Tagarchieven: Zwartkopmeeuw

Texel in het voorjaar

Vrijdag 14 april t/m zondag 14 mei 2017

Terwijl ik dit weblog schrijf, zit een man Beflijster op 15 meter van het raam te foerageren 🙂

Ook dit voorjaar was Texel de plek waar we het grootste deel van het voorjaar doorbrengen. Een weekendje halverwege april en vanaf 27 april twee volle weekjes hebben we vele uren buiten gevogeld, op zoek naar leuke en zeldzame soorten. Een echte klapper bleef helaas uit (die vielen wel direct ten noordwesten en zuiden van ons), al mag je met 2-3 Roodstuitzwaluwen, 2 Steppekiekendieven en twee nieuwe Texelsoorten (Roek en Ortolaan, nu in totaal 284 soorten op het eiland) natuurlijk niet klagen. Uiteraard geef ik de voorkeur aan vogelen, ook in de avonduren, in plaats van elke dag een weblog te schrijven. Vandaar nu een overzicht van de leukste waarnemingen in deze periode.

man IJseend tussen Eiders – drake Long-tailed Duck in flock Common Eiders

Groepen rotganzen blijven tegenwoordig tot eind mei hangen. In deze groepen zijn vaak ook een enkele Witbuik- en Zwarte Rotgans te vinden. De omgeving van Dijkmanshuizen en Dorpzicht zijn goede plekken om deze zeldzamere rotganzen te vinden. Opmerkelijk was de Wilde Zwaan die op 16 april tussen enkele Knobbelzwanen langs de Kadijksweg zat, ongetwijfeld dezelfde vogel die afgelopen winter in de omgeving van Oudeschild werd gezien. Zomertalingen zijn erg schaars op Texel en mogen dus niet ontbreken in dit overzicht. Een paartje bevond zich op 15 april in het Grote Vlak en een man zwom op 4 en 9 mei in Dijkmanshuizen. Leuk was de zomerkleed man IJseend die op 28 april vlakbij de Vuurtoren zwom. Een Grote Zilverreiger (nog steeds behoorlijk schaars op Texel) stond op 10 mei in het Grote Vlak. Adulten Jan-van-Genten vlogen over de Noordzee bij de Vuurtoren en bij Paal 9 (Hoornderslag).

Zwarte Rotgans (midden) – Black Brant (center; photo: Peter van der Meer)

Wilde Zwaan – Whooper Swan (photo: Peter van der Meer)

Op zondag 30 april was er in heel Nederland beukende roofvogeltrek. Ook Texel kon een graantje hiervan meepikken. Uiteindelijk pikten wij die dag op de noordpunt 2 Visarenden (waarvan eentje over de tuin!), 1 Zwarte Wouw, 1 Grauwe of Steppekiek (foto’s) en 4 Smellekens op.
Gelukkig vlogen ook op andere dagen leuke rovers rond op Texel. Zo joeg op 6 mei een Visarend boven de Vijver van Jochems. Naast de ongedetermineerde ringtail zagen we ook twee zekere Steppekiekendieven. Op 4 mei zagen we samen met Han Zevenhuizen een jonge vogel in de Eierlandse Duinen en de volgende dag zat een exemplaar te rusten op een duintje in de Bollekamer. Een Boomvalk trok op 3 mei over de Krimweg. Naast de vier Smellekens op 30 april, zagen we deze periode nog 4 andere exemplaren.

Fijn was de adulte Kraanvogel die op 14 mei in de Muy liep. Drie Steltkluten liepen op 29 april in de Westerkolk. Een typische voorjaarsgast op Texel is de Morinelplevier. Elk voorjaar doet een kleine groep van deze fraaie plevieren dit Waddeneiland aan. Dit jaar waren de akkers langs de Muyweg de uitverkoren locatie. Vanaf 29 april liepen daar maximaal 8 exemplaren. Paarse Strandlopers waren te zien in Ottersaat, in de veerhaven van Den Helder en op de Eierlandse Dam. Net als in andere voorjaren was Dijkmanshuizen een goede locatie voor steltlopers, getuige de vele strandlopers hier te vinden waren. Hiertussen zaten ook ten minste 2 Kleine en 3 Temmincks Strandlopers en zelfs een ad zomerkleed Grauwe Franjepoot.

