Lekker weekje met Witwangsterns, een Ralreiger en een Kleine Geelpootruiter

Maandag 6, vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2016

Afgelopen maandagavond werden vier Witwangsterns gemeld in de Blauwe Kamer (bij Rhenen). Aangezien ik toch in Wageningen was, besloot ik er samen met mede-bosbouwers Bram de Vries en Martijn van der Neut even langs te fietsen. Twee vogels bleken te zijn doorgevlogen naar de andere kant van de Nederrijn, maar gelukkig konden we de andere twee vogels wel terugvinden. De sterns lieten zich bij tijd en wijle erg mooi bekijken. Zo vlogen ze tijdens hun foerageerrondje af en toe op een meter over onze hoofden. De vogels riepen ook regelmatig. Ter plaatse spraken we even met o.a. Alex Bos, die de beesten uiteraard weer geweldig op de foto had gezet (linkje naar Alex’ PBase-site).

Vrijdagavond nemen mijn vader en ik een kijkje bij het dorpje Noordse Buurt, aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen. Woensdag is namelijk bekend geworden dat hier een Ralreiger zit, een behoorlijk zeldzame reigersoort afkomstig uit het Mediterrane gebied. De vogel foerageert vooral op een veldje van Gele Plomp in een smal slootje en is alleen te zien vanaf een erf van een van de bewoners. Van de gastvrije bewoners mogen we gelukkig wel het erf op en daardoor kunnen we de reiger prachtig zien op een afstandje van zo’n 25 meter afstand. De bewoners staan wel andere vogelaars toe, maar willen uiteraard niet dat de hele tuin vol staat met vogelaars. Dat is dan ook de reden dat de vogel op Waarneming.nl onder embargo staat. Voor degenen die de vogel nog willen bezoeken, denk daaraan: gedraag je en luister naar de eigenaren.

Ralreiger – Squacco Heron
Ralreiger – Squacco Heron

Een zeer fijne verversing van deze soort, want mijn eerste en enige waarneming van een Ralreiger in Nederland was op 27 juni 2007, op de Put van Broeckhoven (tussen Bodegraven en Nieuwerbrug). Na deze geweldige waarneming rijden we naar de andere kant van de Noordse Buurt, waar net als in andere jaren een Grote Karekiet zit te zingen. De karekiet is onzichtbaar door het hoge riet, maar laat des te meer van zich horen.

Vanmiddag reizen we af naar het Doove Gat bij Haastrecht om de Kleine Geelpootruiter die hier sinds 25 mei zit, te bekijken. De Noord-Amerikaanse steltloper is snel gevonden, al zit de vogel wel op flinke afstand. Ruim anderhalf uur lang blijft de vogel op grote afstand. In die tijd vermaken we ons prima met o.a. 2 Ringmussen, 2 Zwarte Sterns, 2 Distelvlinders en een privéconcert van een Bosrietzanger. Daarna vliegt de Kleine Geelpootruiter gelukkig op en landt in de sloot naast de grote plas. Hier is de zeer zeldzame ruiter erg fraai te zien op een mooie afstand, foeragerend op wormpjes en dergelijke. Eindelijk een Kleine Geelpootruiter dit jaar, nadat we de soort eerder waren misgelopen in de Biesbosch en in Zeeland. Dit is alweer mijn vierde Kleine Geelpootruiter, na vogels op Texel (2012), Vattrop (2013) en Everdingen (2015).

Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

Van de Biesbosch naar Groningen: Amerikaanse Tafeleend

Zaterdag 12 maart 2016

Na wat wikken en wegen kiezen we er voor om vandaag richting de Brabantse Biesbosch te gaan, onder andere om de eerder deze week ontdekte Kleine Geelpootruiter en Amerikaanse Wintertaling te gaan bewonderen. We stappen net in de auto als een piepje onze plannen in de war schopt: in Groningen is de Amerikaanse Tafeleend teruggevonden. Een luttele 15 kilometer met volop twijfels volgt (wat te doen?), maar net voor Utrecht komt het besluit: we rijden door naar Groningen en gaan naar de Amerikaanse Tafeleend. Ondanks een kleine beschadiging in de rechtervleugel heeft de eend namelijk een goede kans om aanvaard te worden als een nieuwe soort voor Nederland. Bovendien wordt de vogel erg onregelmatig gezien: op sommige dagen zit de eend op het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn. Wanneer de vogel hier niet zit, lijkt de Amerikaanse Tafeleend helemaal van de planeet verdwenen.

