Tagarchieven: Woerden

Weer een Amerikaanse Smient in Woerden

Zaterdag 19 november 2016

Vandaag beginnen we de dag langs het Amsterdam-Rijnkanaal in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Letterlijk de eerste meeuw die ik in beeld krijg, is onderstaande Pontische Meeuw. Deze fraaie adulte vogel zwemt in het kanaal, al zwemt de meeuw wel steeds verder van ons vandaan.

ad Pontische Meeuw – ad Caspian Gull

Op de kade zitten genoeg meeuwen, waaronder 3 verschillende Geelpootmeeuwen in drie verschillende kleden. Ook zien we een Kokmeeuw met Litouwse metalen ring (code HA27631).

1kj Geelpootmeeuw – 1cy Yellow-legged Gull (photo: Peter van der Meer)

2kj Geelpootmeeuw – 2cy Yellow-legged Gull

3kj Geelpootmeeuw – 3cy Yellow-legged Gull (photo: Peter van der Meer)

Op de terugweg rijden we natuurlijk langs de natuurplas Breeveld, waar Jeroen de Bruijn aan het begin van de middag een Amerikaanse Smient vond. Ongelooflijk, deze vogel is alweer de derde voor deze plas in iets meer dan 6 jaar tijd (na vogels op 7 februari 2010 en 8 maart 2014).

Bij de plas worden we gelijk door Dirk Dijkhof en Kees de Leeuw op de eend gewezen. De Amerikaanse Smient zwemt aan de rand van een groep Smienten op enige afstand. Even later zien we samen met o.a. Herman van den Brand, Pieter Doorn, André Prins en ontdekker Jeroen deze dwaalgast wat dichterbij. In tegenstelling tot de vorige twee op deze plas is deze vogel niet in prachtkleed, maar zijn er nog resten van eclipskleed zichtbaar (of gaat het om een 1w-vogel?).

Amerikaanse Smient – American Wigeon

Amerikaanse Smient – American Wigeon

Naschrift: er is vandaag (20/11) twijfel over de zuiverheid van de vogel ontstaan. Mogelijk zijn er invloeden van Chileense Smient zichtbaar, o.a. de tekening op de kop, tertials, onderstaartdekveren en mantelveren lijkt niet te kloppen voor een zuivere Amerikaanse Smient. Zie deze discussie op Dutch Birding.

Advertenties

Fraaie Kuifduiker tijdens rustig dagje

Zondag 3 april 2016

Nadat we gisteren een dag lang fanatiek gevogeld hebben (in de Biesbosch), doen we het vandaag een stukje rustiger. Aan het eind van de ochtend rijden we naar Waverhoek. Zoals vaker in deze periode van het jaar staat het gebied vol met steltlopers en eenden. Samen met Kees Janmaat speuren we het gebied intensief af op schaarse soorten. De oogst is vergelijkbaar met gisteren: 100-en Winter– en vier man Zomertalingen, enkele Pijlstaarten, vele Grutto’s en Kluten, Kemphanen, meerdere zingende Blauwborsten, een groepje Bonte Strandlopers en een Zwarte Ruiter in winterkleed. Geregeld breekt er paniek uit op de plas als er een roofvogel over het gebied vliegt, zo zorgen o.a. een Slechtvalk, Havik en meerdere Bruine Kiekendieven ervoor dat alle eenden en Grutto’s de lucht in gaan. Boven het gebied vliegen bovendien twee fraaie Zwartkopmeeuwen, die hun aanwezigheid door hun kenmerkende roep verraden.

Grutto – Black-tailed Godwit (photo: Frank vd Meer)

Hierna brengen we een bezoekje aan Botshol (4 Geoorde Futen) en tot slot bezoeken we de recreatieplas Cattenbroek, aan de oostkant van Woerden. Hier had Jeroen de Bruijn vanochtend een fraaie Kuifduiker gevonden. Het duurt niet lang voordat wij deze vogel vinden. Samen met o.a. Sander Haak en Edwin Schuller kunnen we de Kuifduiker, in volledig zomerkleed, mooi bekijken. Ook hier zwemt een Geoorde Fuut en verder zien we een tweetal Kleine Plevieren, een Gele Kwikstaart en de eerste Visdief van het jaar.