Kraanvogel – Common Crane

Regenwulp – Whimbrel (photo: Peter van der Meer)

De omgeploegde akkers trekken vaak grote groepen meeuwen aan. Hieronder bevonden zich zeker 4 Zwartkopmeeuwen (2 1e zomers, 1 2e zomer, 1 ad zomer), een soort die nog steeds behoorlijk schaars is op Texel. Een andere 2e zomer, in Dijkmanshuizen, was gekleurringd, maar helaas zat deze te ver om af te lezen. Tot slot zaten twee adulten en een jong beest op het wad bij de Cocksdorp. Een andere leuke meeuwensoort is de Dwergmeeuw, waarvan op 5 mei twee kleine groepjes ver over de Noordzee ter hoogte van de Vuurtoren vlogen. Dwerg- en Noordse Sterns zijn beide schaarse tot zeldzame broedvogels op Texel, die vooral aan de oostkust tot broeden komen. Voor Dwergsterns zijn de Volharding en het strand bij de Vuurtoren en Paal 9 goede locaties, terwijl we onze enige 2 Noordse Sterns van dit voorjaar op Ottersaat (op 16 april) zagen.

ad zomer Zwartkopmeeuw – ad summer Mediterranean Gull

1e zomer Zwartkopmeeuw – 1st summer Mediterranean Gull (photo: Peter van der Meer)

Zomertortels lijken met het jaar zeldzamer op Texel te worden. Een van de beste plekken op het eiland is de ruime omgeving van de Krimweg (vakantieparken de Krim & Sluftervallei en het Krimbos). Hier waren op meerdere dagen maximaal 2 exemplaren aanwezig. Met dank aan Tim Schipper zagen we op 28 april een Draaihals. Deze zeldzame spechtensoort foerageerde in een klein duinvalleitje net ten zuiden van de Vuurtoren op mieren en liet zich erg fraai bekijken.

Zomertortel – European Turtle Dove (photo: Peter van der Meer)

Draaihals – Wryneck (photo: Peter van der Meer)

Op 14 mei liet een Wielewaal in het Krimbos enkele malen van zich horen. De eerste nieuwe Texelsoort (#283) van dit jaar zagen we op 16 april. Aan het eind van de Oorsprongweg zaten 3 Roeken, een soort die niet broedt op Texel en hier dus erg schaars is. Een van de hoogtepunten van deze periode Texel was de Roodstuitzwaluw. In de hele periode vlogen 2-3 exemplaren rond op het eiland: naast het unieke geval van de Roggesloot (die er een week zat), slaagden Frank en ik erin om op 6 mei tweemaal een exemplaar bij de Vuurtoren op te pikken. De vraag is of het tweemaal hetzelfde individu was of dat het gaat om twee beesten gaat. Fluiters waren opmerkelijk goed vertegenwoordigd dit voorjaar, met minstens drie exemplaren op alleen al de noordpunt: 30 april in de Tuintjes en 2 in het Krimbos op 4 mei. Ter vergelijking, tot dit jaar had ik in totaal 3 Fluiters op het eiland. Leuk was de Vuurgoudhaan die zich op 30 april in de Tuintjes bevond. In dit gebied zat op 6 mei een prachtige zwart-witte man Bonte Vliegenvanger; een noordelijke vogel dus.

Roodstuitzwaluw – Red-rumped Swallow (photo: Peter van der Meer)

Vuurgoudhaan – Firecrest (photo: Peter van der Meer)

In vergelijking met andere jaren leken Beflijsters in hogere aantallen aanwezig. Op vele dagen waren exemplaren aanwezig in de duingebieden. Een prachtige man zat zeker 5 dagen achtereenvolgend in de tuin van onze bungalow. Een late Kramsvogel liep op 6 mei op het Renvogelveld. Paapjes waren opmerkelijk schaars met drie exemplaren: 2 in de Tuintjes en in de Mokbaai. Op het Renvogelveld liep een mannetje Rouwkwikstaart (14 april) en op dezelfde plek liepen in mei 3 Noordse en Engelse Kwikstaarten. Laatstgenoemde was ook te zien in Dijkmanshuizen (4 mei) en De Nederlanden (6 mei). Een Appelvink vloog op 12 mei roepend rond boven het Krimbos. Tot slot betekende een man Ortolaan op 7 en 8 mei een nieuwe Texelsoort (#284). De gors foerageerde in de wegberm van de Redoute op paardenbloemzaden en liet zich op korte afstand fraai zien.

Beflijster in de tuin – Ring Ouzel in garden (photo: Peter van der Meer)

man Rouwkwikstaart – male Pied Wagtail ssp. yarrellii (photo: Peter van der Meer)

Noordse Kwikstaart – Grey-headed Wagtail ssp. thunbergi

Ortolaan – Ortolan Bunting

Advertenties

Dag 7 Texel: het gebruikelijke spul

Woensdag 19 oktober 2o16

Als Frank en ik rond achten naar buiten gaan, voelen we regen en een veel te harde wind: dat hadden ze niet voorspeld! In de (open) duinen is het niet uit te houden, dus zoeken we maar weer het Krimbos op. In het bos roepen twee verschillende Bladkoningen en een groepje van 12 Kruisbekken vliegt over.