Na een lange rit, met wat fileleed bij Drachten, arriveren we rond half 1 op de bestemming. De aanwezige vogelaars verraden gelijk waar we moeten zoeken en even later is de tweede nieuwe soort van het jaar (onder voorbehoud van het oordeel van de CDNA) een feit. De Amerikaanse Tafeleend zwemt aan de overkant van het kanaal, op prettige afstand. Een klein smetje is het felle tegenlicht. Soms gaat de eend zitten op een steen langs de oevers om te poetsen. Met een schamele 20 medewaarnemers is het opvallend rustig; nemen zo weinig vogelaars deze vogel serieus of is iedereen al langs geweest? Een leuke bijvangst is onze eerste dagvlinder van het jaar: een Kleine Vos warmt op in de berm van de weg.

index
Van Starkenborghkanaal (foto: Frank van der Meer)
Amerikaanse Tafeleend – Redhead

Na een klein uur waarin we ons prima vermaken met deze tafeleend gaan we door naar de volgende doelsoort. De overwinterende Steppekiekendief van De Onlanden (nieuw natuurgebied onder de rook van Groningen) werkt helaas een stuk minder mee. Een rondvliegende ringtail kiekendief zorgt dat het adrenalinepeil even steigt, maar blijkt al snel een Blauwe Kiekendief te zijn. Ook een overvliegende Roerdomp zorgt voor de nodige afleiding. Ook extra paren ogen van onder andere Paul van de Werken, Gert Vonk, Pieter Hilgeman, Frank Roos en Will Schep helpen uiteindelijk niet om de Steppekiekendief te lokaliseren.

Na twee uur fanatiek speuren geven we het op en beginnen we aan de terugweg. Bij Lelystad gaan we nog even de snelweg af om een poging te doen om de Witwangstern te zien. Deze overwinterende vogel werd afgelopen week herontdekt bij de sluizen aan de Houtribdijk, na eerder deze winter al te zijn waargenomen langs de Oostvaardersdijk. Bij het sluizencomplex aangekomen is de Witwangstern gelukkig gauw gevonden. De vogel foerageert samen met vele Kokmeeuwen in de sluizenbakken en laat zich fraai bekijken. Eenmaal duikt de Witwangstern in het water en komt boven met een klein visje (?). Onze eerste stern in de wintermaanden.

Witwangstern – Whiskered Tern (photo: Peter van der Meer)

Na deze leuke afsluiter vervolgen we de weg naar huis, met een nieuwe soort in de vorm van de Amerikaanse Tafeleend en onze eerste winterse (Witwang)stern. Ben benieuwd wat de CDNA besluit over de tafeleend, maar in ieder geval staan we nu aan de goede kant van de discussie, mocht de vogel ooit aanvaard worden.

 

Hemelvaartweekend

Donderdag 29 t/m zaterdag 31 mei 2014

Ik heb niet stilgezeten dit Hemelvaartweekend. Donderdag ben ik samen met de rest van het gezin naar een prachtig nieuw natuurgebiedje nabij Nieuwkoop geweest: de Ruygeborg. Dit natuurontwikkelingsgebied, dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, is pas in 2012 omgevormd van grasland naar moeras, maar heeft nu al een enorme aantrekkingskracht op (zeldzame) vogels. De al enige dagen verblijvende Witwangsterns zijn haast niet te missen, soms foerageren deze zeldzame doortrekkers (2 ex) op enkele meters afstand van ons. Ben benieuwd of ze lang blijven en of ze misschien zelfs een broedpoging proberen. We zien nog enkele andere soorten die het noemen waard zijn: twee overvliegende Zwartkopmeeuwen, twee Geoorde Futen, een roepende Waterral, een overzomerende Smient en enkele mannetjes Zomertalingen.

Witwangstern – Whiskered Tern
Witwangstern – Whiskered Tern (photo: Peter van der Meer)

Vrijdagavond zijn Frank, mijn vader en ik op een niet nader te noemen plek wezen kijken en luisteren voor ralletjes. Dat we niet de enige zijn met dit plan, blijkt wel als we het gebied betreden: zo treffen we onder meer Paul vd Werken, Gert Vonk, Vincent Hart en Rob Halff. Dit resulteerde in twee Porseleinhoentjes: een vrouwtje prachtig foeragerend in het avondlicht, terwijl het mannetje aan de andere kant van het pad onregelmatig van zich laat horen.

Porseleinhoen – Spotted Crake

Vandaag (zaterdag) zijn we, gezien het mooie weer, op zoek geweest naar vlinders en libellen in de Kampina. Ondanks dat het bewolkter was dan werd voorspeld, kunnen we tevreden zijn met de waargenomen libellen. In het gebied stikt het van de Weidebeekjuffers, wat mij betreft de mooiste juffer die je in ons land kunt vinden. Andere soorten die we in het gebied zien, zijn wat Vuurjuffers, een Blauwe Breedscheenjuffer en een Platbuik.

man Weidebeekjuffer – male Banded Demoiselle
Blauwe Breedscheenjuffer – Blue Featherleg

Het is mijn vader die een libel ín het water bij een bruggetje ziet. Samen met drie andere insectenliefhebbers vissen we de libel uit het water. Het blijkt een mannetje Beekrombout te zijn, een zeldzame libellensoort in Nederland die vooral langs langzaam stromende beekjes en riviertjes voorkomt. Dit exemplaar blijkt anderhalve poot te missen en verder oogt hij ook niet bepaald meer okselfris. Nadat we wat foto’s gemaakt hebben, laten we hem met rust. Ik ben benieuwd of hij het gered heeft.

Beekrombout – Common Clubtail
Beekrombout – Common Clubtail1