Kuifduiker – Horned / Slavonian Grebe

Blij met wat zwemvliezen

Zaterdag 9 januari 2016

We gaan vandaag verder met waar we vorig weekend mee geëindigd zijn: met veel zwemvliezen (waaronder enkele die niet serieus te nemen zijn). Aan het begin van de middag rijden we naar Nieuwkoop waar de bekende Zwarte Ibissen gauw gevonden zijn. Voor de derde winter op rij dat deze soort de weilanden aan de noordkant van Nieuwkoop heeft uitgekozen om te overwinteren (de eerste waarneming was in november 2013). Een klein half uurtje later gaan we via de polders rondom Nieuwkoop (geen Wilde Zwanen) richting Zwammerdam. Het levert helaas weinig tot niets op, alleen een rustende Havik bij de Nieuwkoopse Plassen en onderstaande Kaapse Casarca (bij Zwammerdam langs de Oude Rijn).

Kaapse Casarca – South African Shelduck (photo: Frank vd Meer)

Via Whatsapp krijgen we een mannetje Topper op de Natuurplas Breeveld door en aangezien we verder geen leuke plekjes rondom Zwammerdam kennen, kiezen we ervoor om langzaam terug te rijden. In Zwammerdam kunnen we de roestende Ransuilen helaas niet vinden. Net voor Nieuwerbrug stuiten we op een groepje van 4 Sneeuwganzen. De vogels zitten vlak langs de weg en zijn veel aan het slapen. Als de vogels wakker worden, kunnen we vaststellen dat twee exemplaren (beide van de blauwe vorm) geringd zijn en dat alle exemplaren gekortwiekt / geleewiekt zijn. Ondanks dat, toch mooie vogels.

Sneeuwgans (witte vorm) – Snow Goose (white morph)

Sneeuwgans (blauwe vorm) – Snow Goose (blue morph)

Sneeuwgans (blauwe vorm) – Snow Goose (blauwe morph)

Terug in Woerden rijden we gelijk naar de Natuurplas. Hoe goed we ook zoeken, de Topper lijkt spoorloos verdwenen. Ook een kijkje op de recreatieplas levert aanvankelijk geen Topper op. Een IJsvogeltje zit in de houtwal langs de kade en is wel mooi te zien. Als laatste nemen we een kijkje aan de noordwestkant van de recreatieplas, waar we (behoorlijk verrast) opeens de Topper in beeld hebben, zwemmend met 6 Tafeleenden en 1 Kuifeend. Even later voegen Paul van de Werken en nog twee vogelaars zich bij ons om deze regionaal zeldzame soort te bekijken. Mijn vierde Topper in de gemeente Woerden (na een paartje op 3 maart 2014 en een vrouwtje op 12 november 2011) en vijfde in de regio.

Topper – Greater Scaup

Vale Gier boven de tuin!

Vrijdag 7 augustus 2015

Vandaag meldt Nils van Duivendijk rond 16.45 uur via Dutch Bird Alerts een richting zuidwest vliegende Vale Gier bij Eemnes. Aangezien Woerden vanuit Eemnes gezien redelijk in zuidwestelijke richting ligt, maken Frank en ik wat grappen over dat het leuk zou zijn als ‘ie over de tuin zou komen. Natuurlijk gaan we nergens van uit en gaan we gewoon verder met waar we mee bezig zijn. Een dik uur later gebeurt echter het onmogelijke: als ik op mijn kamer zit, komt mijn moeder naar boven gerend: “Robert, de gier vliegt nu boven de tuin!!”. Wat blijkt, de vogel was net daarvoor boven Harmelen opgepikt en dit deed Frank besluiten om even in de tuin te posten. Binnen twee minuten zag hij ineens de vogel rustig aan komen zeilen vanuit zuidelijke richting (dus niet uit oostelijke richting, zoals hij verwachtte).

Gauw ren ik naar beneden, waar Frank me gelijk op de vogel wijst. Terwijl Frank naar binnen rent voor onze verrekijkers, haal ik mijn vaders fototoestel van binnen om de vogel te kunnen documenteren. We zien de vogel nog net voordat hij achter de daken verdwijnt in westelijke richting. In die paar seconden lukt me om een viertal foto’s te maken, waarop helaas weinig details te zien zijn (alleen silhouetje van een van ons af vliegende roofvogel).