Later op de middag bezoeken we de Staatsbossen bij De Koog waar Eric Menkveld een Humes Bladkoning gevonden heeft. In het uurtje tijd vinden we deze (voor ons) nieuwe Texelsoort niet en ook de Blauwstaart lijkt weg. In de groepen Goudhanen zit wel een zwijgzame Bladkoning en een fraaie Vuurgoudhaan. Vervolgens rijden we terug richting de Cocksdorp. Op de kruising Hoofdweg-Oorsprongweg foerageert een IJsgors tussen wat Vinken en Kepen op een akker en in de Volharding blijkt de geringde Drieteenstrandloper van gisteren nog aanwezig.

Drieteenstrandloper – Sanderling (photo: Peter van der Meer)

Drieteenstrandloper – Sanderling

De middag beginnen we in Dorpzicht. Samen met Arend Wassink, Jos van den Berg en de familie Molenaar zoeken we naar de door Arend gemelde Pallas’ Boszanger, helaas zonder resultaat. Net als eerder in de Staatsbossen komen we een Bladkoning en een Vuurgoudhaan tegen en eenmaal horen we een (overvliegende?) boompieper spec. roepen. Bovendien vliegt een adulte Zwartkopmeeuw over, wat zijn ze toch algemeen dit najaar.

Tot slot maken we een rondje langs de oostkant van het eiland. Bij Minkewaal komen we een fraaie adulte man Blauwe Kiekendief tegen, bij De Bol op zee zwemmen de eerste Brilduikers en Geoorde Futen (erg ver…) van het najaar en op een ondergelopen akker langs de Hoofdweg lopen veel steltlopers (Kemphaan, Bontbek- en Goudplevieren) die goed in de gaten worden gehouden door een Slechtvalk.

Dag 6 Texel: regen, regen, regen…

Dinsdag 18 oktober 2016

Een uurtje later dan normaal (regen…) fietsen Frank en ik via het Krimbos richting de duinen. In het bos komen we Herman Bouman tegen, die vertelt dat er veel vogels maar niet veel bijzonderheden zitten. Na een kort onderonsje nemen we afscheid van Herman en vervolgen we onze weg. Op het punt dat we het bos uit fietsen, meldt Herman echter een (ongetwijfeld de gister gevonden) Pallas Boszanger op de plek waar wij hem net nog gesproken hebben. Binnen een paar minuten staan we weer bij Herman, maar de Pallas’ is alweer uit beeld en zal niet meer in beeld komen. We zoeken fanatiek alle groepen Goudhanen in het bos af, maar het levert ons ‘slechts’ een (zwijgzaam) Bladkoninkje op.

Even later fietsen we het bos uit en maken we een kort rondje langs de Vijver van Jochems. Er zijn niet al te veel hoogtepunten, maar een overvliegende Grote Gele Kwikstaart en een fraaie Sperwer zijn natuurlijk het noemen waard.

Sperwer – Eurasian Sparrowhawk

Via het Krimbos (rondvliegende Appelvink) fietsen we weer terug naar het huisje. Net op tijd, want net nadat we thuiskomen, begint het te regenen. Het grootste deel van de middag blijft het regenen, af en toe zelfs in stortregens. Aan het eind van de middag, rond een uurtje of 4 / half 5, wordt het eindelijk wat droger, aanleiding voor ons om nog even een dik uur naar buiten te gaan.

In die korte tijd zien we wel een aantal leuke soorten. Zo zien we in de Volharding een geringde Drieteenstrandloper, in Polder Waalenburg loopt een late Groenpootruiter, en langs de Muyweg pikken we vanuit de auto een overvliegende 1e winter Zwartkopmeeuw op. Gelukkig krijgen we deze fraaie maar schaarse meeuwensoort ook nog even aan de grond te zien, weliswaar op afstand. Het hoogtepunt van de dag ontdekken we wederom vanuit de auto: op de kruising Hoofdweg-Hollandse Weg valt mij op zo’n 200 meter een nogal soepel vliegende buizerd op die bovendien veel boven een akker met hoge vegetatie bidt: het blijkt een juveniele Ruigpootbuizerd te zijn! Ondanks de afstand en het sterk afnemende licht kunnen we deze zeldzame roofvogelsoort prima zien.

Ruigpootbuizerd – Rough-legged Buzzard (photo: Peter van der Meer)

Een leuke afsluiter van een behoorlijk regenachtige dag.

