd is.

Amerikaanse Wintertaling – Green-winged Teal

Amerikaanse Wintertaling – Green-winged Teal

Nu we ook deze taling (toch de doelsoort van vandaag) gezien hebben, rijden we weer naar huis. Met twee Zwarte Ibissen, een zelfontdekte man Steppekiekendief, een Amerikaanse Wintertaling en liefst 10 nieuwe jaarsoorten is het een zeer geslaagd weekend geworden waar ik nog geregeld aan zal terugdenken.