Vale Gier – Griffon Vulture

Vale Gier – Griffon Vulture

Frank pakt gauw de fiets uit de schuur om de vogel achterna te fietsen, maar hij slaagt er logischerwijs niet in om de vogel nog in te halen. Na onze waarneming slaagt Gert Vonk er in om de gier bij Driebruggen op te pikken, vliegend richting de Reeuwijkse Plassen. Daarna is de vogel, voor zover ik weet, nergens meer waargenomen.

Wat een waanzinnige soort om boven de tuin te zien en een geweldige actie van Frank om daadwerkelijk (op tijd!) in de tuin te gaan staan. De waarneming was wel erg kort, maar laat bij ons wel een grote impact achter. Michael Kars, de waarnemer die onze gier boven Harmelen zag, slaagde er gelukkig wel in om de vogel fatsoenlijk op de plaat te zetten, zie deze foto. Door enkele details in het verenkleed die op de gemaakte foto’s te zien zijn, is duidelijk geworden dat dit dezelfde (geringde) vogel gaat die eerder deze maand op Texel, Vlieland en Ameland is gezien. De vogel is geringd in Noord-Spanje.

kaartje gier

Route die de gier vandaag binnen 1,5 uur aflegde. Eerste waarneming van Nils van Duivendijk om 16.45 (groene pijl). Vervolgens werd de gier opgepikt tussen Laren en Hilversum (door Hans van Oosterhout, 16.52), Harmelen (Michael Kars, 17.42), Woerden (17.56) en Driebruggen (Gert Vonk, 18.08).

Gekke Tjiftjaf

Vrijdag 6 juni 2014

Vanavond een afwijkend zingende Tjiftjaf in Woerden bezocht om geluidsopnames te maken. De vogel zit bij de Harmonie ‘De Vriendschap’ langs de Waardsedijk en werd gisteren gevonden door Kees de Leeuw, die even aan een zingende Siberische Tjiftjaf dacht. Voor een Siberische Tjiftjaf kloppen echter bepaalde stukken van de zang niet goed. Het lukt me om enkele opnames te maken van de vogel, zie hier en hier. In het kwartiertje dat ik naar de vogel sta te luisteren, krijg ik de vogel niet te zien. Op de eerste opname is goed te horen dat de vogel soms normaal zingt (de eerste strofes zijn niet afwijkend), maar geregeld ook wat ‘haperingen’ in de zang vertoont.

Gekraagde Roodstaart

Zondag 4 mei 2014

Samen met Frank heb ik vanochtend een rondje Breeveld gedaan. We beginnen in de Woerdense wijk Waterrijk, waar bij de hoek Marshalllaan – Bechlaan de afgelopen dagen een Gekraagde Roodstaart zit te zingen. De vogel zit op een nogal atypische plek voor deze soort, namelijk bovenop een bouwkraan in een (vrijwel boomloze) woonwijk. Voor mij betreft dit pas de tweede Gekraagde Roodstaart in de regio en Woerden. Voor Frank en mijn vader (die de vogel ’s middags ook nog even ziet) betreft het zelfs nog een nieuwe soort in de regio. We zijn dus erg blij met deze leuke waarneming van deze soort die opvallend schaars is in deel van het Groene Hart. Klik hier voor een geluidsopname die ik van de vogel maakte.

Gekraagde Roodstaart – Common Redstart

Fotocompilatie van de locatie (foto: Frank vd Meer)

Na deze leuke waarneming fietsen we door naar de Natuurplas Breeveld, waar we als leukste waarneming een Snor (ook een erg schaarse Woerdensoort) kunnen noteren. Verder zien we hier soorten die te verwachten waren: Oeverlopers, Kleine Plevieren, Rietzangers, Ringmussen en een Grote Mantelmeeuw. ’s Middags rijden we met z’n drieën nog even naar Waverhoek, maar door de zinderende lucht blijven we maar kort. De 20+ Regenwulpen en een paartje Gele Kwikstaarten vormen het enige hoogtepuntje.