Fall op Texel

Vrijdag 30 september t/m maandag 3 oktober 2016

Vrijdagmiddag verlaat ik Wageningen met een extra vrolijk gevoel, met in de wetenschap dat een weekend Texel voor de boeg staat. Aan het eind van de middag rijden we met z’n vieren naar dit Noord-Hollandse Waddeneiland. De volgende ochtend fietsen Frank en ik naar de Tuintjes. Het is hier helaas rustig, met slechts 1 late Grasmus, 1 vrouw Blauwe Kiekendief en verder veel Zwartkoppen en Zanglijsters. Vanaf de trektelpost zien we dat de omgeving van de Eierlandse Dam vol staat met meeuwen, dus lopen we naar beneden het strand op. Een goede keuze, want boven de branding foerageert een fraaie adult winter Zwartkopmeeuw, terwijl iets verderop een tweede exemplaar (1e winter) zit. In de grote groepen meeuwen staan verder nog een 2kj Pontische Meeuw, een 1kj Geelpootmeeuw en een geringde Kokmeeuw. Dat het loont om de zee in de gaten te houden, blijkt wel uit het feit dat er een aantal Jan-van-Genten en een Grote Jager rondvliegen. De terugweg door de Tuintjes levert nog een overvliegende Keep en Smelleken op.

De middag besteden we aan de westkant van het eiland. Eerst worden we gastvrij ontvangen bij het nieuwe huis van Vincent Stork, helaas levert het niet de gehoopte Kerkuil op. Vervolgens zoeken we met Tim Schipper, Thomas Avila Lutke Schipholt en Vincent naar een gemelde Notenkraker in het bos bij Paal 21 (aan de noordkant van De Koog). Een Notenkraker levert het helaas niet op, maar we zijn wel blij met 2 Gekraagde Roodstaarten en het eerste Bladkoninkje van het najaar. Laatstgenoemde laat zich een keer of 50 horen en korte tijd leuk zien in de bosrand.

Aangezien de afgelopen dagen erg goed waren voor zeevogels en we vanochtend zonder al te veel inspanning al een Grote Jager zagen, sluiten we de zaterdagmiddag af aan zee (bij Westerslag). Ondanks een matige wind uit zuidelijke richting, pikken we nog genoeg leuke soorten mee, hierbij geholpen door een gladde zee. We staan nog maar net aan zee of we zien de 3e Zwartkopmeeuw van de dag (opnieuw een 1e winter) boven de branding foerageren. Boven zee vliegt nog verrassend veel, vooral Jan-van-Genten en meeuwen, maar ook genoeg krenten. Zo hangen 2 Grote Jagers voor de kust rond, die circa om de 5 minuten een stukje gaan vliegen en vaak mooi te zien zijn. Op het water zwemmen een Alk, Zeekoet en een enkele Roodkeelduiker. Ook qua zeetrek valt het een en ander te noteren: een adult lichte fase en een donkere juveniele Kleine Jager vliegen niet al te ver rustig naar zuid, af en toe samen in beeld met een Grote Jager. Het hoogtepunt zien we om vier uur als opeens een pijlstormvogel door Franks beeld vliegt. We slagen er uiteindelijk alle drie in om de vogel kort te zien. In die korte waarnemingstijd zien we een kleinere pijlstormvogel met een flikkerende vlucht, bruine bovenvleugels en een bruin lichaam met opvallend lichtere (maar niet witte) buik. Het moet wel een Vale Pijlstormvogel geweest zijn, maar vooral door het niet zien van de ondervleugeltekening en de korte waarnemingsduur durven we de waarneming niet op zeker te zetten. Balen, zeker omdat dit mijn eerste Vale Pijl geweest zou zijn!

1kj Geelpootmeeuw – 1cy Yellow-legged Gull

2kj Pontische Meeuw – 2cy Caspian Gull

1kj Zwartkopmeeuw – 1cy Mediterranean Gull

De volgende ochtend maken Frank en ik een rondje door het park. Vergeleken met gisteren is het weer helemaal omgeslagen: naderend buien / miezer met af en toe flinke plensbuien. We houden het een uurtje vol, maar gelukkig wel met resultaat: een mooie man Beflijster foerageert rond de groenafval en we zien en horen de tweede Bladkoning van het weekend. Ook roepende Kepen en de eerste Koperwieken van het seizoen mogen natuurlijk niet onbenoemd blijven. Na een pauze van enkele uren lijkt het even droog te blijven en dus gaan we weer naar buiten. Dat we niet de enige zijn met dit idee, blijkt wel uit de vele leuke waarnemingen die gedeeld worden: 10-tallen Bladkoninkjes, meerdere Siberische Tjiftjaffen, mogelijke Siberische Braamsluiper, Kleine Vlieg, e.d. Het slechte weer zorgt ervoor dat de vogels massaal uit de lucht ‘vallen’ (een zogenaamde ‘fall’) en dit betekent dat overal enorm hoge vogeldichtheden te vinden zijn, waaronder dus ook genoeg zeldzame soorten.

Wij kiezen ervoor om in de omgeving van het Reddingboothuisje te gaan vogelen. In de grote groep Huismussen bevindt zich ook 1 Ringmus en, net als 2 weken geleden, de Bruinruggoudmus. In de bosjes zit in ieder geval 1 Tuinfluiter en 1 roepende Bladkoning. De gemelde Siberische Tjiftjaf laat zich in de paar minuten die ik de vogel gun, niet zien. Op de veldjes foerageert wel een fraaie Grote Gele Kwikstaart, pas mijn eerste dit jaar. We zakken voorzichtig af richting het zuiden: eerst checken we nog de begraafplaats in De Cocksdorp (Bladkoning, Gekraagde Roodstaart en ontiegelijk veel Roodborsten) en de Georgische begraafplaats (bij Den Burg, geen hoogtepunten). Aangezien de wind draait en sterk toeneemt, gaan we de laatste uren van de dag aan zee zitten. De verwachtingen zijn relatief hoog, maar op een Grote Jager en een verre Grauwe Pijlstormvogel na zien we vrijwel niets. Jammer.

Foto van 2 weken geleden: Bruinruinruggoudmus – Golden Sparrow (photo: Peter van der Meer)

Bonte Strandloper - Dunlin

Bonte Strandloper – Dunlin (photo: Peter van der Meer)

Na een nacht met veel regen is het maandagochtend weer wat droger weer. Tijdens ons ochtendrondje over de noordpunt van het eiland komen Frank en ik 3 minstens Bladkoninkjes, een groepje van 6 foeragerende Kepen, een Grasmus, een fraaie man Pijlstaart en een overvliegende Barmsijs tegen. Een echte klapper zit er helaas niet in en ook de Klapeksters die in de Robbenjager en Tuintjes gemeld worden, missen we. Om 11.10 krijgen we een appje van Jos van den Berg binnen: “Pallas bos bij paal 21”, enkele minuten later gevolgd door een nog spectaculairder berichtje: “Op zelfde locatie kort maar zeer goed gezien Raddes!”.

Gauw ronden we ons rondje af, fietsen naar huis en gaan daarna met de auto richting De Koog. Samen met vele andere vogelaars struinen we lange tijd door het bos. Vogels genoeg: vooral Goudhanen, enkele Zwartkoppen, Tjiftjaffen en ander algemeen spul. Al gauw stuiten we op de Pallas’ Boszanger: deze Siberische gast laat enkele malen van zich horen en eenmaal zien we de vogel zitten in een vogelkers. Voor de Raddes Boszanger moeten we veel meer geduld hebben, want pas na 2 uur zoeken krijgen we deze dwaalgast te zien, fraai vrij zittend in een 2 meter hoge esdoorn. Voor fraaie foto’s van de Raddes, zie hier en de site van Jos. Ook leuk zijn de 4e Bladkoning van de dag en een late Tuinfluiter. Rond drieën rijden we tevreden weer naar ons huisje. Hier wacht ons nog een verrassing, want vanaf de bank hoor ik duidelijk tweemaal een roepende Bladkoning, een leuke tuinsoort!

Het hoogtepunt zit in eigen regio

Zaterdag 9 en zondag 10 april 2016

Deze keer een verslag van een heel weekend in plaats van één dag. Zaterdag maken we een rondje door de noordelijke Delta. We beginnen in Stellendam, waar we meerdere duingebieden bezoeken. Dit resulteert in meerdere zingende Cetti’s Zangers en twee overvliegende Slechtvalken. Via de Brouwersdam (helemaal niks) rijden we richting Kerkwerve, om te gaan zoeken naar de Kleine Geelpootruiter. In hetzelfde gebied (Prommelsluis) stuiten we op een druk foeragerende Poelruiter, helaas wel op flinke afstand. De Geelpootruiter komt helaas niet (bevredigend) in beeld (want we zien de betreffende vogel wel, maar op veel te grote afstand om er iets aan te zien).

In een nieuw natuurgebiedje (genaamd de Gasthuisbevang) kijken we bovendien uit op een Kokmeeuwenkolonie met daartussen ook aardig wat Zwartkopmeeuwen, leuk. Ook een Kleine Zilverreiger is hier present. Via een korte stop in Prommelsluis (2kj Pontische Meeuw) rijden we door naar de Brouwersdam, in de hoop de adult zomerkleed Zwarte Zeekoet te zien. Dit lukt zowaar! Na even zoeken, vinden we de Zwarte Zeekoet in het noordelijke ‘haventje’, op enige afstand maar toch fraai te zien. Na enkele vogels in winterkleed en een eerste zomer is dit mijn eerste exemplaar in prachtkleed.

Zwarte Zeekoet – Black Guillemot

Zwarte Zeekoet – Black Guillemot

Vervolgens maken we een stop langs het Volkerakmeer, maar de Zeearenden geven zich helaas niet thuis. Rond half 6 verlaten we de Delta en gaan we weer richting Utrecht. We rijden echter de afslag Woerden voorbij en nemen de volgende afslag. Op de Haarrijnse Plas, bij Vleuten, heeft Maria van Antwerpen eerder die middag namelijk een IJsduiker ontdekt. Samen met de gelukkige ontdekker en Phil Koken, Jack Folkers, Frank Roos en Pieter Hilgeman zien we het slagschip al snel zwemmen, vlak voor de kijkhut. De IJsduiker is hierbij prachtig te zien op een fijne afstand. Een prachtige nieuwe regiosoort en al mijn vierde IJsduiker dit jaar (na vogels in Den Haag, op het Veerse Meer en Wijk bij Duurstede). Andere leuke soorten op en rond de plas zijn vier Geoorde Futen en een Blauwborst.

IJsduiker – Great Northern Diver

Geoorde Fuut – Black-necked Grebe

De zondag besteden we wat dichter bij huis. Aan het eind van de ochtend rijden we richting Wilnis. We willen net de zoektocht naar de 4 Koereigers beginnen als we erachter komen dat we de telescoop thuis hebben laten staan… Wat twijfels, maar we besluiten toch maar door te gaan en dus niet de scoop op te halen. De 4 Koereigers zijn echter in geen velden of wegen te bekennen, dus rijden we door naar Nieuwer ter Aar, waar er ook eentje moet zitten. Hier zien we de zeldzame reiger wel, op het erf van een boerderij. Omdat we de scoop toch wel missen, rijden we terug naar Woerden om de scoop op te halen en na een korte pauze staan we rond drie uur opnieuw langs de Bosdijk te kijken naar de Koereiger. Wederom zit de vogel op het erf van dezelfde boerderij. Voor een foto zit de vogel net wat te verstopt achter allerlei takjes.

Daarna rijden we door naar de Haarrijnse Plas. Vlak bij de parkeerplaats zwemt een klein groepje Kuifeenden, even afkijken of er bijvoorbeeld geen Ringsnaveleend tussen zwemt. Dat blijkt niet het geval, maar Frank vist wel een vrouwtje Topper uit de groep. Een leuke verrassing, want zo algemeen zijn Toppers in het binnenland niet. Iets voorbij de kijkhut zien we al snel de IJsduiker zwemmen, helaas wel aan de andere kant van de plas. De vogel dobbert eerst wat rond, maar na een tijdje komt de duiker opeens in hoog tempo onze kant op zwemmen. Daarbij laat de IJsduiker zich in het zonnetje erg mooi bekijken. Verder zwemmen opnieuw enkele Geoorde Futen op de plas en kunnen we ook een Blauwborst, Zwartkopmeeuw en een clubje Oeverzwaluwen noteren. Een mooi einde van een leuk weekend.

Topper – Greater Scaup

Topper – Greater Scaup

IJsduiker – Great Northern Diver

Fraaie Kuifduiker tijdens rustig dagje

Zondag 3 april 2016

Nadat we gisteren een dag lang fanatiek gevogeld hebben (in de Biesbosch), doen we het vandaag een stukje rustiger. Aan het eind van de ochtend rijden we naar Waverhoek. Zoals vaker in deze periode van het jaar staat het gebied vol met steltlopers en eenden. Samen met Kees Janmaat speuren we het gebied intensief af op schaarse soorten. De oogst is vergelijkbaar met gisteren: 100-en Winter– en vier man Zomertalingen, enkele Pijlstaarten, vele Grutto’s en Kluten, Kemphanen, meerdere zingende Blauwborsten, een groepje Bonte Strandlopers en een Zwarte Ruiter in winterkleed. Geregeld breekt er paniek uit op de plas als er een roofvogel over het gebied vliegt, zo zorgen o.a. een Slechtvalk, Havik en meerdere Bruine Kiekendieven ervoor dat alle eenden en Grutto’s de lucht in gaan. Boven het gebied vliegen bovendien twee fraaie Zwartkopmeeuwen, die hun aanwezigheid door hun kenmerkende roep verraden.

Grutto – Black-tailed Godwit (photo: Frank vd Meer)

Hierna brengen we een bezoekje aan Botshol (4 Geoorde Futen) en tot slot bezoeken we de recreatieplas Cattenbroek, aan de oostkant van Woerden. Hier had Jeroen de Bruijn vanochtend een fraaie Kuifduiker gevonden. Het duurt niet lang voordat wij deze vogel vinden. Samen met o.a. Sander Haak en Edwin Schuller kunnen we de Kuifduiker, in volledig zomerkleed, mooi bekijken. Ook hier zwemt een Geoorde Fuut en verder zien we een tweetal Kleine Plevieren, een Gele Kwikstaart en de eerste Visdief van het jaar.

Kuifduiker – Horned / Slavonian Grebe

Weer eens vogelen in de regio

Zaterdag 6 juni 2015

Na de lange periode Texel is het vandaag weer eens tijd om in onze eigen regio te vogelen. De keuze is gevallen op de Groene Jonker. Misschien kan dit gebied voor een leuke verrassing zorgen. Daarnaast is op Waarneming.nl een Witvleugelstern gemeld, hopelijk kunnen we die meepikken.

Onderweg naar de Groene Jonker stoppen we even bij het gehucht Noordse Dorp, waar al enkele dagen een Grote Karekiet huist. We zijn de auto nog niet uit of we horen de karekiet al zingen. Zo’n tien minuten lang laat deze in Nederland steeds zeldzamer wordende vogel zich van dichtbij prima horen, al krijgen we hem niet te zien. Na deze leuke waarneming rijden we door naar de Groene Jonker. Samen met Kees Janmaat (de man van de rallen) zoeken we een groot deel van het gebied af. Het meest opvallende is een mannetje Topper die op de kant ligt te slapen, een toch niet-allerdaagse soort in het binnenland. Vast de vogel die hier al enkele weken ook al zat. Verder zien we de wat meer gebruikelijke soorten: o.a. twee Zwartkopmeeuwen, enkele Blauwborsten, een Grote Zilverreiger in zomerkleed (met sierveren), 2 Geoorde Futen en een rondvliegende Koekoek. We kijken nog een tijdje een groep Zwarte Sterns af, maar de Witvleugelstern die Kees hier vanochtend zag, blijkt nu niet meer aanwezig. Jammer! De zoektocht levert nog wel een foeragerende vrouw Steltkluut op, ook leuk.

man Blauwborst – male Bluethroat (photo: Peter vd Meer)

Omdat het nog vroeg is, rijden we door naar de Ruygeborg. Hier is het op vogelgebied erg rustig, al mogen de ‘gebruikelijke’ Zwarte Ibissen natuurlijk niet onbenoemd blijven. Deze Zuid-Europese soort verblijft nu al anderhalf jaar aan de noordkant van de Nieuwkoopse Plassen en gezien het (door anderen) waargenomen baltsgedrag is het wachten op een broedpoging. Verder zien we, wederom samen met Kees, waarschijnlijk dezelfde twee Zwartkopmeeuwen als eerder in de Groene Jonker (namelijk een adult en 3kj) en een overvliegende Purperreiger.

Inmiddels is het al half vier geweest en besluiten we een punt achter de vogeldag te zetten. We rijden echter net voorbij Woerdense Verlaat als we een appje krijgen (dank Paul!) dat de Witvleugelstern in de Groene Jonker weer gezien wordt (2 exemplaren zelfs)… We bedenken ons geen moment en draaien gauw om. Als we aankomen in de Groene Jonker, is de stern echter weer uit beeld. We kijken een halfuurtje lang elke Zwarte Sterns af, maar tevergeefs. Net op het moment dat we het willen opgeven, vindt Frank plotseling toch één Witvleugelstern. De vogel foerageert op een mooie afstand tussen 7 Zwarte Sterns en vele Gierzwaluwen en laat zich erg fraai bekijken recht tegenover de dierenbegraafplaats. Het lukt me zelfs om de vogel te digiscopen, zie hieronder voor het resultaat.

Witvleugelstern – White-winged Tern

Na een dik kwartiertje kijken, keren we weer huiswaarts. Het was een mooie dag met maar liefst 5 zeldzame regiosoorten (en 3 landelijk zeldzame).

Opnieuw naar de Thayers Meeuw

Zaterdag 18 april 2015

Het plan is vandaag om wederom te gaan zoeken naar de Thayers Meeuw. Vorig weekend had ik de vogel al wel gezien, maar graag zou ik de vogel wat beter zien. De ontdekking van een 2kj en twee adulte Kleine Burgemeester sterken ons in de gedachte om richting de zandsuppletie af te reizen. Een van de adulten zou bovendien kenmerken hebben van een Kumliens Meeuw, een in Nederland extreem zeldzame ondersoort van de Kleine Burgemeester. Vergeleken met vorige week is de suppletie een paar kilometer naar het noorden verhuisd, naar Bergen aan Zee.

En zo staan we om iets over elven op het strand bij Bergen aan Zee. Ruim 4 uur kijken we met tientallen vogelaars vele 1000-en meeuwen af, vooral Kleine Mantel- en Zilvermeeuwen. Natuurlijk zitten er ook leuke soorten tussen: zo zien we vele Pontische Meeuwen en een subadulte Zwartkopmeeuw. Boven zee zien we bovendien enkele doortrekkende Dwergmeeuwen. Verder zien we 10-tallen gekleurringde meeuwen, waarvan we er ruim 10 kunnen aflezen.

P1140194

Zandsuppletie Bergen aan Zee

P1140208

meeuwen – gulls

P1140142

meeuwen – gulls

Het hoogtepunt is de adulte Kleine Burgemeester in zomerkleed. Bij onze aankomst zit de vogel op afstand vooral te poetsen en te slapen, maar later zit de(zelfde?) vogel opeens helemaal vooraan en is dan zeer fraai te zien. De arctische meeuw is wel behoorlijk vliegerig. Mijn eerste adulte burgemeester!

Adult zomerkleed Kleine Burgemeester – Ad summer plumage Iceland Gull

Rond drie uur geven we het op en keren we weer huiswaarts. Jammer dat de Thayers Meeuw niet meer in beeld kwam, maar wie maalt daar nou om na zo’n fraaie Kleine Burgemeester!

Voorjaar houdt aan

Zaterdag 12 april 2014

Vandaag wat rondgevogeld in onze eigen regio. We beginnen bij Vleuten, aan de Haarrijnse Plas. Hier waren de afgelopen dagen twee Beflijsters gezien en die wilden wij ook graag zien. Bij de ingang komen we Hans Russer tegen, die de lijsters helaas niet gezien heeft. Met de telescoop kijken we een groep meeuwen op de oever van de recreatieplas af, waar twee Zwartkopmeeuwen tussen blijken te zitten. Al snel vliegen ze op en even later hangen ze opeens vlak boven onze hoofden. Ze laten enkele malen van zich horen, wat een fraaie meeuwen zijn dat toch! Terwijl we richting de hut lopen, vliegt de eerste Huiszwaluw van het jaar over. Bij de hut treffen we eindelijk (na twee eerdere mislukte pogingen) de Kuifduiker, die samen met een Geoorde Fuut dicht langs de kant zwemt. De vogel is bijna geheel in zomerkleed, op de lichte borst na.

Kuifduiker, bijna volledig in zomerkleed – Horned Grebe

Samen met Maria van Antwerpen zoeken we tevergeefs naar de Beflijsters, maar wel komen we een Blauwborst, Kleine Plevier, enkele Boerenzwaluwen en wat vlinders (Dagpauwoog, Bont Zandoogje) tegen. Weer bij de auto nemen we afscheid van Maria en reizen we af naar de Utrechtse wijk De Wetering, een van de laatste locaties in onze regio waar Patrijzen zitten. Na enig zoekwerk kunnen we, op afstand, genieten van een paartje van deze schaarse hoenders. Eenmaal laat het mannetje zijn raspende roep horen. Op een gegeven moment verdwijnen de vogels onder een hek door, een terrein op waar we de vogels niet meer kunnen zien: voor ons het teken om door te gaan. Tegen de zin van Frank en mij in rijden we niet door naar een in Amsterdam ontdekte Iberische Tjiftjaf, maar nemen we de afslag Vinkeveen, om even later de parkeerplaats van Waverhoek op te rijden. Verder dan enkele Blauwborsten, een zomerkleed Zwarte Ruiter, enkele IJslandse Grutto’s, 2 Grote Mantelmeeuwen en een Sperwer komen we niet.

Bont Zandoogje – Speckled Wood (photo: Peter vd Meer)

man Blauwborst – male Bluethroat

Als laatste rijden we door naar Botshol, waar we tot onze vreugde van een van de mooiste meeuwensoort van ons land mogen genieten: boven de plas vliegen namelijk 8 Dwergmeeuwtjes. Het gaat om twee adulten in volledig zomerkleed,  een derde kalenderjaar (zo goed als adult, ook met een donkere kopkap, maar met nog wat zwart op de buitenste handpennen) en enkele winterkleedtypen. Zeer fraai! Bovendien foerageert er ook een Visdief tussen de meeuwtjes, voor ons pas de eerste dit jaar. Verder zien we twee mannetjes Krooneenden en een Brilduiker.

Toch een leuk dagje in de regio, met drie nieuwe jaarsoorten (Huiszwaluw, Visdief en Krooneend).